Tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga

Málsnúmer 2017100182

Vakta málsnúmer

Bæjarstjórn - 3421. fundur - 17.10.2017

Umræður um tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga.
Lögð fram eftirfarandi tillaga að ályktun:

Bæjarstjórn Akureyrar telur afar mikilvægt að tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga verði tekin til gagngerrar endurskoðunar. Í því sambandi verður að horfa til þeirrar þróunar sem orðið hefur í samfélaginu s.s. íbúaþróunar, lýðfræðilegra þátta, lagaskyldu og innnviðauppbyggingar. Ljóst er að verkefni sveitarfélaga hafa vaxið jafnt og þétt og útlit er fyrir að þau aukist enn frekar á komandi árum. Heildartekjur hins opinbera hafa vaxið verulega á liðnum árum og þá sérstaklega með auknum tekjum af ferðaþjónustu og fær ríkið stærsta hluta þeirrar tekjuaukningar. Á sama tíma standa sveitarfélög frammi fyrir auknum kostnaði m.a. við innviðauppbyggingu vegna mikillar fjölgunar ferðamanna. Þá telur bæjarstjórn að rétt sé að horfa til þess að sveitarfélög hafi ekki nettóskattbyrði af virðisaukaskatti, fái hlutdeild í fjármagnstekjuskatti, í skattlagningu fyrirtækja og veiði- og auðlindagjöldum.


Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu að ályktun með 11 samhljóða atkvæðum.

Bæjarstjórn - 3424. fundur - 05.12.2017

Umræður um fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga.
Lögð fram eftirfarandi ályktun:

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar fagnar þeim áherslum sem lagðar eru á málefni sveitarfélaga og samskipti ríkis og sveitarfélaga í nýjum sáttmála ríkisstjórnar.

Jafnframt hvetur bæjarstjórn ríkisstjórn og alþingismenn sérstaklega til að fylgja eftir þeim málum sem snúa að Akureyrarbæ og bæjarstjórn hefur ályktað um og kynnt þingmönnum. Hér er um að ræða raforkuöryggi og raforkuflutninga, framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar, eldsneytisjöfnun í millilandaflugi í tengslum við millilandaflug til Akureyrar og Egilsstaða, daggjöld vegna hjúkrunarheimila, öryggisvistun, flughlað á Akureyrarflugvelli sem og Dettifossveg. Þá leggur bæjarstjórn áherslu á að tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga verði endurskoðuð og að samningar sveitarfélaga og ríkis um rekstur þjónustuúrræða séu tryggðir til lengri tíma en nú er.


Ályktunin var borin upp og samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.