Gatnagerðargjöld

Gjaldskrá frá 1 . - 31. október 2019

Verð pr. m2 í vísitöluhúsinu, er kr. 228.734,-  hækkun:   0,00 %

Til upplýsingar, má geta þess að breytingar urðu á gjaldskrá gatnagerðargjald í apríl 2010: Vegna stækkunar íbúðarhúss sem er a.m.k. 15 ára skal greiða 40% af venjulegu gatnagerðargjaldi skv. 1.– 5. tl. greinar 4.3 enda nemi stækkunin ekki meira en 30 fermetrum á hverja íbúð á hverju 10 ára tímabili. Tilheyri stækkunin sameign fjöleignarhúss skal meta hana eins og ef um stækkun vegna einnar íbúðar væri að ræða.
Ef stækkunin er meiri en 30 fermetrar skal greiða fullt gatnagerðargjald af því sem umfram er.

Íbúðarlóðir   

  Notkun/húsgerð  Hlutfall  Gatnagerðargjald
1 Einbýlishús 15,0% 34.310 kr/m2 húss
2 Par-, rað-, tvíbýlis og keðjuhús 10,0% 22.873 kr/m2 húss
3 Fjölbýlishús  5,0% 11.437 kr/m2 húss

 

Lóðir til annarra nota

  Notkun/húsgerð  Hlutfall  Gatnagerðargjald
4 Verslunar-, skrifstofu- og þjónustuhúsnæði 7,5% 17.155 kr/m2 húss
5 Iðnaðar-, geymslu- og annað atvinnuhúsnæði 7,5% 17.155 kr/m2 húss
6 Aðrar byggingar 7,5%

17.155 kr/m2 húss

 

Þar sem um blandaða landnotkun er að ræða ákvarðast gatnagerðargjald skv. ofangreindum flokkum af megin notkun húsnæðis skv. gildandi deiliskipulagi.

Sbr. gjaldskrá gatnagerðargjalda á Akureyri samþ. í bæjarstjórn 19. mars 2019

Síðast uppfært 02. október 2019