Skipulagsnefnd

171. fundur 29. janúar 2014 kl. 08:00 - 11:00 Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
  • Helgi Snæbjarnarson formaður
  • Árni Páll Jóhannsson
  • Eva Reykjalín Elvarsdóttir
  • Edward Hákon Huijbens
  • Sigurður Guðmundsson
  • Ragnar Sverrisson áheyrnarfulltrúi
  • Stefán Friðrik Stefánsson áheyrnarfulltrúi
  • Viðar Valdimarsson áheyrnarfulltrúi
  • Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri
  • Leifur Þorsteinsson fundarritari
Fundargerð ritaði: Leifur Þorsteinsson verkefnisstjóri
Dagskrá

1.Miðbær Akureyrar, skipulags- og matslýsing

Málsnúmer 2013060045Vakta málsnúmer

Skipulags- og matslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi er tekur til miðbæjar Akureyrar var auglýst í Dagskránni þann 25. júlí 2013.
Beiðni um umsagnir voru sendar til Heilbrigðiseftirlits NE, Vegagerðarinnar, Hafnarsamlags Norðurlands, Skipulagsstofnunar, umhverfisnefndar Akureyrar og Norðurorku.

Sex umsagnir bárust:
1) Hafnasamlagið dagsett 22. ágúst 2013 sem ekki gerir athugasemd við lýsinguna.
2) Umhverfisnefnd dagsett 20. ágúst 2013 sem ekki gerir athugasemd við lýsinguna.
3) Skipulagsstofnun dagsett 29. ágúst 2013.
a) Ekki kemur fram hvert efnislegt inntak breytingarinnar er, þ.e. tilgangur, markmið og áherslur sveitarstjórnar. Einnig hafa meginforsendur fyrirhugaðs deiliskipulags hafa ekki verið kynntar og þarf því að vinna lýsingu vegna deiliskipulagstillögunnar.
b) Í upptalningu umhverfisviðmiða er sjálfum viðmiðunum ekki lýst.
4) Norðurorka dagsett 29. ágúst 2013.
NO á og rekur tvær dreifistöðvar í miðbænum, við Skipagötu 9 og við Ráðhúsið. Ekki er ljóst hvort dreifistöðin við Skipagötu anna áætlaðri aukningu vegna aukinnar byggðar og gæti stöðin því þurft meira pláss innandyra og lagnaleiðir úti fyrir. Við úthlutun lóða þarf að huga að kvöðum vegna dreifistöðvar. Einnig er bent á að haga þarf skipulagi miðbæjarins þannig að tillit sé tekið til megin stofnæða hita-, rafmagns- og vatnsveitu.
5) Heilbrigðiseftirlit NE dagsett 3. september 2013.
HNE gerir ekki athugasemd við lýsinguna en vekur athygli á mikilvægi hljóðvistar, umferðaröryggis og ráðstafana vegna loftmengunar.
6) Vegagerðin dagsett 11. september 2013, sem ekki gerir athugasemd við lýsinguna.

Svör við umsögnum um lýsingu:
1) Gefur ekki tilefni til svars.
2) Gefur ekki tilefni til svars.
3) a) Eftirfarandi er tekið fram í texta lýsingar: "Í breytingu á aðalskipulagi verður tekið á öllum meginforsendum fyrir miðbæ Akureyrar og því verður ekki gerð skipulagslýsing vegna fyrirhugaðrar vinnu við deiliskipulag." Skýrt kemur fram í skipulagslögum og -reglugerð að sveitarstjórn sé heimilt að falla frá gerð slíkrar lýsingar ef allar meginforsendur liggja fyrir í aðalskipulagi. Í þriðja kafla núgildandi greinargerðar Aðalskipulags Akureyrar 2005-2018 eru ákvæði þar sem tekið er á öllum meginforsendum deiliskipulags fyrir miðbæ Akureyrar. Ekki er gert ráð fyrir að hróflað verði við þeirri meginstefnu, sem þar kemur fram, í fyrirhugaðri aðalskipulagsbreytingu. Þó er gert ráð fyrir að gerðar verði breytingar á áherslum um hæð nýbygginga til lækkunar, sem hefur einnig áhrif á byggingarmagn, auk þess að fallið verði frá gerð síkis.
b) Gert er ráð fyrir að viðmiðunum verði lýst nánar í umhverfisskýrslu deiliskipulagsins.
4) Tekið verður tillit til þarfa Norðurorku fyrir lagnaleiðir við vinnslu deiliskipulags miðbæjarins og leitað verður eftir samráði um kvaðir innan lóða.
5) Gefur ekki tilefni til svars.
6) Gefur ekki tilefni til svars.
Að öðru leyti er umsögnum vísað í vinnslu deiliskipulags miðbæjarins.

2.Aðalskipulagsbreyting - Miðbær Akureyrar

Málsnúmer 2014010277Vakta málsnúmer

Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2005 - 2018 unna af Árna Ólafssyni arkitekt hjá Teiknistofu Arkitekta, Gylfa Guðjónssyni og félögum ehf., vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar í miðbæ Akureyrar. Breytingartillögunni eru gerð skil á skipulagsuppdrætti, í greinargerð og í umhverfisskýrslu dagsettri 29. janúar 2014.
Opnir kynningarfundir voru haldnir um aðal- og deiliskipulagstillögurnar þann 27. júní 2013 og 2. desember 2013.

Edward H. Huijbens V-lista bar upp tillögu um að inn í kafla 3.4. um almenna deiliskipulagsramma, verði sett skýrari ákvæði um hámarkshæð nýrra húsa og miðist hún við hæð Geislagötu 9.

Tillagan var felld með þremur atkvæðum L-lista gegn tveimur atkvæðum V-lista og A-lista.

 

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

3.Miðbær Akureyrar - deiliskipulag og matslýsing

Málsnúmer 2012110172Vakta málsnúmer

Skipulagsstjóri lagði fram matslýsingu sbr. lög um umhverfismat áætlana nr. 106/2006 vegna deiliskipulags miðbæjarins dagsetta 29. janúar 2014 og unna af Ómari Ívarssyni frá Landslagi ehf.

Logi Már Einarsson arkitekt og Ingólfur Guðmundsson frá Kollgátu ehf. og Ómar Ívarsson og Ingvar Ívarsson frá Landslagi ehf. kynntu tillögu að breytingu á deiliskipulagi miðbæjarins.

Skipulagsnefnd felur skipulagsstjóra að hafa samráð við Skipulagsstofnun um umfang og nákvæmni upplýsinga er fram koma í umhverfisskýrslu vegna deiliskipulags miðbæjar Akureyrar.

 

Skipulagsnefnd þakkar fulltrúum Kollgátu og Landslags fyrir kynninguna.

Lagt fram til kynningar.

4.Glerárdalur virkjun - skipulagslýsing vegna aðal- og deiliskipulags

Málsnúmer 2013110018Vakta málsnúmer

Skipulagslýsing vegna aðal- og deiliskipulags á Glerárdal var auglýst frá 18. desember 2013. Beiðnir um umsagnir voru sendar til Vegagerðarinnar, Norðurorku, Minjastofnunar Íslands, umhverfisnefndar Akureyrar, Umhverfisstofnunar og Skipulagsstofnunar.
Fjórar umsagnir bárust:
1) Norðurorka dagsett 2. janúar 2014, sem ekki gerir athugasemd við lýsinguna.
2) Skipulagsstofnun dagsett 2. janúar 2013, sem ekki gerir athugasemd við lýsinguna eða áherslur er koma fram í umhverfismati tillögunnar.
3) Vegagerðin dagsett 7. janúar 2014, sem ekki gerir athugasemd við lýsinguna.
4) Umhverfisstofnun dagsett 14. janúar 2014.
a) Stofnunin telur að koma þurfi fram hvaða áhrif stífla og lón mun hafa áhrif á upplifun þeirra sem heimsækja svæðið.
b) Koma þarf fram í tillögu um aðalskipulagsbreytingar umfang pípunnar og áhrif hennar á umhverfið.
c) Bent er á að umhverfis- og auðlindaráðherra sjái um breytingar á afmörkun svæðis á Náttúruminjaskrá en ekki sveitarfélög.
d) Tilgreina þarf í deiliskipulagstillögu ástæður þess hvers vegna svo mikið rými er tekið frá af útivistarrými fyrir framkvæmdirnar sem og hvort önnur starfsemi sé áætluð í Réttarhvammi.

Svör við umsögnum við lýsingu:

1) Gefur ekki tilefni til svars.

2) Gefur ekki tilefni til svars.

3) Gefur ekki tilefni til svars.

4) a) Gert er ráð fyrir skipulögðum gönguleiðum umhverfis virkjunarsvæðið, stífluna og lónið. Umfang lónsins er uþb. 1 ha og má því ætla að td. fuglalíf geti þrifist þar, sem ýtir enn frekar undir jákvæða upplifun ferðamanna á umhverfi svæðisins.  

b) Ekki er þörf á að gera grein fyrir umfangi fallpípu í aðalskipulagi en þær upplýsingar munu verða tiltækar í deiliskipulagstillögu.

c) Fallið er frá því að breyta afmörkun svæðis 508 á náttúruminjaskrá en gert er ráð fyrir að breyting verði gerð á skilmálum aðalskipulags, þannig að mannvirkjagerð verði heimil á svæðinu við Réttarhvamm vegna byggingar stöðvarhúss.

d) Skipulagsnefnd telur eðilegt að nánasta umhverfi virkjunarsvæðisins verði deiliskipulagt með það í huga að aðgengi íbúa að svæðinu verði tryggt og að öruggt verði að fara um svæðið. Einnig var ákveðið að deiliskipuleggja nærsvæði fyrirhugaðs virkjunarhúss en því svæði hefur nú þegar verið raskað og er að mestu utan afmörkunar svæðis 508.

Að öðru leyti er umsögnum vísað í vinnslu aðal- og deiliskipulags Glerárdals.

5.Aðalskipulagsbreyting - breyting vegna virkjunar á Glerárdal

Málsnúmer 2013110020Vakta málsnúmer

Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2005 - 2018 unna af Árna Ólafssyni arkitekt hjá Teiknistofu Arkitekta, Gylfa Guðjónssyni og félögum ehf., vegna virkjunar Glerár og byggingar stöðvarhúss í Réttarhvammi.
Breytingartillögunni er gerð skil á skipulagsuppdrætti, í greinargerð og í umhverfisskýrslu, dagsettri 29. janúar 2014.
Opinn kynningarfundur um aðal- og deiliskipulagstillöguna verður haldinn 3. febrúar 2014.

Skipulagsstjóra er falið að láta leiðrétta gönguleið sem sýnd er sunnan akstursíþrótta- og skotsvæðis og fjarlægja texta um breytingu á afmörkun náttúruverndarsvæðis á þéttbýlisuppdrætti.  

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði auglýst skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

Edward H. Huijbens V-lista óskar bókað:

Ég vil að bærinn hafi frumkvæði að því að umhverfisáhrif framkvæmda vegna lónstæðis, stíflu og framkvæmda vegna virkjunar inni á Glerárdal verði metin sérstaklega. Þar verði horft sérstaklega til samspils fólkvangs og virkjunar, möguleika til útivistar og áhrifa framkvæmda á upplifunargildi svæðsins. 

Ég bendi einnig á að mikilvægt er að vernda Glerárgil og jarðmyndanir þar. Friðlýsing giljanna samhliða því að þau falli inn í fólkvang er ekki nóg, þar sem jarðmyndanir þar geta orðið fyrir áhrifum af þegar samþykktum framkvæmdum. Þannig geta þær raskast þó ekki sé um eiginlegar nýjar framkvæmdir eða rask að ræða. Því er mikilvægt að finna leiðir til að tryggja verndarstöðu jarðmyndana í Glerárgiljum.

Mikilvægt er að sátt skapist um uppbyggingu virkjunar og nýtingu svæðisins sem fólkvangs. Liður í því er að tryggja vernd náttúruminja og að möguleikar svæðisins sem útivistarsvæðis séu skýrt skilgreindir gegnum umhverfismat.

6.Glerárdalur, virkjun - deiliskipulag

Málsnúmer 2014010132Vakta málsnúmer

Ómar Ívarsson og Ingvar Ívarsson frá Landslagi ehf. kynntu tillögu að deiliskipulagi vegna fyrirhugaðrar virkjunar Glerár.

Skipulagsnefnd þakkar fulltrúum Landslags fyrir kynninguna.

Lagt fram til kynningar.

7.Aðalskipulagsbreyting Naustahverfi - Hagar, skipulags- og matslýsing

Málsnúmer 2014010276Vakta málsnúmer

Skipulagsstjóri lagði fram skipulags- og matslýsingu dagsetta 29. janúar 2014, unna af Árna Ólafssyni arkitekt hjá Teiknistofu Arkitekta, Gylfa Guðjónssyni og félögum ehf., vegna breytinga á aðalskipulagi 3. áfanga Naustahverfis.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulags- og matslýsingin verði kynnt almenningi og leitað verði umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila um hana.

8.Hlíðarfjall - deiliskipulag skíðasvæðis (SN070129)

Málsnúmer 2010030004Vakta málsnúmer

Skipulagstillagan var auglýst á ný frá 11. desember 2013 til 22. janúar 2014. Skipulagsnefnd fól skipulagsstjóra þann 28. mars 2012 að yfirfara innsendar umsagnir og athugasemdir sem bárust vegna fyrri auglýsingar á tillögunni, ásamt því að gera tillögur um breytingar í samræmi við þau atriði sem fram koma í bréfunum. Snjóflóðahættumat fyrir skíðasvæðið hefur nú verið staðfest.
Beiðnir um umsagnir voru sendar 16 aðilum.
Umsagnir bárust frá átta aðilum: Norðurorku, Skipulagsstofnun, Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar, Skíðafélagi Akureyrar, Samstarfsnefnd um ferlimál fatlaðra, Hörgársveit, Íþróttaráði Akureyrar og Veðurstofu Íslands.
Ein athugasemd barst frá Jóhannesi Árnasyni.

Svör við athugasemdum eru í skjali merktu "Hlíðarfjall, athugasemdir og svör dags. 29.1.2014". Tekið er tillit til umsagnar nr. 8.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

9.Sandgerðisbót - breyting á deiliskipulagi

Málsnúmer 2013110167Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 20. nóvember 2013 þar sem Bjarni Hallgrímsson sækir um leyfi fyrir breytingu á deiliskipulagi á lóð nr. 19 við Óseyri. Meðfylgjandi er teikningar.
Skipulagsnefnd óskaði eftir umsögn Minjastofnunar Íslands um fyrirhugaða viðbyggingu við Óseyri 19 þar sem húsið er friðað samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012.
Innkomið bréf frá Minjastofnun dagsett 15. janúar 2014 þar sem stofnunin telur að húsið við Óseyri 19 muni njóta sín betur án svo umfangsmikillar viðbyggingar. Stofnunin mælist til að deiliskipulagstillagan verði endurskoðuð með eftirfarandi atriði í huga: a) meginform húsanna verði aðgreind með tengibyggingu, b) viðbygging verði lækkuð og form hennar lagað betur að mælikvarða gamla hússins og c) viðbygging verði afturkræf.

Skipulagsnefnd frestar erindinu og heimilar skipulagsstjóra í samráði við umsækjanda að leggja fram breytta deiliskipulagsbreytingartillögu þar sem tekið verði tillit til athugasemda Minjastofnunar Íslands.

10.Gata sólarinnar nr. 1-11 - umsókn um lóð

Málsnúmer 2014010241Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 21. janúar 2014 þar sem Sveinn Heiðar Jónsson f.h. Úrbótarmanna ehf., kt. 410683-0599, sækir um lóð nr. 1-11 við Götu sólarinnar.
Meðfylgjandi er staðfesting frá Landsbanka Íslands.

Skipulagsnefnd samþykkir erindið með fyrirvara um byggingarhæfi lóðarinnar.

Deiliskipulagsskilmálar ásamt almennum byggingarskilmálum gilda.

11.Kjarnagata 41-43 - umsókn um lóð

Málsnúmer 2014010231Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 20. janúar 2014 þar sem Jón Páll Tryggvason f.h. B.E. Húsbygginga ehf., kt. 490398-2529, sækir um lóð nr. 41-43 við Kjarnagötu. Meðfylgjandi er staðfesting frá Íslandsbanka.

Skipulagsnefnd samþykkir erindið.

Deiliskipulagsskilmálar ásamt almennum byggingarskilmálum gilda.

12.Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar - starfsreglur og aðsetur

Málsnúmer 2014010221Vakta málsnúmer

Erindi dags. 10. janúar 2014 frá Bjarna Kristjánssyni formanni Svæðisskipulagsnefndar Eyjafjarðar er varðar bókun Svæðisskipulagsnefndar þann 9. janúar sl. Í bókuninni kemur fram að samkvæmt 2. mgr. skipulagslaga skal svæðisskipulagsnefnd setja sér starfsreglur. Nefndin samþykkti drög á starfsreglum þann 9. janúar 2014.
Óskað er eftir að bæjarstjórn afgreiði drögin formlega.

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við drög að starfsreglum Svæðisskipulagsnefndar Eyjafjarðar og vísar þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar.

13.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2014

Málsnúmer 2014010005Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 16. janúar 2014. Lögð var fram fundargerð 476. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 5 liðum.

Lagt fram til kynningar.

14.Afgreiðslur skipulagsstjóra 2014

Málsnúmer 2014010005Vakta málsnúmer

Fundargerð dagsett 23. janúar 2014. Lögð var fram fundargerð 477. fundar með fullnaðarafgreiðslum erinda. Fundargerðin er í 11 liðum.

Lagt fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 11:00.