Sigurhæðir - sala húsnæðis

Málsnúmer 2019090404

Vakta málsnúmer

Stjórn Akureyrarstofu - 285. fundur - 26.09.2019

Samkvæmt starfs- og fjárhagsáætlun stjórnar Akureyrarstofu fyrir árið 2020 skal selja húsið Sigurhæðir.

Guðríður Friðriksdóttir sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs sat fundinn undir þessum lið.
Stjórn Akureyrarstofu samþykkir að óska eftir því við umhverfis- og mannvirkjasvið að húsið Sigurhæðir verði sett í söluferli.

Bæjarráð - 3656. fundur - 10.10.2019

Liður 1 í fundargerð stjórnar Akureyrarstofu dagsettri 26. september 2019:

Samkvæmt starfs- og fjárhagsáætlun stjórnar Akureyrarstofu fyrir árið 2020 skal selja húsið Sigurhæðir.

Guðríður Friðriksdóttir sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs sat fundinn undir þessum lið.

Stjórn Akureyrarstofu samþykkir að óska eftir því við umhverfis- og mannvirkjasvið að húsið Sigurhæðir verði sett í söluferli.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs og Guðríður Friðriksdóttir sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs sátu fund bæjarráðs undir þessum lið.
Vegna fjölmargra hugmynda um breytta notkun á húsnæði Sigurhæða felur bæjarráð Akureyrarstofu að rýna hugmyndirnar áður en til sölu kemur.

Stjórn Akureyrarstofu - 287. fundur - 24.10.2019

Bæjarráð óskaði eftir því á fundi sínum þann 10. október sl. að stjórn Akureyrarstofu tæki til skoðunar þær hugmyndir sem hafa komið fram um breytta notkun á húsnæði Sigurhæða áður en til sölu kemur. Á fundinum voru lögð fram til kynningar erindi frá Unu Margréti Jónsdóttur, Karli Ágústi Úlfssyni f.h. Rithöfundasambands Íslands auk erindis frá aðila sem leggur fram hugmyndir um notkun.
Í ljósi þess að fram hafa komið hugmyndir og áskoranir um að Sigurhæðir gegni áfram menningarlegu hlutverki samþykkir stjórn Akureyrarstofu að slá á frest hugmyndum um sölu hússins og felur starfsmönnum Akureyrarstofu að útbúa drög að auglýsingu þar sem kallað verði eftir hugmyndum um notkun og rekstur hússins. Í framlögðum hugmyndum komi m.a. fram um hvaða starfsemi ræðir, hvernig hún tengist sögu hússins, hvernig hún verði fjármögnuð og hvernig rekstur muni standa undir húsaleigu og föstum rekstrarkostnaði hússins

Stjórn Akureyrarstofu - 288. fundur - 07.11.2019

Auglýsing þar sem kallað verður eftir hugmyndum um notkun og rekstur Sigurhæða lögð fram sbr. bókun frá síðasta fundi stjórnar Akureyrarstofu þann 24. október sl.

Stjórn Akureyrarstofu samþykkir auglýsinguna og felur deildarstjóra Akureyrarstofu að koma henni á framfæri.

Stjórn Akureyrarstofu - 290. fundur - 05.12.2019

Deildarstjóri Akureyrarstofu kynnti umsóknir sem bárust um leigu á Sigurhæðum.
Stjórn Akureyrarstofu felur deildarstjóra Akureyrarstofu að vinna úr umsóknum og leggja fram tillögu á næsta fundi.

Stjórn Akureyrarstofu - 291. fundur - 19.12.2019

Farið yfir umsóknir sem bárust vegna leigu á Sigurhæðum.
Stjórn Akureyrarstofu felur deildarstjóra Akureyrarstofu að afla frekari gagna.

Stjórn Akureyrarstofu - 293. fundur - 23.01.2020

Alls bárust fjögur tilboð í leigu á Sigurhæðum eftir auglýsingu þar um í lok nóvember 2019.

Við yfirferð á framlögðum hugmyndum og tilboðum um fyrirhugaða starfsemi gilti menningarlegt vægi 50% af mati og leigufjárhæð 50%.

Með hliðsjón af því samþykkir stjórn Akureyrarstofu að gengið verði til viðræðna við Hótel Akureyri um leigu á Sigurhæðum.

Stjórn Akureyrarstofu - 298. fundur - 14.05.2020

Erindi dagsett 14. maí 2020 frá Davíð Smárasyni framkvæmdastjóra Hótels Akureyri þar sem tilkynnt er að vegna gjörbreyttra rekstraraðstæðna sé fallið frá tilboði í leigu á Sigurhæðum.
Stjórn Akureyrarstofu felur starfsmönnun að skoða með framhald málsins í ljósi stöðunnar.

Stjórn Akureyrarstofu - 299. fundur - 28.05.2020

Umræða um næstu skref varðandi leigu á Sigurhæðum.
Þar sem Hótel Akureyri hefur fallið frá tilboði sínu og ekki var búið að ganga frá samningi um leigu samþykkir stjórn Akureyrarstofu að fela deildarstjóra Akureyrarstofu að ganga til viðræðna við Kristínu Kjartansdóttur og Hlyn Hallsson sem áttu það tilboð sem metið var nr. 2 um leigu á Sigurhæðum.

Stjórn Akureyrarstofu - 301. fundur - 25.06.2020

Deildarstjóri Akureyrarstofu gerði grein fyrir stöðu máls vegna leigu á Sigurhæðum.

Stjórn Akureyrarstofu - 302. fundur - 13.08.2020

Lögð fram minnisblöð frá UMSA dagsett 23.06 og 05.08.2020.

Sigurður Gunnarsson verkefnastjóri nýframkvæmda á Umhverfis- og mannvirkjasviði mætti á fundinn og fór yfir minnisblöðin.

Inga Þöll Þórgnýsdóttir bæjarlögmaður mætti á fundinn undir umræðum.
Stjórn Akureyrarstofu felur starfsmönnum að vinna málið áfram og ræða við tilboðsgjafa vegna breyttra forsenda.

Stjórn Akureyrarstofu - 304. fundur - 17.09.2020

Á fundi stjórnar Akureyrarstofu þann 28. maí sl. var samþykkt að ganga til viðræðna við Kristínu Kjartansdóttur og Hlyn Hallsson um tilboð í leigu á Sigurhæðum. Var það í kjölfar þess að fyrri bjóðandi hafði dregið tilboð sitt til baka. Við frekari skoðun umhverfis- og mannvirkjasviðs á húsnæðinu hefur komið í ljós að forsendur að hálfu Akureyrarbæjar hafa breyst að talsverðu leyti.
Í nóvember á síðasta ári voru Sigurhæðir auglýstar lausar til leigu og var þá bæði óskað eftir tilboðum í leiguverð sem og hugmyndum um nýtingu. Fjögur tilboð bárust og að loknu mati á þeim var ákveðið að ganga til viðræðna við rekstraraðila hótels um leigu á húsnæðinu. Í kjölfar COVID-19 faraldursins síðasta vetur dró sá aðili tilboð sitt til baka. Þegar það lá fyrir samþykkti stjórn Akureyrarstofu þann 28. maí 2020 að ganga til viðræðna við Kristínu Kjartansdóttur og Hlyn Hallsson um tilboð þeirra í leigu á Sigurhæðum en það var á sínum tíma metið númer tvö af innsendum tilboðum.


Hugmynd þeirra að nýtingu gerði ráð fyrir að búið yrði að staðaldri á efri hæð hússins og óskuðu þau eftir að breytingar yrðu gerðar á hæðinni til að það væri mögulegt. Við upprunalegt mat umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar (UMSA) var gert ráð fyrir að kostnaður við þær yrði 2,5 - 3 m.kr. Eitt af því sem kanna þurfti áður en ljúka mætti samningi um tilboðið var grunur um leka í þaki hússins. Við skoðun kom í ljós að ekki var um eiginlegan leka að ræða heldur raka í þakrými sem þéttist og skilaði sér niður í gegnum loft á efri hæð. Að mati sérfræðinga UMSA er unnt að kom í veg fyrir þetta með til þess að gera litlum tilkostnaði og aukinni loftun. Þetta þýðir að húsið liggur ekki undir skemmdum og er hæft til safna- og menningarstarfsemi.


Hins vegar er það jafnframt mat sérfræðinganna að til þess að mögulegt sé fyrir fjölskyldu að búa að staðaldri á efri hæð hússins þurfi að ráðast í mun meiri breytingar á þakinu og þakrými og auka loftun til muna vegna þess raka sem fylgir almennt búsetu fólks. Af þessum sökum mælir UMSA gegn því að búseta verði heimiluð í húsinu nema að ráðast fyrst í þær breytingar. Gróft mat á kostnaði við þær er að hann gæti numið á milli 15 og 25 m.kr.


Þetta þýðir að þær forsendur sem gefnar voru þegar hugmyndin og tilboðið var metið í öðru sæti í lok síðasta árs eru brostnar. Af þessum sökum getur stjórn Akureyrarstofu ekki haldið áfram viðræðum um tilboðið sem hefur mögulega búsetu sem forsendu.

Stjórn Akureyrarstofu - 312. fundur - 26.01.2021

Til umræðu leiga á Sigurhæðum.
Stjórn Akureyrarstofu samþykkir að húsið Sigurhæðir verði auglýst til leigu og felur starfsmönnum Akureyrarstofu að útbúa auglýsingu þar sem kallað verði eftir hugmyndum um notkun og rekstur hússins án búsetu. Í framlögðum hugmyndum komi m.a. fram um hvaða starfsemi ræðir, hvernig hún tengist sögu hússins, hvernig hún verði fjármögnuð og hvernig rekstur muni standa undir húsaleigu og föstum rekstrarkostnaði hússins. Við yfirferð á framlögðum hugmyndum og tilboðum mun fyrirhuguð starfsemi og menningarlegt vægi gilda 50% af mati og tilboð um leigufjárhæð 50%. Stjórn Akureyrarstofu mun annast matið.

Stjórn Akureyrarstofu - 318. fundur - 06.05.2021

Á fundi stjórnar Akureyrarstofu þann 26. janúar sl. var samþykkt að auglýsa að nýju Sigurhæðir til útleigu. Frestur til að skila inn hugmyndum og tilboðum rann út 26. febrúar. Tvö tilboð bárust og hefur annað verið dregið til baka.

Stjórn Akureyrarstofu felur starfsmönnum að ganga til samninga við Kristínu Þóru Kjartansdóttur f.h. Flóru menningarhúss ehf. um leigu á Sigurhæðum.

Stjórn Akureyrarstofu - 319. fundur - 27.05.2021

Lagður fram til samþykktar samningur við Flóru menningarhús ehf. um leigu á Sigurhæðum.


Stjórn Akureyrarstofu samþykkir samninginn.