Fræðslu- og lýðheilsuráð - gögn

Fræðsluráð fer með stjórn leikskóla, grunnskóla og Tónlistarskólans á Akureyri samkvæmt lögum og reglugerðum um þá í umboði bæjarstjórnar Akureyrar. Fræðsluráð gerir tillögu til bæjarstjórnar um stefnumörkun á sviði skólamála Akureyrarbæjar. Ráðið fylgist með því að skólarnir vinni að settum markmiðum, veiti góða þjónustu og starfsemin sé skilvirk og hagkvæm.

Fræðsluráð hét skólanefnd til 1. janúar 2017.

Samþykkt fyrir fræðslu- og lýðheilsuráð desember 2021.  
Fundaáætlun fræðsluráðs frá ágúst til desember 2018

Lög og reglugerðir

Um fræðsluráð / skólanefndir
Efni á námskeiðum fyrir skólanefndir / fræðsluráð árið 2015
Um skólanefndir / fræðsluráð
Yfirlit yfir skyldur og ábyrgð sveitarfélaga og nefndar, sem fer með málefni leikskólans í umboði sveitarstjórnar, samkvæmt lögum um leikskóla
Yfirlit yfir skyldur og ábyrgð skólanefnda samkvæmt lögum um grunnskóla

Leikskóli
Ýmislegt um rekstur, eyðublöð, skýrslur og mat á leikskólastarfi

Grunnskóli
Ýmislegt um rekstur, eyðublöð, skýrslur og mat á grunnskólastarfi

Dagforeldrar
Reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum
Vefur Akureyrarkaupstaðar um dagforeldra

Tónlistarskóli
Málefni tónlistarskóla

Samband íslenskra sveitarfélaga

 

Frístundaráð

Frístundaráð Akureyrarbæjar fjallar um jafnréttismál og önnur mannréttindamál, fjölskyldumál, tómstundamál, íþróttamál og forvarnamál í umboði bæjarstjórnar Akureyrar. Frístundaráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um stefnumörkun og samræmingu aðgerða til að hlúa að þroskatækifærum einstaklinga á sviðum þar sem bæjarfélagið hefur ekki lögboðnum skyldum að gegna og eru ekki falin öðrum nefndum sérstaklega auk þess að sinna lögboðnum skyldum bæjarfélagsins á sviði jafnréttismála og forvarna. Ráðið fylgist með framgangi stefnu bæjarstjórnar fyrir hönd hennar og að stofnanir á vegum þess vinni að settum markmiðum, veiti góða þjónustu og að starfsemi þeirra sé skilvirk og hagkvæm.

Frístundaráð varð til í upphafi árs 2017 við sameiningu íþróttaráðs og samfélags- og mannréttindanefndar.

Íþróttastefna Akureyrarkaupstaðar    
Samningar og styrkir

Reglur og samþykktir um íþrótta- og tómstundamál: 

Reglur um frístundastyrk til barna og unglinga í íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi
Samþykkt fyrir Afrekssjóð Akureyrar
Viðmið og vinnureglur vegna kvenna/jafnréttisstyrkja íþróttaráðs  

Fleiri upplýsingar má nálgast á heimasíðu íþróttamál

 

Síðast uppfært 13. janúar 2022