Bæjarráð - gögn

Bæjarráð er kosið til eins árs í senn. Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmda- og fjármálastjórn bæjarins að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð semur drög að árlegri fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og viðaukum við hana, stofnana hans og fyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi nefnda og stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Bæjarráð hefur eftirlit með að ársreikningar bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum stofnana og fyrirtækja bæjarins lagðir fyrir bæjarstjórn til afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. Bæjarráð fer með eftirlit með fjármálum og leitar leiða til hagræðingar í rekstri ásamt því að meta veitta þjónustu m.t.t. fjármagns sem er til ráðstöfunar.

Bæjarráð fundar alla fimmtudaga kl. 08:15.

Fundargerðir

Samþykkt fyrir bæjarráð Akureyrar 14. desember 2021.


Kynning fyrir bæjarfulltrúa 2018 - fjársýslusvið - verður uppfært eftir kosningar 2022

Reglur Akureyrarkaupstaðar um stofnframlög   
Reglur um afslátt af fasteignaskatti hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum hjá Akureyrarbæ árið 2022
Reglur um styrki til greiðslu fasteignaskatts til félaga og félagasamtaka
Reglur um stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki  
Reglur um gerð og meðferð viðauka við fjárhagsáætlun hjá Akureyrarbæ
Reglur um styrkveitingar
Reglur um þjónustusamninga við stofnanir Akureyrarbæjar
Samþykkt fyrir hverfisnefndir  

Þjónustu- og skipulagssvið 

Stjórn Akureyrarstofu fer með stjórn menningar-, atvinnu-, ferða-, markaðs-, viðburða- og kynningarmála Akureyrarbæjar í umboði bæjarstjórnar. Stjórnin gerir tillögur til bæjarstjórnar um stefnumörkun á sviði menningar-, atvinnu-, ferða-, viðburða-, markaðs- og kynningarmála Akureyrarbæjar, mótar framtíðarsýn í þeim málum, vinnur að samhæfingu aðgerða á þessum sviðum og er tengiliður sveitarstjórnar og atvinnulífs. Stjórnin fylgist með því að stofnanir á hennar vegum vinni að settum markmiðum, veiti góða þjónustu og að starfsemi þeirra sé skilvirk og hagkvæm.

Stefna:

Atvinnustefna Akureyrar 2014-2021  
Byggingarlistarstefna Akureyrarbæjar
Ferðamálastefna Akureyrarbæjar  
Menningarstefna Akureyrarbæjar 2013-2018   

Fjárhagsáætlanir:
Fjárhagsáætlun atvinnu- ferða- og markaðsmála 2018
Fjárhagsáætlun menningarmála 2018

Reglur, samþykktir og fleira: 
Reglur fyrir Menningarsjóð Akureyrar  
Samþykkt fyrir Listasafnið á Akureyri   
Samþykkt fyrir Húsverndarsjóð Akureyrar    
Samþykkt fyrir Héraðsskjalasafnið á Akureyri   
Samþykkt um starfslaun listamanna    
Verklagsreglur fyrir faghóp um viðurkenningar Húsverndarsjóðs Akureyrar og Byggingalistaverðlauna Akureyrarbæjar 
Viðmiðunarreglur vegna afnota af Laxdalshúsi, Friðbjarnarhúsi og Gudmands Minde    
Hagtölur ferðamála   

Samningar: 
Samningur við Menningarfélag Akureyrar um rekstur Leikfélags Akureyrar, Menningarhússins Hofs og Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands
Samstarfssamningur menningarmálaráðuneytis og Akureyrarbæjar 

Síðast uppfært 13. maí 2022