Ungmennaráð - starfsemi

Málsnúmer 2011030133

Vakta málsnúmer

Samfélags- og mannréttindaráð - 85. fundur - 20.04.2011

Á fundinn komu fulltrúar úr ungmennaráði sem sett var á stofn vorið 2010.

Samfélags- og mannréttindaráð þakkar fróðlegar umræður og væntir mikils af störfum ungmennaráðs í framtíðinni.

Samfélags- og mannréttindaráð - 108. fundur - 06.06.2012

Fulltrúar úr ungmennaráði Akureyrarbæjar komu á fundinn til að ræða sumartómstundir barna og sumarstörf unglinga og ungs fólks.
Alfa Aradóttir forstöðumaður æskulýðsmála sat fundinn undir þessum lið.

Samfélags- og mannréttindaráð þakkar fulltrúum ungmennaráðs fyrir góðar umræður. Ráðið hvetur nefndir bæjarins til að senda ungmennaráði erindi til umfjöllunar.

Bæjarráð - 3323. fundur - 14.06.2012

1. liður í fundargerð samfélags- og mannréttindaráðs dags. 6. júní 2012:
Fulltrúar úr ungmennaráði Akureyrarbæjar komu á fundinn til að ræða sumartómstundir barna og sumarstörf unglinga og ungs fólks.
Alfa Aradóttir forstöðumaður æskulýðsmála sat fundinn undir þessum lið.
Samfélags- og mannréttindaráð þakkar fulltrúum ungmennaráðs fyrir góðar umræður.
Ráðið hvetur nefndir bæjarins til að senda ungmennaráði erindi til umfjöllunar.

Bæjarráð tekur undir bókun samfélags- og mannréttindaráðs.

Skólanefnd - 14. fundur - 03.09.2012

Í 1. lið fundargerðar samfélags- og mannréttindaráðs dags. 6. júní 2012 eru nefndir bæjarins hvattar til að senda ungmennaráði erindi til umfjöllunar. Skólanefnd tók erindið til umfjöllunar.

Skólanefnd fagnar erindinu og felur fræðslustjóra að vinna að undirbúningi mála til umfjöllunar í ungmennaráði.

Samfélags- og mannréttindaráð - 112. fundur - 05.09.2012

Lögð fram til kynningar skýrslan Ungt fólk og lýðræði - ungmennaráðstefna á Hvolsvelli 29.-31. mars 2012. Fulltrúi frá Ungmennaráði Akureyrarbæjar tók þátt í fundinum.

Samfélags- og mannréttindaráð - 124. fundur - 17.04.2013

Tekin fyrir munnleg ósk frá ungmennaráði um að eiga áheyrnarfulltrúa í samfélags- og mannréttindaráði.

Samfélags- og mannréttindaráð óskar eftir að fá fulltrúa frá ungmennaráði í heimsókn á næsta fund til að ræða málið.

Samfélags- og mannréttindaráð - 124. fundur - 17.04.2013

Lögð fram til kynningar ályktun ungmenna frá ráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði sem haldin var á Egilsstöðum 20.- 22. mars sl. Fulltrúar frá ungmennaráði Akureyrar sóttu ráðstefnuna. Í ályktuninni er m.a. skorað á íslensk stjórnvöld, jafnt ríki sem sveitarfélög, að leita meira til ungmenna og taka tillit til skoðana þeirra á málefnum samfélagsins, einkum þau sem varða ungmennin sjálf.

Samfélags- og mannréttindaráð - 125. fundur - 30.04.2013

Tekin fyrir að nýju ósk frá ungmennaráði um að eiga áheyrnarfulltrúa í samfélags- og mannréttindaráði. Heiða Hlín Björnsdóttir og Þórkatla Haraldsdóttir fulltrúar frá ungmennaráði sátu fundinn undir þessum lið. Málið var áður á dagskrá 17. apríl sl.

Samfélags- og mannréttindaráð leggur til að ungmennaráð eigi fulltrúa á fjórum fundum á ári, bæði formlegum fundum og vinnufundum og að fulltrúi samfélags- og mannréttindaráðs komi inn á fund ungmennaráðs tvisvar á ári.

Samfélags- og mannréttindaráð - 134. fundur - 16.10.2013

Fulltrúar úr ungmennaráði fóru yfir það helsta í starfsemi ráðsins að undanförnu og það sem framundan er.

Íþróttaráð - 145. fundur - 06.02.2014

Erindi dags. 6. febrúar 2014 frá Ungmennaráði Akureyrar þar sem óskað er eftir aðstöðu í Glerárlaug einn eftirmiðdag í febrúar til að halda sundlaugardiskó fyrir nemendur í 5.- 7. bekk.

Íþróttaráð fagnar frumkvæði ungmennaráðs.

Íþróttaráð samþykkir erindið og felur forstöðumanni íþróttamála og formanni íþróttaráðs að vinna málið áfram.

Samfélags- og mannréttindaráð - 146. fundur - 07.05.2014

Lögð fram til kynningar ályktun ungmenna frá ráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði sem haldin var á Ísafirði 9.- 11. apríl sl. Í ályktuninni er m.a. skorað á stjórnvöld, jafnt ríki sem sveitarfélög að leita meira til ungmenna og taka tillit til þeirra skoðana á málefnum samfélagsins. Þá eru ungmenni jafnframt hvött til að stíga fram og sýna áhuga á málefnum líðandi stundar til að auka virðingu og traust til ungmenna.

Ungmennaráð hefur verið starfandi á Akureyri frá vorinu 2010 og hefur verið í góðu samstarfi við samfélags- og mannréttindaráð sem hefur hvatt aðrar nefndir til að eiga samstarf við ráðið. Samfélags- og mannréttindaráð hvetur aðrar nefndir og ráð bæjarins til að kynna sér ályktunina og halda áfram góðu starfi.

Samfélags- og mannréttindaráð - 149. fundur - 14.08.2014

Erindi móttekið 11. ágúst 2014 frá Önnu Guðlaugu Gísladóttur og Lindu Björk Pálsdóttur f.h. ungmennaráðs Akureyrar þar sem óskað er eftir styrk vegna þátttöku ráðsins í alþjóðlegri friðarráðstefnu ungmenna í Noregi nú í ágúst.

Samfélags- og mannréttindaráð samþykkir að styrkja ungmennaráð um kr. 10.000 á hvern þátttakanda.

Samfélags- og mannréttindaráð - 161. fundur - 12.02.2015

Linda Björk Pálsdóttir forvarna- og félagsmálaráðgjafi, Heiða Hlín Björnsdóttir og Rúbína Singh fulltrúar úr ungmannaráði mættu á fundinn til að kynna og ræða starf ráðsins og stöðu þess.
Samfélags- og mannréttindaráð þakkar fyrir frábæra kynningu og umræðu.
Samfélags- og mannréttindaráð óskar eftir tillögum ungmennaráðs um endurskoðun og breytingar á samþykkt um ungmennaráð.
Samfélags- og mannréttindaráð minnir á eftirfarandi ákvæði í samþykkt um ungmennaráð: "Nefndir og ráð bæjarins skulu senda ungmennaráði til umsagnar öll málefni sem snerta ungt fólk sérstaklega."
Samfélags- og mannréttindaráð bendir líka á ákvæði í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna varðandi þennan rétt.

Skólanefnd - 5. fundur - 02.03.2015

Anna Guðlaug Gísladóttir umsjónarmaður ungmennaráðs Akureyrar kynnti hlutverk ráðsins og helstu verkefni.
Skólanefnd þakkar Önnu Guðlaugu fyrir góða kynningu á starfsemi ráðsins.

Íþróttaráð - 184. fundur - 21.01.2016

Jörundur Guðni Sigurbjörnsson, Snædís Sara Arnedóttir, Hulda Margrét Sveinsdóttir og Guðný Rún Ellertsdóttir úr ungmennaráði og Linda Björk Pálsdóttir forvarna- og félagsmálaráðgjafi mættu á fundinn til að ræða sameiginlega hagsmuni íþróttaráðs og ungmennaráðs.
Íþróttaráð þakkar fulltrúum ungmennaráðs fyrir komuna á fundinn.

Samfélags- og mannréttindaráð - 186. fundur - 09.06.2016

Ungmennráð hefur unnið að endurskoðun samþykktar fyrir ráðið. Tillaga ráðsins um breytingar var lögð fram til umræðu.

Eldri samþykkt:

http://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/pdf/samthykkt-ungmennarad-2010.pdf

Ráðið felur framkvæmdastjóra að fara yfir drögin að samþykktinni og boða síðan fulltrúa í ungmennaráði á fund ráðsins í haust.

Frístundaráð - 3. fundur - 23.02.2017

Alfa Aradóttir forstöðumaður æskulýðs- og forvarnamála sat fundinn undir dagskrárliðum 7 - 9.
Kynning á ungmennaráði og skoðað með mögulegt samtal á milli frístunda- og ungmennaráðs.

Linda Pálsdóttir forvarna- og félagsmálafulltrúi mætti á fundinn undir þessum lið.
Farið yfir drög að samþykkt fyrir ungmennaráð. Formanni falið að eiga samtal við ungmennaráð til að vinna málið áfram.

Frístundaráð - 5. fundur - 30.03.2017

Alfa Aradóttir forstöðumaður æskulýðs- og forvarnamála sat fundinn undir dagskrárliðum 1 - 4.
Lögð fram endurskoðuð samþykkt fyrir ungmennaráð ásamt minnisblaði frá fundi bæjarráðs og ungmennaráðs þann 15. febrúar sl.

Linda Pálsdóttir forvarna- og félagsmálafulltrúi mætti á fundinn undir þessum lið.
Farið yfir drög að samþykkt fyrir ungmennaráð. Frístundaráð felur sviðsstjóra að gera breytingar á samþykktinni út frá umræðum á fundinum og leggja fullmótaða samþykkt fram á næsta fundi.

Frístundaráð - 6. fundur - 06.04.2017

Á fundi frístundráðs þann 30. mars sl. var til umræðu samþykkt fyrir ungmennaráð. Sviðsstjóra var falið að leggja fram fullmótaða samþykkt fyrir næsta fund ráðsins.
Frístundaráð samþykkir samþykktina fyrir sitt leyti og vísar henni til endanlegrar afgreiðslu bæjarráðs.

Bæjarráð - 3552. fundur - 19.04.2017

8. liður í fundargerð frístundaráðs dagsett 6. apríl 2017:

Á fundi frístundráðs þann 30. mars sl. var til umræðu samþykkt fyrir ungmennaráð. Sviðsstjóra var falið að leggja fram fullmótaða samþykkt fyrir næsta fund ráðsins.

Frístundaráð samþykkir samþykktina fyrir sitt leyti og vísar henni til endanlegrar afgreiðslu bæjarráðs.
Bæjarráð frestar afgreiðslu málsins.

Frístundaráð - 24. fundur - 15.02.2018

Jörundur Guðni Sigurbjörnsson og Hulda Margrét Sveinsdóttir úr ungmennaráði og Linda Pálsdóttir starfsmaður ráðsins gerðu grein fyrir starfsemi ungmennaráðs.

Alfa Aradóttir deildarstjóri forvarna- og frístundamála sat fundinn undir þessum lið.
Frístundaráð þakkar þeim fyrir kynninguna.

Bæjarráð - 3588. fundur - 22.02.2018

Tekið fyrir að nýju:

8. liður í fundargerð frístundaráðs dagsett 6. apríl 2017:

Á fundi frístundráðs þann 30. mars sl. var til umræðu samþykkt fyrir ungmennaráð. Sviðsstjóra var falið að leggja fram fullmótaða samþykkt fyrir næsta fund ráðsins.

Frístundaráð samþykkir samþykktina fyrir sitt leyti og vísar henni til endanlegrar afgreiðslu bæjarráðs.

Á fund bæjarráðs mættu þær Snædís Sara Arnedóttir og Hulda Margrét Sveinsdóttir fulltrúar ungmennaráðs og Anna Guðlaug Gísladóttir starfsmaður ungmennaráðs.
Bæjarráð vísar samþykkt fyrir ungmennaráð á Akureyri til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Fræðsluráð - 7. fundur - 05.03.2018

Samþykkt fyrir ungmennaráð frá 4. apríl 2017 lögð fram til kynningar.

Fræðsluráð fagnar því að fulltrúa úr ungmennaráði verði veitt heimild til að sitja sem áheyrnarfulltrúi á fundum fræðsluráðs og samþykkir þá ráðstöfun fyrir sitt leyti.

Bæjarstjórn - 3430. fundur - 06.03.2018

8. liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 22. febrúar 2018:

Tekið fyrir að nýju:

8. liður í fundargerð frístundaráðs dagsett 6. apríl 2017:

Á fundi frístundráðs þann 30. mars sl. var til umræðu samþykkt fyrir ungmennaráð. Sviðsstjóra var falið að leggja fram fullmótaða samþykkt fyrir næsta fund ráðsins.

Frístundaráð samþykkir samþykktina fyrir sitt leyti og vísar henni til endanlegrar afgreiðslu bæjarráðs.

Á fund bæjarráðs mættu þær Snædís Sara Arnedóttir og Hulda Margrét Sveinsdóttir fulltrúar ungmennaráðs og Anna Guðlaug Gísladóttir starfsmaður ungmennaráðs.

Bæjarráð vísar samþykkt fyrir ungmennaráð á Akureyri til afgreiðslu bæjarstjórnar.
Bæjarstjórn samþykkir framlagða samþykkt fyrir ungmennaráð með 11 samhljóða atkvæðum.

Frístundaráð - 63. fundur - 25.09.2019

Alfa Dröfn Jóhannsdóttir verkefnastjóri barnvæns sveitarfélags og starfsmaður ungmennaráðs kynnti ný drög að samþykkt fyrir ungmennaráð.

Bryndís Elfa Valdemarsdóttir starfandi deildarstjóri forvarna- og frístundadeildar sat fundinn undir þessum lið.
Frístundaráð óskar eftir að ákvæði um fyrirkomulag kosninga í ungmennaráð verði sett inn í samþykktina og gerir ekki athugasemdir við aðrar tillögur að breytingum.

Bæjarráð - 3656. fundur - 10.10.2019

Liður 2 í fundargerð frístundaráðs dagsettri 25. september 2019:

Alfa Dröfn Jóhannsdóttir verkefnastjóri barnvæns sveitarfélags og starfsmaður ungmennaráðs kynnti ný drög að samþykkt fyrir ungmennaráð.

Bryndís Elfa Valdemarsdóttir starfandi deildarstjóri forvarna- og frístundadeildar sat fundinn undir þessum lið.

Frístundaráð óskar eftir að ákvæði um fyrirkomulag kosninga í ungmennaráð verði sett inn í samþykktina og gerir ekki athugasemdir við aðrar tillögur að breytingum.

Kristinn J. Reimarsson sviðsstjóri samfélagssviðs og Alfa Dröfn Jóhannsdóttir verkefnastjóri sátu fund bæjarráðs undir þessum lið.
Bæjarráð vísar samþykkt ungmennaráðs aftur til ungmennaráðs og frístundaráðs með þeim athugasemdum sem fram komu á fundinum.

Frístundaráð - 66. fundur - 06.11.2019

Endurskoðuð samþykkt fyrir ungmennaráð var tekin fyrir í bæjarráði þann 10. október sl. Bæjarráð vísaði samþykktinni aftur til ungmennaráðs og frístundaráðs með þeim athugasemdum sem komu fram á fundinum.

Ungmennaráð hefur tekið erindisbréfið til endurskoðunar.

Alfa Dröfn Jóhannsdóttir verkefnastjóri barnvæns sveitarfélags mætti á fundinn og gerði grein fyrir breytingum á samþykktinni.

Bryndís Elfa Valdemarsdóttir starfandi deildarstjóri forvarna- og frístundadeildar sat fundinn undir þessum lið.
Frístundaráð gerir ekki athugasemdir við breytingarnar og vísar samþykktinni til bæjarráðs.

Bæjarráð - 3661. fundur - 14.11.2019

Liður 2 í fundargerð frístundaráðs dagsettri 6. nóvember 2019:

Endurskoðuð samþykkt fyrir ungmennaráð var tekin fyrir í bæjarráði þann 10. október sl. Bæjarráð vísaði samþykktinni aftur til ungmennaráðs og frístundaráðs með þeim athugasemdum sem komu fram á fundinum.

Ungmennaráð hefur tekið erindisbréfið til endurskoðunar.

Alfa Dröfn Jóhannsdóttir verkefnastjóri barnvæns sveitarfélags mætti á fundinn og gerði grein fyrir breytingum á samþykktinni.

Bryndís Elfa Valdemarsdóttir starfandi deildarstjóri forvarna- og frístundadeildar sat fundinn undir þessum lið.

Frístundaráð gerir ekki athugasemdir við breytingarnar og vísar samþykktinni til bæjarráðs.

Kristinn J. Reimarsson sviðsstjóri samfélagssviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.
Afgreiðslu frestað.

Bæjarráð - 3662. fundur - 21.11.2019

Liður 2 í fundargerð frístundaráðs dagsettri 6. nóvember 2019:

Endurskoðuð samþykkt fyrir ungmennaráð var tekin fyrir í bæjarráði þann 10. október sl. Bæjarráð vísaði samþykktinni aftur til ungmennaráðs og frístundaráðs með þeim athugasemdum sem komu fram á fundinum.

Ungmennaráð hefur tekið erindisbréfið til endurskoðunar.

Alfa Dröfn Jóhannsdóttir verkefnastjóri barnvæns sveitarfélags mætti á fundinn og gerði grein fyrir breytingum á samþykktinni.

Bryndís Elfa Valdemarsdóttir starfandi deildarstjóri forvarna- og frístundadeildar sat fundinn undir þessum lið.

Frístundaráð gerir ekki athugasemdir við breytingarnar og vísar samþykktinni til bæjarráðs.

Málið var áður á dagskrá bæjarráðs 14. nóvember sl. og var afgreiðslu þá frestað.

Halla Margrét Tryggvadóttir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.
Bæjarráð samþykkir samþykkt um ungmennaráð með þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum og vísar þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar. Jafnframt felur bæjarráð sviðsstjóra stjórnsýslusviðs að útbúa tillögu að nauðsynlegum breytingum á Reglum um launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ og leggja fyrir næsta fund bæjarráðs.

Bæjarstjórn - 3464. fundur - 03.12.2019

Lögð fram drög að endurskoðaðri samþykkt fyrir ungmennaráð sem afgreidd voru í frístundaráði 6. nóvember sl. og samþykkt með breytingum í bæjarráði 21. nóvember sl.

Halla Björk Reynisdóttir kynnti drögin. Einnig tók til máls Berglind Ósk Guðmundsdóttir.
Bæjarstjórn samþykkir endurskoðaða samþykkt fyrir ungmennaráð með 11 samhljóða atkvæðum.

Frístundaráð - 85. fundur - 18.11.2020

Lagðar fram til samþykktar breytingar á samþykkt um ungmennaráð.

Alfa Aradóttir forstöðumaður forvarnamála, Ellert Örn Erlingsson forstöðumaður íþróttamála og Hrafnhildur Guðjónsdóttir verkefnastjóri barnvæns sveitarfélags sátu fundinn undir þessum lið.
Frístundaráð samþykkir tillögu ungmennaráðs á samþykkt um ráðið og vísar samþykktinni til bæjarráðs.

Bæjarráð - 3707. fundur - 26.11.2020

Liður 6 í fundargerð frístundaráðs dagsettri 18. nóvember 2020:

Lagðar fram til samþykktar breytingar á samþykkt um ungmennaráð.

Alfa Aradóttir forstöðumaður forvarnamála, Ellert Örn Erlingsson forstöðumaður íþróttamála og Hrafnhildur Guðjónsdóttir verkefnastjóri barnvæns sveitarfélags sátu fundinn undir þessum lið.

Frístundaráð samþykkir tillögu ungmennaráðs á samþykkt um ráðið og vísar samþykktinni til bæjarráðs.
Bæjarráð frestar afgreiðslu og vísar málinu til bæjarlögmanns til skoðunar.

Bæjarráð - 3712. fundur - 14.01.2021

Liður 6 í fundargerð frístundaráðs dagsettri 18. nóvember 2020:

Lagðar fram til samþykktar breytingar á samþykkt um ungmennaráð.

Alfa Aradóttir forstöðumaður forvarnamála, Ellert Örn Erlingsson forstöðumaður íþróttamála og Hrafnhildur Guðjónsdóttir verkefnastjóri barnvæns sveitarfélags sátu fundinn undir þessum lið.

Frístundaráð samþykkir tillögu ungmennaráðs á samþykkt um ráðið og vísar samþykktinni til bæjarráðs.

Málið var áður á dagskrá bæjarráðs 26. nóvember sl. og var þá frestað og vísað til bæjarlögmanns til skoðunar.
Bæjarráð vísar samþykktinni til afgreiðslu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn - 3487. fundur - 19.01.2021

Liður 7 í fundargerð bæjarráðs dagsettri 14. janúar 2021:

Liður 6 í fundargerð frístundaráðs dagsettri 18. nóvember 2020:

Lagðar fram til samþykktar breytingar á samþykkt um ungmennaráð.

Alfa Aradóttir forstöðumaður forvarnamála, Ellert Örn Erlingsson forstöðumaður íþróttamála og Hrafnhildur Guðjónsdóttir verkefnastjóri barnvæns sveitarfélags sátu fundinn undir þessum lið.

Frístundaráð samþykkir tillögu ungmennaráðs á samþykkt um ráðið og vísar samþykktinni til bæjarráðs.

Málið var áður á dagskrá bæjarráðs 26. nóvember sl. og var þá frestað og vísað til bæjarlögmanns til skoðunar.

Bæjarráð vísar samþykktinni til afgreiðslu í bæjarstjórn.

Eva Hrund Einarsdóttir kynnti tillöguna.
Bæjarstjórn samþykkir framlagða samþykkt fyrir ungmennaráð með 11 samhljóða atkvæðum.