Gjaldskrá fyrir hundahald

Birt í Stjórnartíðindum 8. janúar 2021 og breytingar birtar 23. desember 2022

GJALDSKRÁ
fyrir hundahald í Akureyrarbæ.

1. gr.

Skráningargjald.

Við skráningu hunds skal greiða skráningargjald kr. 8.000.

2. gr.

Eftirlitsgjald.

Árlega skal greiða eftirlitsgjald vegna hunds kr. 10.000.

3. gr.

Undanþága vegna björgunar- og hjálparhunda.

Björgunarsveitar- og hjálparhundar eru undanþegnir eftirlitsgjaldi, en eru eftir sem áður skrán­ingar­skyldir.

4. gr.

(Breytt 23. desember 2022 - sjá auglýsingu í Stjórnartíðindum Nr. 1465/2022)

Handsömunargjald og daggjald.

Gjald vegna handsömunar skráðs hunds greiðist við afhendingu kr. 15.000.

Gjald vegna handsömunar óskráðs hunds greiðist við afhendingu kr. 45.000.

Umsýslugjald vegna óskráðra hunda greiðist við hverja umsýslu kr. 45.000.

Að auki skal greiða daggjald kr. 3.850, fyrir hvern heilan dag, fyrir þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi hunds, þ.m.t. útkall starfsmanns, fóðrun og auglýsingar. Óskráða hunda má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu.

5. gr.

Afsláttur af eftirlitsgjaldi.

Heimilt er að veita þeim hundaeigendum, sem sótt hafa námskeið viðurkennds hundaþjálfara 50% afslátt af eftirlitsgjaldi, í eitt skipti fyrir hvern hund.

6. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í samþykkt um hundahald á Akureyri og ákvæði 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 40/2017.

Samþykkt í bæjarstjórn Akureyrarbæjar, 15. desember 2020.

Breyting á 4. gr. samþykkt í bæjarstjórn Akureyrarbæjar 6. desember 2022.

Síðast uppfært 09. janúar 2023