Ósk um styrk vegna húsaleigu í Sunnuhlíð 12

Málsnúmer 2017030094

Vakta málsnúmer

Frístundaráð - 4. fundur - 23.03.2017

Erindi dagsett 8. mars 2017 frá formanni ÍBA þar sem óskað er eftir aðkomu Akureyrarbæjar að húsaleigusamningi ÍBA við Reginn vegna Sunnuhlíðar.

Á fundinn mætti Geir Kristinn Aðalsteinsson formaður ÍBA.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.

Frístundaráð - 6. fundur - 06.04.2017

Tekið fyrir að nýju erindi dagsett 8. mars 2017 frá formanni ÍBA þar sem óskað er eftir aðkomu Akureyrarbæjar að húsaleigusamningi ÍBA við Reginn vegna Sunnuhlíðar.
Frístundaráð samþykkir að óska eftir því við bæjarráð að ÍBA verði styrkt um kr. 520.000 á mánuði vegna aðstöðu KFA í Sunnuhlíð 12 fyrir tímabilið 1. janúar - 31. ágúst 2017. Samtals kr. 4.160.000.

Bæjarráð - 3552. fundur - 19.04.2017

6. liður í fundargerð frístundaráðs dagsett 6. apríl 2017:

Tekið fyrir að nýju erindi dagsett 8. mars 2017 frá formanni ÍBA þar sem óskað er eftir aðkomu Akureyrarbæjar að húsaleigusamningi ÍBA við Reginn vegna Sunnuhlíðar.

Frístundaráð samþykkir að óska eftir því við bæjarráð að ÍBA verði styrkt um kr. 520.000 á mánuði vegna aðstöðu KFA í Sunnuhlíð 12 fyrir tímabilið 1. janúar - 31. ágúst 2017. Samtals kr. 4.160.000.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.
Bæjarráð tekur jákvætt í erindið og felur frístundaráði að ganga frá tillögu að viðauka til bæjarráðs.

Frístundaráð - 11. fundur - 31.08.2017

Lagt fram minnisblað sviðsstjóra samfélagssviðs um tillögur að úrlausn í húsnæðismálum KFA.
Afgreiðslu frestað.

Frístundaráð - 12. fundur - 07.09.2017

Til umræðu húsnæðismál KFA.
Þórunn Sif Harðardóttir D-lista lagði fram eftirfarandi tillögu:

Við ákvörðun á húsnæðisstyrk til Kraftlyftingafélags Akureyrar (KFA) verði miðað við mannvirkjaleigu íþróttafélaganna á Akureyri sem eru í mannvirkjum í eigu Akureyrarbæjar. Þar mætti t.d. horfa til mannvirkjaleigu sem reiknuð er á Ungmennafélag Akureyrar (UFA) og yrði

húsnæðisstyrkurinn þá á bilinu 7 - 8 milljónir á ári.Tillagan er felld með þremur atkvæðum Óskars Inga Sigurðssonar B-lista, Silju Daggar Baldursdóttur L-lista og Arnars Þórs Jóhannessonar S-lista. Jónas Björgvin Sigurbergsson Æ-lista sat hjá.Tillaga frá Óskari Inga Sigurðssyni B-lista, Silju Dögg Baldursdóttur L-lista og Arnari Þór Jóhannessyni S-lista:

Húsnæðismál Kraftlyftingafélags Akureyrar hafa verið til umfjöllunar hjá frístundaráði í nokkrun tíma. Ljóst er að Akureyrarbær á ekkert húsnæði á lausu sem hæfir þeim óskum sem félagið hefur sett fram samkvæmt þeirra þarfagreiningu sem hljóðar upp á 895 - 1150 fermetra. ÍBA hefur, með stuðningi Akureyrarbæjar, greitt leigu fyrir aðstöðu félagsins í Sunnuhlíð 12. Mikil óvissa hefur verið með hvort félagið geti haldið þeirri aðstöðu. Eigendur húsnæðisins hafa nú boðið áframhaldandi leigusamning til 4 ára en leiguverð mun hækka um tæp 35%.

Eina húsnæðið sem Akureyrarbær getur boðið félaginu er norðursalur í íþróttahúsinu við Laugargötu, 136 fermetrar.

Lagt er til að KFA verði boðin aðstaða í Laugargötu. Ef félagið hafnar því verði óskað eftir því við bæjarráð að félaginu verði veittur styrkur að upphæð kr. 4.000.000 á ári næstu fjögur árin (2018-2021). Jafnframt verði óskað eftir viðauka að upphæð kr. 1.333.000 til að veita félaginu styrk fyrir mánuðina september - desember 2017.Tillagan er samþykkt með þremur atkvæðum Óskars Inga Sigurðssonar B-lista, Silju Daggar Baldursdóttur L-lista og Arnars Þórs Jóhannessonar S-lista. Þórunn Sif Harðardóttir D-lista og Jónas Björgvin Sigurbergsson Æ-lista greiddu atkvæði á móti.Bæjarráð - 3568. fundur - 21.09.2017

2. liður í fundargerð frístundaráðs dagsett 7. september 2017:

Til umræðu húsnæðismál KFA.

Þórunn Sif Harðardóttir D-lista lagði fram eftirfarandi tillögu:

Við ákvörðun á húsnæðisstyrk til Kraftlyftingafélags Akureyrar (KFA) verði miðað við mannvirkjaleigu íþróttafélaganna á Akureyri sem eru í mannvirkjum í eigu Akureyrarbæjar. Þar mætti t.d. horfa til mannvirkjaleigu sem reiknuð er á Ungmennafélag Akureyrar (UFA) og yrði húsnæðisstyrkurinn þá á bilinu 7 - 8 milljónir á ári.Tillagan er felld með þremur atkvæðum Óskars Inga Sigurðssonar B-lista, Silju Daggar Baldursdóttur L-lista og Arnars Þórs Jóhannessonar S-lista. Jónas Björgvin Sigurbergsson Æ-lista sat hjá.Tillaga frá Óskari Inga Sigurðssyni B-lista, Silju Dögg Baldursdóttur L-lista og Arnari Þór Jóhannessyni S-lista:

Húsnæðismál Kraftlyftingafélags Akureyrar hafa verið til umfjöllunar hjá frístundaráði í nokkrun tíma. Ljóst er að Akureyrarbær á ekkert húsnæði á lausu sem hæfir þeim óskum sem félagið hefur sett fram samkvæmt þeirra þarfagreiningu sem hljóðar upp á 895 - 1150 fermetra. ÍBA hefur, með stuðningi Akureyrarbæjar, greitt leigu fyrir aðstöðu félagsins í Sunnuhlíð 12. Mikil óvissa hefur verið með hvort félagið geti haldið þeirri aðstöðu. Eigendur húsnæðisins hafa nú boðið áframhaldandi leigusamning til 4 ára en leiguverð mun hækka um tæp 35%.

Eina húsnæðið sem Akureyrarbær getur boðið félaginu er norðursalur í íþróttahúsinu við Laugargötu, 136 fermetrar.

Lagt er til að KFA verði boðin aðstaða í Laugargötu. Ef félagið hafnar því verði óskað eftir því við bæjarráð að félaginu verði veittur styrkur að upphæð kr. 4.000.000 á ári næstu fjögur árin (2018-2021). Jafnframt verði óskað eftir viðauka að upphæð kr. 1.333.000 til að veita félaginu styrk fyrir mánuðina september - desember 2017.Tillagan er samþykkt með þremur atkvæðum Óskars Inga Sigurðssonar B-lista, Silju Daggar Baldursdóttur L-lista og Arnars Þórs Jóhannessonar S-lista. Þórunn Sif Harðardóttir D-lista og Jónas Björgvin Sigurbergsson Æ-lista greiddu atkvæði á móti.Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.
Gunnar Gíslason D-lista lagði fram eftirfarandi bókun og tillögu:

Ég geri alvarlegar athugasemdir við afgreiðslu frístundaráðs á húsnæðisstyrk til Kraftlyftingafélags Akureyrar (KFA). Í minnisblaði þar sem tillagan um húsnæðisstyrkinn er rökstudd kemur fram að starfandi hafi verið starfshópur pólitískra fulltrúa og starfsmanna sem hafði það hlutverk að leita lausna á húsnæðisvanda KFA. Þegar ég tók sæti í starfshópnum s.l. vor var búið að halda einn fund eftir því sem mér var sagt. Á fyrsta fundi sem ég sat 17. maí s.l. var farið í skoðunarferð um húsnæði íþróttahúss í Laugargötu. Niðurstaða þess fundar var að það væri of lítið og gengi ekki að bjóða KFA það. Ég hef hins vegar ekki séð fundargerð frá þessum fundi og því er þetta óstaðfest að því leyti. Ákveðið var að leita annarra lausna og nokkrir kostir nefndir sem átti að skoða fyrir næsta fund. Annar fundur var haldinn 10. júlí s.l. og þar kom fram að það væri í raun ekkert búið að gera, þannig að ákveðið var að boða til fundar þegar búið væri að skoða hugsanlega kosti sem nefndir voru á fundinum 17. maí. Eftir þetta heyrist ekki hósti né stuna frá meirihlutanum fyrr en með minnisblaði sem dagsett er 30. ágúst og fylgir fundarboði frístundaráðs 7. september s.l. Þá liggur fyrir að meirihlutinn er búinn að taka ákvörðun í málinu, að bjóða KFA aðstöðu í Laugargötunni sem búið var að afgreiða í starfshópnum sem ófullnægjandi kost en að öðrum kosti að greiða þeim 4.000.000,- kr. í húsaleigustyrk. Afarkostir lagðir fram án alls samráðs. Þetta getur alls ekki talist góð stjórnsýsla og verður ekki hjá því komist að mótmæla þessum vinnubrögðum harðlega.

Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í frístundaráði lagði fram tillögu á fundi þann 7. september sem hljóðaði svo: Við ákvörðun á húsnæðisstyrk til Kraftlyftingafélags Akureyrar (KFA) verði miðað við mannvirkjaleigu íþróttafélaganna á Akureyri sem eru í mannvirkjum í eigu Akureyrarbæjar. Þar mætti t.d. horfa til mannvirkjaleigu sem reiknuð er á Ungmennafélag Akureyrar (UFA) og yrði húsnæðisstyrkurinn þá á bilinu 7 - 8 milljónir á ári.

Við teljum með engu móti ásættanlegt að miða upphæð húsnæðisstyrksins til KFA við styrk til Tónræktarinnar. Þar er engan samhljóm að finna. Það væri mun eðlilegra að skoða hvað mætti ætla að Akureyrarbær væri að leggja félaginu til ef það væri í húsnæði eða aðstöðu sem bærinn á sjálfur. Þá er eðlilegt að skoða þá innri leigu sem færð er á íþróttafélög í bænum sem eru í húsnæði á vegum bæjarins. Þegar það er gert er ekki óeðlilegt að leggja til að styrkurinn verði 7 - 8 milljónir á ári.

Það er því mín tillaga að bæjarráð hafni tillögu meirihluta frístunaráðs og samþykki tillögu um að húsnæðisstyrkurinn verði 8.000.000 kr. á ári þar til félagið fær aðstöðu í húsnæði í eigu Akureyrarbæjar.Tillagan var borin upp og felld með 4 atkvæðum Guðmundar Baldvins Guðmundssonar B-lista, Sigríðar Huldar Jónsdóttur S-lista, Silju Daggar Baldursdóttur L-lista og Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttur V-lista.Meirihluti bæjarráðs samþykkir tillögu frístundaráðs. Gunnar Gíslason D-lista greiðir atkvæði á móti.Meirihluti bæjarráðs stendur við ákvörðun meirihluta frístundaráðs um að félaginu verði veittur styrkur að upphæð kr. 4.000.000 á ári næstu fjögur árin (2018-2021) sem við teljum að nægi til kjarnastarfsemi félagsins.

Bæjarráð gerir athugasemdir við orðræðu einstakra félagsmanna KFA í kjölfar ákvörðunar frístundaráðs og felur frístundaráði að óska eftir að málið verði tekið upp á vettvangi ÍBA.