Íbúðasvæði vestan Borgarbrautar

Akureyrarbær vinnur að gerð deiliskipulags sem nær yfir fyrirhugað íbúðasvæði vestan Borgarbrautar í Síðuhverfi. Samhliða deiliskipulagi verður gerð breyting á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030.

 

Drög að deiliskipulagi - október 2021

Akureyrarbær kynnir drög að deiliskipulagi fyrir nýtt íbúðasvæði vestan Borgarbrautar, fyrir ofan Síðuhverfi í framhaldi af Giljahverfi. Markmiðið er að leggja grunn að hverfi með fjölbreyttum íbúðagerðum og grænum svæðum sem verður aðlaðandi búsetukostur.

Í stuttu máli:

 • Allt að 970 íbúðir á svæðinu og má því ætla að íbúafjöldi verði á bilinu 1.900-2.300.
 • Gert er ráð fyrir að íbúðir í fjölbýli verði um 77-80% samanborið við 20-23% í sérbýli sem þýðir að álíka mikið landsvæði fer undir fjölbýli og sérbýli.
 • Stefnt er að því að hefja uppbyggingu úr suðri vegna nálægðar við Síðuskóla þar sem svigrúm er til að fjölga nemendum.

Hér er myndræn kynning á deiliskipulagstillögunni og hér er skýringaruppdráttur

Grænt og vistvænt hverfi

Samkvæmt tillögu að deiliskipulagi er gert ráð fyrir að safngata liggi í gegnum íbúðasvæðið en húsagötur verði í flestum tilvikum botngötur til að hægja á umferð. Lagt er til þétt net göngu- og hjólastíga um hverfið og að meginleiðir verði ekki meðfram safngötu til að skapa næði frá bílaumferð. Mikil áhersla er lögð á gott aðgengi að grænum svæðum og er gert ráð fyrir torgsvæði, leiksvæðum, sleðabrekku og matjurtagarði.

Sjálfbær þróun er lykilatriði samkvæmt tillögunni og birtist meðal annars í blágrænum ofanvatnslausnum sem stefnt er að því að nota í hverfinu. Við enda botngata er gert ráð fyrir snjósöfnunarsvæðum sem tengjast ofanvatnslausnum svo ekki þurfi að aka snjó burt eftir mokstur. Þá er lagt til að kvöð verði sett á lóðir fjölbýlishúsa um trjágróður.

Gagnlegar hugmyndir frá íbúum

Lýsing á skipulagsverkefninu var kynnt í maí og þá var jafnframt óskað eftir hugmyndum frá íbúum í gegnum samráðsvettvanginn Okkar Akureyrarbæ.

Fjölmargar áhugaverðar og gagnlegar hugmyndir bárust sem voru hafðar til hliðsjónar við skipulagsvinnuna og rötuðu nokkrar þeirra með einum eða öðrum hætti inn í drög að deiliskipulagi. Sem dæmi má nefna hugmyndir um ofanvatnslausnir, aðgerðir til að draga úr umhverfisáhrifum, botngötur og snjósöfnunarsvæði, áherslu á gott stígakerfi, tillögu um matjurtagarða fyrir íbúa og að jarðefni sem falli til við framkvæmdir verði notað til að búa til útivistarsvæði. Helstu tillögur sem bárust og viðbrögð við þeim er að finna í kynningargögnum deiliskipulagsins.

Athygli er vakin á því að skipulagssvæðið var í upphafi kynnt undir vinnuheitinu Kollugerðishagi en ákveðið hefur verið að svæðið fái annað nafn þegar fram líða stundir.

Næstu skref 

Áhersla er lögð á að kynna vel drög að deiliskipulagi. 

Opið hús. Þriðjudaginn 12. október kl. 16-19 verður tillagan sett fram til kynningar á myndrænan og aðgengilegan hátt í menningarhúsinu Hofi. Starfsfólk bæjarins og skipulagsráðgjafi verða á staðnum til að segja frá og svara spurningum. Íbúar eru hvattir til að kynna sér skipulagið og koma ábendingum á framfæri.

Kynningarfundur fyrir fagaðila. Þriðjudaginn 12. október kl. 20 verður kynningarfundur fyrir fagaðila sem koma að uppbyggingu íbúðasvæða. Markhópar fundarins eru meðal annars byggingarverktakar, fasteignasalar, mannvirkjahönnuðir og aðrir sem koma að uppbyggingu með einum eða öðrum hætti. Fundurinn fer fram í Hömrum í menningarhúsinu Hofi. Gestir eru beðnir um að skrá sig á fundinn hér.

Hvernig líst þér á tillöguna? Íbúar eru hvattir til að koma á framfæri sínum ábendingum með því að smella hér

Ábendingum er einnig hægt að koma á framfæri skriflega til skipulagssviðs í Ráðhúsi Akureyrar, Geislagötu 9, eða í gegnum netfangið skipulagssvid@akureyri.is

Skipulagstillagan verður í kynningarferli til 29. október. Þá verður unnið úr ábendingum frá íbúum, umsagnaraðilum og öðrum hagsmunaaðilum áður en skipulagsráð og bæjarstjórn taka tillöguna til frekar umfjöllunar og afgreiðslu. Að því loknu verður tillagan auglýst og kynnt vel í sex vikur áður en hún verður tekin aftur fyrir til samþykktar.

Skipulagslýsing - maí 2021

Verkefnið snýst m.a. um að afmarka íbúðarlóðir og byggingarreiti, skilgreina fyrirkomulag gatnakerfis, bílastæða, göngu- og hjólastíga, útivistar- og almenningssvæða. Með deiliskipulagi er lagður grunnur að nýju hverfi með fjölbreyttum íbúðargerðum og grænum svæðum sem verður aðlaðandi til búsetu.

Gert er ráð fyrir um 750 íbúðum og er lagt upp með að um 60-80% verði í fjölbýli og 20-40% í sérbýli (einbýli, par- og raðhús). Sjálfbær þróun verður höfð að leiðarljósi og áhersla lögð á góðar tengingar gangandi og hjólandi innan hverfis, við aðliggjandi útivistarsvæði og hverfi.

Skipulagslýsing var samþykkt í bæjarstjórn 20. apríl 2020. Hér er hægt að skoða skipulagslýsinguna en frestur til að gera athugasemd við hana rennur út 19. maí. Athugasemdum er hægt að skila með tölvupósti (skipulagssvid@akureyri.is) þar sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram eða skriflega til skipulagssviðs í Ráðhúsi Akureyrarbæjar, Geislagötu 9.

Gerum gott hverfi – hugmyndasöfnun - maí 2021

Markmiðið er að búa til gott hverfi í samráði við íbúa og þess vegna óskum við eftir hugmyndum. Þær geta meðal annars snúið að byggingum, samgöngum, opnum svæðum, þjónustu, afþreyingarmöguleikum eða einhverju allt öðru. Gagnlegt getur verið að móta hugmyndir út frá sínu nærumhverfi:

 • Hvað er það besta við þitt hverfi?
 • Hvað vantar í þínu nærumhverfi?
 • Hvaða einkenni þarf grænt, vistvænt og nútímalegt hverfi að hafa?
 • Hvað ber að varast í skipulagsvinnunni?
 • Hugmyndum er safnað í gegnum samráðsvettvanginn Okkar Akureyrarbæ. Hægt er að senda inn hugmyndir á tímabilinu 5.-31. maí. Allar hugmyndir koma til skoðunar við gerð skipulagsins.

Hvernig nota ég samráðsvettvanginn Okkar Akureyrarbæ? 

 • Með því að smella á þennan hlekk getur þú skoðað þær hugmyndir sem settar hafa verið fram varðandi nýja hverfið. Allir geta komið sinni hugmynd á framfæri með því að smella á "Bættu við nýrri hugmynd". Við hvetjum fólk til að skrá sig inn í gegnum island.is, Facebook eða búa til nýjan aðgang með netfangi. 
 • Hægt er að kjósa hugmyndir upp/niður með því að smella á örvarnar. 
 • Hægt er að hefja/taka þátt í umræðum um hugmynd með því að skrifa rök með eða rök á móti. 
 • Hægt er að setja inn mynd/myndband máli sínu til stuðnings. 

  

 

Uppfært í okt 2021: Fjölmargar áhugaverðar og gagnlegar hugmyndir bárust sem voru hafðar til hliðsjónar við skipulagsvinnuna og rötuðu nokkrar þeirra með einum eða öðrum hætti inn í drög að deiliskipulagi. Sem dæmi má nefna hugmyndir um ofanvatnslausnir, aðgerðir til að draga úr umhverfisáhrifum, botngötur og snjósöfnunarsvæði, áherslu á gott stígakerfi, tillögu um matjurtagarða fyrir íbúa og að jarðefni sem falli til við framkvæmdir verði notað til að búa til útivistarsvæði. Helstu tillögur sem bárust og viðbrögð við þeim er að finna í kynningargögnum deiliskipulagsins.

Síðast uppfært 12. október 2021