Reglur og samþykktir

Smellið á plúsinn fyrir framan málaflokk til að sjá reglur og samþykktir í þeim flokki

Atvinnumál

Atvinnustefna Akureyrar 2014-2021

Reglur Akureyrarkaupstaðar um stofnframlög

Reglur um stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki

Ferðamál

Ferðamálastefna Akureyrarbæjar

Aðgerðaráætlun 2017

Hagtölur ferðamála

Félagsmál

Aðgerðaáætlun vegna innleiðingar á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna

Akstursþjónusta (Reglur um akstursþjónustu á Akureyri)

Fjárhagsaðstoð (Reglur um fjárhagsaðstoð Akureyrarbæjar)

Fjölmenningarstefna Akureyrarbæjar

Forvarnastefna Akureyrarbæjar

Heimaþjónusta

Reglur Akureyrarbæjar um notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk (NPA)

Reglur Akureyrarbæjar um úthlutun sérstakra íþrótta- og tómstundastyrkja fyrir börn á tekjulágum heimilum á haustönn 2021

Reglur Akureyrarkaupstaðar vegna unglingadansleikja

Reglur Barnaverndarnefndar Eyjafjarðar

Reglur um afgreiðslu umsókna um skammtímavistun fyrir fatlaða

Reglur um dagþjálfun aldraðra

Reglur um dagþjónustu og aðstoð vegna atvinnu fyrir fatlað fólk

Reglur um félagslega liðveislu

Reglur um skammtímavistun

Reglur um stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra

Reglur um styrki til að breyta húsnæði vegna fötlunar barna

Samþykkt fyrir samráðshóp um málefni fatlaðs fólks

Samþykkt fyrir ungmennaráð á Akureyri

Samþykkt fyrir öldungaráð Akureyrarbæjar

Samþykkt velferðarráðs (áður félagsmálaráð) vegna styrkveitinga

Stefna Akureyrarbæjar á sviði velferðartækni

Stefna Akureyrarbæjar í búsetumálum fólks með fötlun

Stefna og framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar tímabilið 2018-2022

Velferðarstefna Akureyrarbæjar 2018-2023

Húsnæðismál

Reglur Akureyrarkaupstaðar um stofnframlög 2016

Reglur um afslátt af fasteignaskatti hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum hjá Akureyrarbæ árið 2021

Reglur um félagslegt leiguhúsnæði Akureyrarbæjar 2020

Reglur Akureyrarbæjar um sérstakan húsnæðisstuðning 2020

Reglur um styrki til greiðslu fasteignaskatts til félaga og félagasamtaka

Íþróttamál

Íþróttastefna Akureyrarkaupstaðar

Reglur Akureyrarbæjar um úthlutun sérstakra íþrótta- og tómstundastyrkja fyrir börn á tekjulágum heimilum á haustönn 2021

Reglur um frístundastyrk til barna og unglinga í íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi

Samþykkt fyrir Afrekssjóð Akureyrar

Samþykkt fyrir frístundaráð

Jafnréttis- og fjölskyldumál

Aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum 2018-2020

Aðgerðaáætlun vegna innleiðingar á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna

Forvarnastefna Akureyrarbæjar

Mannréttindastefna Akureyrarbæjar 2020-2023

Reglur Akureyrarkaupstaðar vegna unglingadansleikja

Reglur um stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra

Reglur um útivistartíma barna og unglinga

Samþykkt fyrir frístundaráð

Samþykkt fyrir ungmennaráð á Akureyri

Samþykkt fyrir öldungaráð Akureyrarbæjar

Verklagsreglur vegna ráðninga stjórnenda og annars starfsfólks m.t.t. kynjasjónarmiða

Menningarmál

Byggingarlist - viðurkenningar

Heiðursviðurkenningar Menningarsjóðs Akureyrar frá 1991

Húsverndarsjóður Akureyrar - viðurkenningar

Menningarstefna Akureyrarbæjar 2013-2018

Menningarsjóður Akureyrar - Starfslaun listamanna frá 1990

Reglur fyrir Menningarsjóð Akureyrar

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Menningarsjóði í upphafi árs og er sótt um í gegnum heimasíðuna akureyri.is Allar frekari upplýsingar eru að finna í reglum sjóðsins hér að ofan. Fyrirspurnir vegna Menningarsjóðs skal senda á verkefnastjóra menningarmála hjá Akureyrarstofu í netfangið almara@akureyri.is

Samþykkt fyrir Listasafnið á Akureyri

Samþykkt fyrir Húsverndarsjóð Akureyrar

Samþykkt fyrir Héraðsskjalasafnið á Akureyri

Samþykkt um starfslaun listamanna

Auglýst er eftir umsóknum um starfslaun listamanna fyrri hluta árs og er sótt um í gegnum þjónustugáttina. Allar frekari upplýsingar eru að finna í samþykkt sjóðsins hér að ofan. Fyrirspurnir vegna starfslauna skal senda á verkefnastjóra menningarmála hjá Akureyrarstofu í netfangið almara@akureyri.is

Verklagsreglur fyrir faghóp um viðurkenningar Húsverndarsjóðs Akureyrar og Byggingalistaverðlauna Akureyrarbæjar

Verklagsreglur um stuðning Akureyrarbæjar við viðburði á Barnamenningarhátíð á Akureyri

Viðburða- og vöruþróunarsjóður Akureyrarbæjar 2020

Viðmiðunarreglur vegna afnota af Laxdalshúsi, Friðbjarnarhúsi og Gudmands Minde

Skipulags- og byggingamál

Byggingarlistarstefna Akureyrarbæjar

Byggingarskilmálar, almennir

Ferill byggingarleyfisumsóknar

Gatnagerðargjöld í Akureyrarbæ

Gjaldskrá Akureyrarkaupstaðar skv. lögum um mannvirki og skipulagslögum og önnur afgreiðslu- og þjónustugjöld

Húsverndarsjóður Akureyrar - Viðurkenningar

Samþykkt um skilti í lögsögu Akureyrar

Reglur um byggingarhæfi lóða

Reglur um lagnir í landi Akureyrarkaupstaðar

Reglur um lóðaveitingar

Reglur um rafhleðslupósta

Reglur um smáhýsi

Samþykkt Akureyrarkaupstaðar um götu- og torgsölu

Samþykkt Akureyrarkaupstaðar um verklagsreglur vegna tímabundinna lokana gatna fyrir umferð vélknúinna ökutækja

Samþykkt um þátttöku lóðarhafa í greiðslu kostnaðar við gerð bifreiðastæða á Akureyri

Stillum hitann - leiðbeiningar

Umhverfis- og samgöngustefna Akureyrarbæjar. 

Útgáfa byggingarleyfis - þjónustulýsing

Verklagsreglur vegna nýtingar gangstétta- og göturýmis í göngugötu og Ráðhústorgi. 

Vinnureglur um leyfi fyrir bílastæðum og úrtökum í kantsteina

Skólamál

Menntastefna Akureyrarbæjar 2020-2025

Reglugerð fyrir Tónlistarskólann á Akureyri

Reglur um niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum

Viðmiðunarreglur um rannsóknir og kannanir í leik- og grunnskólum Akureyrar

Stjórnsýslumál

Hönnunarstaðall Akureyrarbæjar

Mannauðsstefna Akureyrarbæjar 2016-2019

Mannréttindastefna Akureyrarbæjar 2020-2023

Persónuverndarstefna Akureyrarkaupstaðar

Reglur Akureyrarkaupstaðar um stofnframlög

Reglur um ábyrgðarmörk og starfshætti stjórnenda, kjörinna fulltrúa og nefndarmanna í stjórnsýslu Akureyrarbæjar

Reglur um gerð og meðferð viðauka við fjárhagsáætlun hjá Akureyrarbæ

Reglur um hagsmunaskráningu kjörinna fulltrúa

Reglur um hlutverk stjórnenda hjá Akureyrarbæ

Reglur um launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ

Reglur um notkun á merki Akureyrarbæjar

Reglur um símenntun starfsmanna Akureyrarbæjar

Reglur um stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki

Reglur um styrkveitingar

Reglur um tölvupóst og netnotkun

Reglur um þjónustusamninga við stofnanir Akureyrarbæjar

Samþykkt fyrir bæjarráð Akureyrarbæjar

Samþykkt fyrir hverfisnefndir

Samþykkt fyrir hverfisráðin í Hrísey og Grímsey.

Samþykkt fyrir kjarasamninganefnd Akureyrar (samþykkt í bæjarstjórn 4. september 2018)

Samþykkt um stjórn Akureyrarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar

Viðaukar við samþykkt um stjórn Akureyrarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar

Samþykkt um styrki til námsleyfa embættismanna Akureyrarbæjar

Samþykkt um námsleyfi sérmenntaðs starfsfólks Akureyrarbæjar

Siðareglur kjörinna fulltrúa í Akureyrarkaupstað

Skjalastefna Akureyrarbæjar

Upplýsingastefna Akureyrarbæjar 2019 - 2022

Vefstefna Akureyrarbæjar 2020-2023

Verklagsreglur um auglýsingar starfa og tímabundnar ráðningar

Verklagsreglur um fundarritun og birtingu gagna með fundargerðum

Verklagsreglur um meðferð skjala

Umhverfismál

Bifreiðastæðasjóður - Reglur um íbúakort

Bifreiðastæðasjóður - íbúakort uppdráttur

Byggingarlistarstefna Akureyrarbæjar 

Reglugerð um fráveitu á Akureyri 

Reglugerð um skilti í lögsögu Akureyrar

Samþykkt um bifreiðastæðasjóð Akureyrar

Samþykkt um friðland og útivistasvæði í Óshólmum Eyjafjarðarár

Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Akureyrarkaupstað

Samþykkt um umgengni og þrifnað utan húss á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra

Samþykkt um verndun trjáa á Akureyri

Umhverfis- og samgöngustefna Akureyrarbæjar 

Annað

Byggingalist - viðurkenningar

Heiðursviðurkenningar Menningarsjóðs Akureyrar

Húsverndarsjóður Akureyrar - viðurkenningar

Lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarkaupstað

Reglugerð um búfjárhald í lögsagnarumdæmi Akureyrar

Reglur Akureyrarbæjar um rafræna vöktun öryggismyndavéla

Reglur um stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki

Reglur um útimarkaði og sölutjöld

Samþykkt um hesthús og önnur gripahús í skipulögðum búfjárhverfum á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra

Samþykkt um hundahald í Akureyrarkaupstað

Samþykkt um kattahald í Akureyrarkaupstað

Stefna Akureyrarbæjar í norðurslóðasamstarfi

Síðast uppfært 29. október 2021