Stígakerfi Akureyrar - rammaskipulag

Málsnúmer 2018020129

Vakta málsnúmer

Skipulagsráð - 285. fundur - 14.02.2018

Lagt er til að vinna verði hafin við gerð rammaskipulags fyrir stíga á Akureyri.
Skipulagsráð samþykkir að hafin verði vinna við rammaskipulag stíga á Akureyri.

Skipulagsráð - 291. fundur - 18.05.2018

Samþykkt var á fundi skipulagsráðs 14. febrúar 2018 að hafin yrði vinna við rammaskipulag stíga á Akureyri.
Kynnt var staða verkefnisins.

Skipulagsráð - 303. fundur - 31.10.2018

Lögð fram í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga tillaga að lýsingu fyrir breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018 - 2030 vegna endurskoðunar á stígakerfi innan sveitarfélagsins. Markmið skipulagsvinnunnar er að setja fram heildar stefnumörkun um stígakerfi Akureyrar.

Á fundinn mætti Anna Kristín Guðmundsdóttir frá Teiknistofu Norðurlands og kynnti verkefnið, núverandi stöðu og næstu skref.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að lýsingin verði samþykkt og skipulagssviði falið að kynna hana samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga.

Bæjarstjórn - 3443. fundur - 06.11.2018

Liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 31. október 2018:

Lögð fram í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga tillaga að lýsingu fyrir breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018 - 2030 vegna endurskoðunar á stígakerfi innan sveitarfélagsins. Markmið skipulagsvinnunnar er að setja fram heildar stefnumörkun um stígakerfi Akureyrar.

Á fundinn mætti Anna Kristín Guðmundsdóttir frá Teiknistofu Norðurlands og kynnti verkefnið, núverandi stöðu og næstu skref.

Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að lýsingin verði samþykkt og skipulagssviði falið að kynna hana samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga.

Þórhallur Jónsson tók til máls og kynnti tillögu skipulagsráðs.
Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsráðs með 11 samhljóða atkvæðum.

Skipulagsráð - 307. fundur - 16.01.2019

Lögð fram að lokinni kynningu, lýsing breytingar á aðalskipulagi Akureyrar vegna endurskoðunar á stígakerfi innan sveitarfélagsins. Lýsingin var kynnt með auglýsingu dagsettri 21. nóvember 2018 auk þess sem hún var send til umsagnar. Sex athugasemdir og ábendingar bárust á kynningartíma auk umsagna frá Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun og Eyjafjarðarsveit.
Skipulagsráð vísar fyrirliggjandi athugasemdum og ábendingum í áframhaldandi vinnu við gerð aðalskipulagsbreytingarinnar.

Skipulagsráð - 316. fundur - 29.05.2019

Arnar Birgir Ólafsson hjá Teiknistofu Norðurlands kynnti stöðu mála í vinnu við endurskoðun á stefnu um stígakerfi innan sveitarfélagsins.
Skipulagsráð þakkar Arnari fyrir kynninguna.

Umhverfis- og mannvirkjaráð - 57. fundur - 07.06.2019

Arnar Birgir Ólafsson hjá Teiknistofu Norðurlands kynnti stöðu mála vegna vinnu við endurskoðun á stefnu um stígakerfi innan sveitarfélagsins.
Umhverfis- og mannvirkjaráð þakkar Arnari fyrir kynninguna.

Skipulagsráð - 322. fundur - 11.09.2019

Lögð fram til kynningar drög að endurskoðun á stígakerfi í aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030.
Umræður. Skipulagsráð frestar málinu milli funda.

Skipulagsráð - 326. fundur - 13.11.2019

Arnar Birgir Ólafsson hjá Teiknistofu Norðurlands kynnti tillögu að breytingu á aðalskipulagi sem varðar nýtt stígakerfi innan sveitarfélagsins.

Jónas Valdimarsson verkefnastjóri hönnunar og Haukur Árni Björgvinsson verkefnisstjóri mælinga hjá umhverfis- og mannvirkjasviði sátu fundinn undir þessum lið.
Skipulagsráð þakkar fyrir kynninguna. Skipulagsráð frestar afgreiðslu milli funda.

Umhverfis- og mannvirkjaráð - 74. fundur - 06.03.2020

Arnar Birgir Ólafsson frá Teiknistofu Norðurlands kom og kynnti drög að stígaskipulagi fyrir Akureyrarbæ.

Jónas Valdimarsson verkefnastjóri hönnunardeildar, Jón Birgir Gunnlaugsson verkefnastjóri umhverfismála og Rut Jónsdóttir forstöðumaður umhverfis- og sorpmála sátu fundinn undir þessum lið.
Umhverfis- og mannvirkjaráð þakkar kynninguna.

Skipulagsráð - 333. fundur - 11.03.2020

Lögð fram tillaga að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2020 sem varðar nýtt stígakerfi innan sveitarfélagsins. Arnar Birgir Ólafssson landslagsarkitekt fór yfir helstu forsendur og ákvæði breytingarinnar.
Skipulagsráð samþykkir að fela sviðsstjóra skipulagssviðs að kynna tillöguna skv. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Frístundaráð - 76. fundur - 06.05.2020

Í íþróttastefnu Akureyrarbæjar og ÍBA til ársins 2022 segir m.a. í aðgerðum varðandi almenningsíþróttir og lýðheilsumál að fylgt verði eftir mótaðri stefnu um uppbyggingu hjólreiðastíga (skv. aðalskipulagi til 2030) og að íbúar verði hvattir til að nýta sér göngu- og hjólreiðastíga í stað vélknúinna ökutækja.

Nú hefur skipulagssvið Akureyrarbæjar sett í kynningu tillögu að breytingum á Aðalskipulagi Akureyrar vegna breytingu stígakerfis Akureyrar, þar sem óskað er eftir umsögn fyrir 20. maí nk.

Ellert Örn Erlingsson forstöðumaður íþróttamála og Helgi Rúnar Bragason áheyrnarfulltrúi ÍBA sátu fundinn undir þessum lið.
Frístundaráð fagnar framkomnum tillögum að breytingum á stígakerfi Akureyrarbæjar. Ráðið vill sérstaklega taka undir þau markmið sem þar koma fram um að auka hlutfall samgönguferða hjólandi og gangandi með bættri aðstöðu. Fjölgun slíkra ferða fellur vel að markmiðum Akureyrarbæjar um að vera heilsueflandi samfélag og dregur úr svifryksmengun. Þá tekur ráðið undir það að mikilvægt sé áfram að bjóða upp á aðlaðandi umhverfi til útivistar allan ársins hring enda er aðstaðan vel nýtt af bæjarbúum.

Um leið gerir frístundaráð athugasemd við að útivistarslóðir séu ekki sýndar á uppdrætti á breytingum, heldur einungis á mynd á bls. 31 í greinargerð. Þetta gæti orðið villandi fyrir bæjarbúa sem telja þá e.t.v. að umferð gangandi sé bönnuð um gömlu brýrnar og stíg í gegnum golfvallarsvæðið. Þá má líka velta fyrir sér hvort leiðin yfir gömlu brýrnar ætti ekki að flokkast sem stígur frekar en slóð.


Helgi Rúnar Bragason áheyrnarfulltrúi ÍBA lagði fram eftirfarandi bókun:

ÍBA fagnar þeirri metnaðarfullu vinnu sem lögð hefur verið fram um nýtt stígakerfi á Akureyri. Skipulagið er vel til þess fallið að efla enn frekar almenningsíþróttir á Akureyri þar sem komið er til móts við gangandi, hlaupandi og hjólandi vegfarendur.