Dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar

Bæjarstjórnarfundir eru að jafnaði fyrsta og þriðja þriðjudag hvers mánaðar. Í júlí og ágúst er yfirleitt sumarleyfi bæjarstjórnar og hefur bæjarráð þá heimild til fullnaðarafgreiðslu mála. Fundirnir eru haldnir í salnum Hömrum í Hofi og hefjast kl. 16.00. Sjónvarpað er frá fundunum daginn eftir, miðvikudag, kl. 14.00 á sjónvarpsstöðinni N4. Bein útsending er frá fundunum á heimasíðu Akureyrarbæjar og upptökur frá þeim er einnig hægt að nálgast hér.


Dagskrá bæjarstjórnarfundar 16. október 2018 


1. 2018080857 - Starfs- og fjárhagsáætlun frístundaráðs 2019
Á fundi bæjarráðs 4. október sl. var lögð fram tillaga frístundaráðs að gjaldskrá Hlíðarfjalls með gildistíma frá hausti 2018 til hausts 2019. Bæjarráð samþykkti gjaldskrána og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn.

2. 2018100093 - Endurskoðun Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030
Liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 10. október 2018:
Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 35. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skal að loknum sveitarstjórnarkosningum meta hvort að ástæða sé til að endurskoða gildandi aðalskipulag. Skal ákvörðun sveitarstjórnar liggja fyrir innan 12 mánaða frá kosningum og skal niðurstaðan tilkynnt Skipulagsstofnun jafnskjótt og hún liggur fyrir. Í gildi er Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 sem samþykkt var í bæjarstjórn 6. mars 2018 og tók gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda þann 14. maí 2018.

Skipulagsráð telur að í ljósi þess að nýtt aðalskipulag tók gildi í maí á þessu ári sé ekki ástæða til þess að fara í vinnu við endurskoðun aðalskipulagsins. Er mælt með því að bæjarstjórn feli sviðsstjóra skipulagssviðs að tilkynna Skipulagsstofnun um þessa niðurstöðu.

3. 2018100068 - Þingvallastræti 40 - fyrirspurn
Liður 4 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 10. október 2018:
Erindi móttekið 28. september 2018 þar sem Jón Sigurður Þorsteinsson, kt. 050954-5449, og Semíramis Ana Weando, kt. 270566-2519, leggja inn fyrirspurn hvort heimild fáist til að byggja við Þingvallastræti 40. Meðfylgjandi er samþykki nágranna, teikning og loftmynd.

Skipulagsráð gerir ekki athugasemd við að gerð verði breyting á deiliskipulagi sem felur í sér að heimilt verði að stækka hús á lóðinni Þingvallstræti 40 í samræmi við fyrirliggjandi umsókn. Að mati ráðsins er breytingin óveruleg skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga og þar sem fyrir liggur samþykki eigenda aðliggjandi húsa er ekki talin þörf á að grenndarkynna breytinguna sbr. 3. mgr. 44. gr. laganna. Leggur ráðið því til við bæjarstjórn að breyting á deiliskipulagi svæðisins verði samþykkt og að skipulagssviði verði falið að annast gildistöku hennar.

4. 2018050217 - Margrétarhagi 1 - deiliskipulagsbreyting
Liður 6 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 10. október 2018:
Lögð fram að nýju tillaga að breytingu á deiliskipulagi Hagahverfis sem nær til lóðarinnar Margrétarhagi 1. Á fundi skipulagsráðs 29. ágúst sl. var breytingartillagan tekin fyrir að lokinni grenndarkynningu. Sex athugasemdabréf bárust á kynningartíma og var málið afgreitt með þeim hætti að skipulagsráð tók undir innkomnar athugasemdir og hafnaði því að breyta deiliskipulagi í samræmi við fyrirliggjandi beiðni lóðarhafa. Á fundi bæjarráðs þann 26. september 2018 var samþykkt beiðni umsækjanda um endurupptöku málsins á grundvelli þess að ráðið hafi ekki tekið afstöðu til alls þess sem fyrir lægi í málinu og var málinu vísað til skipulagsráðs til nýrrar ákvörðunar.
Er deiliskipulagsbreytingin því lögð fram að nýju ásamt innkomnum athugasemdum. Til viðbótar er lagt fram bréf umsækjanda dagsett 7. september 2018 ásamt uppdráttum sem sýna þrívíddarmynd af fyrirhuguðu húsi, skuggavarpi og sniði. Einnig er lagt fram bréf Ingólfs Freys Guðmundssonar dagsett 27. september 2018 fyrir hönd umsækjanda þar sem óskað er eftir því að fallið verði frá ákvæði deiliskipulagsbreytingar um að hækka vegghæð úr 7,7m í 8,4m. Þá er lögð fram tillaga sviðsstjóra skipulagssviðs að umsögn um innkomnar athugasemdir.

Orri Kristjánsson S-lista bar upp vanhæfi sitt og var það samþykkt, vék hann af fundi við umræðu og afgreiðslu málsins.

Í ljósi nýrra gagna í formi skýringaruppdrátta sem sýna snið, útlit og skuggavarp leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt með þeirri breytingu að fallið er frá breytingu á skilmálum varðandi hámarks vegghæð á göflum hússins í samræmi við ósk umsækjanda og skipulagssviði falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari breytingum.

Helgi Snæbjarnarson L-lista sat hjá við afgreiðslu málsins.

5. 2018100186 - Samgönguáætlanir fyrir árin 2019-2023 og 2019-2033
Umræða um tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun til fimm ára, 2019-2023 og um tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 2019-2033.

6. 2010090095 - Skýrsla bæjarstjóra
Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri fer yfir helstu atriði í störfum sínum frá síðasta fundi bæjarstjórnar.

 

Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar:

Bæjarráð 4. október 2018
Frístundaráð 28. september og 3. október 2018
Fræðsluráð 1. október 2018
Skipulagsráð 10. október 2018
Stjórn Akureyrarstofu 4. október 2018
Umhverfis- og mannvirkjaráð 1. og 2. október 2018
Velferðarráð 3. október 2018

Hægt er að nálgast fundargerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar: https://www.akureyri.is/is/stjornkerfi/stjornsysla/fundargerdir

Síðast uppfært 16. október 2018