Viðurkenning fræðslu- og lýðheilsuráðs

VIÐURKENNING FRÆÐSLU- og LÝÐHEILSURÁÐS FYRIR FRAMÚRSKARANDI SKÓLASTARF

Samkvæmt skólastefnu Akureyrarbæjar skal árlega, veita þeim einstaklingum eða stofnunum sem skarað hafa fram úr í skólastarfi viðurkenningar. Markmiðið er að vekja sérstaka athygli á því sem vel er gert og hvetja þá sem fyrir valinu verða til þess að halda áfram því góða starfi sem þeir eru að vinna og jafnvel gera enn betur. Viðurkenning er einnig staðfesting á að viðkomandi skóli/kennari/nemandi er fyrirmynd annarra á því sviði sem viðurkenning nær til.

Fræðslu- og lýðheilsuráð hefur frá árinu 2010 veitt einstaklingum og/eða stofnunum sem skarað hafa fram úr í eftirtöldum tveimur flokkum viðurkenningar, við hátíðlega athöfn. Fræðslu- og lýðheilsuráð ákveður fjölda viðurkenninga ár hvert að fenginni tillögu valnefndar.

Skólar/Kennarahópar/Kennari/starfsfólk

Foreldrar, nemendur, kennarar, skólar og bæjarstofnanir geta tilnefnt verkefni í skóla til viðurkenningar. Tilnefna má nýbreytniverkefni um hvaðeina í skólastarfi sem unnið hefur verið að á yfirstandandi skólaári, nemendavinnu, vinnu hópa eða einstaklinga, upplýsingamiðlun (s.s. heimasíður og fréttabréf), stefnumótun og skipulag, starf eins kennara eða samvinnu þeirra, verkefni í almennri kennslu, sérgreinum eða sérkennslu, framlag annars starfsfólks skólans, forvarnarstarf, félagsstarf eða foreldrasamstarf.

Nemendur

Grunnskólar og Tónlistarskólinn setja sér almennar reglur um það hvaða nemendur þeir tilnefna til viðurkenninga og senda til valnefndar. Tilnefning er háð því að viðkomandi nemandi sé orðinn 10 ára eða eldri. Viðurkenningu má t.d. veita fyrir góðar framfarir í námi, góðan námsárangur, virkni í félagsstarfi, að vera jákvæð fyrirmynd, sýna frumkvæði eða leiðtogahæfileika, frábæra frammistöðu í íþróttum eða listum, listsköpun eða tjáningu í skólastarfi, félagslega færni, samskiptahæfni og framlag til að bæta eða auðga bekkjaranda/skólaanda, nýsköpun og/eða hönnun.

Þessi samþykkt nær til allra leik-, grunn- og tónlistarskóla sem Akureyrarbær rekur eða styrkir.

Tilnefningar skulu berast rafrænt fyrir lok 31. mars. Viðurkenningar verða afhentar við hátíðlega athöfn. Valnefnd verður skipuð einum fulltrúa úr fræðsluráði, einu foreldri sem tilnefnt er af Samtaka og foreldrum leikskólabarna og einum fulltrúa frá miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri. Sviðstjóri fræðslu- og lýðheilsusviðs er starfsmaður valnefndar.

Samþykkt á fundi skólanefndar 6. janúar 2014.

 

Athugið að fylla þarf út sér umsókn fyrir hvern aðila/verkefni/hóp sem tilnefndur er.

 

Frestur til að tilnefna rennur út 31. mars 2022


 

Tilnefna nemanda

 

Tilnefna kennara eða starfsfólk

Síðast uppfært 31. mars 2022