Velferðarráð

1304. fundur 07. ágúst 2019 kl. 14:00 - 17:00 Fundarsalur á 2. hæð í Glerárgötu 26
Nefndarmenn
  • Heimir Haraldsson formaður
  • Róbert Freyr Jónsson
  • Hermann Ingi Arason
  • Sigrún Elva Briem áheyrnarfulltrúi
  • Petrea Ósk Sigurðardóttir varamaður
Starfsmenn
  • Halldór Sigurður Guðmundsson framkvæmdastjóri öa
  • Laufey Þórðardóttir sviðsstjóri búsetusviðs
  • Anna Marit Níelsdóttir forstöðumaður í félagsþjónustu
  • Kristín Birna Kristjánsdóttir fundarritari
Fundargerð ritaði: Kristín Birna Kristjánsdóttir
Dagskrá
Petrea Ósk Sigurðardóttir B-lista sat fundinn í forföllum Gunnfríðar Elínar Hreiðarsdóttur.
Lára Halldóra Eiríksdóttir D-lista og varamaður hennar boðuðu forföll.

1.Stefna velferðarsviðs Akureyrar á sviði velferðartækni

Málsnúmer 2019070615Vakta málsnúmer

Halldór S. Guðmundsson framkvæmdastjóri ÖA kynnti drög að stefnu velferðarráðs á sviði velferðartækni.

Drögin eru unnin á grundvelli velferðarstefnu, samþykktar fyrir ráðið og umfjöllunar á síðustu árum um áherslu á innleiðingu velferðartækni í þjónustuna.
Lagt fram og kynnt, afgreiðslu frestað til næsta fundar.

2.Fjölskyldusvið - ársskýrslur 2016 - 2018

Málsnúmer 2017060012Vakta málsnúmer

Ársskýrsla fjölskyldusviðs 2018 lögð fram til kynningar.

3.VOPD verkefnið - ráðgjöf um innleiðingu velferðartækni

Málsnúmer 2019080015Vakta málsnúmer

Öldrunarheimili Akureyrar lögðu í samstarfi við fræðslusvið, fjölskyldusvið og búsetusvið inn umsókn til Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar vegna þátttöku í norrænu verkefni um fjarþjónustu í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Verkefnið VOPD (Vård och omsorg på distans) felst í samstarfi og ráðgjöf frá sérfræðingum frá Norðurlöndunum og Norrænu velferðarmiðstöðinni (NVC) við að innleiða slíka þjónustu í starfsemi sveitarfélaga (sjá einnig: https://nordicwelfare.org/en/projekt/healthcare-and-care-with-distance-spanning-technologies/).

Verkefni Akureyrarbæjar sem áformað er að innleiða í þjónustustarfsemi fyrrgreindra sviða, er Memaxi, hug- og fjarbúnaður til samskipta, samþættingar og skipulags í þjónustu við notendur.

Ráðgert er að innleiðingarverkefnið verði unnið á næstu 6-10 mánuðum í samstarfi við notendur og starfsfólk og með ráðgjöf frá erlendum og innlendum sérfræðingum á sviði nýsköpunar.

4.Endurbætur í aðaleldhúsi ÖA

Málsnúmer 2014030072Vakta málsnúmer

Halldór S. Guðmundsson framkvæmdastjóri ÖA rakti undirbúning sem staðið hefur yfir um tveggja ára skeið varðandi endurbætur á tækjum og búnaði í aðaleldhúsi ÖA og möguleikum til að aðlaga framleiðsluferlið að aðferðum "Cook and Chill". Málið var áður rætt á fundum velferðarráðs 18. apríl 2018 og 6. júní 2018.

Lagði framkvæmdastjóri ÖA fram samning við fyrirtækið RC-associates, International Foodservice Consultants, um framkvæmd á hagkvæmnisathugun, ráðgjöf og tillögugerð að skipulagi og tímaáætlun vegna þessara breyttu aðferða við matseld í eldhúsi ÖA.

Fyrir liggja styrkir frá Framkvæmdasjóði aldraðra vegna þessa verkefnis og þarf nú að útfæra nánar hvernig staðið verður að endurnýjun búnaðar og aðstöðu og þjálfunar starfsfólks. Markmiðið er að haga endurbótum þannig að samhliða verði hægt að halda uppi reglulegri starfsemi.

Lokahluti í hagkvæmnisúttektinni er kynning á niðurstöðum hennar.

Velferðarráð staðfestir fyrirliggjandi samning um hagkvæmnisathugun og tillögugerð varðandi endurbætur á aðaleldhúsi ÖA. Framkvæmdastjóra er falið að vinna áfram að framgangi þessa verkefnis.

5.Stefna og áherslur í málefnum einstaklinga með heilabilun/Alzheimer

Málsnúmer 2017080028Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar og umsagnar, drög að stefnu í málefnum einstaklinga með heilabilun. Stefnudrögin voru birt í samráðsgátt þann 24. júní 2019.

(Önnur skjöl: https://www.althingi.is/altext/146/s/0119.html

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1410)
Velferðarráð felur sviðsstjórum að senda inn þær ábendingar sem ræddar voru á fundinum og annað sem tilefni er til.

6.Velferðartækni miðstöð

Málsnúmer 2019070502Vakta málsnúmer

Lagt fram samkomulag dagsett 18. júlí 2019, um styrkveitingu um áhersluverkefni Sóknaráætlunar Norðurlands eystra til Öldrunarheimila Akureyrar vegna frumathugunar og þarfagreiningar á samstarfi sveitarfélaga og fleiri aðila um þjónustu og þekkingarmiðstöð á sviði velferðartækni.

Halldór S. Guðmundsson framkvæmdastjóri ÖA greindi frá aðdraganda þessa verkefnis og áformum um framhalds þess.

7.Umsóknir ÖA 2018 og 2019 - Framkvæmdasjóður aldraðra.

Málsnúmer 2018100450Vakta málsnúmer

Halldór S. Guðmundsson framkvæmdastjóri ÖA kynnti tvö svarbréf dagsett 3. júlí sl. frá Framkvæmdasjóði aldraðra þar sem samþykktar eru eftirfarandi styrkveitingar að upphæð alls kr. 15.147.200 vegna:

1. Endurnýjunar og sérstakra breytinga á raðhúsaíbúð (Rósin) kr. 1,8 milljónir í styrk en kostnaðaráætlun hljóðar upp á kr. 4,8 milljónir.

2. Endurbóta á húsnæði og tækjakaupa í aðaleldhúsi kr. 13,287 milljónir, kostnaðaráætlun hljóðar upp á kr. 34 milljónir.

Þriðja umsóknin hlaut ekki stuðning og var hafnað, en þar var sótt um styrk vegna þakviðgerða á hluta af þaki á Víði- og Furuhlíð.

8.Velferðarstefna 2018-2023

Málsnúmer 2018081103Vakta málsnúmer

Bragi V. Bergmann frá Fremri Almannatengsl, kom inn á fundinn undir þessum lið og kynnti væntanleg lok á vinnu við setja upp og samræma texta aðgerðaáætlunar velferðarstefnunnar.

Fundi slitið - kl. 17:00.