Lausar lóðir

Auglýsing og úthlutun lóða 

Um auglýsingu og úthlutun lóða gilda reglur um lóðaveitingar, samþykktar í bæjarstjórn 23. janúar 2018.

  • Nýjar lóðir eru auglýstar sérstaklega (1. auglýsing) með 2ja vikna umsóknarfresti og fer úthlutunin fram skv. vinnureglum.
  • Ef lóð er ekki úthlutað eftir 1. auglýsingu eða úthlutun hefur gengið til baka af einhverri ástæðu, er hún auglýst á heimasíðu og í þjónustuveri bæjarins (2. auglýsing) með tveggja vikna umsóknarfresti. 
  • Lóðir sem ekki ganga út eftir 2. auglýsingu eru ekki auglýstar oftar sérstaklega og er skipulagsráði þá heimilt að taka til afgreiðslu fyrstu gildu umsókn sem berst eftir þann tíma og úthluta lóðinni.

Gögn með umsókn

  • Einstaklingum ber að leggja fram greiðslumat frá viðurkenndri fjármálastofnun á greiðslugetu sinni í húsnæði. Fyrirtæki skulu leggja fram staðfestingu viðskiptabanka á greiðslugetu sinni.
  • Til þess að umsókn teljist gild þarf umsækjandi að vera í skilum við bæjarsjóð. Einstaklingar njóta forgangs við úthlutun í einbýlis og parhúsalóðir.

Umsóknareyðublöð, gjaldskrár, skipulags- og byggingaskilmálar og aðrar upplýsingar liggja frammi á skrifstofu skipulagsdeildar og í þjónustuveri bæjarins Geislagötu 9. Einnig er hægt að fylla út lóðarumsókn sem fæst HÉR 

Kostnaður 

Við lóðarúthlutun er lagt á staðfestingargjald og gatnagerðargjald skv. gjaldskrá bæjarins hverju sinni. 

  • Staðfestingargjaldið er lagt á með 15 daga gjaldfresti, sjá gjaldskrá.
  • Gatnagerðargjaldið er lagt á með 30 daga gjaldfresti, sjá gjaldskrá. Gatnagerðargjald - stofn gatnagerðargjalds er það byggingarmagn sem heimilað er á lóðinni skv. skipulagi. Sem dæmi ef heimilað er að byggja 250 fermetra hús á lóð þá þarf umsækjandi að greiða fyrir það byggingarmagn þrátt fyrir að hann hafi hugsað sér að byggja minna hús.

Frá úthlutun fær umsækjandi 9 mánuði til að hefja framkvæmdir og þar af 8 mánuði til að leggja inn teikningar. Sjá alm. byggingarskilmála

Ef lóð er auglýst með fyrirvara um byggingarhæfi þýðir það að lóðin er ekki tilbúin til að hefja á henni framkvæmdir. Þá er við úthlutun lagður á helmingur gatnagerðar- gjalda og síðari hlutinn þegar lóðin verður byggingarhæf og frá þeim tíma byrjar teikni- og framkvæmdafrestur að telja.

  • Byggingargjald er lagt á í tengslum við samþykkt á teikningum/byggingaráformum, sjá gjaldskrá.
  • Bílastæðagjald er lagt á í tengslum við samþykkt á byggingaráformum, ef ekki er hægt að koma tilskyldum fjölda bílastæða innan lóðarinnar, sjá gjaldskrá
  • Útmæling fyrir húsi er lagt á í tengslum við samþykkt á teikningum/byggingaráformum, sjá gjaldskrá

Athugið að Norðurorka innheimtir öll veitugjöld. Ef óskað er eftir frekari upplýsingum má senda póst á skipulagssvid@akureyri.is

Yfirlit yfir lausar byggingarlóðir á korti (í kortasjá)

Nánari upplýsingar um lausar byggingarlóðir

 

Síðast uppfært 05. september 2019