Geta fleiri en eitt hús verið saman með ílát?

Þegar fleiri en eitt hús standa saman á einni lóð, eins og fjölmörg dæmi erum um á Akureyri, er hægt að sameinast um notkun á ílátum. Þetta getur t.d. átt við um raðhús eða þyrpingu fjölbýlishúsa. Hægt er að fá ýmist tunnur og ker eða gáma eftir fjölda íbúða í þyrpingu. Einnig geta húsaþyrpingar komið upp djúpgámum. Samnýting íláta mun skila sér í lægri sorphirðugjöldum.

Ef þörf krefur, er nauðsynlegt að finna svæði utanhúss fyrir ílátin. Með fjölgun íláta getur þurft að gera ráð fyrir að stærra svæði fyrir þau.

Ef sameiginleg húsfélög eða lóðarfélög eru ekki til staðar þarf að gera samning milli íbúða um þyrpingu um sameiginlega sorphirðu. Húsfélögum og íbúum sem hafa áhuga á að mynda þyrpingu er bent á að hafa samband vegna óska og ráðgjafar um samsetningu íláta: flokkumfleira@akureyri.is.

Grunnsamsetningar íláta fyrir mismunandi fjölda íbúða í þyrpingu

2 íbúðir

Matarleifar: 140L tunna

Blandaður úrgangur: 240L tunna

Pappír og pappi: 360L tunna

Plastumbúðir: 360L tunna

3-4 íbúðir

Matarleifar: 240L tunna

Blandaður úrgangur: 360L tunna

Pappír og pappi: Tvær 240L tunnur

Plastumbúðir: Tvær 240L tunnur

5-6 íbúðir

Matarleifar: 240L tunna

Blandaður úrgangur: Tvær 240L tunnur

Pappír og pappi: Tvær 360L tunnur

Plastumbúðir: Tvær 360L tunnur

7-10 íbúðir

Matarleifar: Tvær 240L tunnur

Blandaður úrgangur: Tvær 360L tunnur

Pappír og pappi: Þrjár 360L tunnur

Plastumbúðir: Þrjár 360L tunnur

11 íbúðir og fleiri

Fyrir þyrpingar með 11 íbúðum eða fleirum þarf sérsniðnar lausnir og því þarf að hafa samband við Akureyrarbæ varðandi samsetningu íláta: flokkumfleira@akureyri.is

Hvernig ílát eru í boði fyrir þyrpingar?

Ílátin sem eru í boði fyrir þyrpingar eru tunnur, ker, yfirborðsgámar eða djúpgámar. Allar þyrpingar þurfa að hafa ílát fyrir flokkana fjóra.

Tunnur og ker

 Akureyrarbær mun útvega tunnur og ker fyrir þyrpingar. Athugið að matarleifum er aldrei safnað í stærra ílát en 240L tunnu. Matarleifum er aldrei safnað í stærra ílát en 240L tunnu. Ef ílátin eru í tunnuskýli eða gerði þarf að gera ráð fyrir að minnsta kosti 5 cm rými umframrými á alla kanta við hvert ílát.

Stærðir á tunnum og kerjum:

Tegund Hæð Breidd Dýpt
140L tunna 1.065 mm 490 mm 560 mm
240L tunna 1.061 mm 580 mm 730 mm
360L tunna 1.105 mm 601 mm 877 mm
660L ker 1.165 mm 1.265 mm 775 mm

Yfirborðsgámar

Akureyrarbær býður upp á yfirborðsgáma fyrir þyrpingar. Þær þyrpingar sem velja yfirborðsgáma þurfa að tryggja að nægt pláss sé til staðar innan lóðar fyrir gámana þar sem þeim verður komið fyrir og að aðgengi sé gott til losunar. Stærðir yfirborðsgáma eru á bilinu 2.000-5.000L og verða að lágmarki 4 gámar í hverri þyrpingu, einn fyrir hvern úrgangsflokk.

Djúpgámar

Djúpgámar eru einnig valkostur fyrir þyrpingar. Þyrpingar sem koma sér upp djúpgámum eiga sjálf gámana og sjá um viðhald þeirra en Akureyrarbær sér um að losa þá. Því mun hirðugjald vera lægra fyrir djúpgáma en fyrir yfirborðsgáma. Ekki er leyfilegt að blanda saman mismunandi úrgangslausnum innan sömu lóðar, þ.e.a.s. djúpgámum og tunnum/gámum.

Hér má nálgast leiðbeiningar um kröfur Akureyrarbæjar til djúpgáma.

Hvað mun þjónustan kosta?

Hingað til hefur sama sorphirðugjald verið innheimt fyrir hverja íbúð. Um næstu áramót breytist þetta og stærsti hluti gjaldsins miðast þá við stærð íláta og úrgangsflokka.

Einnig verður innheimt fastagjald á hverja íbúð, sem mun standa undir rekstri grenndarstöðva, gámasvæðisins og öðrum rekstri sorphirðukerfisins. Því mun sorphirðugjaldið vera almennt lægra þar sem fleiri íbúðir deila ílátum, s.s. í þyrpingum, en hærra hjá heimilum í sérbýli með sér ílát.

Síðast uppfært 12. apríl 2024