Önnur ráð og nefndir

Kjarasamninganefnd

Nefndin annast kjarasamningagerð við starfsmenn Akureyrarbæjar fyrir hönd bæjarstjórnar í þeim tilvikum sem samningagerðin fer ekki fram á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Í kjarasamninganefnd sitja af hálfu Akureyrarbæjar kjörtímabilið 2018-2022:

Guðmundur Baldvin Guðmundsson (B) formaður
Guðrún Karítas Garðarsdóttir (L) varaformaður
Gunnar Gíslason (D)

Varamenn:

Ingibjörg Ólöf Isaksen (B)
Brynhildur Pétursdóttir (L)
Eva Hrund Einarsdóttir (D)

Samþykkt fyrir kjarasamninganefnd Akureyrar (samþykkt í bæjarstjórn 16. september 2014)

Fundargerðir 

Notendaráð fatlaðs fólks

Hlutverk notendaráðs er að gera fötluðu fólki kleift að hafa áhrif á skipulag og framkvæmd þjónustu sveitarfélaganna. Ráðið hefur samráð við hagsmunasamtök fatlaðra og íbúa á þjónustusvæðinu og er ætlað að vera ráðgefandi fyrir sveitarstjórnir og stofnanir sveitarfélaganna.
Notendaráð á að vera talsmaður fatlaðra íbúa og stuðla að jafnrétti þeirra á við aðra, fylgjast með stefnumótun og þróun hugmyndafræði er varða réttindi fatlaðs fólks og vera leiðandi í framþróun málefna þess.

Í notendaráði eru:

Friðrik Einarsson, Grófin
Kristín Sigfúsdóttir, Sjálfsbjörg
Sif Sigurðardóttir, Þroskahjálp á Norðurlandi eystra
Róbert Freyr Jónsson, Velferðarráð
Ólöf Elfa Leifsdóttir, félagsþjónusta Akureyrarbæjar

Varamenn:
Elísabet María Ragnarsdóttir, Grófin
Jón Hlöðver Áskelsson, Sjálfsbjörg
Anna Jóna Garðarsdóttir, Þroskahjálp á Norðurlandi eystra
Sigríður Huld Jónsdóttir, Velferðarráð,
Karólína Gunnarsdóttir, félagsþjónusta Akureyrarbæjar

Samþykkt fyrir notendaráð  

Ungmennaráð

Tilgangur ungmennaráðs Akureyrar er annars vegar að veita ungmennum fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og hins vegar að skapa vettvang og leiðir til þess að gera ungmennum kleift að koma hugmyndum og skoðunum sínum á framfæri m.a. við kjörna fulltrúa sveitarfélagsins og hafa þannig áhrif á nærumhverfi sitt. Sem dæmi um starfsemi ungmennaráðs má nefna: 

  • Ungmennaráð skal eins og kostur er hafa frumkvæði að umfjöllun mála.
  • Ungmennaráð getur komið með ábendingar um öll málefni sveitarfélagsins.
  • Ungmennaráð beitir sér fyrir bættri þjónustu við börn og ungt fólk.  

Samþykkt fyrir ungmennaráð á Akureyri

Í ungmennaráði eru:

Anna Kristjana Helgadóttir
Ari Orrason
Brynjólfur Skúlason
Hulda Margrét Sveinsdóttir
Jörundur Guðni Sigurbjörnsson
Páll Rúnar Bjarnason
Snædís Sara Arnedóttir

netfang: ungmennarad@akureyri.is  

Fundargerðir ungmennaráðs

Heimasíða ungmennaráðs

Öldungaráð

Öldungaráð er samráðsvettvangur um þjónustu við aldraða og þróun öldrunarmála innan sveitarfélagsins Akureyrarbæjar.
Á vettvangi öldungaráðs fer fram samráð um almenna stefnumótun og áætlanagerð Akureyrarbæjar í málum sem varða íbúa sem eru 67 ára og eldri.

Öldungaráð er skipað sjö fulltrúum og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar.
Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá fulltrúa í öldungaráð til fjögurra ára og þrjá til vara.
Félag eldri borgara á Akureyri skal skipa þrjá fulltrúa og þrjá til vara.
Einn fulltrúi skal skipaður af Heilbrigðisstofnun Norðurlands og einn til vara

Aðalmenn: 

Helgi Snæbjarnarson (L) formaður - fulltrúi Akureyrarbæjar
Arnrún Halla Arnþórsdóttir (B) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Elías Gunnar Þorbjörnsson (D) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Sigríður Stefánsdóttir - fulltrúi EBAK
Halldór Gunnarsson - fulltrúi EBAK
Valgerður Jónsdóttir - fulltrúi EBAK
Eva Björg Guðmundsdóttir - fulltrúi HSN

Varamenn:

Halla Björk Reynisdóttir (L) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Guðmundur Baldvin Guðmundsson (B) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Guðný Friðriksdóttir (D) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Hallgrímur Gíslason - fulltrúi EBAK
Hrefna Hjálmarsdóttir - fulltrúi EBAK
Hjörleifur Hallgrímsson - fulltrúi EBAK
Bergþóra Stefánsdóttir - fulltrúi HSN

Samþykkt fyrir öldungaráð Akureyrarbæjar - samþykkt í bæjarstjórn 19. febrúar 2019

Fundargerðir öldungaráðs

Fulltrúar Akureyrarbæjar í samstarfsnefndum/-verkefnum og stjórnum

Almannavarnanefnd Eyjafjarðar

Bæjarstjóri - Ásthildur Sturludóttir
Formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs - Andri Teitsson

Varamaður bæjarstjóra er sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs Guðríður Friðriksdóttir
Varamaður formanns umhverfis- og mannvirkjaráðs er formaður bæjarráðs Guðmundur Baldvin Guðmundsson

Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar bs - fulltrúar í stjórn

Dagbjört Elín Pálsdóttir bæjarfulltrúi
Ásgeir Örn Blöndal

Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar

Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar er samstarfsverkefni sveitarfélaga á Eyjafjarðarsvæðinu. Bæjarstjórn Akureyrar skipar 4 fulltrúa en önnur sveitarfélög í sameiningu skipa einn fulltrúa. Fulltrúar Akureyrar eru:

Aðalmenn:

Júlí Ósk Antonsdóttir, formaður
Álfheiður Svana Kristjánsdóttir, varaformaður
Maron Pétursson
Hjalti Ómar Ágústsson

Varamenn:

Heiðrún Ósk Ólafsdóttir
Jakobína Elva Káradóttir
Alfa Dröfn Jóhannsdóttir
Róbert Freyr Jónsson

Fulltrúar annarra sveitarfélaga eru:

Elisabeth J. Zitterbart aðalmaður
Linda Margrét Sigurðardóttir, varamaður

Brunabótafélag Íslands - fulltrúaráð

Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi

Eyþing, samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum - fulltrúar á aðalfundi

Halla Björk Reynisdóttir
Guðmundur Baldvin Guðmundsson
Hilda Jana Gísladóttir
Andri Teitsson
Ingibjörg Ólöf Isaksen
Dagbjört Pálsdóttir
Gunnar Gíslason
Eva Hrund Einarsdóttir
Sóley Björk Stefánsdóttir

Varafulltrúar:
Þórhallur Jónsson
Hlynur Jóhannsson
Rósa Njálsdóttir
Hildur Betty Kristjánsdóttir
Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir
Heimir Haraldsson
Lára Halldóra Eiríksdóttir
Alfa Dröfn Jóhannsdóttir
Þorgeir Rúnar Finnsson

Eyþing - fulltrúaráð 2018-2020

Hilda Jana Gísladóttir bæjarfulltrúi
Sóley Björg Stefánsdóttir bæjarfulltrúi
Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi
Halla Björk Reynisdóttir bæjarfulltrúi
Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi

Eyþing - stjórn

Hilda Jana Gísladóttir bæjarfulltrúi, formaður
Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi

Varamenn:
Halla Björk Reynisdóttir
Gunnar Gíslason

Félagsstofnun stúdenta við Háskólann á Akureyri - fulltrúi í stjórn

Halla Margrét Tryggvadóttir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

Fjölsmiðjan á Akureyri - stjórn

Friðbjörg Sigurjónsdóttir, formaður

Flokkun Eyjafjörður ehf. - stjórn

Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri, formaður

Fóðurverksmiðjan Laxá hf - stjórn

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs

Hafnasamlag Norðurlands - stjórn

Þorsteinn Hlynur Jónsson, formaður
Jóhannes Gunnar Bjarnason, varaformaður
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir
Eva Hrund Einarsdóttir
Ólína Freysteinsdóttir

Varamenn:
Preben Jón Pétursson
Halldóra Hauksdóttir
Hreinn Pálsson
Guðmundur Þ. Jónsson
Sóley Björk Stefánsdóttir

Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra

Jón Ingi Cæsarsson, formaður
Anna Rósa Magnúsdóttir

Varamenn:
Anna María Jónsdóttir
Stefán Friðrik Stefánsson

Iðnaðarsafnið á Akureyri - stjórn

Almar Alfreðsson verkefnastjóri á Akureyrarstofu

Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar - stjórn

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs
Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi
Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi

Varamenn:
Halla Björk Reynisdóttir bæjarfulltrúi
Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi

Málræktarsjóður - fulltrúaráð

Hólmkell Hreinsson amtsbókavörður

Menningarfélag Akureyrar - stjórn

Preben Jón Pétursson

Minjasafnið á Akureyri - stjórn

Sigfús Arnar Karlsson
Þorsteinn Kruger
Inga Elísabet Vésteinsdóttir

Norðurorka ehf - stjórn

Geir Kristinn Aðalsteinsson varabæjarfulltrúi, formaður
Ingibjörg Ólöf Isaksen bæjarfulltrúi, varaformaður
Gunnar Gíslason bæjafulltrúi, ritari
Edward Hákon Huijbens, meðstjórnandi
Friðbjörg Jóhanna Sigurjónsdóttir, meðstjórnandi

Varamenn:
Arnar Þór Jóhannesson
Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi
Margrét Kristín Helgadóttir
Matthías Rögnvaldsson
Óskar Ingi Sigurðsson

Óshólmanefnd

Hlutverk nefndarinnar er m.a. að gera árlegar tillögur um nauðsynlegar framkvæmdir, veita leyfi til takmarkaðra skotveiða, fylgjast með að nytjar landsins samræmist friðun og útivist og safna upplýsingum um náttúrufar svæðisins.

Í Óshólmanefnd eru 5 nefndarmenn, 2 tilnefndir af Eyjafjarðarsveit, 2 af Akureyrarbæ og 1 af Flugmálastjórn Íslands.

Fulltrúar Akureyrarbæjar eru:

Dagbjört Pálsdóttir
Ólafur Kjartansson

Samþykkt um friðland og útivistarsvæði í Óshólmum Eyjafjarðarár

Samband íslenskra sveitarfélaga - fulltrúar á landsþing

Halla Björk Reynisdóttir
Guðmundur Baldvin Guðmundsson
Hilda Jana Gísladóttir
Gunnar Gíslason
Sóley Björk Stefánsdóttir

Varafulltrúar:
Andri Teitsson
Ingibjörg Ólöf Isaksen
Dagbjört Pálsdóttir
Eva Hrund Einarsdóttir
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir

Samband íslenskra sveitarfélaga - stjórn

Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi - varamaður

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands - hljómsveitarráð

Elín Margrét Lýðsdóttir
Eva Hrund Einarsdóttir
Helgi Þorbjörn Svavarsson

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar - stjórn

Halla Margrét Tryggvadóttir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

Starfsendurhæfing Norðurlands - stjórn

Guðrún Sigurðardóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar

Aðalmenn:
Halla Björk Reynisdóttir
Tryggvi Már Ingvarsson

Varamenn:
Ingibjörg Ólöf Isaksen
Þórhallur Jónsson

Vetraríþróttamiðstöð Íslands - stjórn

Siguróli Magni Sigurðsson
Þórunn Sif Harðardóttir

Síðast uppfært 30. apríl 2019