Gjaldskrá fyrir kattahald

Birt í Stjórnartíðindum 8. janúar 2021 og breytingar birtar 23. desember 2022

GJALDSKRÁ
fyrir kattahald í Akureyrarbæ.

1. gr.

Skráningargjald.

Við skráningu kattar skal greiða skráningargjald kr. 2.500.

 

2. gr.

Eftirlitsgjald.

Árlega skal greiða eftirlitsgjald vegna kattar kr. 2.500.

 

3. gr.

(Breytt 23. desember 2022 - sjá auglýsingu í Stjórnartíðindum Nr. 1466/2022)

Handsömunargjald og daggjald.

Gjald vegna handsömunar skráðs kattar greiðist við afhendingu kr. 15.000.

Gjald vegna handsömunar óskráðs kattar greiðist við afhendingu kr. 45.000.

Umsýslugjald vegna óskráðra katta greiðist við hverja umsýslu kr. 45.000.

Að auki skal greiða daggjald kr. 3.850, fyrir hvern heilan dag, fyrir þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi kattar, þ.m.t. útkall starfsmanns, fóðrun og auglýsingar.
Óskráða ketti má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu.

 

4. gr.

Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar, með heimild í 5. mgr. 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum, öðlast gildi við birtingu.
Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir kattahald í Akureyrarkaupstað nr. 41/2017.

 

Samþykkt í bæjarstjórn Akureyrarbæjar, 15. desember 2020.

Breyting á 3. gr. samþykkt í bæjarstjórn Akureyrarbæjar 6. desember 2022.

Síðast uppfært 09. janúar 2023