Skipulagsnefnd

142. fundur 22. ágúst 2012 kl. 08:00 - 12:00 Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
  • Helgi Snæbjarnarson formaður
  • Árni Páll Jóhannsson
  • Eva Reykjalín Elvarsdóttir
  • Sigurður Guðmundsson
  • Andrea Sigrún Hjálmsdóttir
  • Ragnar Sverrisson áheyrnarfulltrúi
  • Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri
  • Leifur Þorsteinsson fundarritari
Fundargerð ritaði: Leifur Þorsteinsson verkefnastjóri
Dagskrá

1.Fjárhagsáætlun 2013 - skipulagsdeild

Málsnúmer 2012080045Vakta málsnúmer

Lögð fram tillaga bæjarráðs að tekju- og fjárhagsrömmum ársins 2013. Bæjarráð vísar fjárhagsrömmum til umfjöllunar í nefndum bæjarins og óskar eftir athugasemdum.

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við tillögu um fjárhagsramma málaflokksins fyrir árið 2013.

2.Dalsbraut - ósk íbúa um hljóðmön

Málsnúmer 2012070042Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 9. júlí 2012 þar sem íbúar Hörpulundar og Holtateigs fara þess á leit við skipulagsyfirvöld Akureyrarbæjar að hljóðmön austan Dalsbrautar verði framlengd til suðurs frá því sem nú er gert ráð fyrir. Meðfylgjandi er undirskriftalisti hluta íbúa Hörpulundar og Holtateigs.

Skipulagsnefnd tekur jákvætt í beiðnina og felur skipulagsstjóra að gera viðeigandi lagfæringar á umfangi hljóðmana á deiliskipulagsuppdrætti af suðurhluta Dalsbrautar.

3.Dalsbraut sunnan Þingvallastrætis og nágrenni - deiliskipulagsbreyting

Málsnúmer 2012080015Vakta málsnúmer

Breyting á Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018 vegna umferðartengingar milli Dalsbrautar og KA-svæðisins annarsvegar og Lundarskóla hinsvegar hefur tekið gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda.
Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi Dalsbrautar sunnan Þingvallastrætis og nágrennis ásamt greinargerð dagsettri 22.8.2012 og unninni af X2 hönnun - skipulagi ehf. ásamt Verkfræðistofu Norðurlands ehf.
Einnig fylgir húsakönnun dagsett 1. desember 2011 og hljóðskýrsla dagsett 22. júní 2011.
Tillaga er einnig gerð um breytingu á deiliskipulagi syðri hluta Dalsbrautar vegna lengingar hljóðmana samhliða Dalsbraut.

Meirihluti skipulagsnefndar leggur til við bæjarstjórn að tillagan, þannig breytt verði auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðsluna.

4.Fjaran og Innbærinn - endurskoðun deiliskipulags (SN090099)

Málsnúmer 2009090082Vakta málsnúmer

Tillagan var auglýst þann 13. júní og var athugasemdafrestur til 26. júlí 2012. Skipulagsgögn voru aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar og í þjónustuanddyri Ráðhúss.
Sjö athugasemdir bárust. Útdráttur úr innsendum bréfum koma fram í meðfylgjandi skjali merktu "Fjaran og Innbærinn - athugasemdir dags. 22.8.2012".
Umsagnir bárust frá:
1) Húsafriðunarnefnd dagsett 7. ágúst 2012.
Mælst er til að kveðið verði á um hverfisvernd í skilmálum deiliskipulagsins í samræmi við húsakönnun.
2) Vegagerðin dagsett 11. júlí 2012.
Engar athugasemdir eru gerðar.

Innkomnar athugasemdir og umsagnir lagðar fram.

Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins.

5.Hlíðahverfi - deiliskipulag Höfðahlíð - Langahlíð

Málsnúmer 2011120040Vakta málsnúmer

Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að deiliskipulagi af Hlíðahverfi, Höfðahlíð - Lönguhlíð, unna af Ágústi Hafsteinssyni frá arkitektastofunni Formi ehf., dagsetta 25. júlí 2012. Einnig er lögð fram húsakönnun dagsett júlí 2012. Ekki er þörf á gerð skipulagslýsingar þar sem einungis er verið að vinna deiliskipulag í nánast þegar fullbyggðu hverfi þar sem allar meginforsendur liggja fyrir í aðalskipulagi.

Frestað.

6.Brekkuskóli og nágrenni - breyting á deiliskipulagi

Málsnúmer 2012050138Vakta málsnúmer

Skipulagsstjóri lagði fram heildarendurskoðun á deiliskipulagi svæðisins þar sem m.a. er lagt til að innkeyrslu inn á sameiginlega lóð Brekkuskóla, Sundlaugar, Íþróttahallar og Vaxtarræktar verði breytt með það í huga að auka öryggi gangandi barna til og frá Brekkuskóla. Tillagan er unnin í samráði við stjórnendur og foreldrafélag Brekkuskóla auk framkvæmdadeildar og FAK.
Tillagan er dagsett 27. júní 2012 og unnin af Ágústi Hafsteinssyni frá Formi ehf.

Skipulagsnefnd samþykkir að Skólastígur verði breikkaður um 2 m til vesturs og beygjuradíus inn í Hrafnagilsstræti að vestan verði aukinn og leggur til við bæjarstjórn að tillagan, þannig breytt verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

7.Tjaldsvæðisreitur við Þórunnarstræti - breyting á deiliskipulagi

Málsnúmer 2011080088Vakta málsnúmer

Deiliskipulagsbreyting á tjaldsvæðisreit við Þórunnarstræti var auglýst frá 13. júní til 26. júlí 2012 í Dagskránni og í Lögbirtingarblaðinu. Gögnin voru aðgengileg í þjónustuanddyri Ráðhúss Akureyrar og á netinu undir www.akureyri.is/skipulagsdeild.
Engin athugasemd barst.

Skipulagsnefnd samþykkir að kvöð um göngustíg yfir lóð Þórunnarstrætis 99 verði óbreytt og leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan, þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

8.Drottningarbraut, siglingaklúbburinn Nökkvi - deiliskipulagsbreyting

Málsnúmer SN090090Vakta málsnúmer

Tillaga að heildarendurskoðun deiliskipulagsins Höepfnersbryggja - Siglingaklúbburinn Nökkvi var auglýst þann 27. júní og var athugasemdafrestur til 9. ágúst 2012. Skipulagsgögn voru aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar og í þjónustuanddyri Ráðhúss Akureyrar.
Tvær athugasemdir bárust.
1) Framkvæmdadeild Akureyrar, dagsett 8. ágúst 2012.
Óskað er eftir að tekið verði tillit til eftirtalinna fráveitulagna:
a) úr tjörninni og út í Pollinn.
b) lögn frá læknum úr Lækjargili sem veitt er út í Pollinn sunnan Nökkva.
c) ofanfrávatnslögn frá Leirunesti í Pollinn.
2) Kristján Eldjárn og Helga Nóadóttir, Örkinni hans Nóa, dagsett 25. júlí 2012.
a) Gerð er athugsemd við staðsetningu bílastæða. Þau telja æskilegra að gera minni landfyllingu í norður en meiri í suður og snúa stæðunum í austur/vestur.
Í innsendu bréfi frá Vegagerðinni, dagsettu 11. júlí 2012 kemur fram að ekki eru gerðar athugasemdir við tillöguna.

Fullt samráð skal haft við framkvæmdadeild um hugsanlegar breytingar á fráveitulögnun í tengslum við framkvæmdir innan deiliskipulagsins.

Uppfylling þyrfti að vera mun meiri ef stæðum er snúið í austur-vestur sem kallar á umframkostnað. Einnig verður leitast við að hæðarsetja bílastæði eins neðarlega og mögulegt er þannig að sýnileiki minnki frá Aðalstræti.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

9.Stórholt og Lyngholt - deiliskipulag

Málsnúmer 2012020150Vakta málsnúmer

Deiliskipulag Stórholts og Lyngholts var auglýst frá 13. júní til 26. júlí 2012 í Dagskránni og í Lögbirtingarblaðinu. Gögnin voru aðgengileg í þjónustuanddyri Ráðhúss Akureyrar og á netinu undir www.akureyri.is/skipulagsdeild.
1 athugasemd barst.
1) Norðurorka, dagsett 29. júní 2012.
Óskað er eftir að stígur milli Stórholts 1 og 3 sé hafður utan lóðar vegna stofnstrengja rafmagns sem í honum liggja. Til vara er óskað eftir að kvaðir verði á stígnum um lagnaleiðir veitna.
Í bréfi frá Hverfisnefnd Holta- og Hlíðahverfis dagsettu 23. júlí 2012 kemur fram að hverfisnefnd gerir ekki athugsemdir við tillöguna.

Skipulagsnefnd tekur tillit til athugasemdarinnar um kvöð um lagnir innan lóðarinnar og leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan þannig breytt, verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

10.Spítalavegur - ósk um breytta akstursstefnu

Málsnúmer 2012070062Vakta málsnúmer

Erindi dags. 5. júlí 2012 frá Kristjáni Helgasyni f.h. Íbúasamtaka Innbæjarins varðandi ályktun um breytta akstursstefnu í neðsta hluta Spítalavegar sem samþykkt var á almennum íbúafundi í Laxdalshúsi þann 5. júlí sl.
Í framhaldi voru send út bréf til íbúa við Spítalaveg og óskað eftir áliti þeirra á tillögunni fyrir 17. ágúst 2012.
Neikvætt svar um breytinguna barst frá íbúum við Spítalaveg 1,9,13,17,19 og 21.

Við vinnslu deiliskipulags Spítalavegar og Tónatraðar var núverandi aksturstefna ákveðin í samráði við íbúa hverfisins.

Skipulagsnefnd hafnar beiðninni þar sem íbúar við Spítalaveg eru mótfallnir breytingunni. 

11.Ásatún 12-14 - fyrirspurn um fjölgun íbúða

Málsnúmer 2012070129Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 27. júlí 2012 þar sem Haraldur Árnason f.h. Trétaks ehf., kt. 551087-1239, óskar eftir áliti skipulagsnefndar á því að minnka íbúðir og fjölga þeim úr 12 í 15 á lóðinni miðað við gildandi deiliskipulag.

Skipulagsnefnd telur ekki vera vöntun á minni íbúðum í hverfinu og breytingin þess vegna ekki til þess fallin að þjóna heildarhagsmunum hverfisins. Erindinu er því hafnað.

12.GPO - fyrirspurn um staðsetningu atvinnustarfsemi

Málsnúmer 2012080040Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 13. ágúst 2012 frá Þórarni Kristjánssyni f.h. GPO ehf. þar sem óskað er eftir afstöðu skipulagsnefndar til staðsetningar atvinnustarfsemi sem GPO ehf. er með í undirbúningi.

Skipulagsnefnd getur ekki samþykkt fyrirhugaða starfsemi á lóðinni við Súluveg þar sem hún samræmist ekki aðalskipulagi. Skipulagsnefnd telur að staðsetning starfseminnar sé heppilegust í Fjölnisgötu 4a en bendir á að uppfylla þarf skilyrði laga um starfsemina s.s. um brunavarnir og fá tilskilin leyfi annarra stofnana.

13.Austurvegur 44 - umsókn um lóð

Málsnúmer 2012080035Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 13. ágúst 2012 þar sem Sigmar Friðbjörnsson sækir um lóð nr. 44 við Austurveg í Hrísey fyrir frístundahús. Meðfylgjandi er staðfesting á greiðslugetu frá Sparisjóði Dalvíkur.

Skipulagsnefnd samþykkir erindið. Deiliskipulagsskilmálar ásamt almennum byggingarskilmálum gilda.

14.Laufásgata 8 - umsókn um stöðuleyfi 2012

Málsnúmer 2012080006Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 3. ágúst 2012 þar sem Auður Skúladóttir sækir um stöðuleyfi til bráðabirgða fyrir hús sem fyrirhugað er að flytja frá Frostagötu 2b og á endanlegan stað í Eyjafirði. Óskað er eftir að fá að staðsetja húsið við Laufásgötu frá og með 1. september 2012. Meðfylgjandi er mynd sem sýnir umbeðna staðsetningu.

Skipulagsnefnd heimilar stöðuleyfi fyrir húsið á lóðinni Laufásgötu 8 til 1. ágúst 2013 með fyrirvara um úthlutun hennar. Húsið skal staðsett austan skolpdælustöðvar.

15.Innbærinn - umferðaröryggi og skilti

Málsnúmer 2012070059Vakta málsnúmer

Erindi dags. 5. júlí 2012 frá Kristjáni Helgasyni f.h. Íbúasamtaka Innbæjarins varðandi ályktun um umferðaröryggismál sem samþykkt var á almennum íbúafundi í Laxdalshúsi þann 5. júlí sl. Vakin er athygli á miklum umferðarhraða í hverfinu, lagt er til að settar verði upp hraðahindranir og þrengingar í hverfið í samráði við íbúa. Einnig er vakin athygli á staðsetningu skilta við gatnamót Aðalstrætis og Drottningarbrautar við Höepfnersbryggju.

Skipulagsnefnd óskar eftir við framkvæmdadeild að gerðar verði hraðamælingar í Innbænum sem síðar verði lagðar fyrir nefndina. Skipulagsnefnd felur skipulagsstjóra að yfirfara skiltastaðsetningar í hverfinu.

16.Kambsmýri 14 - aðkoma að Mýrarvegi 115

Málsnúmer 2012040152Vakta málsnúmer

Erindi frá Sigurði Valdimarssyni dagsett 26. júlí 2012 þar sem hann gerir athugasemd við breidd aðkomugötu að Mýrarvegi 115 og 117. Fram kemur í bréfinu að aðkoman sé 5m að breidd á kafla sem sé í ósamræmi við almenna breidd gatna á Akureyri sem sé 7m. Hann óskar eftir að gerð verði úttekt á aðkomunni og farið verði í viðeigandi úrbætur.

Skipulagsnefnd felur skipulagsstjóra að ræða við eigendur Kambsmýrar 14 um breytingar á afmörkun lóðarinnar.

17.Snjóflóðahættumat - skíðasvæðið í Hlíðarfjalli

Málsnúmer 2011120150Vakta málsnúmer

Snjóflóðahættumat fyrir skíðasvæðið í Hlíðarfjalli. Greinargerð með hættumatskorti dagsett í desember 2011.
Safnsvæði við lyftur, bílstæði og skíðaskála ásamt skíðaskálunum sjálfum standast viðmið reglugerðar 636/2009 um hættumat vegna snjóflóða á skíðasvæðum.

Lagt fram til kynningar.

18.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2012

Málsnúmer 2012010231Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 26. júlí 2012. Lögð var fram fundargerð 407. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 11 liðum.

Lagt fram til kynningar.

19.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2012

Málsnúmer 2012010231Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 1. ágúst 2012. Lögð var fram fundargerð 408. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 5 liðum.

Lagt fram til kynningar.

20.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2012

Málsnúmer 2012010231Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 15. ágúst 2012. Lögð var fram fundargerð 409. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 18 liðum.

Lagt fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 12:00.