Bæjarráð

3373. fundur 04. júlí 2013 kl. 09:00 - 12:10 Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
 • Halla Björk Reynisdóttir formaður
 • Hlín Bolladóttir
 • Tryggvi Þór Gunnarsson
 • Andrea Sigrún Hjálmsdóttir
 • Anna Hildur Guðmundsdóttir
 • Ólafur Jónsson áheyrnarfulltrúi
 • Petrea Ósk Sigurðardóttir áheyrnarfulltrúi
 • Logi Már Einarsson áheyrnarfulltrúi
Starfsmenn
 • Jón Bragi Gunnarsson hagsýslustjóri
 • Dagný Magnea Harðardóttir fundarritari
 • Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri
Dagskrá
Anna Hildur Guðmundsdóttir A-lista mætti í stað Sigurðar Guðmundssonar.
Petrea Ósk Sigurðardóttir B-lista mætti í stað Guðmundar Baldvins Guðmundssonar.
Hlín Bolladóttir L-lista mætti í stað Geirs Kristins Aðalsteinssonar og Tryggvi Þór Gunnarsson L-lista mætti í stað Odds Helga Halldórssonar.

1.Grunnskólar á Akureyri - fjárveitingar og styrkur skólastarfsins

Málsnúmer 2013060255Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar erindi dags. 14. júní 2013 frá skólastjórum grunnskólanna á Akureyri þar sem þeir lýsa áhyggjum sínum vegna þeirra áhrifa sem viðvarandi fjárhagsvandi hefur haft og mun hafa á skólastarfið verði ekkert að gert.
Preben Jón Pétursson formaður skólanefndar og Gunnar Gíslason fræðslustjóri sátu fund bæjarráðs undir þessum lið.

Erindið lagt fram til kynningar og umræðu og vísað til gerðrar fjárhagsáætlunar.

2.Dagforeldrar - ósk um endurskoðun á samningi

Málsnúmer 2013010308Vakta málsnúmer

3. liður í fundargerð skólanefndar dags. 20. júní 2013:
Fyrir fundinn var lagður nýr samningur um daggæslu í heimahúsum sem er niðurstaða viðræðna við dagforeldra sem hafa staðið yfir undanfarna mánuði.
Skólanefnd samþykkir fyrirliggjandi samning fyrir sitt leyti og vísar honum til bæjarráðs.
Preben Jón Pétursson formaður skólanefndar og Gunnar Gíslason fræðslustjóri sátu fund bæjarráð undir þessum lið.

Bæjarráð samþykkir samninginn.

3.Bæjarsjóður - 6 mánaða uppgjör

Málsnúmer 2013070001Vakta málsnúmer

Bæjarfulltrúi Ólafur Jónsson D-lista lagði fram þá tillögu að unnið verði sex mánaða uppgjör fyrir bæjarsjóð (A-hluta) með áritun endurskoðenda.

Meirihluti bæjarráðs telur ekki þörf á endurskoðuðu milliuppgjöri vegna reksturs ársins 2013.

Engar forsendur eru til þess að láta framkvæma endurskoðað milliuppgjör sérstaklega á þessu ári umfram önnur ár enda eru bæjarfulltrúar vel upplýstir í hverjum mánuði um rekstrarstöðu sveitarfélagsins með þeim gögnum sem lögð eru fram af fjármálastjóra og hagsýslustjóra.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu málsins.

Ólafur Jónsson D-lista óskar bókað:

Ég lýsi yfir vonbrigðum mínum yfir því að bæjarráð hafi ekki samþykkt tillögu mína um gerð 6 mánaða uppgjörs fyrir bæjarsjóð. Bærinn hefur verið rekinn með töluverðum halla tvö síðast liðin ár. Ég bendi á áhyggjur mínar sem komu fram við umræðu um fjárhagsáætlun yfirstandandi árs og ástæður þess að ég gat ekki samþykkt hana.

4.Sálarrannsóknarfélagið á Akureyri - umsókn um styrk

Málsnúmer 2013060232Vakta málsnúmer

Erindi dags. 21. júní 2013 frá formanni Sálarrannsóknarfélagsins á Akureyri þar sem óskað er eftir styrk sem samsvarar fasteignagjöldum félagsins.

Bæjarráð getur ekki orðið við erindinu.

5.Aðalskipulagsbreyting, athafna-, verslunar- og þjónustusvæði við Miðhúsabraut/Súluveg

Málsnúmer 2012110148Vakta málsnúmer

1. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 26. júní 2013:
Aðalskipulagstillagan var auglýst frá 10. maí til 21. júní 2013 í Lögbirtingarblaðinu, Dagskránni og Fréttablaðinu auk þess sem gögnin voru aðgengileg á heimasíðu Akureyrarbæjar, í þjónustuanddyri og hjá Skipulagsstofnun. Samhliða var auglýst tillaga að deiliskipulagi Súluvegar, Miðhúsabrautar og Þingvallastrætis dagsett 24. apríl 2013.
Engin athugasemd barst.
Umsögn barst frá Umhverfisnefnd dagsett 4. júní 2013:
Fulltrúar L-listans leggja til að í greinargerð skipulagsins verði ákvæði um að einungis verði heimiluð umhverfisvæn starfsemi á svæðinu.
Tveir nefndarmenn bókuðu að þeir væru á móti breytingum í skipulagi svæðisins og að óviðunandi væri að festa í sessi iðnaðarstarfsemi í nálægð við verndarsvæði Glerár.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.
Ragnar Sverrisson áheyrnarfulltrúi S-lista ítrekar fyrri bókun að hann mótmæli því að svæðið verði fest í sessi sem athafnasvæði í stað þess að útbúa þar góða útivistaperlu í mynni Glerárdals.

Umsögn Skipulagsstofnunar dags. 20. júní 2013 barst eftir fund skipulagsnefndar. Skipulagsstofnun gerir engar athugasemdir.
Umsögn barst frá Umhverfisstofnun 3. júlí 2013 eftir að umsagnarfresti lauk og skipulagsnefnd tók málið fyrir. Í umsögninni er bent á, vegna áfyllingarstöðvar metangass, mikilvægi þess að allar öryggisfjarlægðir í næstu byggingar séu nægjanlegar og að á framkvæmdatíma áfyllingarstöðvarinnar verði þess gætt að halda hljóð- og loftmengun á svæðinu í lágmarki.
Bæjarráð hefur fullnaðarafgreiðsluheimild í sumarleyfi bæjarstjórnar sbr. bókun í 7. lið fundargerðar bæjarstjórnar 4. júní 2013.

Bæjarráð samþykkir tillögu skipulagsnefndar.

Logi Már Einarsson S-lista og Petrea Ósk Sigurðardóttir B-lista óska bókað:

Fulltrúar Samfylkingar og Framsóknar mótmæla skammsýnum hugmyndum um að festa iðnaðarstarfsemi í sessi á bökkum Glerár til langrar framtíðar.

Núverandi ástand skipulagssvæðisins er með öllu óviðunandi og brýnt að einhenda sér í það verkefni að bæta þar út strax.

Líst er yfir fullum stuðningi við þá hugmynd að byggja upp óslitið útivistarsvæði meðfram ánni frá fjöru til fjalls.

Anna Hildur Guðmundsdóttir A-lista greiðir atkvæði á móti tillögunni og tekur undir bókun fulltrúa Samfylkingar og Framsóknar.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista situr hjá við afgreiðslu málsins.

6.Miðhúsabraut/Súluvegur - deiliskipulag

Málsnúmer 2012070028Vakta málsnúmer

2. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 26. júní 2013:
Deiliskipulagstillagan var auglýst frá 10. maí til 21. júní 2013 í Lögbirtingarblaðinu, Dagskránni og Fréttablaðinu auk þess sem gögnin voru aðgengileg á heimasíðu Akureyrarbæjar, í þjónustuanddyri og hjá Skipulagsstofnun. Samhliða var auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi athafna-, verslunar- og þjónustusvæðis við Miðhúsabraut/Súluveg dagsett 20. mars 2013.
Óskað var eftir umsögnum frá eftirtöldum aðilum:
Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, umhverfisnefnd Akureyrar, Norðurorku og Möl og sandi ehf. (sjá nánar undir athugasemdir).
Umsögn barst frá umhverfisnefnd, sjá mál nr. 212110148.
Þrjár athugasemdir bárust:
1) Mjólkursamsalan dagsett 20. júní 2013.
Mjólkursamsalan bendir á að mikilvægt sé að ekkert í nánd vinnslustöðvar MS sé mengandi og því sé mikilvægt að tryggja að vel verði búið um plast sem berst til endurvinnslu og það geymt innandyra svo það mengi ekki nærliggjandi svæði.
2) Jóhannes Árnason dagsett 21. júní 2013.
Jóhannes leggur til að bæta við biðstöðvum fyrir strætisvagna á Hlíðarbraut og Miðhúsabraut.
Einnig leggur hann til að hjólastígar verði aðskildir frá gangandi vegfarendum á gönguleiðum í nágrenninu og á göngustíg við Hlíðarbraut.
3) Umsögn barst frá Möl og sandi ehf. 19. júní 2013.
Rakin eru samskipti á milli HGH Verk (nú Möl og sandur ehf.) og skipulagsnefndar og -deildar. Þá er rætt um minniháttar skerðingu á lóð. Skv. deiliskipulagstillögunni fellur nánast önnur lóð félagsins út og áskilur fyrirtækið sér rétt til bóta. Bent er á að ósamræmi sé á milli aðal- og deiliskipulags varðandi stærð lóðar.
Svar við athugasemdum:
1) Bent er á að í starfsleyfi Heilbrigðiseftirlitsins munu verðar gerðar kröfur um aðbúnað og frágang vegna starfsemi endurvinnslunnar.
2) Skipulagsnefnd leggur til að biðstöðvar strætisvagna á svæðinu verði skoðaðar í samráði við forsvarsmann Strætisvagna Akureyrar.
Varðandi beiðni um aðgreiningu á notkun göngustíga fyrir gangandi og hjólandi umferð er fyrirspurninni vísað til framkvæmdadeildar þar sem ekki er um skipulagsmál að ræða.
3) Lóðarsamningar fyrir lóðirnar féllu úr gildi 1. mars 2013. Með bókun skipulagsnefndar 29. febrúar 2012 var samþykkt að framlengja leigusamninginn til 1. mars 2016. Í viðauka við lóðarsamninginn fyrir lóðirnar lnr. 149595 og 149596 er þinglýst kvöð þar sem Akureyrarkaupstaður áskilur sér rétt til að breyta lóðarmörkum þegar farið verður í breytingar á Miðhúsabraut, sem m.a. nú er verið að gera, innan gildistíma samningsins án greiðslu skaðabóta.
Afmörkun athafnasvæðisins í aðalskipulagi þarf ekki að vera sú sama og afmörkun lóðarinnar í deiliskipulagi. Bent er á að stærð lóðar er ákveðin í deiliskipulagi.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

Umsögn Skipulagsstofnunar dags. 19. júní 2013 barst eftir fund skipulagsnefndar. Skipulagsstofnun gerir engar athugasemdir.
Umsögn barst frá Umhverfisstofnun 3. júlí 2013 eftir að umsagnarfresti lauk og skipulagsnefnd tók málið fyrir. Í umsögninni er bent á, vegna áfyllingarstöðvar metangass, mikilvægi þess að allar öryggisfjarlægðir í næstu byggingar séu nægjanlegar og að á framkvæmdatíma áfyllingarstöðvarinnar verði þess gætt að halda hljóð- og loftmengun á svæðinu í lágmarki.

Bæjarráð hefur fullnaðarafgreiðsluheimild í sumarleyfi bæjarstjórnar sbr. bókun í 7. lið fundargerðar bæjarstjórnar 4. júní 2013.

Bæjarráð samþykkir tillögu skipulagsnefndar.

Logi Már Einarsson S-lista og Petrea Ósk Sigurðardóttir B-lista óska bókað:

Fulltrúar Samfylkingar og Framsóknar mótmæla skammsýnum hugmyndum um að festa iðnaðarstarfsemi í sessi á bökkum Glerár til langrar framtíðar.

Núverandi ástand skipulagssvæðisins er með öllu óviðunandi og brýnt að einhenda sér í það verkefni að bæta þar út strax.

Líst er yfir fullum stuðningi við þá hugmynd að byggja upp óslitið útivistarsvæði meðfram ánni frá fjöru til fjalls.

Anna Hildur Guðmundsdóttir A-lista greiðir atkvæði á móti tillögunni og tekur undir bókun fulltrúa Samfylkingar og Framsóknar.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista situr hjá við afgreiðslu málsins

7.Aðalskipulagsbreyting, Hamrar og Gata sólarinnar

Málsnúmer 2013040143Vakta málsnúmer

3. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 26. júní 2013:
Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2005 - 2018 dagsetta 12. júní 2013, unna af Árna Ólafssyni arkitekt hjá Teiknistofu Arkitekta, Gylfa Guðjónssyni og félögum ehf., vegna stækkunar tjaldsvæðis að Hömrum og útilífsmiðstöðvar skáta auk breytingar á frístundasvæði norðan Kjarnalundar, Götu sólarinnar.
Lögð er til lítilsháttar breyting á Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018 á tjaldsvæði að Hömrum og útilífsmiðstöð skáta, svæðum nr. 3.41.1-O og 3.41.4-O. Einnig er lögð til breyting á Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018 á skipulagssvæði orlofsbyggðarinnar norðan Kjarnalundar, svæðum nr. 3.21.16-F og 3.21.17-F, ásamt austasta hluta íbúðarsvæðis nr. 3.21.15-Íb sem minnkar að sama skapi.
Umsagnir bárust vegna skipulagslýsingar frá:
1) Skipulagsstofnun, dagsett 12. júní 2013 sem bendir á að rökstyðja þarf aðalskipulagsbreytinguna betur og að meta skuli þann hluta breytingarinnar er tekur til Götu sólarinnar, sbr. 5. mgr. 12. gr. skipulagslaga.
2) Norðurorku, dagsett 13. júní 2013.
Á skipulagssvæðinu liggja tvær lagnir á vegum Norðurorku, háspennu- og vatnslögn. Ef heimiluð verður uppbygging á svæðinu þarf líklega að færa umræddar lagnir á kostnað þess aðila sem óskar eftir breytingum.
3) Landsneti, 18. júní 2013.
Um svæðið liggja tvær háspennulínur sem Landsnet á og lögð er áhersla á að helgunarsvæði háspennulínanna sé virt í skipulaginu og það skýrt afmarkað. Viðvörunarskilti þurfa að vera varðandi hvar má tjalda og vegna leikja barna. Landsnet fer fram á að nánara skiplag á svæðinu í nágrenni við háspennulínurnar verði unnið í samráði við Landsnet.
Svar við umsögnum:
1) Umbeðnar upplýsingar er nú þegar í texta á uppdrætti.
2) Tekið skal fram að umræddar lagnir eru utan skipulags frístundasvæðisins.
3) Umræddar lagnir Landsnets ætti ekki að þurfa að færa þar sem þær eru í jaðri svæðisins.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarráð að bókun bæjarráðs frá 10. maí 1994 um afslátt á greiðslu gatnagerðargjalda verði felld niður og leggur til við bæjarstjórn að breytingartillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Bæjarráð samþykkir tillögu skipulagsnefndar.

8.Verslunarmannahelgin - Ein með öllu 2013

Málsnúmer 2013070003Vakta málsnúmer

Erindi dags. 26. júní 2013 frá Vinum Akureyrar þar sem óskað er eftir að skemmtistaðir megi vera opnir um Verslunarmannahelgina til kl. 02:00 aðfararnótt föstudags og til kl. 05:00 aðfararnótt laugardags, sunnudags og mánudags.
Með vísan 25. gr. í lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarkaupstað samþykkir bæjarráð að heimila veitingastöðum skv. flokki III að hafa opið um verslunarmannahelgina sem hér segir: Aðfararnótt laugardags og sunnudags til kl. 05:00 og aðfararnótt mánudags til kl. 04:00. Bæjarráð telur ekki rök fyrir að auka opnunartíma aðfararnótt mánudags frekar en heimilt er í lögreglusamþykktinni á almennum frídögum. Bæjarráð samþykkir einnig beiðni Vina Akureyrar um að aðfararnótt föstudags verði opið til kl. 02:00.

9.Leikfélag Akureyrar og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands - umsókn um styrk í tilefni afmælisárs 2013-2014

Málsnúmer 2013060244Vakta málsnúmer

Erindi dags. 2. maí 2013 frá Dagbjörtu Brynju Harðardóttur, f.h. Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og Ragnheiði Skúladóttur f.h. Leikfélags Akureyrar, þar sem óskað er eftir 5 mkr. framlagi frá Akureyrarbæ til að standa straum af sameiginlegum verkefnum félaganna í tilefni af 20 ára afmæli hljómsveitarinnar og 40 ára afmælis atvinnuleikhúss í bænum.

Bæjarráð getur ekki orðið við erindinu.

10.Hverfisnefnd Síðuhverfis - fundargerðir 2013

Málsnúmer 2013040251Vakta málsnúmer

Lögð fram fundargerð 37. fundar hverfisnefndar Síðuhverfis dags. 6. júní 2013.
Fundargerðina má finna á vefslóðinni: http://www.akureyri.is/is/stjornkerfid/hverfisnefndir/siduhverfi/fundargerdir
Bæjarráð vísar fundargerðinni til Jóns Birgis Gunnlaugssonar forstöðumanns umhverfismála.

11.Önnur mál

Fundi slitið - kl. 12:10.