Oddeyri - breyting á aðalskipulagi 2018-2030

Málsnúmer 2019090318

Vakta málsnúmer

Skipulagsráð - 323. fundur - 25.09.2019

Lögð fram tillaga að skipulagslýsingu vegna breytingar á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 á Oddeyri, neðan Hjalteyrargötu. Breytingin felur einnig í sér breytingu á rammahluta aðalskipulags fyrir Oddeyri.
Tryggvi Már Ingvarsson B-lista bar upp vanhæfi sitt í málinu og var það samþykkt. Vék hann af fundi við umræður og afgreiðslu málsins.


Ólafur Kjartansson V-lista lagði fram eftirfarandi tillögu að afgreiðslu:


Fyrir liggja tillögur að skipulagsbreytingum á reit milli Strandgötu, Hjalteyrargötu, Gránufélagsgötu og Kaldbaksgötu. Breytingatillögurnar eru vegna hugmynda um allt að ellefu hæða byggingu á reitnum.

Ekki liggja fyrir upplýsingar um burðargetu lóðanna en þarna er lítt kannaður setbunki eftir framburð Glerár. Reynslan af hafnarbyggingum á Oddeyrartanga gefa ekki tilefni til bjartsýni á öryggi grunnsins þarna.

Ekki er búið að fjalla á formlegan hátt um viðbrögð vegna líklegra sjávarstöðubreytinga á næstu áratugum og öldum.

Svo há bygging sem staðsett yrði syðst á eyrinni myndi verða mjög aflokandi milli hverfisins og strandlengjunnar sunnan á eyrinni og mynda mikið ójafnvægi í heildarmynd Oddeyrar.

Til þess að koma svona verkefni fyrir er ekki nóg að horfa aðeins á umræddan byggingareit heldur verður að gaumgæfa allt núverandi deiliskipulagssvæði sem og hverfisskipulagið í heild.

Svona mikill massi bygginga upp við athafna- og atvinnusvæði myndi takmarka framtíðarmöguleika næstu athafnasvæða, en það gæti takmarkað möguleika á atvinnuuppbyggingu innan Akureyrarbæjar.

Vegna þessara atriða sem og óvissu um samþykki bæjarbúa fyrir svona mikilli stefnubreytingu á áherslum nýsamþykkts aðalskipulags er ekki tímabært að byrja á þessari framkvæmd.

Erindinu er því vísað frá.

Tillagan var borin upp til atkvæða og var felld með 3 atkvæðum gegn 1.


Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin verði samþykkt og að sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að kynna hana skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Er þá gert ráð fyrir kynningu á íbúafundi og væru fyrirliggjandi hugmyndir þróunaraðila kynntar á sama fundi.

Ólafur Kjartansson V-lista greiddi atkvæði á móti.

Bæjarstjórn - 3460. fundur - 01.10.2019

Liður 2 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 25. september 2019:

Lögð fram tillaga að skipulagslýsingu vegna breytingar á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 á Oddeyri, neðan Hjalteyrargötu. Breytingin felur einnig í sér breytingu á rammahluta aðalskipulags fyrir Oddeyri.

Tryggvi Már Ingvarsson B-lista bar upp vanhæfi sitt í málinu og var það samþykkt. Vék hann af fundi við umræður og afgreiðslu málsins.Ólafur Kjartansson V-lista lagði fram eftirfarandi tillögu að afgreiðslu:

Fyrir liggja tillögur að skipulagsbreytingum á reit milli Strandgötu, Hjalteyrargötu, Gránufélagsgötu og Kaldbaksgötu. Breytingatillögurnar eru vegna hugmynda um allt að ellefu hæða byggingu á reitnum.

Ekki liggja fyrir upplýsingar um burðargetu lóðanna en þarna er lítt kannaður setbunki eftir framburð Glerár. Reynslan af hafnarbyggingum á Oddeyrartanga gefa ekki tilefni til bjartsýni á öryggi grunnsins þarna.

Ekki er búið að fjalla á formlegan hátt um viðbrögð vegna líklegra sjávarstöðubreytinga á næstu áratugum og öldum.

Svo há bygging sem staðsett yrði syðst á eyrinni myndi verða mjög aflokandi milli hverfisins og strandlengjunnar sunnan á eyrinni og mynda mikið ójafnvægi í heildarmynd Oddeyrar.

Til þess að koma svona verkefni fyrir er ekki nóg að horfa aðeins á umræddan byggingareit heldur verður að gaumgæfa allt núverandi deiliskipulagssvæði sem og hverfisskipulagið í heild.

Svona mikill massi bygginga upp við athafna- og atvinnusvæði myndi takmarka framtíðarmöguleika næstu athafnasvæða, en það gæti takmarkað möguleika á atvinnuuppbyggingu innan Akureyrarbæjar.

Vegna þessara atriða sem og óvissu um samþykki bæjarbúa fyrir svona mikilli stefnubreytingu á áherslum nýsamþykkts aðalskipulags er ekki tímabært að byrja á þessari framkvæmd.

Erindinu er því vísað frá.

Tillagan var borin upp til atkvæða og var felld með 3 atkvæðum gegn 1.

Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin verði samþykkt og að sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að kynna hana skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Er þá gert ráð fyrir kynningu á íbúafundi og væru fyrirliggjandi hugmyndir þróunaraðila kynntar á sama fundi.

Ólafur Kjartansson V-lista greiddi atkvæði á móti.Ingibjörg Ólöf Isaksen kynnti tillögu skipulagsráðs.

Í umræðum tóku til máls Sóley Björk Stefánsdóttir, Andri Teitsson, Þórhallur Jónsson, Eva Hrund Einarsdóttir, Gunnar Gíslason, Halla Björk Reynisdóttir, Ingibjörg Ólöf Isaksen, Hilda Jana Gísladóttir, Guðmundur Baldvin Guðmundsson, Hlynur Jóhannsson, Sóley Björk Stefánsdóttir (í annað sinn)og Gunnar Gíslason (í annað sinn).
Meirihluti bæjarstjórnar samþykkir tillögu skipulagsráðs.

Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista greiðir atkvæði gegn tillögunni.

Skipulagsráð - 327. fundur - 27.11.2019

Lagðar fram til umræðu umsagnir, athugasemdir og ábendingar sem borist hafa við lýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi á Oddeyri á svæði sem afmarkast af Hjalteyrargötu, Gránufélagsgötu, Kaldbaksgötu og Strandgötu. Var lýsingin auglýst 16. október 2019 með athugasemdafresti til 30. október 2019.

Bárust 36 athugasemdabréf auk þess sem fyrir liggja umsagnir frá Skipulagsstofnun, Hafnasamlagi Norðurlands, Samgöngustofu, Isavia, Minjastofnun, hverfisnefnd Oddeyrar, Vegagerðinni, Norðurorku og umhverfis- og mannvirkjasviði Akureyrar.Tryggvi Már Ingvarsson B-lista bar upp vanhæfi sitt í málinu og var það samþykkt. Vék hann af fundi við umræður og afgreiðslu málsins.

Inn á fundinn undir þessum lið kom varamaður hans Grétar Ásgeirsson.
Skipulagsráð álítur, með vísun til innkominna umsagna, athugasemda og ábendinga að ekki sé rétt að byggja eins háa byggð og fram kom í fyrirliggjandi lýsingu skipulagsbreytingarinnar.

Skipulagsráð felur sviðsstjóra skipulagssviðs að leggja fram tillögur með fleiri sviðsmyndum mögulegrar uppbyggingar á svæðinu.

Skipulagsráð - 331. fundur - 12.02.2020

Lagt fram minnisblað sviðsstjóra skipulagssviðs dagsett 6. febrúar 2020 varðandi ferli breytingar á aðalskipulagi á Oddeyri.
Tryggvi Már Ingvarsson B-lista bar upp vanhæfi sitt í málinu og var það samþykkt.

Vék hann af fundi við umræður og afgreiðslu málsins.

Á fundinn, undir þessum lið, mætti varamaður hans Grétar Ásgeirsson.


Meirihluti skipulagsráðs samþykkir að fela sviðsstjóra skipulagssviðs að vinna tillögu að breytingu á aðalskipulagi í samræmi við fyrirliggjandi minnisblað og umræður á fundinum.

Arnfríður Kjartansdóttir V-lista óskar bókað:

Það er of langt gengið þegar einstakir verktakar hafa það mikil völd að aðalskipulagi er breytt til að verða við óskum þeirra.

Skipulagsráð - 334. fundur - 01.04.2020

Lögð fram drög að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 sem nær til svæðis á Oddeyri sem afmarkast af Hjalteyrargötu, Gránufélagsgötu, Kaldbaksgötu og Strandgötu. Felur tillagan jafnframt í sér breytingu á rammahluta aðalskipulagsins fyrir Oddeyri.
Tryggvi Már Ingvarsson B-lista bar upp vanhæfi sitt í málinu. Skipulagsráð hafnar því að um vanhæfi sé að ræða.

Skipulagsráð frestar afgreiðslu.

Skipulagsráð - 335. fundur - 22.04.2020

Lögð fram endurskoðuð drög að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 sem nær til svæðis á Oddeyri sem afmarkast af Hjalteyrargötu, Gránufélagsgötu, Kaldbaksgötu og Strandgötu. Felur tillagan jafnframt í sér breytingu á rammahluta aðalskipulagsins fyrir Oddeyri.
Meirihluti skipulagsráðs samþykkir að kynna aðalskipulagsbreytinguna skv. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með þeirri breytingu að gerð verði krafa um verslunar- og þjónusturými á jarðhæð í að minnsta kosti 25% rýmis utan bílgeymslu.


Arnfríður Kjartansdóttir V-lista óskar bókað að hún ítreki bókun frá 12. febrúar 2020, 2. fundarlið og vill auk þess undirstrika eftirfarandi: Í Aðalskipulagi Akureyrar stendur varðandi Oddeyrina: „Halda skal yfirbragði svæðisins og nýbyggingar og breytingar einstakra húsa skulu vera í samræmi við aðliggjandi húsaraðir“ Í rammahluta aðalskipulags varðandi umrætt svæði á Oddeyri stendur: „Nýjar byggingar verði almennt 3-4 hæðir.“


Hærri byggingar munu breyta ásýnd svæðisins til hins verra, sérstaklega ef þær eru nálægt friðlýstum byggingum eins og Gránufélagshúsinu. Aukið skuggavarp og minna útsýni mun hafa í för með sér skerðingu á lífsgæðum íbúa í nágrenni hárra bygginga. Auk þess er hæpið að skipuleggja mikið byggingamagn nálægt sjávarmáli í ljósi þess að sjávarstaða mun hækka á næstu áratugum vegna hlýnunar jarðar. Því er svokallaður Núll kostur ákjósanlegastur, þ.e. að gildandi aðalskipulagi verði ekki breytt.


Tryggvi Már Ingvarsson B-lista, Orri Kristjánsson S-lista, Ólöf Inga Andrésdóttir L-lista og Þórhallur Jónsson D-lista óska bókað:

Oddeyri er mikilvægt svæði þegar kemur að framtíðarþróun Akureyrar og æskilegt er að koma svæðinu í endurnýjun og uppbyggingu sem fyrst.


Svæðið sem aðalskipulagsbreytingin á við um er skilgreint sem þróunarsvæði í aðalskipulagi. Nálægð við innviði gera svæðið verðmætt til uppbyggingar og þéttingar byggðar.


Þétting byggðar er hvorutveggja umhverfisvæn og hagkvæm. Hlutfallslegur kostnaður við viðhald gatna, veitna, sorphirðu og snjómokstur á hvern íbúa lækkar. Göngu- og hjólafjarlægðir styttast og innviðir á borð við skóla og þjónustu nýtast fleirum og auðveldara er að halda úti almenningssamgöngum. Styttri aksturfjarlægðir og aukið hlutfall gangandi og hjólandi vegfarenda felur í sér minni umferð og aukin loftgæði.


Síðast en ekki síst sparar þétting byggðar óraskað land sem þá nýtist til landbúnaðar, bindingu kolefnis og/eða sem vistsvæði plantna, fugla og annarra dýra.


Oddeyri er sem stendur fámennt hverfi og möguleiki á að nýta innviði svæðisins betur, t.a.m. grunn- og leikskóla. Með tilkomu 100-150 íbúða á svæðinu mun fólki á Oddeyri fjölga og téðir innviðir nýtast betur.


Uppbygging á þessu svæði mun ekki valda skuggavarpi sem nokkru nemur á núverandi byggð á Oddeyri.


Varðandi hækkun sjávarborðs vegna hnattrænnar hlýnunar liggja fyrir upplýsingar sem benda til þess að landris mun að mestu vinna gegn hækkun sjávar við Akureyri en við teljum þó að mikilvægt sé að fylgjast grannt með stöðu mála í framtíðinni.

Skipulagsráð - 338. fundur - 10.06.2020

Lagðar fram til kynningar athugasemdir og umsagnir sem bárust við kynningu á tillögu að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri. Var tillagan auglýst skv. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 6. til 27. maí 2020.
Afgreiðslu frestað og sviðsstjóra skipulagssviðs og formanni skipulagsráðs falið að funda með hagsmunaaðilum um framhald málsins.

Skipulagsráð - 343. fundur - 09.09.2020

Lögð fram að nýju að lokinni kynningu skv. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillaga að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar sem felur í sér breytingu á hluta athafnasvæði á Oddeyri í íbúðarsvæði. Þá eru einnig lagðar fram athugasemdir og umsagnir sem bárust á kynningartíma.

Afgreiðslu málsins var frestað á fundi ráðsins 10. júní sl. og síðan þá hefur verið fundað með fulltrúum hverfisnefndar Oddeyrar, eigendum mannvirkja á skipulagssvæðinu og þróunaraðila.
Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Arnfríður Kjartansdóttir V-lista greiðir atkvæði gegn tillögunni og óskar bókað að hæpið sé að ganga gegn óskum fjölmargra bæjarbúa um að byggja ekki háhýsi á umræddum byggingareit. Gildandi aðalskipulag sem kveður á um lágreista byggð var unnið í mjög miklu samráði við íbúa og aðra hagsmunaaðila í bænum. Í athugasemd frá hverfisnefnd Oddeyrar er vakin athygli á að byggðin syðst á Oddeyrinni er lágreist en hækkar eftir því sem norðar dregur. Ísavia bendir á að há íbúðarhús á þessum stað gætu dregið úr notkunargildi flugvallarins. Minjastofnun bendir á að það sé ekki einungis Gránufélagshúsið sem er friðað, heldur þurfi líka að taka tillit til hússins í hönnun nágrennis þess. Og nokkrar ábendingar almennra borgara vara við að endurtaka mistök borga og bæja um allan heim sem hafa byggt háhýsi við sjóinn og síðan uppgötvað ýmsa ókosti við það. Það á einnig eftir að koma í ljós, ef af háhýsabyggingum verður, hver á að bera kostnað af því að fá núverandi landeigendur burt af svæðinu.

Tryggvi Már Ingvarsson B-lista, Orri Kristjánsson S-lista, Ólöf Inga Andrésdóttir L-lista, Þórhallur Jónsson D-lista og Þorvaldur Helgi Sigurpálsson M-lista ítreka bókun meirihluta skipulagsráðs frá fundi 22. apríl sl.

Þá hefur einnig verið komið til móts við athugasemdir um hæð bygginga með því að takmarka hæð þeirra við 25 metra yfir sjávarmáli.

Bæjarstjórn - 3479. fundur - 15.09.2020

Liður 2 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 9. september 2020:

Lögð fram að nýju að lokinni kynningu skv. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillaga að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar sem felur í sér breytingu á hluta athafnasvæðis á Oddeyri í íbúðarsvæði. Þá eru einnig lagðar fram athugasemdir og umsagnir sem bárust á kynningartíma.

Afgreiðslu málsins var frestað á fundi ráðsins 10. júní sl. og síðan þá hefur verið fundað með fulltrúum hverfisnefndar Oddeyrar, eigendum mannvirkja á skipulagssvæðinu og þróunaraðila.

Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Arnfríður Kjartansdóttir V-lista greiðir atkvæði gegn tillögunni og óskar bókað að hæpið sé að ganga gegn óskum fjölmargra bæjarbúa um að byggja ekki háhýsi á umræddum byggingareit. Gildandi aðalskipulag sem kveður á um lágreista byggð var unnið í mjög miklu samráði við íbúa og aðra hagsmunaaðila í bænum. Í athugasemd frá hverfisnefnd Oddeyrar er vakin athygli á að byggðin syðst á Oddeyrinni er lágreist en hækkar eftir því sem norðar dregur. Ísavia bendir á að há íbúðarhús á þessum stað gætu dregið úr notkunargildi flugvallarins. Minjastofnun bendir á að það sé ekki einungis Gránufélagshúsið sem er friðað, heldur þurfi líka að taka tillit til hússins í hönnun nágrennis þess. Og nokkrar ábendingar almennra borgara vara við að endurtaka mistök borga og bæja um allan heim sem hafa byggt háhýsi við sjóinn og síðan uppgötvað ýmsa ókosti við það. Það á einnig eftir að koma í ljós, ef af háhýsabyggingum verður, hver á að bera kostnað af því að fá núverandi landeigendur burt af svæðinu.

Tryggvi Már Ingvarsson B-lista, Orri Kristjánsson S-lista, Ólöf Inga Andrésdóttir L-lista, Þórhallur Jónsson D-lista og Þorvaldur Helgi Sigurpálsson M-lista ítreka bókun meirihluta skipulagsráðs frá fundi 22. apríl sl.

Þá hefur einnig verið komið til móts við athugasemdir um hæð bygginga með því að takmarka hæð þeirra við 25 metra yfir sjávarmáli.

Guðmundur Baldvin Guðmundsson kynnti tillögu skipulagsráðs.

Í umræðum tóku til máls Þórhallur Jónsson, Hilda Jana Gísladóttir, Hlynur Jóhannsson, Sóley Björk Stefánsdóttir, Heimir Haraldsson, Gunnar Gíslason og Guðmundur Baldvin Guðmundsson.
Meirihluti bæjarstjórnar samþykkir að aðalskipulagsbreyting sem felur í sér breytingu á hluta athafnasvæðis á Oddeyri í íbúðarsvæði verði auglýst skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista greiðir atkvæði gegn afgreiðslunni og Hlynur Jóhannsson M-lista situr hjá.


Meirihluti bæjarstjórnar leggur fram eftirfarandi bókun:

Breytingin felur í sér að hæð bygginga geti orðið allt að 25 metra yfir sjávarmáli sem samsvarar um 23 metrum frá jörðu. Samkvæmt samþykktu skipulagi er tilgreint að almennt skuli mannvirkin vera 3-4 hæðir, en þó megi einstaka hús vera hærri. Benda má á að samkvæmt gildandi skipulagsreglum flugvallarins er hámarksbyggingarhæð á reitnum 42 metrar.

Meirihluti bæjarstjórnar vill árétta að sú mynd sem birt hefur verið í fjölmiðlum af útliti húsa er ekki til umræðu. Verði aðalskipulagsbreytingin samþykkt að auglýsingu lokinni, tekur við vinna við deiliskipulag þar sem afstaða er tekin til meðal annars byggingamagns, hæðar og útlits.

Oddeyri er mikilvægt svæði þegar kemur að framtíðarþróun Akureyrar og æskilegt er að koma svæðinu í endurnýjun og uppbyggingu sem fyrst. Svæðið sem aðalskipulagsbreytingin á við um er verðmætt til uppbyggingar og þéttingar byggðar.

Þétting byggðar er hvort tveggja umhverfisvæn og hagkvæm. Hlutfallslegur kostnaður við viðhald gatna, veitna, sorphirðu og snjómokstur á hvern íbúa lækkar. Göngu- og hjólafjarlægðir styttast og innviðir á borð við skóla og þjónustu nýtast fleirum ásamt því að auðveldara er að halda úti almenningssamgöngum.


Eva Hrund Einarsdóttir D-lista, Gunnar Gíslason D-lista og Þórhallur Jónsson D-lista leggja fram eftirfarandi bókun:

Við bæjarfulltrúar D-lista tökum undir fyrirliggjandi bókun en teljum eðlilegt að þetta mál fari svo í íbúakosningu áður en málið verður endanlega afgreitt.

Skipulagsráð - 346. fundur - 28.10.2020

Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dagsett 22. október 2020 um tillögu að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri.
Skipulagsráð felur sviðsstjóra skipulagssviðs að gera tillögu að breytingu á skipulagsgögnum til að koma til móts við athugasemdir Skipulagsstofnunar.

Skipulagsráð - 348. fundur - 25.11.2020

Lögð fram endurskoðuð tillaga að breytingu á aðalskipulagi sem felur í sér breytingu á hluta athafnasvæðis á Oddeyri í íbúðarsvæði til að koma til móts við athugasemdir sem fram koma í bréfi Skipulagsstofnunar dagsett 22. október 2020.
Skipulagsráð gerir ekki athugasemd við breytingar á skipulagsgögnum og felur sviðsstjóra skipulagssviðs að senda lagfærð gögn til Skipulagsstofnunar til athugunar.

Skipulagsráð - 353. fundur - 24.02.2021

Tillaga lögð fram að lokinni auglýsingu. Tillagan var auglýst frá 6. janúar til 17. febrúar 2021 og bárust 95 athugasemdabréf auk umsagna frá Minjastofnun, Vegagerðinni, umhverfis- og mannvirkjasviði Akureyrarbæjar, hverfisnefnd Oddeyrar, Hafnasamlagi Norðurlands og Hörgársveit.
Afgreiðslu frestað.

Skipulagsráð - 354. fundur - 10.03.2021

Lögð fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri ásamt innkomnum athugasemdum og umsögnum. Þá er jafnframt lögð fram tillaga að svörum við efni athugasemda og umsagna.
Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt með breytingum til að koma til móts við hluta athugasemda og umsagna. Í þessum breytingum felst að hámarkshæð húsa lækkar úr 25 m.y.s. í 20 m.y.s. sem felur í sér að húsin geta verið 5-6 hæðir að hámarki, allt eftir útfærslu. Jafnframt eru sett inn ákvæði um að hús syðst á reitnum, næst Gránufélagshúsunum, megi að hámarki vera 4 hæðir. Jafnframt að bæjarstjórn samþykki tillögu að svörum við athugasemdum og umsögnum.

Arnfríður Kjartansdóttir V-lista greiðir atkvæði á móti og óskar bókað enn og aftur að ekki sé ástæða til að breyta aðalskipulagi. Margfalt fleiri ástæður mæli með því að aðalskipulag sé látið óhreyft en þær fáu misgóðu ástæður sem mæla með breytingu.

Bæjarstjórn - 3491. fundur - 16.03.2021

Liður 4 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 10. mars 2021:

Lögð fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri ásamt innkomnum athugasemdum og umsögnum. Þá er jafnframt lögð fram tillaga að svörum við efni athugasemda og umsagna.

Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt með breytingum til að koma til móts við hluta athugasemda og umsagna. Í þessum breytingum felst að hámarkshæð húsa lækkar úr 25 m.y.s. í 20 m.y.s. sem felur í sér að húsin geta verið 5-6 hæðir að hámarki, allt eftir útfærslu. Jafnframt eru sett inn ákvæði um að hús syðst á reitnum, næst Gránufélagshúsunum, megi að hámarki vera 4 hæðir. Jafnframt að bæjarstjórn samþykki tillögu að svörum við athugasemdum og umsögnum.

Arnfríður Kjartansdóttir V-lista greiðir atkvæði á móti og óskar bókað enn og aftur að ekki sé ástæða til að breyta aðalskipulagi. Margfalt fleiri ástæður mæli með því að aðalskipulag sé látið óhreyft en þær fáu misgóðu ástæður sem mæla með breytingu.

Þórhallur Jónsson kynnti tillögu skipulagsráðs.

Í umræðum tóku til máls Andri Teitsson, Hilda Jana Gísladóttir, Sóley Björk Stefánsdóttir, Gunnar Gíslason og Guðmundur Baldvin Guðmundsson.
Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum að aðalskipulagsbreyting á Oddeyri fari í íbúakosningu og leggur til að hún fari fram eigi síðar en 31. maí 2021 í þjónustugátt Akureyrarbæjar. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að vinna málið áfram í samráði við bæjarráð.

Bæjarstjórn - 3496. fundur - 15.06.2021

Liður 4 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 10. mars 2021:

Lögð fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri ásamt innkomnum athugasemdum og umsögnum. Þá er jafnframt lögð fram tillaga að svörum við efni athugasemda og umsagna.

Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt með breytingum til að koma til móts við hluta athugasemda og umsagna. Í þessum breytingum felst að hámarkshæð húsa lækkar úr 25 m.y.s. í 20 m.y.s. sem felur í sér að húsin geta verið 5-6 hæðir að hámarki, allt eftir útfærslu. Jafnframt eru sett inn ákvæði um að hús syðst á reitnum, næst Gránufélagshúsunum, megi að hámarki vera 4 hæðir. Jafnframt að bæjarstjórn samþykki tillögu að svörum við athugasemdum og umsögnum.

Arnfríður Kjartansdóttir V-lista greiðir atkvæði á móti og óskar bókað enn og aftur að ekki sé ástæða til að breyta aðalskipulagi. Margfalt fleiri ástæður mæli með því að aðalskipulag sé látið óhreyft en þær fáu misgóðu ástæður sem mæla með breytingu.

Málið var áður á dagskrá bæjarstjórnar 16. mars sl. Þá samþykkti bæjarstjórn að aðalskipulagsbreyting á Oddeyri færi í íbúakosningu.

Ráðgefandi kosning/könnun meðal íbúa fór fram dagana 27. maí til 31. maí sl. á þjónustugátt bæjarins. Alls tóku 3.878 íbúar sveitarfélagsins þátt eða um 26% þeirra sem uppfylltu skilyrði til þátttöku. Um 67% þátttakenda greiddu atkvæði með gildandi aðalskipulagi. Um 18% greiddu atkvæði með auglýstri tillögu þar sem hús geta verið 6-8 hæðir og um 14% greiddu atkvæði með tillögu þar sem hús geta verið 5-6 hæðir en þó aldrei hærri en 4 hæðir syðst á reitnum.

Þórhallur Jónsson reifaði forsögu málsins og kynnti tillögu um að málinu yrði vísað aftur til umfjöllunar skipulagsráðs.

Í umræðum tóku til máls Sóley Björk Stefánsdóttir, Hilda Jana Gísladóttir, Guðmundur Baldvin Guðmundsson, Andri Teitsson, Halla Björk Reynisdóttir, Gunnar Gíslason, Þórhallur Jónsson og Hlynur Jóhannsson.
Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum að vísa málinu aftur til umfjöllunar skipulagsráðs.

Skipulagsráð - 361. fundur - 23.06.2021

Í samræmi við bókun bæjarstjórnar þann 15. júní sl. er tillaga að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri lögð fram til umfjöllunar að lokinni ráðgefandi kosningu/könnun meðal íbúa sem fór fram 27. til 31. maí sl.
Afgreiðslu frestað.

Skipulagsráð - 370. fundur - 24.11.2021

Lögð fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri. Málið var áður á dagskrá skipulagsráðs þann 23. júní sl. og var afgreiðslu þá frestað. Um er að ræða breytingu á aðalskipulagi sem hefur verið í ferli í rúm tvö ár en lýsing skipulagsbreytingarinnar var kynnt á fundi í Hofi þann 21. október 2019, drög að breytingu voru kynnt 6. maí 2020 og var tillaga að breytingu síðan auglýst 6. janúar 2021 með athugasemdafresti til 17. febrúar. Að athugasemdafresti loknum samþykkti bæjarstjórn að fara í íbúakosningu um breytingu á aðalskipulagi svæðisins. Ráðgefandi íbúakosning fór fram frá 27. til 31. maí 2021 og var málið tekið fyrir í bæjarstjórn að nýju þann 15. júní sl. Var málinu þá vísað aftur til umfjöllunar skipulagsráðs.
Með vísun í niðurstöðu íbúakönnunar leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að falla frá auglýstri tillögu að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri. Er mælt með að málefni uppbyggingar á Oddeyri verði tekin til umræðu að nýju að loknum kosningum og þegar bæjarstjórn metur hvort ástæða sé til að endurskoða aðalskipulagið, sbr. ákvæði 35. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Bæjarstjórn - 3503. fundur - 14.12.2021

Liður 2 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 24. nóvember 2021:

Lögð fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri. Málið var áður á dagskrá skipulagsráðs þann 23. júní sl. og var afgreiðslu þá frestað. Um er að ræða breytingu á aðalskipulagi sem hefur verið í ferli í rúm tvö ár en lýsing skipulagsbreytingarinnar var kynnt á fundi í Hofi þann 21. október 2019, drög að breytingu voru kynnt 6. maí 2020 og var tillaga að breytingu síðan auglýst 6. janúar 2021 með athugasemdafresti til 17. febrúar. Að athugasemdafresti loknum samþykkti bæjarstjórn að fara í íbúakosningu um breytingu á aðalskipulagi svæðisins. Ráðgefandi íbúakosning fór fram frá 27. til 31. maí 2021 og var málið tekið fyrir í bæjarstjórn að nýju þann 15. júní sl. Var málinu þá vísað aftur til umfjöllunar skipulagsráðs.

Með vísun í niðurstöðu íbúakönnunar leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að falla frá auglýstri tillögu að breytingu á aðalskipulagi á Oddeyri. Er mælt með að málefni uppbyggingar á Oddeyri verði tekin til umræðu að nýju að loknum kosningum og þegar bæjarstjórn metur hvort ástæða sé til að endurskoða aðalskipulagið, sbr. ákvæði 35. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Þórhallur Jónsson kynnti tillögu skipulagsráðs. Auk hans tók Sóley Björk Stefánsdóttir til máls.
Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum að falla frá auglýstri tillögu að breytingu á aðalskipulagi Oddeyrar.