Lausar byggingarlóðir

 (Uppfært 10. september 2019)

Um auglýsingu og úthlutun lóða gilda reglur um lóðaveitingar, samþykktar í bæjarstjórn 23. janúar 2018.
· Nýjar lóðir eru auglýstar sérstaklega (1. auglýsing) með 2ja vikna umsóknarfresti og fer úthlutunin fram skv. vinnureglum.
· Ef lóð er ekki úthlutað eftir 1. auglýsingu eða úthlutun hefur gengið til baka af einhverri ástæðu, er hún auglýst á heimasíðu og í þjónustuveri bæjarins (2. auglýsing) með tveggja vikna umsóknarfresti. 
· Lóðir sem ekki ganga út eftir 2. auglýsingu eru ekki auglýstar oftar sérstaklega og er skipulagsráði þá heimilt að taka til afgreiðslu fyrstu gildu umsókn sem berst eftir þann tíma og úthluta lóðinni.
Gögn með umsókn:
Einstaklingum ber að leggja fram greiðslumat frá viðurkenndri fjármálastofnun á greiðslugetu sinni í húsnæði. Fyrirtæki skulu leggja fram staðfestingu viðskiptabanka á greiðslugetu sinni.
Upplýsingar um skipulags- og byggingarskilmála eru hér neðar á síðunni undir upplýsingar. Einnig má sjá hér gjaldskrár og almennir byggingarskilmálar

Lausar byggingarlóðir á Akureyri, má nú skoða inn á kortasjánni  - Lausar lóðir. Hægt er að smella á einstaka lóðir og fá upp nánari upplýsingar um stærð lóðarinnar og byggingarmagn, fjölda hæða og íbúða, ásamt gatnagerðargjaldi. Úr glugganum má svo fara beint inn á íbúagáttina til að sækja um lóð. Eingöngu er hægt að sækja um lóðir rafrænt gegnum íbúagáttina á heimasíðu bæjarins, undir umsóknir - skipulagssvið. 


Lóðir í 1. auglýsingu:

- Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2019:

27 nýjar íbúðarhúsalóðir í Hagahverfi - 4 áfangi:

19 einbýlishúsalóðir með byggingarmagni frá 146 fermetrum upp í 320 fermetra

8 raðhúsalóðir með byggingarmagni frá 505 fermetrum upp í 833 fermetra

Áætlað er að lóðirnar verði byggingarhæfar í desember 2019. Sjá auglýsingu - sjá lóðarstærðir með byggingarmagni.

Eingöngu er hægt að sækja um lóðir rafrænt gegnum íbúagátt á heimasíðu bæjarins undir umsóknir - skipulagssvið.

Hér neðar á síðunni undir Upplýsingar - Hagahverfi áfangi 4, má finna frekari upplýsingar.

Lóðir í 2. auglýsingu:

- Umsóknafrestur er til og með 11. september 2019:

Einbýlishúsalóð:

Jaðarsíða 2, lóðarstærð 709 fm með byggingarmagn upp á 284 fm.

- sjá frekar hér neðar á síðunni undir Upplýsingar - Jaðarsíða

Aðrar lausar lóðir

- Engin umsóknarfrestur:

Aðrar einbýlishúsalóðir:

1 hæð Jaðarsíða 1      
1 1/2 hæð Engin laus      
1 - 2 hæðir Nonnahagi 1 bygg.m. 504 fm  Nonnahagi 3 bygg.m. 470 fm  Nonnahagi 5 bygg.m. 447 fm  
2 hæðir

Langahlíð 28, bygg.m 281 fm Matthíasarhagi 6, bygg.magn 299 fm

Matthíasarhagi 2, bygg.magn 264 fm Matthíasarhagi 4, bygg.magn 264 fm Sómatún 29, bygg.magn 230 fm
2 1/2 hæð Engin laus      
3 hæðir + ris Tónatröð 2 Tónatröð 4 Tónatröð 10  Tónatröð 12
(húsgerð E2) Tónatröð 14      

Parhús:

1 hæð (Engin laus)                                                          

Tvíbýlishús:

1 hæð (Engin laus)                                                            

Raðhús:

1 hæð (Engin laus)                                          
2 hæðir (Engin laus)                     

Raðhús/fjölbýli:

                (Engin laus)                                                               

Fjölbýli:

2 hæðir (Engin laus)      
3 - 7 hæðir Kjarnagata 57, b.m 4715 m.bílakj   Kjarnagata 59, b.m 3091 m.bkj                                                  
4 hæðir (Engin laus      
5 hæðir (Engin laus)      

Verslun og þjónusta:

Þjónustustofnun

Krókeyri 1, 2 hæðir    bygg.magn 696 fm                                            

Hafnsækin ferðaþjónusta:

Oddeyrarbót 3 með byggingarmagn að hámarki 200 fm og að lágmarki 100 fm.

Iðnaðar- og atvinnulóðir:

Goðanes 1 Goðarnes 3 Goðanes 5, b.m. 567,2fm Baldursnes 5  Baldursnes 9
Sjafnargata 1, b.m. 4306fm Sjafnargata 5, b.m. 1851fm Sjafnargata 15, b.m.1898fm Goðanes 18, b.m 1650fm   
Sjafnargata 7, b.m. 1986fm Sjafnargata 11, b.m.2206fm Sjafnargata 13, b.m. 1986fm Sjafnargata 9, b.m. 2206fm  
Krossanes 7 hafnsækin starfs. b.magn 2.290 fm    

Athafnalóðir:

Týsnes 2, 4, 6, og 8  Týsnes 16, 18, 20, 22 og 24               Sjá lóðarstærðir og bygg.m neðar á síðunni undir Upplýsingar - Týsnes                                                     

Hesthúsalóðir:

- Engar lóðir eru nú í auglýsingu

                           
         

 

Lóðir í Hrísey (skoða afstöðumynd):

Einbýlishús:

1 hæð Austurvegur 17 Austurvegur 19 Austurvegur 21                    
1 1/2 hæð Búðartangi 6 Búðartangi 8 Búðartangi 10  
2 hæðir Austurvegur 15      

Frístundahús:

Eyjabyggð 2 Eyjabyggð 3 Eyjabyggð 5 Eyjabyggð 8 Eyjabyggð 9
Eyjabyggð 10 Eyjabyggð 11 Eyjabyggð 12 Eyjabyggð 13 Eyjabyggð 14
Eyjabyggð 15 Austurvegur 41 Austurvegur 48 Austurvegur 52 Austurvegur 53
Austurvegur 55        

Verbúðir:

Engin laus                                                                                

Iðnaðar- og atvinnulóðir:

(Engin laus)                                                                                

Upplýsingar:

Í apríl 2010 samþykkti bæjarstjórnin 60 % afslátt á viðbyggingum við íbúðarhús sem eru a.m.k. 15 ára enda nemi stækkunin ekki meira en 30 fermetrum. Ef stækkunin er meiri en 30 fermetrar skal greiða fullt gatnagerðargjald af því sem umfram er.

Hagahverfi áfangi 4: Deiliskipulag, breyting á deiliskipulagi, greinagerð, skilmálar fyrir raðhús

Gránufélags- og Grímseyjargata: Deiliskipulag, greinagerð og auglýsing í ágúst 2018

Hagahverfi áfangi 3: Deiliskipulag, greinagerð og dýptartölu (þysja vel inn til að sjá tölur)

Hagahverfi áfangi 2: Deiliskipulagskýringarmyndgreinagerð og dýptartölur.

Norður BrekkaDeiliskipulag og greinagerð/skilmálar.

Torfunef: Deiliskipulaggreinagerðskýringarmynd og auglýsing

HagahverfiDeiliskipulagskýringarmyndskilmálar og dýptartölur

Hafnarsvæði í Krossanesi: Skilmálar og deiliskipulag, lóðin Krossanes 7, reitur merktur 1.04

Hrísey, Búðartangi: Mæliblað og partur úr deiliskipulagi

Týsnes: Deiliskipulag og skýringarmynddýptartölur (lóðanúmer ekki rétt), lóðarstærðir og bygg.magn.

Jaðarstún og Hamratún 8 og 10: Deiliskipulag og auglýsing

KrókeyriDeiliskipulag

Lundar- og NorðurgataDeiliskipulag og partur úr skilmálum

LækjargataDeiliskipulag og skilmálar sjá bls. 22 og 23 í skilmálum

Hlíðahverfi - Höfða- og LangahlíðDeiliskipulag og skilmálar

Hafnarstræti og AusturbrúDeiliskipulagskilmálar og þrívíð mynd

Ósvör: Deiliskipulag

Sjafnargata: Deiliskipulag og mæliblöð, Sjafnargata 2, Sjafnargata 3, 5 og 15 og Sjafnargata 7, 9, 11 og 13

Daggarlundur:  Deiliskipulagskilmálar og dýptartölur

Tónatröð: Deiliskipulag og skilmálar

Miðholt: Deiliskipulag og skilmálar

Tjarnartún og Krókeyrarnöf: Deiliskipulag og skilmálar

Krossaneshagi: Skoða mæliblað 4933, mæliblað 4942, mæliblað 4932mæliblað 4941skipulagsuppdrátt, skilmála.

Naustahverfi II, ofan Kjarnagötu: Skoða deiliskipulag og skilmála

Heiðartún 5 og Heiðartún 2-12 (N-hús) - Naustahverfi, reitur 1 og 2: Skoða afstöðudýptartölurskipulagsuppdráttskilmálarskilmálar N-hús.

Jaðarsíða: Skoða afstöðudýptartölurdeiliskipulag og skilmála.

Hlíðarholt - hesthúsahverfi: Skoða deiliskipulag og skilmála

 

Síðast uppfært 11. september 2019