Reglur og samþykktir

Smellið á plúsinn fyrir framan málaflokk til að sjá reglur og samþykktir í þeim flokki

Smellið hér til að skoða stefnur og áætlanir

Atvinnumál

Atvinnustefna Akureyrar 2014-2021

Reglur Akureyrarkaupstaðar um stofnframlög

Reglur um stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki

Ferðamál

Ferðamálastefna Akureyrarbæjar

Aðgerðaráætlun 2017

Hagtölur ferðamála

Félagsmál

Aðgerðaáætlun fyrir eldra fólk á Akureyri 2021–2022

Aðgerðaáætlun vegna innleiðingar á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna

Akstursþjónusta (Reglur um akstursþjónustu á Akureyri)

Fjárhagsaðstoð (Reglur um fjárhagsaðstoð Akureyrarbæjar)

Fjölmenningarstefna Eyþings og Akureyrarbæjar

Forvarnastefna Akureyrarbæjar

Heimaþjónusta

Reglur Akureyrarbæjar um notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk (NPA)

Reglur Akureyrarkaupstaðar vegna unglingadansleikja

Reglur um afgreiðslu umsókna um skammtímavistun fyrir fatlaða

Reglur um dagþjálfun aldraðra

Reglur um dagþjónustu og aðstoð vegna atvinnu fyrir fatlað fólk

Reglur um félagslega liðveislu

Reglur um málsmeðferð hjá starfsmönnum barnaverndarnefndar Eyjafjarðar

Reglur um skammtímavistun

Reglur um stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra

Reglur um styrki til að breyta húsnæði vegna fötlunar barna

Samþykkt fyrir samráðshóp um málefni fatlaðs fólks

Samþykkt fyrir ungmennaráð á Akureyri

Samþykkt fyrir öldungaráð Akureyrarbæjar

Samþykkt fyrir velferðarráð

Samþykkt velferðarráðs (áður félagsmálaráð) vegna styrkveitinga

Stefna Akureyrarbæjar á sviði velferðartækni

Stefna Akureyrarbæjar í búsetumálum fólks með fötlun

Stefna og framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar tímabilið 2018-2022

Velferðarstefna Akureyrarbæjar 2018-2023

Húsnæðismál

Húsnæðisáætlun 2022

Reglur Akureyrarkaupstaðar um stofnframlög

Reglur um afslátt af fasteignaskatti hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum hjá Akureyrarbæ árið 2022

Reglur um félagslegt leiguhúsnæði Akureyrarbæjar 2020

Reglur Akureyrarbæjar um sérstakan húsnæðisstuðning 2020

Reglur um styrki til greiðslu fasteignaskatts til félaga og félagasamtaka

Íþróttamál

Íþróttastefna Akureyrarkaupstaðar

Reglur um frístundastyrk til barna og unglinga í íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi

Samþykkt fyrir Afrekssjóð Akureyrar

Samþykkt fyrir fræðslu- og lýðheilsuráð

Jafnréttis- og fjölskyldumál

Aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum 2018-2020

Aðgerðaáætlun vegna innleiðingar á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna

Forvarnastefna Akureyrarbæjar

Mannréttindastefna Akureyrarbæjar 2020-2023 - endurskoðuð 2022

Reglur Akureyrarkaupstaðar vegna unglingadansleikja

Reglur um stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra

Reglur um útivistartíma barna og unglinga

Samþykkt fyrir velferðarráð

Samþykkt fyrir ungmennaráð á Akureyri

Samþykkt fyrir öldungaráð Akureyrarbæjar

Verklagsreglur vegna ráðninga stjórnenda og annars starfsfólks m.t.t. kynjasjónarmiða

Mannauðs- og kjaramál

Fjölmenningarstefna Eyþings og Akureyrarbæjar

Jafnlaunastefna Akureyrarbæjar

Verlagsreglur bæjarráðs um kjaraákvarðanir og hlunnindi

Mannauðsstefna Akureyrarbæjar 2022

Mannréttindastefna Akureyrarbæjar 2020-2023 - endurskoðuð 2022

Reglur um ábyrgðarmörk og starfshætti stjórnenda, kjörinna fulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ

Reglur um hlutverk stjórnenda hjá Akureyrarbæ

Reglur um launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ

Reglur um starfsþróun starfsfólks Akureyrarbæjar

Verklagsreglur um auglýsingar starfa og tímabundnar ráðningar

Menningarmál

Byggingarlist - viðurkenningar

Heiðursviðurkenningar Menningarsjóðs Akureyrar frá 1991

Húsverndarsjóður Akureyrar - viðurkenningar

Menningarstefna Akureyrarbæjar 2013-2018

Menningarsjóður Akureyrar - Starfslaun listamanna frá 1990

Reglur fyrir Menningarsjóð Akureyrar

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Menningarsjóði í nóvember og er sótt um í gegnum heimasíðuna akureyri.is Allar frekari upplýsingar eru að finna í reglum sjóðsins hér að ofan. Fyrirspurnir vegna Menningarsjóðs skal senda á verkefnastjóra menningarmála hjá Akureyrarstofu í netfangið almara@akureyri.is

Samþykkt fyrir Listasafnið á Akureyri

Samþykkt fyrir Húsverndarsjóð Akureyrar

Samþykkt fyrir Héraðsskjalasafnið á Akureyri

Samþykkt um starfslaun listamanna

Auglýst er eftir umsóknum um starfslaun listamanna í nóvember og er sótt um í gegnum þjónustugáttina. Allar frekari upplýsingar eru að finna í samþykkt sjóðsins hér að ofan. Fyrirspurnir vegna starfslauna skal senda á verkefnastjóra menningarmála hjá Akureyrarstofu í netfangið almara@akureyri.is

Verklagsreglur fyrir faghóp um viðurkenningar Húsverndarsjóðs Akureyrar og Byggingalistaverðlauna Akureyrarbæjar

Verklagsreglur um stuðning Akureyrarbæjar við viðburði á Barnamenningarhátíð á Akureyri

Viðmiðunarreglur vegna afnota af Laxdalshúsi, Friðbjarnarhúsi og Gudmands Minde

Skipulags- og byggingamál

Byggingarlistarstefna Akureyrarbæjar

Byggingarskilmálar, almennir

Ferill byggingarleyfisumsóknar

Gatnagerðargjöld í Akureyrarbæ

Gjaldskrá Akureyrarkaupstaðar skv. lögum um mannvirki og skipulagslögum og önnur afgreiðslu- og þjónustugjöld

Húsverndarsjóður Akureyrar - Viðurkenningar

Samþykkt um skilti í lögsögu Akureyrar

Reglur um byggingarhæfi lóða

Reglur um lagnir í landi Akureyrarkaupstaðar

Reglur um lóðaveitingar

Reglur um rafhleðslupósta

Reglur um smáhýsi

Samþykkt Akureyrarkaupstaðar um götu- og torgsölu

Samþykkt Akureyrarkaupstaðar um verklagsreglur vegna tímabundinna lokana gatna fyrir umferð vélknúinna ökutækja

Samþykkt fyrir skipulagsráð

Samþykkt um þátttöku lóðarhafa í greiðslu kostnaðar við gerð bifreiðastæða á Akureyri

Stillum hitann - leiðbeiningar

Umhverfis- og loftslagsstefna Akureyrarbæjar

Útgáfa byggingarleyfis - þjónustulýsing

Verklagsreglur vegna nýtingar gangstétta- og göturýmis í göngugötu og Ráðhústorgi. 

Vinnureglur um leyfi fyrir bílastæðum og úrtökum í kantsteina

Skólamál

Menntastefna Akureyrarbæjar 2020-2025

Reglugerð fyrir Tónlistarskólann á Akureyri

Reglur um niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum

Samþykkt fyrir fræðslu- og lýðheilsuráð

Viðmiðunarreglur um rannsóknir og kannanir í leik- og grunnskólum Akureyrar

Stjórnsýslumál

Hönnunarstaðall Akureyrarbæjar

Jafnlaunastefna Akureyrarbæjar

Mannauðsstefna Akureyrarbæjar 2022

Mannréttindastefna Akureyrarbæjar 2020-2023 - endurskoðuð 2022

Persónuverndarstefna Akureyrarkaupstaðar

Reglur Akureyrarkaupstaðar um stofnframlög

Reglur um ábyrgðarmörk og starfshætti stjórnenda, kjörinna fulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ

Reglur um gerð og meðferð viðauka við fjárhagsáætlun hjá Akureyrarbæ

Reglur um hagsmunaskráningu kjörinna fulltrúa

Reglur um launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ

Reglur um notkun á merki Akureyrarbæjar

Reglur um stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki

Reglur um styrkveitingar

Reglur um tölvupóst og netnotkun

Reglur um þjónustusamninga við stofnanir Akureyrarbæjar

Samþykkt fyrir bæjarráð Akureyrarbæjar

Samþykkt fyrir hverfisnefndir

Samþykkt fyrir hverfisráðin í Hrísey og Grímsey.

Samþykkt um stjórn Akureyrarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar ásamt viðaukum

Siðareglur kjörinna fulltrúa í Akureyrarkaupstað

Skjalastefna Akureyrarbæjar

Upplýsingastefna Akureyrarbæjar 2019 - 2022

Vefstefna Akureyrarbæjar 2020-2023

Verklagsreglur bæjarráðs um kjaraákvarðanir og hlunnindi

Verklagsreglur um fundarritun og birtingu gagna með fundargerðum

Verklagsreglur um meðferð skjala

Umhverfis- og samgöngumál

Bifreiðastæðasjóður - Reglur um íbúakort

Bifreiðastæðasjóður - íbúakort uppdráttur

Byggingarlistarstefna Akureyrarbæjar 

Reglugerð um fráveitu á Akureyri 

Reglugerð um skilti í lögsögu Akureyrar

Reglur um auglýsingar á strætisvagna og biðskýli SVA

Samþykkt fyrir umhverfis- og mannvirkjaráð

Samþykkt um bifreiðastæðasjóð Akureyrar

Samþykkt um friðland og útivistasvæði í Óshólmum Eyjafjarðarár

Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Akureyrarkaupstað

Samþykkt um umgengni og þrifnað utan húss á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra - sjá einnig Samþykkt um breytingu á samþykkt nr. 463/2002

Samþykkt um verndun trjáa á Akureyri

Umhverfis- og loftslagsstefna Akureyrarbæjar

Annað

Byggingalist - viðurkenningar

Heiðursviðurkenningar Menningarsjóðs Akureyrar

Húsverndarsjóður Akureyrar - viðurkenningar

Lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarkaupstað

Reglugerð um búfjárhald í lögsagnarumdæmi Akureyrar

Reglur Akureyrarbæjar um rafræna vöktun öryggismyndavéla

Reglur um stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki

Reglur um útimarkaði og sölutjöld

Samþykkt um hesthús og önnur gripahús í skipulögðum búfjárhverfum á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra

Samþykkt um hundahald í Akureyrarkaupstað

Samþykkt um kattahald í Akureyrarkaupstað

Stefna Akureyrarbæjar í norðurslóðasamstarfi

Síðast uppfært 02. september 2022