Skipulagsnefnd

121. fundur 14. september 2011 kl. 08:00 - 11:00 Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
  • Helgi Snæbjarnarson formaður
  • Eva Reykjalín Elvarsdóttir
  • Haraldur Sveinbjörn Helgason
  • Auður Jónasdóttir
  • Sigurður Guðmundsson
  • Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri
  • Leifur Þorsteinsson fundarritari
Fundargerð ritaði: Leifur Kristján Þorsteinsson verkefnastjóri
Dagskrá

1.Fjaran og Innbærinn - Endurskoðun deiliskipulags(SN090099)

Málsnúmer 2009090082Vakta málsnúmer

Skipulagsnefnd fól skipulagsstjóra þann 29. apríl 2009 að undirbúa endurskoðun deiliskipulags af Innbænum og Fjörunni með áherslu á verndun þeirrar gömlu byggðar sem þar er.
Logi Már Einarsson og Ingólfur Guðmundsson frá Kollgátu ehf. komu á fundinn og kynntu stöðu verkefnisins.

Skipulagsnefnd þakkar Kollgátu fyrir kynninguna.

2.Dalsbraut sunnan Þingvallastrætis og nágrenni - deiliskipulag

Málsnúmer 2011050111Vakta málsnúmer

Skipulagsstjóri f.h. vinnuhóps vegna skipulags og hönnunar Dalsbrautar og nágrennis, lagði fram tillögu að deiliskipulagi og greinargerð um fyrirhugaða Dalsbraut dagsetta 12.9.2011 og unna af X2 hönnun - skipulagi ehf. ásamt Verkfræðistofu Norðurlands ehf.
Einnig fylgir húsakönnun dagsett 12.9.2011 ásamt skipulagslýsingu dagsettri 30. maí 2011.
Ómar Ívarsson frá X2 hönnun - skipulagi ehf. kom á fundinn og kynnti deiliskipulagstillöguna.

Skipulagsnefnd þakkar X2 hönnun - skipulagi ehf. fyrir kynninguna. Meirihluti skipulagsnefndar leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Auður Jónasdóttir V-lista óskar bókað: Ég greiði atkvæði gegn tillögunni og ítreka þá skoðun mína að framkvæmdin sé ótímabær.

3.Hólabraut 16 - umsókn um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu

Málsnúmer 2011080007Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 3. ágúst 2011 þar sem Jónas V. Karlesson f.h. Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, kt. 410169-4369, sækir um byggingarleyfi vegna viðbyggingingar við Hólabraut 16 skv. teikningum Karls-Erics Rocksen, sem áður hafa verið lagðar fram.

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála hefur borist kæra vegna deiliskipulagsbreytingar fyrir Hólabraut-Laxagötu. Úrskurður nefndarinnar kann að hafa áhrif á gildi byggingarleyfis, það fellt úr gildi eða framkvæmdir stöðvaðar á meðan málsmeðferð úrskurðarnefndar stendur yfir. Uppfylli umsækjandi öll sett skilyrði fyrir útgáfu byggingarleyfis verða framkvæmdir heimilaðar með fyrirvara um ofangreint og á ábyrgð ÁTVR.

Meirihluti skipulagsnefndar felur skipulagsstjóra að samþykkja byggingaáformin þegar gögn berast.

Sigurður Guðmundsson A-lista greiðir atkvæði gegn afgreiðslunni. Auður Jónasdóttir V-lista situr hjá við afgreiðsluna.

4.Hafnarsvæði í Krossanesi, breyting á deiliskipulagi, Krossanes 4

Málsnúmer 2011090003Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 9. júní 2011 þar sem Anton Örn Brynjarsson f.h. Becromal Properties ehf., kt. 660707-0850, leggur fram tillögu um breytingu á deiliskipulagi hafnarsvæðis í Krossanesi. Meðfylgjandi er tillöguuppdráttur dags. 12.9.2011 frá AVH ehf.

Skipulagsnefnd frestar erindinu þar sem breytingaruppdráttur fyrir B-áfanga Krossanesshaga hefur ekki borist.

5.Brálundur - framkvæmdaleyfi

Málsnúmer 2011090023Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 6. september 2011 þar sem Helgi Már Pálsson f.h. framkvæmdadeildar Akureyrarbæjar, kt. 410169-6229, sækir um framkvæmdaleyfi til að malbika og tengja Brálund við Miðhúsabraut samkvæmt gildandi aðal- og deiliskipulagi. Meðfylgjandi eru útboðsgögn, útboð og verklýsing.

Skipulagsnefnd hefur yfirfarið meðfylgjandi gögn og telur að framkvæmdin sé í samræmi við staðfest aðal- og deiliskipulagsgögn. Skipulagsnefnd samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli 4. gr.-g  "Samþykktar um skipulagsnefnd".

6.Tjaldsvæðisreitur við Þórunnarstræti - breyting á deiliskipulagi

Málsnúmer 2011080088Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 25. ágúst 2011 frá Fanneyju Hauksdóttur þar sem hún f.h. Þingvangs ehf., kt. 671106-0750, óskar eftir breytingu á deiliskipulagi reitsins miðað við meðfylgjandi tillögu að stækkun hússins á lóðinni Þingvallastræti 23.

Skipulagsnefnd heimilar umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi. Breytingin verði unnin í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

7.Hofsbót - umsókn um breytingu á skipulagi

Málsnúmer 2011090039Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 8. september 2011 þar sem Hörður Blöndal f.h. Hafnasamlags Norðurlands, kt. 650371-2919, óskar eftir að gerðar verði nauðsynlegar breytingar á aðal- og deiliskipulagi vegna lengingar á grjótgarði í Hofsbót.

Meirihluti skipulagsnefndar felur skipulagsstjóra að vinna aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og deiliskipulagsbreytingu í samræmi við 2. málslið 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 sem síðar verði lögð fyrir nefndina. Auður Jónasdóttir V-lista greiðir atkvæði á móti afgreiðslunni.

8.Tónatröð 5 - umsókn um deiliskipulagsbreytingu

Málsnúmer 2011050092Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 15. maí 2011 þar sem Fríða Stefánsdóttir f.h. Reisum byggingarfélags ehf., kt. 470809-0270, sækir um deiliskipulagsbreytingu á lóð nr. 5 við Tónatröð, þ.e. að breyta húsgerð úr E1 (kjallara, hæð og ris) í E3 (hæð og ris).
Erindið var grenndarkynnt frá 8. júlí til 5. ágúst 2011.
Tvær athugasemdir bárust og var þeim svarað en afgreiðslu frestað á fundi skipulagsnefndar 10. ágúst 2011.
Svar ÓM ehf. vegna deiliskipulagsbreytingarinnar hefur borist og ekki gerð athugasemd við tillöguna.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

9.Langholt 11 - tenging á milli Langholts og stígs við Hörgárbraut. Umsókn um lóðarstækkun

Málsnúmer 2011070060Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 19. júlí 2011 þar sem Sigurlína H. Styrmisdóttir, Langholti 11, óskar eftir eftir endurupptöku á máli varðandi göngustíg milli Langholts 11 og 9. Einnig sækir hún um lóðarstækkun til suðurs að göngustígnum.
Erindið ásamt uppdrætti af fyrirhugaðri tengingu var sent til nágranna Langholts 11 þar sem óskað var eftir áliti þeirra varðandi opnun göngustígsins að nýju. Bréfin voru send þann 28. júlí s.l. með athugasemdafresti til 9. september 2011. Fimm ábendingar bárust þar sem vel var tekið í tillöguna um endurgerð göngustígsins. Jafnframt komu fram ýmsar aðrar ábendingar í tengslum við svæðið. Sjá nánar bréf frá íbúum.

Skipulagsnefnd samþykkir enduropnun göngustígsins á milli Langholts og stofngöngustígs við Hörgárbraut. Einnig samþykkir skipulagsnefnd lóðarstækkun við Langholt 11 til suðurs að göngustíg.

10.Barmahlíð 8 - umsókn um breytingu á deiliskipulagi

Málsnúmer 2011070061Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 19. júlí 2011 þar sem Anna Margrét Hauksdóttir f.h. Sigurgeirs Svavarssonar ehf., kt. 680303-3630, óskar eftir breytingu á deiliskipulagi við Barmahlíð 8.
Tillaga að breyttu deiliskipulagi var grenndarkynnt þann 28. júlí til 26. ágúst 2011.
Bréf með athugasemdum barst frá íbúum við Mánahlíð 10, 12 og 14 ásamt Sunnuhlíð 2 dagsett 26. ágúst 2011. Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar:
a) Gerð er athugasemd við stækkun á byggingarreit til vesturs. Bent er á að byggingarreitir í nærliggjandi götum eru nokkuð stranglega afmarkaðir en samkvæmt hugmyndum um Barmahlíð 8 virðist sú skipulagslega formfesta sem viðhöfð hefur verið í hverfinu heillum horfin.
b) Götumynd Barmahlíðar muni gjörbreytast og vera á skjön við almenna götumynd í hverfinu, þ.e. að framhlið húsa og aðkeyrsla að húsi snúi að götu. Tillagan felur einnig í sér að besta útsýnisáttin úr Barmahlíð 8, þ.e. í austurátt, verður stórlega vannýtt. Þá taki þessi tillaga ekki mið af útliti, stærð eða hæð húsa sem fyrir eru í þessu rótgróna einbýlishúsahverfi.
c) Aðkeyrsla að nýju parhúsi verði óásættanleg. Ný akstursgata muni myndast úr Barmahlíð eða þá að Barmahlíð muni halda áfram hornrétt á fyrri stefnu með tilheyrandi umferð að bakhlið húsa við Mánahlíð.
d) Fyrirhugað parhús mun skyggja að stórum hluta á suðurbirtu að Barmahlíð 6.
e) Íbúar Barmahlíðar 8 munu hafa norðurhliðar Mánahlíðarhúsanna óþægilega nálægt sér.

Á grundvelli athugasemda íbúa í nágrenninu getur skipulagsnefnd ekki orðið við beiðni um breytingu á deiliskipulaginu.

11.Kambsmýri 12 - umsókn um byggingarleyfi fyrir gróðurhús

Málsnúmer 2011060098Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 24. júní 2011 þar sem Svanur Eiríksson f.h. Jóhanns Thorarensen sækir um byggingarleyfi fyrir gróðurhús í garðinum að Kambsmýri 12.
Erindið var grenndarkynnt þann 28. júlí 2011 til 26. ágúst 2011. Engin athugasemd barst.

Skipulagsnefnd tekur jákvætt í erindið og felur skipulagsstjóra að afgreiða umsókn um byggingarleyfi þegar hún berst.

12.Heiðartún 1-3-5 - umsókn um breytingu á deiliskipulagi

Málsnúmer 2011050157Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 27. maí 2011 þar sem byggingaverktaki við Heiðartún 5, Reisum byggingarfélag ehf., kt. 470809-0270, eigendur Heiðartúns 3, Sigurður Ólason og Áshildur Hlín Valtýsdóttir og eigendur Heiðartúns 1, Sigvaldi Þorleifsson og Særún Emma Stefánsdóttir, óska eftir breytingu á deiliskipulagi vestan lóðanna.
Deiliskipulagstillagan var grenndarkynnt frá 9. ágúst til 7. september 2011.
Engin athugasemd barst.

Skipulagsnefnd samþykkir á grundvelli 4. gr.-e "Samþykktar um skipulagsnefnd" deiliskipulagsbreytinguna og felur skipulagsstjóra að annast gildistöku hennar.

13.Sunnuhlíð 11- umsókn um deiliskipulagsbreytingu

Málsnúmer 2011070058Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 19. júlí 2011 þar sem Fanney Hauksdóttir f.h. Halldórs Arnar Kristjánssonar og Sigurbjargar Óskar Jónsdóttur óskar eftir heimild til að stækka húsið Sunnuhlíð 11. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi var grenndarkynnt þann 28. júlí 2011 til 26. ágúst 2011. Engin athugasemd barst.

Skipulagsnefnd samþykkir á grundvelli 4. gr.-e "Samþykktar um skipulagsnefnd" deiliskipulagsbreytinguna og felur skipulagsstjóra að annast gildistöku hennar.

14.Þingvallastræti - umferðarmerking

Málsnúmer 2011090020Vakta málsnúmer

Skipulagsstjóri leggur til að bann verði sett við að leggja eða stöðva ökutæki við suðurkant Þingvallastrætis neðan Þórunnarstrætis og við norðurkant Þingvallastrætis neðan Þórunnarstrætis að Helgamagrastræti.

Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og felur skipulagsstjóra að annast gildistöku hennar í samráði við sýslumann.

15.Óseyri 1 - fyrirspurn um leyfi fyrir skemmu.

Málsnúmer 2011090032Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 7. september 2011 þar sem Anton Örn Brynjarsson, f.h. Reita I ehf., kt. 510907-0940, leggur fram fyrirspurn um hvort byggingarleyfi fáist fyrir byggingu 700 fermetra skemmu á lóð nr. 1 við Óseyri. Meðfylgjandi er afstöðumynd.

Skipulagsnefnd samþykkir að grenndarkynna erindið skv. 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

16.Hamratún 22-24 - Umsókn um lóð

Málsnúmer 2011090028Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 7. september 2011 þar sem Jóhann Þórðarson f.h. Trétaks ehf., kt. 551087-1239, sækir um lóð nr. 22-24 við Hamratún. Meðfylgjandi er staðfesting á greiðslugetu frá Arion banka.

Skipulagsnefnd samþykkir erindið. Deiliskipulagsskilmálar ásamt almennum byggingarskilmálum gilda.

17.Langholt 2 - umsókn um lóð

Málsnúmer 2011030012Vakta málsnúmer

Tekið fyrir að nýju erindi frá Gunnari H. Gunnarssyni, sem skipulagsnefnd frestaði á fundi 9. mars 2011, þar sem hann f.h. Norðurorku hf., kt. 550978-0169, Rangárvöllum 2, sækir um lóð fyrir spennistöð við Langholt 2 norðan Undirhlíðar 1 - 3.

Skipulagsnefnd samþykkir erindið. Deiliskipulagsskilmálar ásamt almennum byggingarskilmálum gilda.

18.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2010-2011

Málsnúmer 2010010128Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 24. ágúst 2011. Lögð var fram fundargerð 361. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 8 liðum.

Lagt fram til kynningar.

19.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2010-2011

Málsnúmer 2010010128Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 31. ágúst 2011. Lögð var fram fundargerð 362. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 14 liðum.

Lagt fram til kynningar.

20.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2010-2011

Málsnúmer 2010010128Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 7. september 2011. Lögð var fram fundargerð 363. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 13 liðum.

Lagt fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 11:00.