Skipulagsnefnd

162. fundur 14. ágúst 2013 kl. 08:00 - 12:00 Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
  • Helgi Snæbjarnarson formaður
  • Árni Páll Jóhannsson varaformaður
  • Eva Reykjalín Elvarsdóttir
  • Andrea Sigrún Hjálmsdóttir
  • Tryggvi Már Ingvarsson áheyrnarfulltrúi
  • Svava Þórhildur Hjaltalín áheyrnarfulltrúi
  • Ragnar Sverrisson áheyrnarfulltrúi
  • Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri
  • Stefanía G Sigmundsdóttir fundarritari
Fundargerð ritaði: Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri
Dagskrá
Andrea S. Hjálmsdóttir V-lista mætti í forföllum Edwards H. Huijbens aðalmanns.

1.Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018, breyting á hafnarsvæði og reiðleiðum

Málsnúmer SN080052Vakta málsnúmer

Skipulagstillagan var auglýst frá 12. júní með athugasemdarfresti til 24. júlí 2013. Tillagan var auglýst í Lögbirtingablaðinu, Dagskránni og Fréttablaðinu. Einnig birtist auglýsing í Akureyri Vikublaði þann 20. júní. Gögnin voru aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, í þjónustuanddyri og hjá Skipulagsstofnun. Hluti auglýstra gagna var bréf Skipulagsstofnunar dagsett 29. maí 2013 þar sem gerðar voru athugasemdir við aðalskipulagsbreytinguna. Ekki var tekið tillit til allra athugasemda og þær því auglýstar ásamt tillögunni í samræmi við 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Ein umsögn barst um skipulagslýsinguna eftir kynningartíma til viðbótar þeim sem komnar voru.
1) Umhverfisstofnun, dagsett 10. júní, sem ekki gerir athugasemd við lýsinguna en bendir á mikilvægi þess að náttúruminjum verði ekki raskað við lagningu reiðleiða. Tekið er undir mikilvægi þess að tryggja varðveislu ósnortinnar strandlengju og að mannvirki að Hesjuvöllum falli vel að umhverfi og landslagi.

Þrjár umsagnir bárust um aðalskipulagsbreytinguna:
1) Skipulagsstofnun, dagsett 29. maí 2013.
2) Hörgársveit, dagsett 27. júní 2013 sem ekki gerir athugasemd við tillöguna.
3) Vegagerðin, dagsett 8. júlí 2013, sem ekki gerir athugasemd við tillöguna.

Engin athugasemd barst við aðalskipulagstillöguna.

Skipulagsnefnd leggur til að gerð verði breyting á reiðleiðinni við Miðhúsaklappir þannig að hún verði lögð meðfram eystri hluta hesthúsahverfisins en tengist ekki við Sörlagötu.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar. 

2.Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018, íbúðarsvæði vestan Kjarnagötu

Málsnúmer 2013030090Vakta málsnúmer

Skipulagstillagan var auglýst frá 12. júní með athugasemdarfresti til 24. júlí 2013. Tillagan var auglýst í Lögbirtingablaðinu, Dagskránni og Fréttablaðinu. Gögnin voru aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, í þjónustuanddyri og hjá Skipulagsstofnun. Samhliða aðalskipulagsbreytingunni var auglýst deiliskipulagsbreyting "Naustahverfi, svæði norðan Tjarnarhóls".
Þrjár athugsemdir bárust vegna skipulagslýsingar og var þeim vísað til meðferðar og svara skipulagsnefndar í samræmi við 2. mgr. 31. gr. skipulagslaga.
Umsögn barst um aðalskipulagsbreytinguna frá Skipulagsstofnun, dagsett 29. maí 2013 þar sem bent er á að breytingin fellur undir nýja skipulagsreglugerð nr. 90/2013 sbr. 2. lið bráðabirgðaákvæðis reglugerðarinnar.

Þrjár athugasemdir bárust vegna skipulagslýsingar og aðalskipulagsbreytingar:
1) Íbúar við Ásatún 6-8, dagsett 10. júlí 2013 ásamt nafnalista með 32 nöfnum.
2) Hamratún 4-6 húsfélag, dagsett 24. júlí 2013.
3) Reykjaprent ehf., dagsett 24. júlí 2013.
Útdráttur úr innsendum bréfum kemur fram í meðfylgjandi skjali merktu "ASAK breyting - athugasemdir og svör dags. 14.8.2013".

Svör við athugasemdum eru í skjali merktu "ASAK breyting - athugasemdir og svör dags. 14.8.2013".

Meirihluti skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.
Andrea S. Hjálmsdóttir V-lista ítrekar fyrri bókanir og greiðir atkvæði á móti tillögunni.

3.Naustahverfi, svæði norðan Tjarnarhóls, deiliskipulagsbreyting, nýtt íbúðarsvæði

Málsnúmer 2013030067Vakta málsnúmer

Deiliskipulagsbreytingin var auglýst frá 12. júní 2013 með athugasemdarfresti til 24. júlí 2013 í Lögbirtingablaðinu, Dagskránni og Fréttablaðinu. Gögnin voru aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, í þjónustuanddyri og hjá Skipulagsstofnun. Samhliða deiliskipulagsbreytingunni var auglýst aðalskipulagsbreyting "Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018, íbúðarsvæði vestan Kjarnagötu".

Tvær umsagnir bárust frá:
1) Norðurorku, dagsett 5. mars 2013. Bent er á að hugsanlega gæti komið til aukakostnaðar vegna fjarlægða frá tengingum við stofnlagnir sem muni lenda á byggingaraðilum. Einnig er bent á að á fyrirhuguðu byggingarsvæði eru lagnir sem hugsanlega þurfi að færa og mun sá kostnaður falla á þann er óskar breytinga. Óskað er eftir að sett verði kvöð á svæði núverandi lagna við Kjarnagötu.
2) Minjastofnun Íslands, dagsett 7. mars 2013 sem gerir engar athugasemdir við deiliskipulagstillöguna.

Athugasemdir bárust frá:
1) Íbúum við Ásatún 6-8, dagsett 18. apríl 2013 ásamt nafnalista með 29 nöfnum.
2) Hamratúni 4-6 húsfélagi, dagsett 24. júlí 2013.
3) Reykjaprenti ehf., dagsett 24. júlí 2013.
4) Kanon arkitektum, dagsett 8. júlí 2013.

Útdráttur úr innsendum bréfum kemur fram í meðfylgjandi skjali merktu "DSK breyting - athugasemdir og svör dags. 14.8.2013".

Svör við athugasemdum eru í skjali merktu "DSK breyting - athugasemdir og svör dags. 14.8.2013". Tekið er tillit til e. liðar athugasemdar nr. 4.

Meirihluti skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

Andrea S. Hjálmsdóttir V-lista ítrekar fyrri bókanir og greiðir atkvæði á móti tillögunni.

4.Hálönd - frístundabyggð, 2. áfangi - lýsing deiliskipulags

Málsnúmer 2013080065Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 7. ágúst 2013 frá Halldóri Jóhannssyni frá Teiknum á lofti ehf., f.h SS-Byggis þar sem hann óskar eftir heimild til að deiliskipuleggja svæði í landi Hlíðarenda/Hálönd sem samkvæmt aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018 er merkt 1.43.7F og er skilgreint sem svæði fyrir frístundabyggð.
Deiliskipulagið er framhald af gildandi deiliskipulagi svæðisins og er 2. áfangi þess.
Einnig er lögð fram skipulagslýsing dagsett 12. ágúst 2013 þar sem óskað er eftir að lýsingin fái viðeigandi meðhöndlun skipulagsyfirvalda og verði kynnt í framhaldinu sbr. 40. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Halldór Jóhannsson mætti á fundinn og kynnti málið ásamt Helga Eyþórssyni frá SS-Byggi.

Skipulagsnefnd þakkar kynninguna.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að landeiganda verði heimilað að vinna deiliskipulag fyrir 2. áfanga Hálanda og að skipulagslýsingin verði kynnt almenningi og leitað verði umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila um hana.

5.Austursíða, athafnasvæði - deiliskipulag

Málsnúmer 2012110215Vakta málsnúmer

Deiliskipulagstillagan var auglýst frá 12. júní 2013 með athugasemdarfresti til 24. júlí 2013 í Lögbirtingablaðinu, Dagskránni og Fréttablaðinu. Gögnin voru aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, í þjónustuanddyri og hjá Skipulagsstofnun.
Umsagnir um skipulagslýsinguna bárust frá Skipulagsstofnun og Norðurorku.
Beiðni um umsögn um deiliskipulagstillöguna var send til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra, Isavia ohf. og Vegagerðinnar. Umsagnir hafa ekki borist.
Ein athugasemd barst frá Stefáni Jóhannessyni Aðalstræti 30.
a) Óskað er eftir að búseta verði leyfð í iðnaðarhverfinu þar sem aðstaða leyfir.
b) Gerð er athugasemd við að gámasvæði séu staðsett innan lóðar en slíkt fækkar bílastæðum innan lóða.
c) Mótmælt er að kostnaður vegna girðingar skuli allur lenda á lóðarhöfum. Hann telur að Akureyrarbær eigi að bera kostnað vegna þessa þar sem ekki var gerð krafa um girðingu við úthlutun lóðanna á sínum tíma.

Svör við athugasemdum:

a) Samkvæmt Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018 er búseta ekki heimiluð á athafnasvæðum.  

b) Eitt af meginverkefnum deiliskipulagsins var að koma böndum á fjölda og staðsetningar gáma innan lóða en þeir eru fjölmargir á svæðinu. Þess vegna eru ákvæði um fjölda þeirra og staðsetningar sýndar á uppdrætti. Bent er þó á að lóðareigendum er í sjálfsvald sett hvort þeir nýti þau svæði undir gáma eða sem bílastæði.

c) Skipulagsnefnd fellst á að fella út kvöð um girðingu en hvetur þó eigendur til að virða lóðarmörk.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

6.Gata sólarinnar, deiliskipulag

Málsnúmer 2013060226Vakta málsnúmer

Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi frístundasvæðis við Kjarnaskóg, Götu ljósanna, Götu mánans og Götu sólarinnar, dagsetta 14. ágúst 2013 og unna af Árna Ólafssyni arkitekt hjá Teiknistofu Arkitekta, Gylfa Guðjónssyni og félögum ehf. Gert er ráð fyrir að eldra deiliskipulag falli úr gildi.
Bæjarstjórn samþykkti að auglýsa breytingu á aðalskipulagi svæðisins þann 4. júlí 2013.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Svava Þ. Hjaltalín fór af fundi kl. 10:00.

7.Klettagerði 4 - fyrirspurn um viðbyggingu

Málsnúmer 2013060092Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 6. júní 2013, þar sem Logi Már Einarsson f.h. Andra Teitssonar sendi inn fyrirspurn vegna stækkunar að Klettagerði 4, var sent í grenndarkynningu 13. júní 2013 og lauk henni 11. júlí 2013.
Ein athugasemd barst frá Erni Inga Gíslasyni Klettagerði 6.
Athugasemdir eru gerðar sem tengjast umfangi, stærð viðbyggingar, skuggavarpi og ferli málsins.
Skipulagsnefnd óskaði eftir upplýsingum varðandi skuggavarp af fyrirhugaðri viðbyggingu vegna nálægðar við Klettagerði 6, miðað við núverandi aðstæður á þeirri lóð og bárust þau gögn 12. ágúst sl.

Skipulagsnefnd telur að miðað við fyrirliggjandi gögn ætti viðbygging við Klettagerði 4 ekki að valda óþarfa skuggavarpi inná lóð Klettagerðis 6.

Skipulagsnefnd tekur því jákvætt í erindið og felur skipulagsstjóra að afgreiða umsókn um byggingarleyfi þegar hún berst.

8.Álfabyggð 4 - fyrirspurn um viðbyggingu

Málsnúmer 2013070071Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 16. júlí 2013 þar sem Logi Már Einarsson f.h. Reglu Karmelsystra ahgh. Jesú, kt. 410601-3380, sendir inn fyrirspurn vegna stækkunar á húsi nr. 4 við Álfabyggð. Meðfylgjandi eru teikningar eftir Loga Má Einarsson.

Skipulagsnefnd frestar erindinu.

9.Ásatún 28-32 - umsókn um endurúthlutun lóðar

Málsnúmer 2012100052Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 26. júlí 2013 þar sem Magnús Guðjónsson fh. Fjölnis ehf. sækir um endurúthlutun á lóð nr. 28-32 við Ásatún. Meðfylgjandi eru nánari skýringar í bréfi.

Skipulagsnefnd fellst á að endurúthluta umsækjanda lóðinni og felur skipulagsstjóra að afgreiða erindið með formlegum hætti. Gefinn er frestur til 1. október nk. til að hefja framkvæmdir.

10.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2013

Málsnúmer 2013010008Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 17. júlí 2013. Lögð var fram fundargerð 452. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 11 liðum.

Lagt fram til kynningar.

11.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2013

Málsnúmer 2013010008Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 24. júlí 2013. Lögð var fram fundargerð 453. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 7 liðum.

Lagt fram til kynningar.

12.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2013

Málsnúmer 2013010008Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 31. júlí 2013. Lögð var fram fundargerð 454. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 4 liðum.

Lagt fram til kynningar.

13.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2013

Málsnúmer 2013010008Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 7. ágúst 2013. Lögð var fram fundargerð 455. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 5 liðum.
Lagt fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 12:00.