Önnur ráð og nefndir

Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks

Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks er samráðsvettvangur um þjónustu við fatlað fólk og þróun mála sem varðar fatlað fólk innan sveitarfélagsins Akureyrarbæjar.

Markmið og tilgangur samráðshópsins er að fylgjast með þróun og þjónustu í málefnum fatlaðs fólks innan sveitarfélagsins Akureyrarbæjar. Fatlað fólk skal eiga kost á bestu þjónustu sem unnt er að veita á hverjum tíma og við framkvæmd þjónustunnar skal virðing borin fyrir mannlegri reisn, sjálfræði og sjálfstæði.
Á vettvangi samráðshóps um málefni fatlaðs fólks fer fram almenn stefnumótun og áætlanagerð Akureyrarbæjar í málum sem varða fatlaða íbúa bæjarins.

Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks er skipaður sex fulltrúum og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar.
Bæjarstjórn kýs þrjá fulltrúa í samráðshópinn til fjögurra ára og þrjá til vara. Hagsmunasamtök fatlaðs fólks í Akureyrarbæ  skipa þrjá fulltrúa og þrjá til vara.
Bæjarstjórn kýs formann samráðshópsins en ráðið kýs varaformann og skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Í samráðshópnum eru:
Guðrún Karítas Garðarsdóttir, fulltrúi Akureyrarbæjar, formaður
Þórhallur Harðarson, fulltrúi Akureyrarbæjar
Halla Birgisdóttir Ottesen, fulltrúi Akureyrarbæjar
Friðrik S Einarsson, fulltrúi Grófarinnar geðverndarfélags
Elmar Logi Heiðarsson, fulltrúi Sjálfsbjargar
Sif Sigurðardóttir, fulltrúi Þroskahjálpar NE

Varamenn:
Anna Fanney Stefánsdóttir, fulltrúi Akureyrarbæjar
Hildur Brynjarsdóttir, fulltrúi Akureyrarbæjar
Brynjólfur Ingvarsson, fulltrúi Akureyrarbæjar
Lilja Björg Jónsdóttir, fulltrúi Grófarinnar geðverndarfélags
Herdís Ingvadóttir, fulltrúi Sjálfsbjargar 
Esther Gestsdóttir, fulltrúi Þroskahjálpar NE

Samþykkt fyrir samráðshóp um málefni fatlaðs fólks  

Ungmennaráð

Tilgangur ungmennaráðs Akureyrar er annars vegar að veita ungmennum fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og hins vegar að skapa vettvang og leiðir til þess að gera ungmennum kleift að koma hugmyndum og skoðunum sínum á framfæri m.a. við kjörna fulltrúa sveitarfélagsins og hafa þannig áhrif á nærumhverfi sitt. Sem dæmi um starfsemi ungmennaráðs má nefna: 

  • Ungmennaráð skal eins og kostur er hafa frumkvæði að umfjöllun mála.
  • Ungmennaráð getur komið með ábendingar um öll málefni sveitarfélagsins.
  • Ungmennaráð beitir sér fyrir bættri þjónustu við börn og ungt fólk.  

Undirbúningur fyrir stofnun ungmennaráðs á Akureyri stóð í nokkur ár. Í aprílmánuði 2010 samþykktu samfélags- og mannréttindaráð og bæjarstjórn Akureyrar að stofna til ungmennaráðs enda eru sveitarstjórnir hvattar í æskulýðslögum til að hlutast til um að stofnuð séu sérstök ungmennaráð. Samkvæmt lögunum skal ungmennaráð m.a. vera sveitastjórnum til ráðgjafar um málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. Þetta ákvæði æskulýðslaga er í anda barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þar sem fram kemur að tryggja skuli rétt barns til að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum sem það varðar og að tekið skuli réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska. 

Samþykkt fyrir ungmennaráð á Akureyri

Ungmennaráð 2020 - 2021

Anton Bjarni Bjarkason
Gunnborg Petra Jóhannsdóttir
Helga Sóley G. Tulinius
Hildur Lilja Jónsdóttir
Ísabella Sól Ingvarsdóttir
Klaudia Jablonska
Rakel Alda Steinsdóttir
Stormur Karlsson
Telma Ósk Þórhallsdóttir
Þór Reykjalín Jóhannesson
Þura Björgvinsdóttir

Ungmennaráð 2022 - 2023

Alexia Lind Ársælsdóttir
Anton Bjarni Bjarkason
Ásta Sóley Hauksdóttir
Bjarni Hólmgrímsson
Elva Sól Káradóttir
Freyja Dögg Ágústudóttir
Fríða Björg Tómasdóttir
Lilja Dögun Lúðvíksdóttir
Stormur Karlsson
Telma Ósk Þórhallsdóttir
Þór Reykjalín Jóhannesson

Ungmennaráð 2023 - 2024

Anton Bjarni Bjarkason
Elsa Bjarney Viktorsdóttir
Erika Arna Sigurðardóttir (hætti 6. júní 2023)
Felix Hrafn Stefánsson
Freyja Dögg Ágústudóttir
Fríða Björg Tómasdóttir
Haukur Arnar Ottesen Pétursson
Heimir Sigurpáll Árnason
Lilja Dögun Lúðvíksdóttir

París Anna Bergmann Elvarsdóttir
Telma Ósk Þórhallsdóttir

netfang: ungmennarad@akureyri.is

Fundargerðir ungmennaráðs eftir 2019
Fundargerðir ungmennaráðs 2010 - 2019  

Sjá kynningarmyndband Unicef um ungmennaráð Akureyrarbæjar:

 

Skannaðu QR kóðann hér fyrir neðan til að nálgast Instagram-síðu ungmennaráðs:

QR kóði fyrir Instagram-síðu ungmennaráðs

Öldungaráð

Öldungaráð er samráðsvettvangur um þjónustu við aldraða og þróun öldrunarmála innan sveitarfélagsins Akureyrarbæjar.
Á vettvangi öldungaráðs fer fram samráð um almenna stefnumótun og áætlanagerð Akureyrarbæjar í málum sem varða íbúa sem eru 67 ára og eldri.

Öldungaráð er skipað sjö fulltrúum og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar.
Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá fulltrúa í öldungaráð til fjögurra ára og þrjá til vara.
Félag eldri borgara á Akureyri skal skipa þrjá fulltrúa og þrjá til vara.
Einn fulltrúi skal skipaður af Heilbrigðisstofnun Norðurlands og einn til vara

Aðalmenn: 

Hjálmar Pálsson (L) formaður - fulltrúi Akureyrarbæjar
Hildur Brynjarsdóttir (D) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Brynjólfur Ingvarsson (óflokksbundinn) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Hallgrímur Gíslason - fulltrúi EBAK
Úlfhildur Rögnvaldsdóttir - fulltrúi EBAK
Þorgerður Þorgilsdóttir - fulltrúi EBAK
Eva Björg Guðmundsdóttir - fulltrúi HSN

Varamenn:

Þórhallur Harðarson (D) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Maron Berg Pétursson (L) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Jón Hjaltason (óflokksbundinn) - fulltrúi Akureyrarbæjar
Gunnar Gíslason - fulltrúi EBAK
Þóra Ákadóttir - fulltrúi EBAK
Sigurður Harðarson - fulltrúi EBAK
Ingibjörg Lára Símonardóttir - fulltrúi HSN

Samþykkt fyrir öldungaráð Akureyrarbæjar - samþykkt í bæjarstjórn 21. nóvember 2023

Starfsreglur öldungaráðs Akureyrarbæjar - samþykktar í ráðinu 25. janúar 2023

Fundargerðir öldungaráðs

Starfshópar og verkefnabundnar nefndir

Nafnanefnd

Nafnanefnd hefur það meginverkefni að gera tillögur og veita ráðgjöf til bæjarstjórnar, bæjarráðs, skipulagsráðs og annarra ráða um nöfn á byggingum, götum, hverfum og örnefnum sem ætla má að einkenni bæjarmyndina um langan tíma.

Bæjarráð samþykkti 6. október 2022 að skipa eftirtalda fulltrúa í nefndina til ársins 2026:

Brynjar Karl Óttarsson, kennari og formaður Sagnalistar
Hanna Rósa Sveinsdóttir, sagnfræðingur
Kristín Árnadóttir, fyrrverandi íslenskukennari

Erindisbréf nafnanefndar

Umdæmisráð

Umdæmisráð barnaverndar Landsbyggða

Ómar Örn Bjarnþórsson, lögfræðingur - formaður
Jóhanna Erla Guðjónsdóttir, félagsráðgjafi
Katrín Jónsdóttir, sálfræðingur

Varamenn:
Sigmundur Guðmundsson, lögfræðingur - varaformaður
Þóra Kemp, félagsráðgjafi
Eva Sjöfn Helgadóttir, sálfræðingur

Samningur um rekstur umdæmisráðs Landsbyggða
Viðauki I um skipun Árneshrepps í umdæmisráð Landsbyggða

Fulltrúar Akureyrarbæjar í samstarfsnefndum/-verkefnum og stjórnum

Almannavarnanefnd Eyjafjarðar

Bæjarstjóri - Ásthildur Sturludóttir

Varamaður bæjarstjóra er sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs, Guðríður Friðriksdóttir

Brunabótafélag Íslands - fulltrúaráð

Oddur Helgi Halldórsson, aðalmaður
Hulda Elma Eysteinsdóttir, varamaður

Félagsstofnun stúdenta við Háskólann á Akureyri - fulltrúi í stjórn

Halla Margrét Tryggvadóttir sviðsstjóri mannauðssviðs

Fjölsmiðjan á Akureyri - stjórn

Arnar Þór Jóhannesson, formaður

Flokkun Eyjafjörður ehf. - stjórn

Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri, formaður

Fóðurverksmiðjan Laxá hf - stjórn

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs

Greið leið ehf. - stjórn

Gunnar Líndal Sigurðsson

Skoðunarmaður:
Guðmundur Baldvin Guðmundsson

Hafnasamlag Norðurlands - stjórn

Inga Dís Sigurðardóttir
Jóhann Gunnar Kristjánsson
Andri Teitsson
Ásrún Ýr Gestsdóttir
Sverre Andreas Jakobsson

Varamenn:
Margét Elísabet Andrésdóttir
Hildur Brynjarsdóttir
Ólöf Inga Andrésdóttir
Ólafur Kjartansson
Jóhannes Gunnar Bjarnason

 

Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra

Helgi Haraldsson
Skarphéðinn Birgisson

Varamenn:
Andri Teitsson
Hannesína Scheving

 

Iðnaðarsafnið á Akureyri - stjórn

Einar Þór Gunnlaugsson, stjórnarformaður
Almar Alfreðsson verkefnastjóri menningarmála, meðstjórnandi

Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar - stjórn

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs
Gunnar Líndal Sigurðsson bæjarfulltrúi
Snæbjörn Sigurðarson varabæjarfulltrúi

Varamenn:
Halla Björk Reynisdóttir bæjarfulltrúi
Gunnar Már Gunnarsson bæjarfulltrúi

 

Málræktarsjóður - fulltrúaráð

Hólmkell Hreinsson amtsbókavörður

Menningarfélag Akureyrar - stjórn

Eva Hrund Einarsdóttir

Minjasafnið á Akureyri - stjórn

Gunnar Gíslason
Ólöf Andrésdóttir
Sigfús Arnar Karlsson

Varamenn:
Þorsteinn Kristjánsson
Brynja Þorsteinsdóttir
Gunnar Már Gunnarsson

 

Norðurorka ehf. - stjórn


Hlynur Jóhannsson, bæjarfulltrúi
Geir Kristinn Aðalsteinsson, varabæjarfulltrúi
Hilda Jana Gísladóttir, bæjarfulltrúi
Sif Jóhannesar Ástudóttir
Þórhallur Jónsson, varabæjarfulltrúi

Varamenn:
Víðir Benediktsson
Hlynur Örn Ásgeirsson
Sif Hjartardóttir
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, bæjarfulltrúi
Heimir Örn Árnason, bæjarfulltrúi

 

Óshólmanefnd

Hlutverk nefndarinnar er m.a. að gera árlegar tillögur um nauðsynlegar framkvæmdir, veita leyfi til takmarkaðra skotveiða, fylgjast með að nytjar landsins samræmist friðun og útivist og safna upplýsingum um náttúrufar svæðisins.

Í óshólmanefnd eru 5 nefndarmenn, 2 tilnefndir af Eyjafjarðarsveit, 2 af Akureyrarbæ og 1 af Flugmálastjórn Íslands.

Fulltrúar Akureyrarbæjar eru:

Hólmgeir Karlsson
Ólafur Kjartansson

Samþykkt um friðland og útivistarsvæði í óshólmum Eyjafjarðarár

Fundargerðir óshólmanefndar

Samband íslenskra sveitarfélaga - fulltrúar á landsþing

Hulda Elma Eysteinsdóttir
Heimir Örn Árnason
Hlynur Jóhannsson
Hilda Jana Gísladóttir
Sunna Hlín Jóhannesdóttir

Varafulltrúar:
Halla Björk Reynisdóttir
Lára Halldóra Eiríksdóttir
Inga Dís Sigurðardóttir
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir
Gunnar Már Gunnarsson

 

Samband íslenskra sveitarfélaga - stjórn

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga verður kosin á landsþingi sambandsins þann 28.-30. september n.k.

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra - SSNE - fulltrúar á ársþing

Aðalfulltrúar:
Hlynur Jóhannsson
Halla Björk Reynisdóttir
Gunnar Már Gunnarsson
Hilda Jana Gísladóttir
Hulda Elma Eysteinsdóttir
Lára Halldóra Eiríksdóttir
Sunna Hlín Jóhannesdóttir
Heimir Örn Árnason
Brynjólfur Ingvarsson
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir 

Varafulltrúar:
Inga Dís Sigurðardóttir
Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir
Hildur Brynjarsdóttir
Ásrún Ýr Gestsdóttir
Þórhallur Jónsson
Andri Teitsson
Alfa Dröfn Jóhannsdóttir
Sverre Andreas Jakobsson
Sindri Kristjánsson
Jón Hjaltason

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra - SSNE - stjórn

Aðalfulltrúar:
Lára Halldóra Eiríksdóttir
Hilda Jana Gísladóttir

Varafulltrúar:
Heimir Örn Árnason
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands - listráð

Arnbjörg Sigurðardóttir

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar - stjórn

Halla Margrét Tryggvadóttir sviðsstjóri mannauðssviðs

Skólanefnd Menntaskólans á Akureyri

Aðalmaður:
Heimir Örn Árnason

Varamaður:
Lára Haldóra Eiríksdóttir

 

Skólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri

Aðalmaður:
Ólöf Inga Andrésdóttir

Varamaður:
Arnór Þorri Þorsteinsson

 

Starfsendurhæfing Norðurlands - stjórn

Guðrún Sigurðardóttir sviðsstjóri velferðarsviðs

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar

Aðalmaður:
Halla Björk Reynisdóttir

Varamaður:
Þórhallur Jónsson

 

Vetraríþróttamiðstöð Íslands - stjórn

Aðalmenn:
Halla Björk Reynisdóttir
Þórhallur Jónsson

Varamenn:
Andri Teitsson
Þórunn Sif Harðardóttir

Síðast uppfært 15. maí 2024