Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018, breyting á reiðleiðum ofl. - skipulagslýsing

Málsnúmer SN080052

Vakta málsnúmer

Skipulagsnefnd - 154. fundur - 20.03.2013

Skipulagsstjóri lagði fram skipulagslýsingu fyrir breytingu á reiðleiðum ofl., dagsetta 20. mars 2013 og unna af Árna Ólafssyni arkitekt hjá Teiknistofu Arkitekta, Gylfa Guðjónssyni og félögum ehf.

Skipulagsnefnd samþykkir að bæta eftirfarandi texta við b-lið 3. kafla: "Markmiðið er einnig að tryggja varðveislu ósnortinnar strandlengju innan marka sveitarfélagsins."
Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin þannig breytt verði kynnt almenningi og leitað verði umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila um hana.

Bæjarstjórn - 3337. fundur - 09.04.2013

2. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 20. mars 2013:
Skipulagsstjóri lagði fram skipulagslýsingu fyrir breytingu á reiðleiðum ofl., dags. 20. mars 2013 og unna af Árna Ólafssyni arkitekt hjá Teiknistofu Arkitekta, Gylfa Guðjónssyni og félögum ehf.
Skipulagsnefnd samþykkir að bæta eftirfarandi texta við b-lið 3. kafla: "Markmiðið er einnig að tryggja varðveislu ósnortinnar strandlengju innan marka sveitarfélagsins."
Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin þannig breytt verði kynnt almenningi og leitað verði umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila um hana.

Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar með 11 samhljóða atkvæðum.

Skipulagsnefnd - 156. fundur - 24.04.2013

Sigurður Guðmundsson A-lista mætti á fundinn kl. 8:10
Skipulagslýsing var kynnt í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og var aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar og í þjónustuanddyri Ráðhúss Akureyrar.
Tvær umsagnir bárust vegna skipulagslýsingar:
1) Hafnasamlag Norðurlands, dagsett 16. apríl 2013.
Engar athugasemdir gerðar.
2) Skipulagsstofnun, dagsett 18. apríl 2013.
a) Gera þarf grein fyrir tengslum milli skipulagsverkefnisins og aðalskipulags nærliggjandi sveitarfélaga hvað varðar reiðleiðir og stíga.
b) Gera þarf grein fyrir áhrifum verkefnisins á umhverfi og samfélag.
c) Hafa þarf hliðsjón af landnotkunarflokkum tilgreindum í skipulagsreglugerð.
d) Ef landfylling fyrir stækkun hafnarsvæða er 5 ha eða stærri fellur tillagan undir lög um umhverfismat áætlana.
Tekið hefur verið tillit til ábendinga Skipulagsstofnunar í greinargerð aðalskipulagstillögunnar.
Ekki bárust umsagnir frá neðangreindum aðilum innan tilskilins frests:
3) Hörgársveit.
4) Eyjafjarðarsveit.
5) Umhverfisstofnun.
6) Norðurorka.
7) Hestamannafélagið Léttir.
Engar athugasemdir bárust vegna skipulagslýsingarinnar frá öðrum aðilum.

Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breytingu á aðalskipulagi vegna afmörkunar hafnarsvæða, staðsetningar reiðleiða og skilgreiningar á íbúðarhúsi í landi Hesjuvalla, dagsetta 24. apríl 2013 og unna af Árna Ólafssyni arkitekt hjá Teiknistofu Arkitekta, Gylfa Guðjónssyni og félögum ehf.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að breytingartillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Bæjarstjórn - 3339. fundur - 07.05.2013

1. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 24. apríl 2013:
Skipulagslýsing var kynnt í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og var aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar og í þjónustuanddyri Ráðhúss Akureyrar.
Tvær umsagnir bárust vegna skipulagslýsingar:
1) Hafnasamlag Norðurlands, dags. 16. apríl 2013.
Engar athugasemdir gerðar.
2) Skipulagsstofnun, dags. 18. apríl 2013.
a) Gera þarf grein fyrir tengslum milli skipulagsverkefnisins og aðalskipulags nærliggjandi sveitarfélaga hvað varðar reiðleiðir og stíga.
b) Gera þarf grein fyrir áhrifum verkefnisins á umhverfi og samfélag.
c) Hafa þarf hliðsjón af landnotkunarflokkum tilgreindum í skipulagsreglugerð.
d) Ef landfylling fyrir stækkun hafnarsvæða er 5 ha eða stærri fellur tillagan undir lög um umhverfismat áætlana.
Tekið hefur verið tillit til ábendinga Skipulagsstofnunar í greinargerð aðalskipulagstillögunnar.
Ekki bárust umsagnir frá neðangreindum aðilum innan tilskilins frests:
3) Hörgársveit.
4) Eyjafjarðarsveit.
5) Umhverfisstofnun.
6) Norðurorka.
7) Hestamannafélagið Léttir.
Engar athugasemdir bárust vegna skipulagslýsingarinnar frá öðrum aðilum.

Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breytingu á aðalskipulagi vegna afmörkunar hafnarsvæða, staðsetningar reiðleiða og skilgreiningar á íbúðarhúsi í landi Hesjuvalla, dags. 24. apríl 2013 og unna af Árna Ólafssyni arkitekt hjá Teiknistofu Arkitekta, Gylfa Guðjónssyni og félögum ehf.
Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að breytingartillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar með 11 samhljóða atkvæðum.

Skipulagsnefnd - 162. fundur - 14.08.2013

Skipulagstillagan var auglýst frá 12. júní með athugasemdarfresti til 24. júlí 2013. Tillagan var auglýst í Lögbirtingablaðinu, Dagskránni og Fréttablaðinu. Einnig birtist auglýsing í Akureyri Vikublaði þann 20. júní. Gögnin voru aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, í þjónustuanddyri og hjá Skipulagsstofnun. Hluti auglýstra gagna var bréf Skipulagsstofnunar dagsett 29. maí 2013 þar sem gerðar voru athugasemdir við aðalskipulagsbreytinguna. Ekki var tekið tillit til allra athugasemda og þær því auglýstar ásamt tillögunni í samræmi við 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Ein umsögn barst um skipulagslýsinguna eftir kynningartíma til viðbótar þeim sem komnar voru.
1) Umhverfisstofnun, dagsett 10. júní, sem ekki gerir athugasemd við lýsinguna en bendir á mikilvægi þess að náttúruminjum verði ekki raskað við lagningu reiðleiða. Tekið er undir mikilvægi þess að tryggja varðveislu ósnortinnar strandlengju og að mannvirki að Hesjuvöllum falli vel að umhverfi og landslagi.

Þrjár umsagnir bárust um aðalskipulagsbreytinguna:
1) Skipulagsstofnun, dagsett 29. maí 2013.
2) Hörgársveit, dagsett 27. júní 2013 sem ekki gerir athugasemd við tillöguna.
3) Vegagerðin, dagsett 8. júlí 2013, sem ekki gerir athugasemd við tillöguna.

Engin athugasemd barst við aðalskipulagstillöguna.

Skipulagsnefnd leggur til að gerð verði breyting á reiðleiðinni við Miðhúsaklappir þannig að hún verði lögð meðfram eystri hluta hesthúsahverfisins en tengist ekki við Sörlagötu.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar. 

Bæjarráð - 3377. fundur - 22.08.2013

1. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 14. ágúst 2013:
Skipulagstillagan var auglýst frá 12. júní með athugasemdarfresti til 24. júlí 2013. Tillagan var auglýst í Lögbirtingablaðinu, Dagskránni og Fréttablaðinu. Einnig birtist auglýsing í Akureyri Vikublaði þann 20. júní. Gögnin voru aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, í þjónustuanddyri og hjá Skipulagsstofnun. Hluti auglýstra gagna var bréf Skipulagsstofnunar dags. 29. maí 2013 þar sem gerðar voru athugasemdir við aðalskipulagsbreytinguna. Ekki var tekið tillit til allra athugasemda og þær því auglýstar ásamt tillögunni í samræmi við 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Ein umsögn barst um skipulagslýsinguna eftir kynningartíma til viðbótar þeim sem komnar voru.
1) Umhverfisstofnun, dags. 10. júní, sem ekki gerir athugasemd við lýsinguna en bendir á mikilvægi þess að náttúruminjum verði ekki raskað við lagningu reiðleiða. Tekið er undir mikilvægi þess að tryggja varðveislu ósnortinnar strandlengju og að mannvirki að Hesjuvöllum falli vel að umhverfi og landslagi.

Þrjár umsagnir bárust um aðalskipulagsbreytinguna:
1) Skipulagsstofnun, dags. 29. maí 2013.
2) Hörgársveit, dags. 27. júní 2013 sem ekki gerir athugasemd við tillöguna.
3) Vegagerðin, dags. 8. júlí 2013, sem ekki gerir athugasemd við tillöguna.

Engin athugasemd barst við aðalskipulagstillöguna.
Skipulagsnefnd leggur til að gerð verði breyting á reiðleiðinni við Miðhúsaklappir þannig að hún verði lögð meðfram eystri hluta hesthúsahverfisins en tengist ekki við Sörlagötu.
Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

Bæjarráð hefur fullnaðarafgreiðsluheimild í sumarleyfi bæjarstjórnar sbr. bókun í 7. lið fundargerðar bæjarstjórnar 4. júní 2013.

Bæjarráð samþykkir tillögu skipulagsnefndar.