Sérhæfð ráðgjöf

Sérhæfð ráðgjöf og greining

Auk félagslegrar ráðgjafar veitir velferðarsvið sérhæfða ráðgjöf til fatlaðra og fjölskyldna þeirra, m.a. í formi stuðningsviðtala og ráðgjafar til fólks úti í þjóðfélaginu sem starfar með fötluðu fólki. Hjá deildinni getur fólk m.a. fengið upplýsingar um rétt sinn til þjónustu en mat á þjónustuþörf er unnið í samvinnu við þá aðila sem í hlut eiga. Samhæfing ýmissa þátta, s.s. skóla, heimilis, tómstunda og vinnu, er nauðsynleg til að þjónustan nýtist sem best. Samstarf er við greiningar- og meðferðaraðila, bæði á Akureyri og í Reykjavík.

Greining barna og fullorðinna með fötlun fer að hluta til fram á sviðinu og einnig í samvinnu við aðrar stofnanir, svo sem Sjúkrahúsið á Akureyri, Greiningarstöð ríkisins, Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Kristnes, Reykjalund, Sjónstöð Íslands og Barna- og unglingageðdeild.

Ráðgjafar í málefnum fatlaðra:

Aðalbjörg Guðný Árnadóttir

Fanney Jónsdóttir

Þórhildur G. Kristjánsdóttir

Velferðarsvið s.460-1400. Skiptiborð opið kl.9:00 - 15:00.

netfang: velferdarsvid@akureyri.is

Síðast uppfært 04. apríl 2022