Skipulagsráð

404. fundur 14. júní 2023 kl. 08:15 - 11:26 Fundarsalur á 1. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
  • Halla Björk Reynisdóttir formaður
  • Þórhallur Jónsson
  • Helgi Sveinbjörn Jóhannsson
  • Hilda Jana Gísladóttir
  • Jón Hjaltason
  • Sunna Hlín Jóhannesdóttir áheyrnarfulltrúi
  • Inga Elísabet Vésteinsdóttir áheyrnarfulltrúi
Starfsmenn
  • Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi
  • Steinmar Heiðar Rögnvaldsson byggingarfulltrúi
  • María Markúsdóttir fundarritari
Fundargerð ritaði: María Markúsdóttir verkefnastjóri skipulagsmála
Dagskrá
Inga Elísabet Vésteinsdóttir V-lista mætti í forföllum Sifjar Jóhannesar Ástudóttur.

1.Tjaldsvæðisreitur - endurskoðun deiliskipulags

Málsnúmer 2022061538Vakta málsnúmer

Vilhjálmur Leví Egilsson og Jóhanna Helgadóttir frá Nordic arkitektastofu kynntu drög að tillögu að endurskoðun deiliskipulags fyrir tjaldsvæðisreit.

2.Græni trefillinn - breyting á aðalskipulagi

Málsnúmer 2023030017Vakta málsnúmer

Lögð fram endurskoðuð tillaga Landslags teiknistofu að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 vegna áforma um stækkun skógræktar- og landgræðslusvæðis SL7 (Græni trefillinn). Fyrirhuguð stækkun telur 8 ha og nær til svæðis sem í gildandi aðalskipulagi er skilgreint sem óbyggt svæði.

Málið var áður á dagskrá skipulagsráðs þann 15. mars sl. Þá var sótt um stækkun SL7 um 15 ha. Skipulagsráð frestaði afgreiðslu og fól skipulagsfulltrúa að ræða við umhverfis- og mannvirkjasvið um nánari útfærslu tillögunnar.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að gerð verði breyting á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 til samræmis við erindið. Að mati skipulagsráðs er um óverulega breytingu að ræða í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

3.Reiðleiðir á Akureyri - ósk um breytingu á aðalskipulagi

Málsnúmer 2023060203Vakta málsnúmer

Lagðar fram til skoðunar tillögur Hestamannafélagsins Léttis um breytingar á reiðleiðum innan þéttbýlisins á Akureyri eins og þær eru skilgreindar í aðalskipulagi.
Skipulagsráð frestar afgreiðslu og felur skipulagsfulltrúa að afla umsagna umhverfis- og mannvirkjasviðs, Skógræktarfélags Eyfirðinga auk annarra aðila sem hagsmuna hafa að gæta.

4.Torfunefsbryggja - breyting á deiliskipulagi miðbæjar

Málsnúmer 2022090822Vakta málsnúmer

Kynningu á tillögu á vinnslustigi að breytingu á deiliskipulagi fyrir Torfunefsbryggju lauk þann 14. maí sl.

Umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands og Vegagerðinni.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki framlagða tillögu að deiliskipulagi og að tillagan verði auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsráð leggur áherslu á að áður en til auglýsingar kemur verði samráð haft við Vegagerðina varðandi innkomnar ábendingar.

5.Gránufélagsgata 22 - breyting á deiliskipulagi

Málsnúmer 2018030161Vakta málsnúmer

Lögð fram tillaga Teiknistofu arkitekta að að breytingu á deiliskipulagi Gránufélagsgötu 22-24.

Tillagan gerir ráð fyrir tveimur íbúðarhúsum á lóðum nr. 22 og 24. Á lóð nr. 22 er gert ráð fyrir tveggja hæða einbýlishúsi með tengingu við smiðju sem fyrir er á lóðinni. Á lóð nr. 24 er gert ráð fyrir tveggja hæða fjölbýlishúsi með nýtanlegu risi og tveimur til fjórum íbúðum.

Meðfylgjandi er deiliskipulagsuppdráttur.
Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu á vinnslustigi með þeirri breytingu að sett verði inn kvöð um kvist á stærri bygginguna. Skipulagsráð samþykkir að tillagan verði kynnt skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

6.Gránufélagsgata 22 - umsókn um lóð

Málsnúmer 2023040006Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 2. apríl 2023 þar sem Svavar Sigmundsson sækir um lóð nr. 22 við Gránufélagsgötu. Jafnframt er lögð fram tillaga umsækjanda að uppbyggingu á lóðinni. Umsóknin barst eftir að frestur til að koma með tillögu að uppbyggingu lóðarinnar var liðinn skv. augýsingu þar um.

Meðfylgjandi eru uppdrættir og umsögn Minjastofnunar Íslands um áformin.
Skipulagsráð hafnar erindinu.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

7.Álfaholt 5-7 - umsókn um breytingu á deiliskipulagi

Málsnúmer 2023060448Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 8. júní 2023 þar sem Davíð Örn Benediktsson sækir um breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð 5-7 við Álfaholt. Sótt er um stækkun á byggingarreit um A) 2,5 m til norðurs og 4,5 m til suðurs og hækkun á nýtingarhlutfalli úr 0,5 í 0,5 - 0,6 eða B) stækkun á byggingarreit um 2,5 m til norðurs og 4,5 m til suðurs og hækkun á nýtingarhlutfalli úr 0,5 í 0,505.

Meðfylgjandi er deiliskipulagsuppdráttur.
Skipulagsráð samþykkir að gerð verði breyting á deiliskipulagi til samræmis við tillögu B. Er breytingin óveruleg skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og ekki er talin þörf á grenndarkynningu sbr. 44. gr. laganna. Er skipulagsfulltrúa falið að sjá um gildistöku breytingarinnar þegar fullnægjandi skipulagsgögn liggja fyrir.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

8.Hafnarstræti 82 - fyrirspurn til skipulagsráðs

Málsnúmer 2023060492Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 8. júní 2023 þar sem Oddur Kr. Finnbjarnarson f.h. lóðarhafa Hafnarstrætis 82 leggur fram tillögu að útliti viðbyggingar við Hafnarstræti 82. Samkvæmt ákvæðum gildandi deiliskipulags er gert ráð fyrir viðbyggingu með sama útlit og núverandi hús. Nú er hins vegar lögð fram fyrirspurnartillaga sem felur í sér að útlit verði ekki eins en að hlutföll haldi sér.
Skipulagsráð frestar afgreiðslu þar til umsögn Minjastofnunar Íslands um tillöguna liggur fyrir.

9.Móasíða 1B - fyrirspurn varðandi skipulagsmál

Málsnúmer 2023050715Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 13. maí 2023 þar sem Jón Einar Jóhannsson f.h. íbúa í Móasíðu 1B sækir um heimild til að útbúa bílastæði innan lóðar á svæði sem skilgreint er sem leiksvæði á teikningum.

Málið var áður á dagskrá skipulagsráðs þann 24. maí sl. og var afgreiðslu frestað þar sem ekki lá fyrir samþykki allra íbúðaeigenda á lóðinni.
Skipulagsráð samþykkir að grenndarkynna áformin skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Grenndarkynnt skal fyrir lóðarhöfum Móasíðu 3A-3D og Múlasíðu 14-18 og 20-28.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

10.Austurvegur 36 - fyrirspurn varðandi skipulagsmál

Málsnúmer 2023060164Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 2. júní 2023 þar sem Sigríður Ólafsdóttir f.h. Grímu arkitekta óskar eftir samþykki skipulagsráðs fyrir því að um lóð nr. 36 við Austurveg gildi sömu skilmálar og fyrir nágrannalóðir, þ.e. 10x10 m byggingarreitur og grunnflötur byggingar allt að 70 m².

Meðfylgjandi er greinargerð.
Skipulagsráð samþykkir að deiliskipulagsskilmálar fyrir lóð nr. 36 við Austurveg verði túlkaðir í samræmi við skilmála fyrir frístundalóðir austan megin götunnar, þ.e. hámarksgrunnflötur byggingar verði 70 m². Stærð byggingarreits helst óbreytt, þ.e. 10x10 m.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

11.Gamli skólinn í Hrísey - fyrirspurn varðandi skipulagsmál

Málsnúmer 2023060200Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 2. júní 2023 þar sem Þorleifur Eggertsson f.h. Norðanbáls óskar eftir því að Akureyrarbær hefji vinnu við staðsetningu lóðarmarka við Gamla skóla í Hrísey og að lokið verði við gerð deiliskipulags fyrir skólann.
Skipulagsráð samþykkir að vinna við gerð deiliskipulags fyrir Gamla skóla (landnúmer L152109) verði unnin samhliða deiliskipulagsgerð fyrir aðliggjandi svæði.

12.Munkaþverárstræti 16 - fyrirspurn varðandi skipulagsmál

Málsnúmer 2023051151Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 23. maí 2023 þar sem Angantýr Ómar Ásgeirsson sækir um leyfi fyrir rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi á neðri hæð Munkaþverárstrætis 6.
Skipulagsráð gerir ekki athugasemd við að gefið verði út leyfi fyrir rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi í íbúðinni ef hún er leigð út í heilu lagi. Með því móti eykst ekki álag á bílastæði í götunni. Er heimildin með fyrirvara um samþykki allra eigenda í húsinu, sbr. ákvæði Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030 um rekstrarleyfisskylda gististarfsemi í fjölbýlishúsum.

13.Hvannavellir 6 - fyrirspurn til skipulagsráðs

Málsnúmer 2023060276Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 6. júní 2023 þar sem Hallarbjarg ehf. sækir um leyfi fyrir rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi á efri hæð Hvannavalla 6. Meðfylgjandi er samþykki meðeigenda.
Skipulagsráð gerir ekki athugasemd við að gefið verði út leyfi fyrir rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi í íbúðinni ef hún er leigð út í heilu lagi. Með því móti eykst ekki álag á bílastæði í götunni. Er heimildin með fyrirvara um samþykki allra eigenda í húsinu, sbr. ákvæði Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030 um rekstrarleyfisskylda gististarfsemi í fjölbýlishúsum.

14.Hverfahleðslustöðvar á Akureyri

Málsnúmer 2023020298Vakta málsnúmer

Akureyrarbær í samvinnu við Norðurorku hefur verið að undirbúa uppsetningu á hverfahleðslustöðvum á nokkrum völdum stöðum innan bæjarmarka. Þá hafa nokkur fyrirtæki sýnt áhuga á að setja upp hleðslustöðvar í miðbæ Akureyrar en ljóst er að þörfin fyrir hleðslustöðvar er sívaxandi. Er nú lögð fram tillaga að svæði fyrir hleðslustöðvar á bílastæði við Skipagötu.
Skipulagsráð samþykkir að heimila uppsetningu hraðhleðslustöðva á bílastæði norðan Gránufélagsgötu við Ráðhús Akureyrar.

15.Hulduholt 29 - úthlutun lóðar

Málsnúmer 2021100279Vakta málsnúmer

Lóð nr. 29 vð Hulduholt sem úthlutað var í október 2021 hefur verið skilað til Akureyrarbæjar.

Fyrir skipulagsráði liggur að taka ákvörðun um áframhaldandi úthlutunarskilmála fyrir lóðina.
Skipulagsráð samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að útbúa útboðsskilmála fyrir lóðina og leggja fyrir næsta fund ráðsins.

16.Týsnes 14 - umsókn um lóð

Málsnúmer 2023060274Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 5. júní 2023 þar sem Þríforkur ehf. sækir um lóð nr. 14 við Týsnes.

Meðfylgjandi eru greinargerð um byggingaráform og yfirlýsing viðskiptabanka.
Skipulagsráð samþykkir erindið. Deiliskipulagsskilmálar ásamt almennum byggingarskilmálum gilda.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

17.Oddeyrarbót 1 - umsókn um framkvæmdafrest og stöðuleyfi

Málsnúmer 2015120065Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 8. júní 2023 þar sem Egill Áskelsson f.h. Kela seatours óskar eftir fresti til 1. október 2023 til framkvæmda á lóð nr. 1 við Oddeyrarbót.

Jafnframt er óskað eftir stöðuleyfi fyrir sölugám á lóðinni til samræmis við áður útgefið leyfi frá 10. júlí 2019.
Skipulagsráð samþykkir að veita frest til framkvæmda til 1. október 2023. Stöðuleyfi fyrir sölugám er veitt til sama tíma.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

18.Oddeyrarbót 2 - umsókn um framkvæmdafrest og framlengingu á stöðuleyfi

Málsnúmer 2016010085Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 9. júní 2023 þar sem Torfi G. Yngvason f.h. Hvalaskoðunar Akureyrar óskar eftir framlengingu á stöðuleyfi fyrir núverandi þjónustuhús við lóðir á Oddeyrarbót við Hof. Í erindinu kemur fram að fyrirhugað er að hefja framkvæmdir við byggingu á lóð Oddeyrarbótar 2 um leið og deiliskipulagsbreyting tekur gildi.
Skipulagsráð samþykkir að framlengja stöðuleyfi fyrir núverandi mannvirki fram til 1. október 2023 með þeim fyrirvara að ef uppbygging hefst á lóð Oddeyrarbótar 1 verði húsið fjarlægt með tveggja vikna fyrirvara.

19.Oddeyrarbót 3 - umsókn um framkvæmdafrest

Málsnúmer 2021120881Vakta málsnúmer

Erindi stjórnar AC ehf. dagsett 9. júní 2023 þar sem óskað er eftir framlenginu á framkvæmdafresti á lóð Oddeyrarbótar 3.
Skipulagsráð samþykkir að veita frest til framkvæmda til 1. október 2023.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

20.Hafnarstræti - umsókn um stöðuleyfi

Málsnúmer 2022042576Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 6. júní 2023 þar sem Helga María Símonardóttir, Úlfar Gunnarsson og Þórhallur Jónsson f.h. Vina miðbæjarins sækja um áframhaldandi stöðuleyfi fyrir listaverkið Gula rammann í norðurenda Hafnarstrætis.

Upphaflega var stöðuleyfi veitt á fundi skipulagsráðs þann 4. maí 2022 með gildistíma frá 1. júní - 31. ágúst 2022.
Þórhallur Jónsson D-lista bar upp vanhæfi við afgreiðslu málsins og var það samþykkt. Vék hann af fundi undir umræðum og við afgreiðslu máls.


Skipulagsráð samþykkir að veita áframhaldandi stöðuleyfi fyrir umrætt mannvirki til eins árs með þeim skilmálum að því verði fundin ný staðsetning. Er skipulagsfulltrúa falið að koma með tillögu að nýrri staðsetningu í samráði við umsækjendur.

21.Landsnet - kerfisáætlun 2023-2032

Málsnúmer 2023060501Vakta málsnúmer

Erindi Landsnets dagsett 11. maí 2023 þar sem minnt er á að Kerfisáætlun Landsnets ásamt framkvæmdaáætlun og umhverfisskýrslu er í opnu umsagnarferli til 30. júní nk.
Skipulagsráð vísar umsögn um kerfisáætlun til umræðu í bæjarstjórn.

22.Drög að reglugerð um málsmeðferð við setningu skipulagsreglna fyrir flugvelli

Málsnúmer 2023051060Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar drög að reglugerð um málsmeðferð við setningu skipulagsreglna um flugvelli á vegum innviðaráðuneytis.

Með tölvupósti dagsettum 17. maí sl. bauð innviðaráðuneyti sveitarfélögum og öðrum hagsmunaaðilum til samráðs um reglugerðardrögin og var frestur til umsagnar veittur í átta virka daga eða til 31. maí sl.

23.Afgreiðslur byggingarfulltrúa 2022-2026

Málsnúmer 2022010178Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 915. fundar, dagsett 11. maí 2023, með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 7 liðum og er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar.

24.Afgreiðslur byggingarfulltrúa 2022-2026

Málsnúmer 2022010178Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 916. fundar, dagsett 19. maí 2023, með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 5 liðum og er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar.

25.Afgreiðslur byggingarfulltrúa 2022-2026

Málsnúmer 2022010178Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 917. fundar, dagsett 25. maí 2023, með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 2 liðum og er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar.

26.Afgreiðslur byggingarfulltrúa 2022-2026

Málsnúmer 2022010178Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 918. fundar, dagsett 1. júní 2023, með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 5 liðum og er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar.

Fundi slitið - kl. 11:26.