Torfunefsbryggja - breyting á deiliskipulagi

Málsnúmer 2017110379

Vakta málsnúmer

Skipulagsráð - 278. fundur - 29.11.2017

Erindi dagsett 23. nóvember 2017 þar sem Ómar Ívarsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands, kt. 650371-2919, sækir um heimild til að leggja fram breytt deiliskipulag fyrir miðbæ Akureyrar. Breytingin felst í stækkun Torfunefsbryggju. Meðfylgjandi er mynd.
Ólína Freysteinsdóttir S-lista bar upp vanhæfi sitt og var það samþykkt.


Skipulagsráð frestar erindinu milli funda.

Skipulagsráð - 279. fundur - 13.12.2017

Erindi dagsett 23. nóvember 2017 þar sem Ómar Ívarsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands, kt. 650371-2919, sækir um heimild til að leggja fram tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir miðbæ Akureyrar. Breytingin felst í stækkun Torfunefsbryggju. Meðfylgjandi er mynd. Pétur Ólafsson hafnarstjóri og Jóhannes Bjarnason mættu á fundinn til að kynna málið.
Ólína Freysteinsdóttir S-lista bar upp vanhæfi sitt og var það samþykkt. Vék hún af fundi við afgreiðslu málsins.

Skipulagsráð tekur jákvætt í hugmyndina að því undanskyldu að ráðið telur að ekki eigi að girða hafnarkantinn af nema þegar skemmtiferðaskip koma inn.

Skipulagsráð heimilar umsækjanda að vinna tillögu að breytingu á deiliskipulagi í samræmi við þetta. Bent er á að framkvæmdin er matsskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

Skipulagsráð - 280. fundur - 10.01.2018

Erindi dagsett 2. janúar 2018 þar sem Ómar Ívarsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands, kt. 650371-2919, óskar eftir heimild til að leggja fram breytingu á deiliskipulagi miðbæjar Akureyrar. Breytingin felst í stækkun Torfunefsbryggju. Skipulagsráð hafði á fundi 13. desember 2017 heimilað umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir sambærilegt erindi dagsettu 23. nóvember 2017.
Skipulagsráð heimilar umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu deiliskipulags miðbæjar í samræmi við erindið. Skipulagið skal unnið samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Vakin er athygli á að framkvæmdin kann að vera matsskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

Skipulagsráð - 285. fundur - 14.02.2018

Erindi dagsett 23. nóvember 2017 þar sem Ómar Ívarsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands, kt. 650371-2919, sækir um heimild til að leggja fram breytt deiliskipulag fyrir miðbæ Akureyrar. Breytingin felst í stækkun Torfunefsbryggju. Breytt erindi var lagt fram í skipulagsráði 10. janúar 2018. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi.

Tillagan er dagsett 14. febrúar 2018 og unnin af Ómari Ívarssyni hjá Landslagi.
Skipulagsráð leggur áherslu á að í deiliskipulaginu skuli vera ákvæði um að almennt skuli vera fullt aðgengi að bryggjunni. Lokunum skal beitt í undantekningatilfellum.

Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan þannig breytt verði auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Edward Hákon Huibens V-lista óskar bókað:

Eðlilegt væri að meta umhverfisáhrif af fyrirhugaðri hafnarframkvæmd. Ekki er það síst til að meta umfang loftmengunar af skemmtiferðaskipum sem fyrirhugað er að nýti viðlegukantinn. Helst verða það minni skip (svo kölluð könnuðarskip) sem vill svo til að eru jafnan meðal þeirra elstu sem sækja Ísland heim. Vegna aldurs og stærðar eru sístar líkur á mengunarvörnum um borð og mengun þannig hlutfallslega verst frá þessum skipum. Erlendis eru staðfestar mælingar á t.d. nituroxíð (NOx) yfir heilsuverndarmörkum í útblæstri skipa og engin ástæða til að ætla að málum sé öðruvísi farið hér við land. Svo kölluð könnuðarskip eru einnig líkleg til að dveljast lengur í höfn, jafnvel eina til tvær nætur og því staðbundin mengun enn meiri. Þetta verður að teljast sérstakt áhyggjuefni vegna nálægðar byggðar við Austurbrú og vegna fyrirhugaðrar byggðar á Skipagötureit. Þessu verður að gera ítarlega grein fyrir og þá samhliða hvaða mótvægisaðgerða skal grípa til, s.s. viðvarandi mælinga og rafmagnstengingar við land. Auk þessa þarf að gera vandlega grein fyrir hvernig móttöku úrgangs verður háttað á þessum viðlegukanti.

Bæjarstjórn - 3429. fundur - 20.02.2018

8. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 14. febrúar 2018:

Erindi dagsett 23. nóvember 2017 þar sem Ómar Ívarsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands, kt. 650371-2919, sækir um heimild til að leggja fram breytt deiliskipulag fyrir miðbæ Akureyrar. Breytingin felst í stækkun Torfunefsbryggju. Breytt erindi var lagt fram í skipulagsráði 10. janúar 2018. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi.

Tillagan er dagsett 14. febrúar 2018 og unnin af Ómari Ívarssyni hjá Landslagi.

Skipulagsráð leggur áherslu á að í deiliskipulaginu skuli vera ákvæði um að almennt skuli vera fullt aðgengi að bryggjunni. Lokunum skal beitt í undantekningatilfellum.

Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan þannig breytt verði auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Edward Hákon Huibens V-lista óskar bókað:

Eðlilegt væri að meta umhverfisáhrif af fyrirhugaðri hafnarframkvæmd. Ekki er það síst til að meta umfang loftmengunar af skemmtiferðaskipum sem fyrirhugað er að nýti viðlegukantinn. Helst verða það minni skip (svo kölluð könnuðarskip) sem vill svo til að eru jafnan meðal þeirra elstu sem sækja Ísland heim. Vegna aldurs og stærðar eru sístar líkur á mengunarvörnum um borð og mengun þannig hlutfallslega verst frá þessum skipum. Erlendis eru staðfestar mælingar á t.d. nituroxíð (NOx) yfir heilsuverndarmörkum í útblæstri skipa og engin ástæða til að ætla að málum sé öðruvísi farið hér við land. Svo kölluð könnuðarskip eru einnig líkleg til að dveljast lengur í höfn, jafnvel eina til tvær nætur og því staðbundin mengun enn meiri. Þetta verður að teljast sérstakt áhyggjuefni vegna nálægðar byggðar við Austurbrú og vegna fyrirhugaðrar byggðar á Skipagötureit. Þessu verður að gera ítarlega grein fyrir og þá samhliða hvaða mótvægisaðgerða skal grípa til, s.s. viðvarandi mælinga og rafmagnstengingar við land. Auk þessa þarf að gera vandlega grein fyrir hvernig móttöku úrgangs verður háttað á þessum viðlegukanti.
Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsráðs með 10 samhljóða atkvæðum.

Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.


Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista óskar bókað að hún taki undir svohljóðandi bókun Edwards Hákonar Huibens V-lista í skipulagsráði:

Eðlilegt væri að meta umhverfisáhrif af fyrirhugaðri hafnarframkvæmd. Ekki er það síst til að meta umfang loftmengunar af skemmtiferðaskipum sem fyrirhugað er að nýti viðlegukantinn. Helst verða það minni skip (svo kölluð könnuðarskip) sem vill svo til að eru jafnan meðal þeirra elstu sem sækja Ísland heim. Vegna aldurs og stærðar eru sístar líkur á mengunarvörnum um borð og mengun þannig hlutfallslega verst frá þessum skipum. Erlendis eru staðfestar mælingar á t.d. nituroxíð (NOx) yfir heilsuverndarmörkum í útblæstri skipa og engin ástæða til að ætla að málum sé öðruvísi farið hér við land. Svo kölluð könnuðarskip eru einnig líkleg til að dveljast lengur í höfn, jafnvel eina til tvær nætur og því staðbundin mengun enn meiri. Þetta verður að teljast sérstakt áhyggjuefni vegna nálægðar byggðar við Austurbrú og vegna fyrirhugaðrar byggðar á Skipagötureit. Þessu verður að gera ítarlega grein fyrir og þá samhliða hvaða mótvægisaðgerða skal grípa til, s.s. viðvarandi mælinga og rafmagnstengingar við land. Auk þessa þarf að gera vandlega grein fyrir hvernig móttöku úrgangs verður háttað á þessum viðlegukanti.

Skipulagsráð - 289. fundur - 18.04.2018

Erindi dagsett 23. nóvember 2017 þar sem Ómar Ívarsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands, kt. 650371-2919, sækir um heimild til að leggja fram breytt deiliskipulag fyrir miðbæ Akureyrar. Breytingin felst í stækkun Torfunefsbryggju. Breytt erindi var lagt fram í skipulagsráði 10. janúar 2018. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi. Tillagan er dagsett 14. febrúar 2018 og unnin af Ómari Ívarssyni hjá Landslagi.

Skipulagstillagan var auglýst frá 28. febrúar til 11. apríl 2018.

Engar athugasemdir bárust.

Ein umsögn barst:

1) Minjastofnun Íslands, dagsett 20. mars 2018.

Ekki er gerð athugasemd við fyrirhugaða deiliskipulagsbreytingu. Vakin er athygli á 2. mgr. 24. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og skipulagssviði falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari breytingum.

Bæjarstjórn - 3433. fundur - 24.04.2018

14. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 18. apríl 2018:

Erindi dagsett 23. nóvember 2017 þar sem Ómar Ívarsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands, kt. 650371-2919, sækir um heimild til að leggja fram breytt deiliskipulag fyrir miðbæ Akureyrar. Breytingin felst í stækkun Torfunefsbryggju. Breytt erindi var lagt fram í skipulagsráði 10. janúar 2018. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi. Tillagan er dagsett 14. febrúar 2018 og unnin af Ómari Ívarssyni hjá Landslagi.

Skipulagstillagan var auglýst frá 28. febrúar til 11. apríl 2018.

Engar athugasemdir bárust.

Ein umsögn barst:

1) Minjastofnun Íslands, dagsett 20. mars 2018.

Ekki er gerð athugasemd við fyrirhugaða deiliskipulagsbreytingu. Vakin er athygli á 2. mgr. 24. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012.

Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og skipulagssviði falið að að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari breytingum.
Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsráðs með 11 samhljóða atkvæðum.