Matsviðmið um almennt félagslegt leiguhúsnæði

Aðeins er hægt að fá stig fyrir einn lið í hverjum flokki

1. Tekjur 

Ákvörðun stiga ræðst af árstekjum umsækjanda og maka, sambúðaraðila og/eða barna undir tvítugu ef við á. Árstekjur er talan sem kemur fram í reit 2,7 á síðasta skattframtali (skattskyldar tekjur). Leggja þarf saman tekjur allra sambýlisaðila sem eru 20 ára eða eldri.

  5 stig 3 stig 2 stig
Árstekjur Frá - Til Frá - Til Frá - Til 
Einstaklingur 0 - 4.330.040 4.330.041 - 4.996.200 4.996.201 - 6.328.520
m/ 1 barn 0 - 5.412.680 5.412.681 - 6.245.400 6.245.401 - 7.910.840
m/ 2 börn 0 - 6.495.320 6.495.321 - 7.494.600 7.494.601 - 9.493.160
m/ 3 börn 0 - 7.577.960 7.577.961 - 8.743.800 8.743.801 - 11.075.480
m/ 4 börn 0 - 8.660.600 8.660.601 - 9.993.000 9.993.001 - 12.657.800
Sambúðarfólk 0 - 6.062.680 6.062.681 - 6.995.400 6.995.401 - 8.860.840
m/ 1 barn 0 - 7.145.320 7.145.321 - 8.244.600 8.149.801 - 10.443.160
m/ 2 börn 0 - 8.227.960 8.227.961 - 9.493.800 9.304.201 - 12.025.480
m/ 3 börn 0 - 9.310.600 9.310.601 - 10.743.000 10.458.601 - 13.607.800
m/ 4 börn 0 - 10.393.240 10.393.241 - 11.992.200 11.613.001 - 15.190.120

 

2. Staða

Aðeins er hægt að fá stig fyrir einn lið í hverjum flokki - hámark stiga úr þessum kafla eru 8 stig.

Staða umsækjanda Stig
Á ekki við 0
Er á endurhæfingarlífeyri 1
Umsækjandi hefur viðurkennda skerðingu sem hefur áhrif á getu til framfærslu 1
Langvarandi atvinnuleysi og málefni umsækjanda er í vinnslu virkni/-færniteymis/ átaksverkefnis
eða í umfangsmikilli endurhæfingu hjá viðurkenndum aðilum
1
Er 75% öryrki 2
Ellilífeyrisþegi 2

 

Staða maka Stig
Á ekki við 0
Er á endurhæfingarlífeyri 1
Ellilífeyrisþegi 1
Er 75% öryrki 1

 

Börn Stig
Barn/börn í reglulegri umgengni hjá umsækjanda 1
Eitt barn með lögheimili hjá umsækjanda 2
Tvö börn með lögheimili hjá umsækjanda 3
Þrjú börn með lögheimili hjá umsækjanda 4
Fjögur börn með lögheimili hjá umsækjanda 5

 

3. Félagslegar aðstæður

Aðeins er hægt að fá stig fyrir einn lið í hverjum flokki - hámark stiga úr þessum kafla eru 11 stig.

A: Húsnæðisstaða  Stig
Öruggt húsnæði. Meira en sex mánuðir eftir af húsaleigusamningi.
Húsaleiga er minna en 30% af heildartekjum heimilis að meðtöldum húsnæðisbótum
og sérstökum húsnæðissstuðningi
0
Íþyngjandi húsnæðiskostnaður, meira en 30% af heildartekjum heimilis
að meðtöldum húsnæðisbótum og sérstökum húsnæðisstuðningi
1
Er með húsnæði/herbergi, minna en þrír mánuðir eru eftir af húsaleigusamningi og ekki er möguleiki á framlengingu 2
Heimilisleysi, gistir t.d. hjá vinum og/eða ættingjum. 3
Heilsuspillandi húsnæði skv. mati Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra eða
húsnæði er sannanlega óíbúðarhæft af öðrum ástæðum og veruleg vandkvæði
eru bundin við að finna nýtt húsnæði skv. mati ráðgjafa
3

 

B: Sérstakar aðstæður barna Stig
Á ekki við 0
Réttur foreldra til umönnunarbóta hefur verið metinn af Tryggingastofnun í 4-5 flokk 1
Réttur foreldra til umönnunarbóta hefur verið metinn af Tryggingastofnun í 1., 2., eða 3. flokk 2

 

C: Félagslegur vandi umsækjanda Stig
Umsækjandi glímir við fjölþættan vanda sem hefur afgerandi áhrif á húsnæðisstöðu
og hefur fengið umfangsmikinn stuðning félagsþjónustu eða annarra viðurkenndra aðila
2
Færni umsækjanda til að leigja á almennum leigumarkaði, þrátt fyrir stuðning,
er mjög skert samkvæmt mati ráðgjafa
4
Refsidómur hefur afgerandi áhrif á húsnæðisstöðu og möguleika viðkomandi til að fá
húsnæði á almennum markaði samkvæmt mati ráðgjafa
Skyndileg áföll sem hafa afgerandi áhrif á húsnæðisstöðu, þ.m.t. getu viðkomandi
til að finna húsnæði samkvæmt mati ráðgjafa
6
Síðast uppfært 08. apríl 2024