Bæjarstjórn

3364. fundur 02. desember 2014 kl. 16:00 - 19:16 Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
 • Matthías Rögnvaldsson forseti bæjarstjórnar
 • Ingibjörg Ólöf Isaksen
 • Sóley Björk Stefánsdóttir
 • Guðmundur Baldvin Guðmundsson
 • Logi Már Einarsson
 • Sigríður Huld Jónsdóttir
 • Silja Dögg Baldursdóttir
 • Áshildur Hlín Valtýsdóttir
 • Eva Hrund Einarsdóttir
 • Gunnar Gíslason
 • Njáll Trausti Friðbertsson
 • Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri
 • Heiða Karlsdóttir fundarritari
Fundargerð ritaði: Dagný Magnea Harðardóttir skrifstofustjóri Ráðhúss
Dagskrá
Í upphafi fundar bauð forseti Áshildi Hlín Valtýsdóttur Æ-lista velkomna á hennar fyrsta fund í bæjarstjórn.

Áshildur Hlín Valtýsdóttir Æ-lista mætti í forföllum Margrétar Kristínar Helgadóttur.

1.Breiðholt, hesthúsahverfi - deiliskipulagsbreyting Gránugötu 18

Málsnúmer 2014110072Vakta málsnúmer

3. liður í fundargerð skipulagsnefndar dagsett 26. nóvember 2014:
Erindi dagsett 10. nóvember 2014 frá Bjarma A. Sigurgarðarssyni og Ólöfu Ýr Lárusdóttur sem sækja um breytingu á deiliskipulagi hesthúsahverfisins Breiðholts. Um er að ræða lítilsháttar stækkun á byggingarreit við Gránugötu 18. Meðfylgjandi er tillaga að deiliskipulagsbreytingu dagsett 26. nóvember 2014, sem er í samræmi við ofangreint og unnin af Árna Ólafssyni frá Teiknistofu arkitekta ehf.
Einungis er um að ræða lítilsháttar stækkun á byggingarreit innan lóðar og er breyting sem varðar Akureyrarkaupstað og lóðarhafa. Nýtingarhlutfall lóðarinnar helst óbreytt.
Þess vegna leggur skipulagsnefnd til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt í samræmi við 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar með 11 samhljóða atkvæðum.

2.Íbúalýðræði

Málsnúmer 2014110248Vakta málsnúmer

Gunnar Gíslason D-lista óskaði eftir umræðu um íbúalýðræði.
Almennar umræður.

Gunnar Gíslason D-lista lagði fram tillögu að bókun svohljóðandi:

Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að fela bæjarráði að móta tillögu að stefnu Akureyrarbæjar í íbúalýðræði og aukinni virkni íbúa í stjórnsýslu bæjarins.

Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu með 11 samhljóða atkvæðum.

3.Siðareglur fyrir kjörna fulltrúa

Málsnúmer 2009090017Vakta málsnúmer

Umræða um siðareglur kjörinna fulltrúa í Akureyrarkaupstað.

4.Gegnsæ stjórnsýsla

Málsnúmer 2014100323Vakta málsnúmer

Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista óskaði eftir umræðu um gagnsæja stjórnsýslu.

Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista lagði fram tillögu að bókun svohljóðandi:

Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að fela bæjarráði að móta tillögu að stefnu Akureyrarbæjar um að auka gagnsæi í stjórnsýslu bæjarins.

Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu með 11 samhljóða atkvæðum.

5.Álagning gjalda - fasteignagjöld - 2015

Málsnúmer 2014110191Vakta málsnúmer

3. liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 28. nóvember 2014:
Lögð fram eftirfarandi tillaga að álagningu fasteignagjalda á árinu 2015:

a) I) Fasteignaskattur íbúðarhúsnæðis verði 0,38% af fasteignamati húsa og lóða.
II) Fasteignaskattur hesthúsa og verbúða verði 0,625% af fasteignamati húsa og lóða
b) Fasteignaskattur sjúkrastofnana, skóla, heimavista, leikskóla, íþróttahúsa og bókasafna verði 1,32% af fasteignamati og lóðarréttindum.
c) Fasteignaskattur af öðru húsnæði en a) og b) lið verði 1,65% af fasteignamati húsa og lóða.
d) Lóðarleiga verði 0,5% af fasteignamati lóða fyrir íbúðarhúsnæði.
e) Lóðarleiga verði 2,8% af fasteignamati lóða vegna b) og c) liðar.

Vatnsgjald
f) Vatnsgjald íbúðarhúsnæðis verði fast gjald kr. 8.005,20 pr. íbúð og kr. 120,10 pr. fermetra.
g) Vatnsgjald af öðru húsnæði en íbúðum verði fast gjald kr. 16.010,41 pr. eign og kr. 120,10 pr. fermetra.
Árlegt vatnsgjald í sumarbústöðum/frístundahúsum skal að lágmarki vera kr. 22.676,80 á ári.
Árleg vatnsgjöld fyrir sveitabýli, eitt íbúðarhús og útihús á sömu kennitölu skulu vera eitt fastagjald og fullt fermetragjald af íbúðarhúsinu og 1/2 fermetragjald af öðrum húsum.

Aukavatnsgjald
Auk vatnsgjalds, skulu fyrirtæki og aðrir, er nota vatn til annars en heimilisþarfa, greiða aukavatnsgjald. Aukavatnsgjald skal að jafnaði innheimta samkvæmt mæli sem Norðurorka leggur til og er gjald fyrir mæli innifalið í fastagjaldi fyrir matseiningu. Mælar eru settir upp þar sem áætla má að vatnsnotkun sé mikil. Auk þessa er ákvæði í reglugerð um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005 sem heimilar innheimtu samkvæmt áætlun ef ekki er hægt að koma við mælingu.
Rúmmálsgjald 21,52 kr./m³. Fyrstu 100.000 m³.
Rúmmálsgjald 19,75 kr./m³. Eftir fyrstu 100.000 m³ til 250.000 m³.
Rúmmálsgjald 16,15 kr./m³. Eftir fyrstu 250.000 m³.
Miðað er við ársnotkun.

Fráveitugjald
h) Árlegt fráveitugjald af íbúðarhúsnæði er fast gjald kr. 8.000 á íbúð og kr. 189 á hvern fermetra.
Árlegt fráveitugjald af öðru húsnæði en á íbúðum er fast gjald kr. 8.000 á matseiningu og kr. 189 á hvern fermetra.

Tengigjald
Tengigjald vegna nýtengingar fráveitu við einstaka fasteign er kr. 200.000. Verð miðast við tvöfalda 100-150 mm. tengingu við lóðamörk.
Gert er ráð fyrir að fjölbýlishús, par- og raðhús o.s.frv. séu með óskipta lóð og einungis ein tvöföld tenging sé fyrir hverja lóð. Sé óskað eftir fleiri tengingum inn á lóð greiðist það sérstaklega. Sé sótt um stærri heimlögn en getið er um hér að ofan þarf að snúa sér til Norðurorku með fyrirspurn um verð. Sama á við ef aðstæður eru óvenju erfiðar þannig að ætla má að tengikostnaður sé úr takti við almennar tengingar.
Vatnsgjald og fráveitugjald (holræsagjald) leggst á nýjar eignir þegar þær teljast fokheldar skv. fasteignamati.

Almennir gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2015 eru átta, 3. dagur hvers mánaðar frá febrúar til september. Gjalddagi fasteignagjalda, að lægri fjárhæð en 12.000 kr., er 3. febrúar 2015. Gjalddagar fasteignagjalda, sem lögð eru á nýjar eignir á árinu, eru jafn margir og almennu gjalddagarnir sem eftir eru ársins þegar álagning fer fram. Frá 1. september er einn gjalddagi vegna nýrra eigna, 3. dagur hvers mánaðar eftir álagningu.
Bæjarráð samþykkir tillögu um álagninu fasteignagjalda fyrir árið 2015 og vísar henni til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu með 11 samhljóða atkvæðum.

6.Álagning gjalda - útsvar - 2015

Málsnúmer 2014110192Vakta málsnúmer

4. liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 28. nóvember 2014:
Lögð fram tillaga um að útsvarsprósentan í staðgreiðslu opinberra gjalda á árinu 2015 í Akureyrarkaupstað verði óbreytt eða 14,52%.
Dan Jens Brynjarsson fjármálastjóri og Jón Bragi Gunnarsson hagsýslustjóri sátu fund bæjarráðs undir þessum lið.
Bæjarráð samþykkir að útsvarsprósenta verði óbreytt eða 14,52% og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu með 11 samhljóða atkvæðum.

7.Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar - gjaldskrár 2015

Málsnúmer 2014060172Vakta málsnúmer

5. liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 28. nóvember 2014:
Lögð fram tillaga að gjaldskrám Akureyrarbæjar 2015.
Dan Jens Brynjarsson fjármálastjóri og Jón Bragi Gunnarsson hagsýslustjóri sátu fund bæjarráðs undir þessum lið.
Meirihluti bæjarráðs samþykkir framlagðar gjaldskrár og vísar þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar.
Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu og óskaði bókað:
Í skólastefnu Akureyrarbæjar kemur fram að leita skuli leiða til að gera leikskólann gjaldfrían. 7% hækkun á leikskólagjöldum er þvert á þessa stefnu. Leikskólinn hefur verið viðurkenndur sem fyrsta skólastigið og hluti af menntakerfi samfélagsins, það er því mikið jafnaðar- og jafnréttismál í nútíma samfélagi að allir eigi kost á leikskóladvöl fyrir börn sín án tillits til efnahags og því er það stórt skref aftur á bak ef bæjarstjórn Akureyrar tekur ákvörðun um að víkja frá stefnu um gjaldfrían leikskóla. Ég get því ekki stutt framlagðar gjaldskrár.

Bæjarstjórn samþykkir framlagðar gjaldskrár með 10 samhljóða atkvæðum.

Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu og ítrekar fyrri bókun sína.

8.Skýrsla bæjarstjóra

Málsnúmer 2010090095Vakta málsnúmer

Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri fór yfir helstu atriði í störfum sínum frá síðasta bæjarstjórnarfundi.
Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar:

Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 20. og 27. nóvember 2014
Bæjarráð 20. og 28. nóvember 2014
Félagsmálaráð 26. nóvember 2014
Framkvæmdaráð 21. nóvember 2014
Fræðslunefnd 26. nóvember 2014
Íþróttaráð 20. nóvember 2014
Samfélags- og mannréttindar

Fundi slitið - kl. 19:16.