Gatnagerðargjöld

Gjaldskrá frá 1. - 30. nóvember 2021

Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er heimilað byggingarmagn á lóð skv. skipulagi.

Vísitölugrunnur gjaldskrár er vísitala 2010, er nú: 157,6 stig

Verð pr. m2 í vísitöluhúsinu, er kr. 246.316,-  hækkun:   0,25%

Til upplýsingar, má geta þess að breytingar urðu á gjaldskrá gatnagerðargjald í apríl 2010: Vegna stækkunar íbúðarhúss sem er a.m.k. 15 ára skal greiða 40% af venjulegu gatnagerðargjaldi skv. 1.– 5. tl. greinar 4.3 enda nemi stækkunin ekki meira en 30 fermetrum á hverja íbúð á hverju 10 ára tímabili. Tilheyri stækkunin sameign fjöleignarhúss skal meta hana eins og ef um stækkun vegna einnar íbúðar væri að ræða.
Ef stækkunin er meiri en 30 fermetrar skal greiða fullt gatnagerðargjald af því sem umfram er.

 Íbúðarlóðir    Hlutfall  Gatnagerðargjald
1 Einbýlishús 15,0% 36.947 kr/m2 húss
2 Par-, rað-, tvíbýlis og keðjuhús 15,0% 36.947 kr/m2 húss
3 Fjölbýlishús  12,5% 30.790 kr/m2 húss
4 Bílakjallarar fjölbýlishúsa 5,0% 12.316 kr/m2 húss
       
Lóðir til annarra nota   Hlutfall  Gatnagerðargjald 
5 Verslunar-, skrifstofu- og þjónustuhúsnæði 7,5% 18.474 kr/m2 húss
6 Iðnaðar-, geymslu- og annað atvinnuhúsnæði 7,5% 18.474 kr/m2 húss
7 Aðrar byggingar 7,5% 18.474 kr/m2 húss

Þar sem um blandaða landnotkun er að ræða ákvarðast gatnagerðargjald skv. ofangreindum flokkum af megin notkun húsnæðis skv. gildandi deiliskipulagi.

Sbr. gjaldskrá gatnagerðargjalda á Akureyri samþ. í bæjarstjórn 1. júní 2021.

Síðast uppfært 01. nóvember 2021