Bæjarráð - gögn

Bæjarráð er kosið til eins árs í senn. Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmda- og fjármálastjórn bæjarins að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð semur drög að árlegri fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og viðaukum við hana, stofnana hans og fyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi nefnda og stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Bæjarráð hefur eftirlit með að ársreikningar bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum stofnana og fyrirtækja bæjarins lagðir fyrir bæjarstjórn til afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. Bæjarráð fer með eftirlit með fjármálum og leitar leiða til hagræðingar í rekstri ásamt því að meta veitta þjónustu m.t.t. fjármagns sem er til ráðstöfunar.

Bæjarráð fundar alla fimmtudaga kl. 08:15.

Samþykkt fyrir bæjarráð Akureyrar 17. desember 2019.


Kynning fyrir bæjarfulltrúa 2018 - fjársýslusvið 

Reglur Akureyrarkaupstaðar um stofnframlög   
Reglur um afslátt af fasteignaskatti hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum hjá Akureyrarbæ árið 2021 
Reglur um styrki til greiðslu fasteignaskatts til félaga og félagasamtaka
Reglur um stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki  
Reglur um gerð og meðferð viðauka við fjárhagsáætlun hjá Akureyrarbæ
Reglur um styrkveitingar
Reglur um þjónustusamninga við stofnanir Akureyrarbæjar
Samþykkt fyrir hverfisnefndir  
Samþykkt um styrki til námsleyfa embættismanna Akureyrarbæjar
Samþykkt um styrki til námsleyfa sérmenntaðra starfsmanna Akureyrarbæjar

Síðast uppfært 05. febrúar 2021