Miðbær norðurhluti - breyting á deiliskipulagi, Hólabraut - Laxagata.

Málsnúmer SN110012

Vakta málsnúmer

Skipulagsnefnd - 109. fundur - 23.02.2011

Í framhaldi af máli BN100248 lagði skipulagsstjóri fram í samráði við formann skipulagsnefndar tillögu að breytingu á deiliskipulagi norðurhluta miðbæjar. Deiliskipulagsuppdrátturinn ásamt húsakönnun er unnin af X2 skipulagi og hönnun ehf. dags. 7. febrúar 2011.
Haldinn var íbúafundur þ. 17. febrúar 2011 og tillagan kynnt. Á fundinum komu m.a. fram óskir um breytingar á Hólabraut til að sporna við gegnumakstri í götunni sem er til mikils ama fyrir íbúa við götuna.

Skipulagsnefnd leggur til að Hólabraut verði gerð að botnlangagötu við Smáragötu og að gerður verði snúningshaus við enda hennar. Einnig að sett verði kvöð um að lóðarhafi Hólabrautar 16 setji girðingu við gangstétt í Laxagötu og hliðslá við útkeyrslu að Laxagötu sem eingöngu yrði notuð vegna vöruflutninga. 

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsnefnd - 111. fundur - 30.03.2011

Lögð var fram húsakönnun á svæðinu unnin af X2 skipulag og hönnun dagsett 11. mars 2011.

 

Skipulagsnefnd - 113. fundur - 04.05.2011

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu fyrir norðurhluta miðbæjar Akureyrar ásamt húsakönnun, var auglýst 9. mars með athugasemdarfresti til 20. apríl 2011. Auglýsingar birtust í Lögbirtingablaðinu og Dagskránni. Skipulagsgögn voru aðgengileg í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is undir: Stjórnkerfið / Skipulags- og byggingarmál / Auglýstar skipulagstillögur.
Þann 17. febrúar 2011 var haldinn íbúafundur og fyrirhuguð deiliskipulagsbreyting kynnt.
Í viðtalstíma bæjarfulltrúa þann 3. mars 2011 komu fram tvær athugasemdir (sjá mál 2011020151).
1) Frímann Jónsson, er óánægður með að ÁTVR skuli halda rekstri áfram á þessum stað.
2) Jón Ólafsson, hefur efasemdir um að rétt leið sé farin.
Umsögn barst frá Fornleifavernd dags. 8. apríl 2011.
Engin athugasemd er gerð.

Fjórar athugasemdir bárust á auglýstum athugasemdatíma:

1)Elín V. Bjarnadóttir og Derek Vaughan dags. 14. apríl 2011.
Þau eru mótfallin breytingum á lóðamörkum og frekari útbreiðslu ÁTVR á svæðinu. Mótmælt er að leyfilegt verði að byggja 7m háa byggingu svo nálægt lóðarmörkum Laxagötu 3.

2) JP lögmenn f.h. 17 eigenda og íbúa á skipulagssvæðinu, dags. 19. apríl 2011.
a) Skipulagslýsing var ekki gerð og kynnt íbúum.
b) Ákvörðun um að veita byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við Hólabraut 16 var kærð og felld úr gildi. Með þessari breytingu á skipulagi er nýtingarhlutfall ekki aukið, heldur eru lóðir sameinaðar til að gera þetta kleift. Með þessu er sveitastjórn að misfara með skipulagsvald og um er að ræða "skipulagssniðgöngu".
c) Vísað er í athugasemdir í úrskurði úrskurðarnefndarinnar.
d) Í gildandi skipulagi segir að ekki séu ráðgerðar frekari nýbyggingar og komi til endurskoðunar verði það gert í samhengi við reit nr. 17. Ekki er skilgreint hvaða forsendur liggja að baki því að breyta skipulagi. Ef ætlunin er að breyta skipulagi þarf að taka til endurskoðunar bæði reit 17 og 18.
e) Tillagan felur í sér mismunun á nýtingarmöguleikum.
f) Ekki hefur verið gerð könnun á áhrifum breytingarinnar á umferð og bílastæðaþörf.
g) Um er að ræða verulegt inngrip í réttindi íbúa sem hefur veruleg neikvæð áhrif á verðmæti fasteigna þeirra.
Gerð er sú krafa að tillögunni verði hafnað. Áskilinn er réttur til að tefla fram frekari sjónarmiðum á síðari stigum.

3) Þórkatla Sigurbjörnsdóttir, Laxagötu 3a, dags. 17. apríl 2011.
a) Mótmælir að byggingarreitur við Hólabraut 16 sem liggur að lóðamörkum hennar sé stækkaður þar sem fyrirhuguð viðbygging muni skerða sólarljós, birtu og útsýni á lóð, auka snjósöfnun og vind.
b) Ákvæði um fjarlægð frá lóðamörkum og bil milli húsa skv. byggingarreglugerð eru ekki virt. Aukin eldhætta þar sem bil milli húsa verður aðeins um 5-6 metrar. Ekki er talað um aðgengi slökkvibifreiða eða brunahættu í greinargerð.
c) Akstur þungra vörubifreiða verður í 3-4 metra fjarlægð frá svefnherbergjum og öðrum vistarverum í húseign hennar sem er með öllu óásættanlegt. Útakstursleið er hættuleg fyrir gangandi vegfarendur vegna blindhorns við lóðamörkin.
d) Tillagan tekur hagsmuni eins aðila fram yfir hagsmuni íbúa. Óásættanlegt er að hagsmunir verslunar séu teknir fram yfir hagsmuni íbúa. Stækkun núverandi húsnæðis að Hólabraut 16 og sameinaðar lóðir mun skerða lífsskilyrði bæði utan og innandyra í fasteign hennar og rýra verðgildi.

4) Brynhildur Ólöf Frímannsdóttir og Guðjón Hreinn Hauksson, dags. 20. apríl 2011.
a) Mótmæla áframhaldandi veru ÁTVR á þessum stað án þess að til komi önnur verslun í bænum til þess að dreifa álagi. Bílastæði anna ekki þörf viðskiptavina sem gerir íbúum erfitt með að komast til og frá húsum sínum.
b) Mótmæla breytingu Hólabrautar í botnlangagötu sem býður uppá endalausar umferðarstíflur.
c) Mótmæla tillögunni þar sem einungis er verið að gera ÁTVR mögulegt að byggja við verslunina. Verðgildi annarra eigna skerðast. Viðbygging mun auka umsvif ÁTVR sem leiðir til meiri umferðar við verslunina.
d)Aðgangur neyðarbíla skerðist verulega á álagstímum.

Edward H. Huijbens (VG) óskaði bókað: Breyting á deiliskipulagi í norðurhluta miðbæjar (Hólabraut - Laxagata) hefur undið hressilega uppá sig eftir áramót og er nú svo komið að meirihluti íbúa á svæðinu er kominn með lögfræðistofu í málið. Að mati fulltrúa VG er þessi þróun mála endurspeglun stefnuleysis skipulagsnefndar, þar sem hún reynir frekar að sigla á milli skers og báru í álitamálum á einstökum deiliskipulagsreitum í stað þess að leggja fram heildarsýn á skipulagsmál í miðbæ Akureyrar. Slík heildarsýn er til í miðbæjarskipulagi sem lagt var fram á síðasta ári og væri nær að tekið væri á álitamálum þar innan í viðleitni að skapa heildarlausnir fyrir miðbæinn allan. Fulltrúi VG kallar eftir því að þegar horft sé til lausna á einum deiliskipulagsreit sé horft til áhrifa þeirra á stærra svæði, sem og að horft sé til þess hvernig heildarlausnir fyrir svæði eins og miðbæinn mögulega leysa úr ýmsum álitamálum sem upp geta komið á einstökum deiliskipulagsreitum.

 

Frestað.

Skipulagsnefnd - 114. fundur - 18.05.2011

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu fyrir norðurhluta miðbæjar Akureyrar ásamt húsakönnun, var auglýst 9. mars með athugasemdarfresti til 20. apríl 2011. Auglýsingar birtust í Lögbirtingablaðinu og Dagskránni. Skipulagsgögn voru aðgengileg í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is undir: Stjórnkerfið / Skipulags- og byggingarmál / Auglýstar skipulagstillögur.
Þann 17. febrúar 2011 var haldinn íbúafundur og fyrirhuguð deiliskipulagsbreyting kynnt.
Í viðtalstíma bæjarfulltrúa þann 3. mars 2011 komu fram tvær athugasemdir (sjá mál 2011020151).
1) Frímann Jónsson, er óánægður með að ÁTVR skuli halda rekstri áfram á þessum stað.
2) Jón Ólafsson, hefur efasemdir um að rétt leið sé farin.
Umsögn barst frá Fornleifavernd dags. 8. apríl 2011.
Engin athugasemd er gerð.

Fjórar athugasemdir bárust á auglýstum athugasemdatíma:

1)Elín V. Bjarnadóttir og Derek Vaughan dags. 14. apríl 2011.
Þau eru mótfallin breytingum á lóðamörkum og frekari útbreiðslu ÁTVR á svæðinu. Mótmælt er að leyfilegt verði að byggja 7m háa byggingu svo nálægt lóðarmörkum Laxagötu 3.

2) JP lögmenn f.h. 17 eigenda og íbúa á skipulagssvæðinu, dags. 19. apríl 2011.
a) Skipulagslýsing var ekki gerð og kynnt íbúum.
b) Ákvörðun um að veita byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við Hólabraut 16 var kærð og felld úr gildi. Með þessari breytingu á skipulagi er nýtingarhlutfall ekki aukið, heldur eru lóðir sameinaðar til að gera þetta kleift. Með þessu er sveitastjórn að misfara með skipulagsvald og um er að ræða "skipulagssniðgöngu".
c) Vísað er í athugasemdir í úrskurði úrskurðarnefndarinnar.
d) Í gildandi skipulagi segir að ekki séu ráðgerðar frekari nýbyggingar og komi til endurskoðunar verði það gert í samhengi við reit nr. 17. Ekki er skilgreint hvaða forsendur liggja að baki því að breyta skipulagi. Ef ætlunin er að breyta skipulagi þarf að taka til endurskoðunar á bæði reit 17 og 18.
e) Tillagan felur í sér mismunun á nýtingarmöguleikum.
f) Ekki hefur verið gerð könnun á áhrifum breytingarinnar á umferð og bílastæðaþörf.
g) Um er að ræða verulegt inngrip í réttindi íbúa sem hefur veruleg neikvæð áhrif á verðmæti fasteigna þeirra.
Gerð er sú krafa að tillögunni verði hafnað. Áskilinn er réttur til að tefla fram frekari sjónarmiðum á síðari stigum.

3) Þórkatla Sigurbjörnsdóttir, Laxagötu 3a, dags. 17. apríl 2011.
a) Mótmælir að byggingarreitur við Hólabraut 16 sem liggur að lóðamörkum hennar sé stækkaður þar sem fyrirhuguð viðbygging muni skerða sólarljós, birtu og útsýni á lóð, auka snjósöfnun og vind.
b) Ákvæði um fjarlægð frá lóðamörkum og bil milli húsa skv. byggingarreglugerð eru ekki virt. Aukin eldhætta þar sem bil milli húsa verður aðeins um 5-6 metrar. Ekki er talað um aðgengi slökkvibifreiða eða brunahættu í greinargerð.
c) Akstur þungra vörubifreiða verður í 3-4 metra fjarlægð frá svefnherbergjum og öðrum vistarverum í húseign hennar sem er með öllu óásættanlegt. Útakstursleið er hættuleg fyrir gangandi vegfarendur vegna blindhorns við lóðamörkin.
d) Tillagan tekur hagsmuni eins aðila fram yfir hagsmuni íbúa. Óásættanlegt er að hagsmunir verslunar séu teknir fram yfir hagsmuni íbúa. Stækkun núverandi húsnæðis að Hólabraut 16 og sameinaðar lóðir mun skerða lífsskilyrði bæði utan og innandyra í fasteign hennar og rýra verðgildi.

4) Brynhildur Ólöf Frímannsdóttir og Guðjón Hreinn Hauksson, dags. 20. apríl 2011.
a) Mótmæla áframhaldandi veru ÁTVR á þessum stað án þess að til komi önnur verslun í bænum til þess að dreifa álagi. Bílastæði anna ekki þörf viðskiptavina sem gerir íbúum erfitt með að komast til og frá húsum sínum.
b) Mótmæla breytingu Hólabrautar í botnlangagötu sem býður uppá endalausar umferðarstíflur.
c) Mótmæla tillögunni þar sem einungis er verið að gera ÁTVR mögulegt að byggja við verslunina. Verðgildi annarra eigna skerðast. Viðbygging mun auka umsvif ÁTVR sem leiðir til meiri umferðar við verslunina.
d)Aðgangur neyðarbíla skerðist verulega á álagstímum.

Frestað.

 

Auður Jónasdóttir mætti á fundinn kl. 8:10.

Bæjarstjórn - 3305. fundur - 07.06.2011

1. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 1. júní 2011:
Tekin fyrir að nýju tillaga að deiliskipulagsbreytingu fyrir norðurhluta miðbæjar Akureyrar ásamt húsakönnun, sem var auglýst 9. mars með athugasemdarfresti til 20. apríl 2011. Auglýsingar birtust í Lögbirtingarblaðinu og Dagskránni. Skipulagsgögn voru aðgengileg í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og á heimasíðu Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is undir: Stjórnkerfið / Skipulags- og byggingarmál / Auglýstar skipulagstillögur.
Þann 17. febrúar 2011 var haldinn íbúafundur og fyrirhuguð deiliskipulagsbreyting kynnt.
Í viðtalstíma bæjarfulltrúa þann 3. mars 2011 komu fram tvær athugasemdir (sjá mál 2011020151).
1) Frímann Jónsson, er óánægður með að ÁTVR skuli halda rekstri áfram á þessum stað.
2) Jón Ólafsson, hefur efasemdir um að rétt leið sé farin.
Umsögn barst frá Fornleifavernd dags. 8. apríl 2011.
Engin athugasemd er gerð.

Fjórar athugasemdir bárust á auglýstum athugasemdatíma.
Sjá athugasemdir og svör í fundargerð skipulagsnefndar dags. 1. júní 2011.

Meirihluti skipulagsnefndar leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.
Auður Jónasdóttir, V-lista, greiðir atkvæði gegn tillögunni og óskar bókað að nauðsyn þess að L-listinn taki af skarið með framtíðarskipulag miðbæjarins í heild sé orðin ótvíræð. Ég tel það ófarsælt að taka einn bút fyrir í einu og ítreka þá skoðun mína að horfa þurfi á miðbæinn í heild við deiliskipulagningu.

Fram kom tillaga frá Sigurði Guðmundssyni A-lista um að fresta afgreiðslu og var hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum.

Logi Már Einarsson S-lista og Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista sátu hjá við afgreiðslu.

Skipulagsnefnd - 120. fundur - 24.08.2011

Borist hefur afrit af kæru til úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála, ásamt fylgigögnum, þar sem kærð er ákvörðun um deiliskipulagsbreytingu fyrir Hólabraut - Laxagötu, Akureyri.
Úrskurðarnefndin óskar eftir að henni verði send gögn er varða málið innan 30 daga frá dagsetningu bréfsins.

Bæjarlögmanni í samráði við skipulagsstjóra falið að senda umbeðin gögn ásamt greinargerð innan tilskilins frests.

Skipulagsnefnd - 126. fundur - 09.11.2011

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála hefur borist meðfylgjandi kæra um stöðvun framkvæmda vegna útgáfu byggingarleyfis við Hólabraut 16. Í kærunni er gerð krafa um bráðabirgðaúrskurð um stöðvun framkvæmda.
Vegna framkominnar stöðvunarkröfu er farið fram á að úrskurðarnefndin fái í hendur gögn er málið varða og bæjaryfirvöldum um leið gefinn kostur á að tjá sig um málið.

Bæjarlögmanni í samráði við skipulagsstjóra er falið að senda Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála umbeðin gögn ásamt greinargerð.

Skipulagsnefnd - 133. fundur - 29.02.2012

Innkominn úrskurður dagsettur 16. febrúar 2012 frá úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála vegna kæru á ákvörðun bæjarstjórnar Akureyrar frá 21. júní 2011 um að breyta deiliskipulagi norðurhluta miðbæjar Akureyrar, er tekur til lóða við Hólabraut og Laxagötu, og ákvörðun skipulagsstjóra Akureyrar frá 11. október 2011 um að samþykkja byggingarleyfisumsókn fyrir viðbyggingu að Hólabraut 16.
Í málinu var kveðinn upp svofelldur úrskurður:
"Hafnað er kröfu kærenda um ógildingu ákvörðunar bæjarstjórnar Akureyrar frá 21. júní 2011 um að breyta deiliskipulagi norðurhluta miðbæjar Akureyrar er tekur til lóða við Hólabraut og Laxagötu.
Jafnframt er hafnað kröfu kærenda um ógildingu ákvörðunar skipulagsstjóra Akureyrar frá 12. október 2011 um að samþykkja byggingarleyfisumsókn fyrir viðbyggingu að Hólabraut 16."
Sjá nánar í meðfylgjandi úrskurði.

Lagt fram til kynningar.