Bæjarráð

Bæjarráð er kosið til eins árs í senn. Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmda- og fjármálastjórn bæjarins að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð semur drög að árlegri fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og viðaukum við hana, stofnana hans og fyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi nefnda og stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Bæjarráð hefur eftirlit með að ársreikningar bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum stofnana og fyrirtækja bæjarins lagðir fyrir bæjarstjórn til afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. Bæjarráð fer með eftirlit með fjármálum og leitar leiða til hagræðingar í rekstri ásamt því að meta veitta þjónustu m.t.t. fjármagns sem er til ráðstöfunar.

Samþykkt fyrir bæjarráð Akureyrarbæjar 14. desember 2021

Bæjarráð kosið til eins árs þann 15. júní 2021:

Guðmundur Baldvin Guðmundsson (B) formaður
Halla Björk Reynisdóttir (L) varaformaður
Hilda Jana Gísladóttir (S)
Gunnar Gíslason (D)
Sóley Björk Stefánsdóttir (V) aðalfulltrúi júní-nóvember 2020, áheyrnarfulltrúi frá desember 2020
Hlynur Jóhannsson (M) áheyrnarfulltrúi júní-nóvember 2020, aðalfulltrúi frá desember 2020

Varamenn í bæjarráði:

Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir (B)
Andri Teitsson (L)
Heimir Haraldsson (S)
Eva Hrund Einarsdóttir (D)
Jana Salóme I. Jósepsdóttir (V) varafulltrúi júní-nóvember 2020, varaáheyrnarfulltrúi frá desember 2020
Karl Liljendal Hólmgeirsson (M) varafulltrúi frá október 2021

Fundargerðir

Síðast uppfært 04. janúar 2022