Skipulagsráð

381. fundur 04. maí 2022 kl. 08:15 - 11:00 Fundarsalur á 1. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
  • Þórhallur Jónsson formaður
  • Orri Kristjánsson
  • Guðmundur Baldvin Guðmundsson
  • Jón Þorvaldur Heiðarsson
  • Arnfríður Kjartansdóttir
  • Helgi Sveinbjörn Jóhannsson áheyrnarfulltrúi
Starfsmenn
  • Pétur Ingi Haraldsson forstöðumaður skipulagsmála
  • Steinmar Heiðar Rögnvaldsson byggingarfulltrúi
  • Þórunn Vilmarsdóttir fundarritari
Fundargerð ritaði: Pétur Ingi Haraldsson forstöðumaður skipulagsmála
Dagskrá
Orri Kristjánsson S-lista mætti í forföllum Sindra Kristjánssonar.
Jón Þorvaldur Heiðarsson L-lista mætti í forföllum Ólafar Andrésdóttur.

1.Móahverfi - aðalskipulagsbreyting

Málsnúmer 2021110179Vakta málsnúmer

Auglýsingu tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 vegna íbúðarsvæðis vestan Borgarbrautar lauk þann 26. apríl sl. Umsögn barst frá Minjastofnun Íslands. Engar athugasemdir bárust.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 skv. 1. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

2.Móahverfi - deiliskipulag

Málsnúmer 2018010050Vakta málsnúmer

Lögð er fram tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir Móahverfi sem auglýst var samhliða breytingu á aðalskipulagi vegna íbúðarsvæðis vestan Borgarbrautar. Auglýsingu lauk þann 26. apríl sl. Fjórar athugasemdir bárust auk umsagna frá Minjastofnun Íslands og Hörgársveit.

Undanfarnar vikur hefur verið unnið að forhönnun helstu gatna innan skipulagssvæðisins og er meðfylgjandi minnisblað þar sem tilgreindar eru nokkrar breytingar sem mælt er með að verði gerðar á deiliskipulaginu. Þá eru meðfylgjandi þrjár útfærslur af deiliskipulagsuppdrætti sem sýna umræddar breytingar.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki tillögu að deiliskipulagi Móahverfis með breytingum sem tilgreindar eru í meðfylgjandi minnisblaði. Er skipulagsfulltrúa falið að útbúa tillögu að svörum við innkomnum athugasemdum sem lögð verður fram við afgreiðslu málsins í bæjarstjórn.

3.Þursaholt 5, 7 og 9 - fyrirspurn varðandi inndregna hæð

Málsnúmer 2022042927Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi Yrkis arkitekta ehf. dagsett 29. apríl 2022 varðandi útfærslu inndreginnar hæðar á húsum við Þursaholt 5, 7 og 9. Samkvæmt frumdrögum að aðaluppdráttum fer inndregin hæð um 90 cm út fyrir byggingarreit skv. deiliskipulagi.
Að mati skipulagsráðs er um svo óverulegt frávik að ræða að ekki er talin þörf á breytingu á deiliskipulagi með vísan í ákvæði 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

4.Sunnuhlíð 12 - nýtt deiliskipulag

Málsnúmer 2022010984Vakta málsnúmer

Kynningu deiliskipulagstillögu á vinnslustigi lauk þann 13. apríl sl. Engar athugasemdir bárust.

Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki framlagða tillögu að deiliskipulagi og að hún verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.


Orri Kristjánsson S-lista situr hjá við afgreiðslu málsins.

5.Tónatröð 2-14 - breyting á deiliskipulagi Spítalavegar

Málsnúmer 2021110358Vakta málsnúmer

Lögð fram drög Yrkis arkitekta ehf. að breytingu á deiliskipulagi Spítalavegar þar sem gert er ráð fyrir fjórum fjölbýlishúsum vestan megin við Tónatröð á svæðin þar sem nú eru lóðir 2, 4, 6, 10, 12 og 14. Er útfærsla deiliskipulagsins miðuð við að litlar sem engar breytingar verði á lóð Tónatraðar nr. 8 þar sem Minjastofnun heimilar ekki að hús á þeirri lóð verði fjarlægt.
Skipulagsráð samþykkir að fresta ákvörðun um framhald málsins þar til nýtt skipulagsráð hefur tekið við að loknum sveitarstjórnarkosningum.

6.Langahlíð 28 - ósk um breytingu á deiliskipulagi

Málsnúmer 2022020226Vakta málsnúmer

Á fundi skipulagsráðs þann 20. apríl sl. var afgreiðslu á breytingu á deiliskipulagi sem nær til lóðarinnar Lönguhlíðar 28 frestað og skipulagsfulltrúa falið að vinna drög að svörum við athugasemdum sem bárust við grenndarkynningu tillögunnar.

Drög að svörum eru lögð fram nú ásamt endurbættum gögnum frá umsækjanda varðandi skuggavarp.

Jafnframt er lögð fram uppfærð tillaga umsækjanda að deiliskipulagsbreytingu þar sem nýtingarhlutfall lóðar er hækkað í 0,347 og gert ráð fyrir að B-rými utanhúss og skyggni verði ekki talin sem hluti af nýtingarhlutfalli.
Þar sem fyrir liggja ný og uppfærð gögn sem meðal annars fela í sér hækkun á nýtingarhlutfalli samþykkir meirihluti skipulagsráðs að grenndarkynna deiliskipulagsbreytinguna að nýju skv. 44. gr. skipulagslaga nr.123/2010.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.


Arnfríður Kjartansdóttir V-lista og Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista sitja hjá við afgreiðslu málsins.

7.Aðalstræti 8 - fyrirspurn vegna breytinga

Málsnúmer 2022042231Vakta málsnúmer

Á fundi skipulagsráðs þann 20. apríl sl. var afgreiðslu frestað þar til umsögn Minjastofnunar Íslands lægi fyrir til samræmis við ákvæði í gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið.

Nú liggur fyrir umsögn Minjastofnunar um erindið þar sem fram kemur að húsið sé ekki aldursfriðað og því geri stofnunin ekki athugasemd á þessu stigi málsins en óskar eftir að fá málið til umsagnar þegar fullgildir aðaluppdrættir liggja fyrir.
Að mati skipulagsráðs er ekki hægt að taka afstöðu til málsins byggt á fyrirliggjandi gögnum. Skipulagsfulltrúa er falið að ræða við umsækjanda um framhald málsins.

8.Hafnarstræti - umsókn um útilistaverk

Málsnúmer 2022042576Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 23. apríl 2022 þar sem Úlfar Gunnarsson sækir um stöðuleyfi fyrir útilistaverk í Hafnarstræti í sumar. Verkið er myndarammi, 2 x 2,8 m að stærð. Meðfylgjandi er skýringarmynd og greinargerð. Fyrir liggur að umhverfis- og mannvirkjasvið gerir ekki athugasemd við staðsetningu myndarammans.

Skipulagsráð samþykkir að veita tímabundið leyfi fyrir uppsetningu myndaramma til samræmis við erindi umsækjanda.

Skal uppsetning og frágangur á rammanum vera í samræmi við ákvæði sem sett eru fram í Samþykkt um skilti og auglýsingar í lögsögu Akureyrar. Endanleg staðsetning skal unnin í samráði við umhverfis- og mannvirkjasvið.

Gildir leyfið frá 1. júní - 31. ágúst 2022.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

9.Blöndulína 3 - beiðni um umsögn vegna umhverfismats

Málsnúmer 2020060983Vakta málsnúmer

Lögð fram tillaga skipulagsfulltrúa að umsögn um umhverfismatsskýrslu fyrir Blöndulínu 3. Fyrirhuguð framkvæmd felur í sér byggingu á um 100 km langri 220 kV raflínu milli Blöndustöðvar og tengivirkis á Rangárvöllum á Akureyri.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki framlagða tillögu að umsögn.

10.Reglur um lokun gatna - endurskoðun 2022

Málsnúmer 2022010439Vakta málsnúmer

Athugasemdafresti við kynningu á tillögum að breyttum lokunartíma þess hluta Hafnarstrætis sem kallast Göngugata lauk þann 22. apríl sl. Kynntir voru eftirfarandi valkostir:

1. Lokun götunnar alla daga í júní, júlí og ágúst frá kl. 11-19.

2. Lokun götunnar frá kl. 11-19 fimmtudaga, föstudaga og laugardaga í júní, alla daga í júlí og fimmtudaga, föstudaga og laugardaga í ágúst.

Fjórar athugasemdir bárust.
Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að verklagsreglum um tímabundnar lokanir gatna verði breytt með þeim hætti að lokunartími gatna miðist við tillögu 2.


Orri Kristjánsson S-lista og Arnfríður Kjartansdóttir V-lista sitja hjá við afgreiðslu málsins og leggja til við bæjarstjórn að verða við tillögu 1.

11.Týsnes 2 - umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi

Málsnúmer 2022031211Vakta málsnúmer

Samkvæmt skilmálum gildandi deiliskipulags fyrir C-áfanga Krossanesborga skal skipulagsráð fjalla um tillöguteikningar bygginga áður en þær eru fullhannaðar. Þá skal jafnframt leita umsagnar skipulagshönnuðar um fyrirhuguð byggingaráform.
Skipulagsráð samþykkir að vísa ákvörðun um mat á því hvernig tillagan fellur að landhæðum og landslagi og sé auk þess góð byggingarlist til byggingarfulltrúa í samvinnu við skipulagshönnuð deiliskipulagsins.

12.Týsnes 8 - umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi

Málsnúmer 2022031359Vakta málsnúmer

Samkvæmt skilmálum gildandi deiliskipulags fyrir C-áfanga Krossanesborga skal skipulagsráð fjalla um tillöguteikningar bygginga áður en þær eru fullhannaðar. Þá skal jafnframt leita umsagnar skipulagshönnuðar um fyrirhuguð byggingaráform.
Skipulagsráð samþykkir að vísa ákvörðun um mat á því hvernig tillagan fellur að landhæðum og landslagi og sé auk þess góð byggingarlist til byggingarfulltrúa í samvinnu við skipulagshönnuð deiliskipulagsins.

13.Týsnes 12 - umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi

Málsnúmer 2022042499Vakta málsnúmer

Samkvæmt skilmálum gildandi deiliskipulags fyrir C-áfanga Krossanesborga skal skipulagsráð fjalla um tillöguteikningar bygginga áður en þær eru fullhannaðar. Þá skal jafnframt leita umsagnar skipulagshönnuðar um fyrirhuguð byggingaráform.
Skipulagsráð samþykkir að vísa ákvörðun um mat á því hvernig tillagan fellur að landhæðum og landslagi og sé góð byggingarlist til byggingarfulltrúa í samvinnu við skipulagshönnuð deiliskipulagsins.

14.Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar - fundir 2021

Málsnúmer 2021120443Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi Þrastar Friðfinssonar dagsett 29. desember 2021 f.h. svæðisskipulagsnefndar Eyjafjarðar varðandi breytingar á starfsreglum nefndarinnar. Er lagt til að reglunum verði breytt á þann veg að hvert sveitarfélag eigi einn fulltrúa í nefndinni í stað tveggja og að laun formanns verði hálf laun formanns í stóru ráði hjá Akureyrarbæ.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga að breytingum á starfsreglum svæðisskipulagsnefndar verði samþykktar.

15.Hlíðarbraut 4 - útboð lóðar

Málsnúmer 2022011589Vakta málsnúmer

Byggingarréttur lóðarinnar Hlíðarbrautar 4 var auglýstur þann 5. febrúar 2022 og barst eitt tilboð í lóðina. Tilboðshafi hefur ekki skilað inn tilskyldum gögnum til samræmis við ákvæði útboðsskilmála og er tilboðið því ekki gilt lengur.
Skipulagsráð samþykkir að bíða með að auglýsa lóðina.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

16.Reglur um úthlutun lóða - endurskoðun 2022

Málsnúmer 2022030533Vakta málsnúmer

Rætt um tillögur að breytingum á reglum um lóðaveitingar. Hefur málið verið til umræðu í bæjarráði 17. mars og 7. apríl 2022.
Skipulagsráð felur skipulagsfulltrúa að vinna áfram í reglum um lóðaveitingar. Skipulagsráð leggur áherslu á að endurskoðun á reglum verði lokið fyrir 1. nóvember 2022.

17.Sjafnargata 7 - umsókn um lóð

Málsnúmer 2022042641Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 25. apríl 2022 þar sem B.E. Húsbyggingar ehf. sækja um lóð nr. 7 við Sjafnargötu. Meðfylgjandi er yfirlýsing viðskiptabanka.
Skipulagsráð samþykkir erindið. Deiliskipulagsskilmálar ásamt almennum byggingarskilmálum gilda.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

18.Sjafnargata 9 - umsókn um lóð

Málsnúmer 2022042642Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 25. apríl 2022 þar sem B.E. Húsbyggingar ehf. sækja um lóð nr. 9 við Sjafnargötu. Meðfylgjandi er yfirlýsing viðskiptabanka.
Skipulagsráð samþykkir erindið. Deiliskipulagsskilmálar ásamt almennum byggingarskilmálum gilda.

Ákvörðunin er fullnaðarafgreiðsla með vísan til 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 37. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 1674/2021.

19.Brekkugata 1B - fyrirspurn varðandi breytta notkun

Málsnúmer 2022042448Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 19. apríl 2022 þar sem Þorsteinn Marinósson leggur inn fyrirspurn varðandi breytta notkun á húsi nr. 1B við Brekkugötu. Fyrirhugað er að breyta húsnæðinu í verslun með spil og aðstöðu til að spila.
Skipulagsráð gerir ekki athugasemd við erindið og vísar afgreiðslu málsins til byggingarfulltrúa.

20.Afgreiðslur byggingarfulltrúa 2022

Málsnúmer 2022010178Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 858. fundar, dagsett 31. mars 2022, með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 5 liðum og er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar.

21.Afgreiðslur byggingarfulltrúa 2022

Málsnúmer 2022010178Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 859. fundar, dagsett 13. apríl 2022, með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 3 liðum og er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar.

22.Afgreiðslur byggingarfulltrúa 2022

Málsnúmer 2022010178Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 860. fundar, dagsett 22. apríl 2022, með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 6 liðum og er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar.

Fundi slitið - kl. 11:00.