Bæjarráð

3298. fundur 24. nóvember 2011 kl. 09:00 - 12:16 Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
 • Oddur Helgi Halldórsson formaður
 • Geir Kristinn Aðalsteinsson
 • Halla Björk Reynisdóttir
 • Hermann Jón Tómasson
 • Njáll Trausti Friðbertsson
 • Andrea Sigrún Hjálmsdóttir áheyrnarfulltrúi
 • Anna Hildur Guðmundsdóttir áheyrnarfulltrúi
 • Petrea Ósk Sigurðardóttir áheyrnarfulltrúi
Starfsmenn
 • Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri
 • Dan Jens Brynjarsson fjármálastjóri
 • Jón Bragi Gunnarsson hagsýslustjóri
 • Heiða Karlsdóttir fundarritari
Dagskrá

1.Flugklasi - samstarf um millilandaflug til Norðurlands

Málsnúmer 2011060107Vakta málsnúmer

Arnheiður Jóhannsdóttir verkefnisstjóri og Ásbjörn Björgvinsson framkvæmdastjóri hjá Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi mættu á fund bæjarráðs og kynntu flugklasann Air66N.

Bæjarráð þakkar þeim Arnheiði og Ásbirni fyrir kynninguna.

2.Hundahald í Grímsey - stjórnsýslukæra

Málsnúmer 2011070056Vakta málsnúmer

Lagður fram til kynningar úrskurður úrskurðarnefndar samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir dags. 10. nóvember 2011 í máli nr. 14/2011 - Hundahald í Grímsey.
Í úrskurðinum er meðal annars staðfest ákvörðun Akureyrarbæjar um að banna hundahald í Grímsey með þeim hætti að hvort tveggja sé bannað að þar dvelji hundur og að þangað komi hundur í heimsókn.
Inga Þöll Þórgnýsdóttir bæjarlögmaður sat fundinn undir þessum lið.

3.Sorphirða í Akureyrarkaupstað - stjórnsýslukæra

Málsnúmer 2011080078Vakta málsnúmer

Lagður fram til kynningar úrskurður úrskurðarnefndar samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir dags. 10. nóvember 2011 í máli nr. 17/2011 - sorphirða í Akureyrarkaupstað.
Í úrskurðinum kemur fram að kæru varðandi sorphirðu í Akureyrarkaupstað er vísað frá úrskurðarnefnd samkvæmt 31. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.
Inga Þöll Þórgnýsdóttir bæjarlögmaður sat fundinn undir þessum lið.

4.Eldsneytisútboð fyrir Akureyrarkaupstað - kæra

Málsnúmer 2011100061Vakta málsnúmer

Lögð fram ákvörðun kærunefndar útboðsmála dags. 1. nóvember 2011 í máli nr. 27/2011.
Þar kemur fram að kröfum kæranda á hendur Akureyrarbæ vegna útboðs á eldsneyti fyrir Akureyrarbæ er vísað frá kærunefnd útboðsmála.
Inga Þöll Þórgnýsdóttir bæjarlögmaður sat fundinn undir þessum lið.

5.Ökugerði

Málsnúmer 2011100060Vakta málsnúmer

Tekið fyrir að nýju, bæjarráð fól bæjarstjóra að vinna áfram að málinu á fundi sínum þann 10. nóvember sl.
Inga Þöll Þórgnýsdóttir bæjarlögmaður sat fundinn undir þessum lið.

Bæjarráð felur bæjarstjóra og bæjarlögmanni að vinna áfram að málinu.

6.AkureyrarAkademían

Málsnúmer 2011060092Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi frá AkureyrarAkademíunni dags. 26. október 2011 þar sem fram kemur að mikilvægt sé að tryggja félaginu framtíðarhúsnæði auk þess að félaginu sé tryggt grunnrekstrarfé.

Bæjarráð vísar erindinu til gerðar fjárhagsáætlunar.

7.Eyþing - fundargerðir

Málsnúmer 2010110064Vakta málsnúmer

Lagðar fram til kynningar fundargerðir 223., 224. og 225. fundar stjórnar Eyþings.

8.Trúnaðarmál

Málsnúmer 2011110103Vakta málsnúmer

Trúnaðarmál/einstaklingsmál fært í trúnaðarmálabók.

9.Skelfélagið - hluthafafundur og samþykktir 2011

Málsnúmer 2011040014Vakta málsnúmer

Erindi dags. 15. nóvember 2011 frá Jóhannesi Má Jóhannessyni f.h. Skelfélagsins ehf varðandi hlutafjáraukningu félagsins.

Bæjarráð samþykkir að falla frá forkaupsrétti.

10.Leikfélag Akureyrar - ársreikningur fyrir starfsárið 2010-2011

Málsnúmer 2011110084Vakta málsnúmer

Lagður fram til kynningar ársreikningur Leikfélags Akureyrar fyrir starfsárið 2010-2011.
Þegar hér var komið vék Petrea Ósk Sigurðardóttir B-lista af fundi kl. 11:05.

11.Leikfélag Akureyrar - staða rekstrar

Málsnúmer 2011080046Vakta málsnúmer

Lagt fram minnisblað dags. 16. nóvember 2011 frá Karli Guðmundssyni verkefnastjóra og Jóni Braga Gunnarssyni hagsýslustjóra um úttekt sem gerð var á fjárhagsstöðu Leikfélags Akureyrar.

Bæjarráð þakkar Jóni Braga og Karli fyrir skýrsluna.

Jafnframt lítur bæjarráð svo á að vinnuhópur sem stofnaður var í september 2011 hafi lokið störfum og málið sé í höndum stjórnar Akureyrarstofu.

12.Háskólinn á Akureyri og Akureyrarkaupstaður - rammasamningur

Málsnúmer 2011110017Vakta málsnúmer

6. liður í fundargerð skólanefndar dags. 7. nóvember 2011:
Fyrir fundinum lá tillaga að endurskoðuðum rammasamningi Háskólans á Akureyri og Akureyrarkaupstaðar um samstarf og samningi um þjónustu við leik- og grunnskóla, rannsóknir og úttektir.
Núgildandi samningar voru undirritaðir árið 2008 og renna út 1. desember 2011. Samningarnir framlengjast til árs í senn hafi þeim ekki verið sagt upp fyrir samningslok.
Að fenginni reynslu og vegna breytinga sem orðið hafa í HA frá því að þessir samningar voru gerðir, eru tillögur að breytingum lagðar fram.
Skólanefnd samþykkir fyrir sitt leyti fyrirliggjandi tillögu.

Bæjarráð samþykkir samningana.

13.Velferðarvaktin - áskorun

Málsnúmer 2010100177Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar bréf dags. 14. nóvember 2011 frá Láru Björnsdóttur formanni velferðarvaktarinnar þar sem sveitarstjórnir eru hvattar til að gæta aðgæslu þegar ákvarðanir eru teknar í hagræðingarskyni.

Bæjarráð þakkar erindið.

Þegar hér var komið vék Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista af fundi kl. 11:33.

14.Bæjarsjóður Akureyrar - yfirlit um rekstur 2011

Málsnúmer 2011050045Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar yfirlit um rekstur aðalsjóðs frá janúar til september 2011.

15.Álagning gjalda - útsvar 2012

Málsnúmer 2011110099Vakta málsnúmer

Lögð fram tillaga um að útsvarsprósentan í staðgreiðslu opinberra gjalda á árinu 2012 í Akureyrarkaupstað verði óbreytt eða 14,48%.

Bæjarráð samþykkir að útsvarsprósenta verði óbreytt eða 14,48% og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarstjórnar.

16.Álagning gjalda - fasteignagjöld 2012

Málsnúmer 2011110100Vakta málsnúmer

Lögð fram tillaga um álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2012:

a) i Fasteignaskattur íbúðarhúsnæðis verði 0,38% af fasteignamati húsa og lóða.

ii Fasteignaskattur á hesthús verði 0,90% af fasteignamati húsa og lóða.

b) Fasteignaskattur sjúkrastofnana, skóla, heimavista, leikskóla, íþróttahúsa og bókasafna verði 1,32% af fasteignamati og lóðarréttindum.

c) Fasteignaskattur af öðru húsnæði en a) og b) lið verði 1,65% af fasteignamati húsa og lóða.

d) Lóðarleiga verði 0,5% af fasteignamati lóða fyrir íbúðarhúsnæði.

e) Lóðarleiga verði 2,8% af fasteignamati lóða vegna b) og c) liðar.

f) Vatnsgjald íbúðarhúsnæðis verði fast gjald kr. 7.275,05 pr. íbúð og kr. 109,15 pr. fermetra.

g) Vatnsgjald af öðru húsnæði en íbúðum verði fast gjald kr. 14.550,10 pr. eign og kr. 109,15 pr. fermetra.

Árlegt vatnsgjald í sumarbústöðum/frístundahúsum skal að lágmarki vera kr. 20.608,50 á ári.

Árleg vatnsgjöld fyrir sveitabýli, eitt íbúðarhús og útihús á sömu kennitölu skulu vera eitt fastagjald og fullt fermetragjald af íbúðarhúsinu og 1/2 fermetragjald af öðrum húsum.

Aukavatnsgjald

Auk vatnsgjalds, skulu fyrirtæki og aðrir, er nota vatn til annars en heimilisþarfa, greiða aukavatnsgjald. Aukavatnsgjald skal að jafnaði innheimta samkvæmt mæli sem Norðurorka leggur til og er gjald fyrir mæli innifalið í fastagjaldi fyrir matseiningu. Mælar eru settir upp þar sem áætla má að vatnsnotkun sé mikil. Auk þessa er ákvæði í reglugerð um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005 sem heimilar innheimtu samkvæmt áætlun ef ekki er hægt að koma við mælingu.

Rúmmálsgjald 19,56 kr./m³, fyrstu 100.000 m³.

Rúmmálsgjald 17,95 kr./m³, fyrir 100.000 m³ til 250.000 m³.

Rúmmálsgjald 14,68 kr./m³, umfram 250.000 m³.

Miðað er við ársnotkun.

h) Fráveitugjald verði 0,15% af fasteignamati húsa og lóða.

Vatnsgjald og fráveitugjald (holræsagjald) leggst á nýjar eignir þegar þær teljast fokheldar skv. fasteignamati.

Almennir gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2012 eru átta, 3. dagur hvers mánaðar frá febrúar til september. Gjalddagi fasteignagjalda, að lægri fjárhæð en 10.000 kr., er 3. febrúar 2012. Gjalddagar fasteignagjalda, sem lögð eru á nýjar eignir á árinu, eru jafn margir og almennu gjalddagarnir sem eftir eru ársins þegar álagning fer fram. Frá 1. september er einn gjalddagi vegna nýrra eigna, 3. dagur hvers mánaðar eftir álagningu.

Bæjarráð samþykkir tillögu um álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2012 og vísar henni til afgreiðslu bæjarstjórnar.

17.Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2012

Málsnúmer 2011070038Vakta málsnúmer

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar.

18.Reglur um rekstrar- og styrktarsamninga Akureyrarbæjar við frjáls félagasamtök

Málsnúmer 2011110139Vakta málsnúmer

Lögð fram eftirfarandi tillaga:

Bæjarráð Akureyrar samþykkir að fela bæjarstjóra að láta semja reglur um rekstrar- og styrktarsamninga sem Akureyrarbær gerir við frjáls félagasamtök. Í reglunum skal m.a. koma fram hvaða kröfur Akureyrarbær gerir til þeirra félagasamtaka sem njóta fjárframlaga frá bænum og með hvaða hætti Akureyrarbær hefur eftirlit með framkvæmd samninganna. Þetta er gert til að samræma og skýra kröfur af hendi bæjarins og til að tryggja virkt eftirlit.

Bæjarráð samþykkir tillöguna.

Anna Hildur Guðmundsdóttir A-lista vék af fundi kl. 12:10.

Fundi slitið - kl. 12:16.