Önnur ráð og nefndir

Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks

Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks er samráðsvettvangur um þjónustu við fatlað fólk og þróun mála sem varðar fatlað fólk innan sveitarfélagsins Akureyrarbæjar.

Markmið og tilgangur samráðshópsins er að fylgjast með þróun og þjónustu í málefnum fatlaðs fólks innan sveitarfélagsins Akureyrarbæjar. Fatlað fólk skal eiga kost á bestu þjónustu sem unnt er að veita á hverjum tíma og við framkvæmd þjónustunnar skal virðing borin fyrir mannlegri reisn, sjálfræði og sjálfstæði.
Á vettvangi samráðshóps um málefni fatlaðs fólks fer fram almenn stefnumótun og áætlanagerð Akureyrarbæjar í málum sem varða fatlaða íbúa bæjarins.

Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks er skipaður sex fulltrúum og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar.
Bæjarstjórn kýs þrjá fulltrúa í samráðshópinn til fjögurra ára og þrjá til vara. Hagsmunasamtök fatlaðs fólks í Akureyrarbæ  skipa þrjá fulltrúa og þrjá til vara.
Bæjarstjórn kýs formann samráðshópsins en ráðið kýs varaformann og skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Í samráðshópnum eru:
Valdís Anna Jónsdóttir, fulltrúi Akureyrarbæjar, formaður
Heimir Haraldsson, fulltrúi Akureyrarbæjar
Sigrún María Óskarsdóttir, fulltrúi Akureyrarbæjar
Friðrik S Einarsson, fulltrúi Grófarinnar geðverndarfélags
Elmar Logi Heiðarsson, fulltrúi Sjálfsbjargar - aðalmaður frá 11. júní 2020
Sif Sigurðardóttir, fulltrúi Þroskahjálpar NE

Varamenn:
Þorsteinn Kruger, fulltrúi Akureyrarbæjar
Gunnfríður Hreiðarsdóttir, fulltrúi Akureyrarbæjar
Inga Elísabet Vésteinsdóttir, fulltrúi Akureyrarbæjar
Júlíus Blómkvist Friðrikssons, fulltrúi Grófarinnar geðverndarfélags
Elmar Logi Heiðarsson, fulltrúi Sjálfsbjargar - varamaður til 11. júní 2020
Herdís Ingvadóttir, fulltrúi Sjálfsbjargar - varamaður frá 11. júní 2020
Elín Margrét Lýðsdóttir, fulltrúi Þroskahjálpar NE

Samþykkt fyrir samráðshóp um málefni fatlaðs fólks  

Ungmennaráð

Tilgangur ungmennaráðs Akureyrar er annars vegar að veita ungmennum fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og hins vegar að skapa vettvang og leiðir til þess að gera ungmennum kleift að koma hugmyndum og skoðunum sínum á framfæri m.a. við kjörna fulltrúa sveitarfélagsins og hafa þannig áhrif á nærumhverfi sitt. Sem dæmi um starfsemi ungmennaráðs má nefna: 

  • Ungmennaráð skal eins og kostur er hafa frumkvæði að umfjöllun mála.
  • Ungmennaráð getur komið með ábendingar um öll málefni sveitarfélagsins.
  • Ungmennaráð beitir sér fyrir bættri þjónustu við börn og ungt fólk.  

Undirbúningur fyrir stofnun ungmennaráðs á Akureyri stóð í nokkur ár. Í aprílmánuði 2010 samþykktu samfélags- og mannréttindaráð og bæjarstjórn Akureyrar að stofna til ungmennaráðs enda eru sveitarstjórnir hvattar í æskulýðslögum til að hlutast til um að stofnuð séu sérstök ungmennaráð. Samkvæmt lögunum skal ungmennaráð m.a. vera sveitastjórnum til ráðgjafar um málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. Þetta ákvæði æskulýðslaga er í anda barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þar sem fram kemur að tryggja skuli rétt barns til að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum sem það varðar og að tekið skuli réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska. 

Samþykkt fyrir ungmennaráð á Akureyri

Ungmennaráð 2018 - 2020: 

Ari Orrason
Brynjólfur Skúlason
Embla Blöndal Ásgeirsdóttir
Gunnborg Petra Jóhannsdóttir
Helga Sóley G. Tulinius
Hildur Lilja Jónsdóttir
Ísabella Sól Ingvarsdóttir
Páll Rúnar Bjarnason
Rakel Alda Steinsdóttir
Þura Björgvinsdóttir
Telma Ósk Þórhallsdóttir

Ungmennaráð 2020 - 2021

Anton Bjarni Bjarkason
Gunnborg Petra Jóhannsdóttir
Helga Sóley G. Tulinius
Hildur Lilja Jónsdóttir
Ísabella Sól Ingvarsdóttir
Klaudia Jablonska
Rakel Alda Steinsdóttir
Stormur Karlsson
Þór Reykjalín Jóhannesson
Þura Björgvinsdóttir
Telma Ósk Þórhallsdóttir

netfang: ungmennarad@akureyri.is

Fundargerðir ungmennaráðs eftir 2019
Fundargerðir ungmennaráðs 2010 - 2019

Öldungaráð

Öldungaráð er samráðsvettvangur um þjónustu við aldraða og þróun öldrunarmála innan sveitarfélagsins Akureyrarbæjar.
Á vettvangi öldungaráðs fer fram samráð um almenna stefnumótun og áætlanagerð Akureyrarbæjar í málum sem varða íbúa sem eru 67 ára og eldri.

Öldungaráð er skipað sjö fulltrúum og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar.
Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá fulltrúa í öldungaráð til fjögurra ára og þrjá til vara.
Félag eldri borgara á Akureyri skal skipa þrjá fulltrúa og þrjá til vara.
Einn fulltrúi skal skipaður af Heilbrigðisstofnun Norðurlands og einn til vara

Aðalmenn: 

Helgi Snæbjarnarson (L) formaður - fulltrúi Akureyrarbæjar
Arnrún Halla Arnórsdóttir (S) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Elías Gunnar Þorbjörnsson (D) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Sigríður Stefánsdóttir - fulltrúi EBAK
Halldór Gunnarsson - fulltrúi EBAK
Valgerður Jónsdóttir - fulltrúi EBAK
Eva Björg Guðmundsdóttir - fulltrúi HSN

Varamenn:

Halla Björk Reynisdóttir (L) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Óskar Ingi Sigurðsson (B) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Guðný Friðriksdóttir (D) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Hallgrímur Gíslason - fulltrúi EBAK
Hrefna Hjálmarsdóttir - fulltrúi EBAK
Hjörleifur Hallgríms Herbertsson - fulltrúi EBAK
Bergþóra Stefánsdóttir - fulltrúi HSN

Samþykkt fyrir öldungaráð Akureyrarbæjar - samþykkt í bæjarstjórn 19. febrúar 2019

Starfsreglur öldungaráðs Akureyrarbæjar - samþykktar í ráðinu 1. mars 2021

Fundargerðir öldungaráðs

Fulltrúar Akureyrarbæjar í samstarfsnefndum/-verkefnum og stjórnum

Almannavarnanefnd Eyjafjarðar

Bæjarstjóri - Ásthildur Sturludóttir
Formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs - Andri Teitsson

Varamaður bæjarstjóra er sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs Guðríður Friðriksdóttir
Varamaður formanns umhverfis- og mannvirkjaráðs er formaður bæjarráðs Guðmundur Baldvin Guðmundsson

Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar

Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar er samstarfsverkefni sveitarfélaga á Eyjafjarðarsvæðinu. Bæjarstjórn Akureyrar skipar 4 fulltrúa en önnur sveitarfélög í sameiningu skipa einn fulltrúa. Fulltrúar Akureyrar eru:

Aðalmenn:

Júlí Ósk Antonsdóttir, formaður
Auður Hörn Freysdóttir, varaformaður
Maron Pétursson
Hjalti Ómar Ágústsson

Varamenn:

Heiðrún Ósk Ólafsdóttir
Jakobína Elva Káradóttir
Inga Elísabet Vésteinsdóttir
Kristján Már Magnússon

Fulltrúar annarra sveitarfélaga eru:

Elisabeth J. Zitterbart aðalmaður
Linda Margrét Sigurðardóttir, varamaður

Brunabótafélag Íslands - fulltrúaráð

Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi

Félagsstofnun stúdenta við Háskólann á Akureyri - fulltrúi í stjórn

Halla Margrét Tryggvadóttir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

Fjölsmiðjan á Akureyri - stjórn

Arnar Þór Jóhannesson, formaður

Flokkun Eyjafjörður ehf. - stjórn

Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri, formaður

Fóðurverksmiðjan Laxá hf - stjórn

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs

Greið leið ehf. - stjórn

Guðmundur Baldvin Guðmundsson

Hafnasamlag Norðurlands - stjórn

Þorsteinn Hlynur Jónsson, formaður
Jóhannes Gunnar Bjarnason, varaformaður
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir
Þórhallur Jónsson
Ólína Freysteinsdóttir

Varamenn:
Preben Jón Pétursson
Halldóra Hauksdóttir
Hreinn Pálsson
Guðmundur Þ. Jónsson
Sóley Björk Stefánsdóttir

Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra

Jón Ingi Cæsarsson, formaður
Jóhann Gunnar Kristjánsson

Varamenn:
Anna María Jónsdóttir
Stefán Friðrik Stefánsson

Iðnaðarsafnið á Akureyri - stjórn

Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi - formaður stjórnar frá 29. maí 2019
Almar Alfreðsson verkefnastjóri á Akureyrarstofu, meðstjórnandi

Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar - stjórn

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs
Halla Björk Reynisdóttir bæjarfulltrúi
Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi

Varamenn:
Geir Kristinn Aðalsteinsson varabæjarfulltrúi
Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi

Málræktarsjóður - fulltrúaráð

Hólmkell Hreinsson amtsbókavörður

Menningarfélag Akureyrar - stjórn

Eva Hrund Einarsdóttir

Minjasafnið á Akureyri - stjórn

Sigfús Arnar Karlsson
Þorsteinn Kruger
Inga Elísabet Vésteinsdóttir

Norðurorka ehf. - stjórn

Á aðalfundi Norðurorku sem haldinn var 5. apríl 2019 var kosin stjórn og varastjórn félagsins:

Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi
Friðbjörg Jóhanna Sigurjónsdóttir
Geir Kristinn Aðalsteinsson, varabæjarfulltrúi
Hlynur Jóhannsson, bæjarfulltrúi
Ingibjörg Ólöf Isaksen, bæjarfulltrúi

Varamenn:
Gunnfríður Hreiðarsdóttir, varabæjarfulltrúi
Hannes Karlsson
Hilda Jana Gísladóttir, bæjarfulltrúi
Víðir Benediktsson
Þórhallur Jónsson, bæjarfulltrúi

Óshólmanefnd

Hlutverk nefndarinnar er m.a. að gera árlegar tillögur um nauðsynlegar framkvæmdir, veita leyfi til takmarkaðra skotveiða, fylgjast með að nytjar landsins samræmist friðun og útivist og safna upplýsingum um náttúrufar svæðisins.

Í óshólmanefnd eru 5 nefndarmenn, 2 tilnefndir af Eyjafjarðarsveit, 2 af Akureyrarbæ og 1 af Flugmálastjórn Íslands.

Fulltrúar Akureyrarbæjar eru:

Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir
Ólafur Kjartansson

Samþykkt um friðland og útivistarsvæði í óshólmum Eyjafjarðarár

Fundargerðir óshólmanefndar

Samband íslenskra sveitarfélaga - fulltrúar á landsþing

Halla Björk Reynisdóttir
Guðmundur Baldvin Guðmundsson
Hilda Jana Gísladóttir
Gunnar Gíslason
Sóley Björk Stefánsdóttir

Varafulltrúar:
Andri Teitsson
Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir
Heimir Haraldsson
Eva Hrund Einarsdóttir
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir

Samband íslenskra sveitarfélaga - stjórn

Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi - varamaður

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra - SSNE - fulltrúar á ársþing

Aðalfulltrúar:
Halla Björk Reynisdóttir
Guðmundur Baldvin Guðmundsson
Hilda Jana Gísladóttir
Andri Teitsson
Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir
Heimir Haraldsson
Gunnar Gíslason
Eva Hrund Einarsdóttir
Sóley Björk Stefánsdóttir
Hlynur Jóhannsson

Varafulltrúar:
Þórhallur Jónsson
Karl Liljendal Hólmgeirsson
Geir Kristinn Aðalsteinsson
Tryggvi Már Ingvarsson
Unnar Jónsson
Lára Halldóra Eiríksdóttir
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir
Anna Fanney Stefánsdóttir
Þórunn Sif Harðardóttir
Þórhallur Harðarson

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands - listráð

Arnbjörg Sigurðardóttir

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar - stjórn

Halla Margrét Tryggvadóttir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

Starfsendurhæfing Norðurlands - stjórn

Guðrún Sigurðardóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar

Aðalmenn:
Halla Björk Reynisdóttir
Þórhallur Jónsson

Varamenn:
Sóley Björk Stefánsdóttir
Tryggvi Már Ingvarsson

Vetraríþróttamiðstöð Íslands - stjórn

Aðalmenn:
Halla Björk Reynisdóttir
Þórhallur Jónsson

Varamenn:
Andri Teitsson
Þórunn Sif Harðardóttir

Síðast uppfært 12. janúar 2022