Brotalýsingar

Skv. umferðarlögum nr. 77/2019 má setja gjald vegna eftirfarandi stöðubrota. Tilvísanir í umferðarlög eru innan sviga ásamt tilvísun í reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra þar sem það á við.

 Helstu upplýsingamerki og hvað þau þýða:

Umferðarmerki - bannað að leggja ökutæki

 

Bann við stöðvun eða lagningu ökutækis sem gefið er til kynna með umferðarmerki, bannað að leggja ökutæki (c liður 1.mgr. 109.gr) (B21.11)
Umferðarmerki - bannað að stöðva eða leggja ökutæki

 

Bann við stöðvun eða lagningu ökutækis sem gefið er til kynna með umferðarmerki, bannað að stöðva ökutæki (c liður 1.mgr. 109.gr) (B24.11).
Umferðarmerki - bannað að leggja ökutæki - takmörkuð heimild

 

Bann við stöðvun eða lagningu ökutækis sem gefið er til kynna með umferðarmerki, mörk svæðis þar sem heimild til að leggja ökutæki er takmörkuð (c liður 1.mgr. 109.gr) (B.22.11).
Umferðarmerki - vistgataSkráningarskyldum ökutækjum má ekki leggja í vistgötu nema á merktum stæðum (2.mgr 9.gr) (D14.11).

 

Umferðarmerki - gangbraut 
Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því á gangbraut eða innan 5 metra frá henni (a liður 1. mgr. 29.gr.) (D02.11).

Umferðarmerki - stæði fyrir fatlað fólkAð undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði fyrir ökutæki fatlaðs fólks (a liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.21 og D01.11 með undirmerki J11.11).

 Umferðarmerki - hópbifreiðirAð undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á biðstöð hópbifreiða innan 15 metra frá merki (b liður 2.mgr. 29.gr.) (D09.21).
 Umferðarmerki - taxiAð undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði fyrir leigubifreið, vörubifreið eða hópbifreið (c liður 2.mgr. 29.gr.) (D09-11-leigubifreið).

Umferðarmerki - aðeins fyrir vörubifreiðirAð undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði fyrir leigubifreið, vörubifreið eða hópbifreið (c liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.32-vörubifreið).
 Umferðarmerki - aðeins fyrir hópbifreiðirAð undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði fyrir leigubifreið, vörubifreið eða hópbifreið (c liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.32-vörubifreið).
 Umferðarmerki - aðeins fyrir rafhleðsluAð undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu bifreið til rafhleðslu (d liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.34).

 Umferðarmerki - aðeins fyrir sjúkrabílaAð undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu sjúkrabifreið (e liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.37).
Umferðarmerki - aðeins fyrir reiðhjólAð undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu reiðhjóli (f liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.41).

Umferðarmerki - aðeins fyrir mótórhjól Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu bifhjóli (g liður 2.mgr. 29.gr.).

 Umferðarmerki - aðeins fyrir fólksbifreiðirAð undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu fólksbifreiðum (h liður 2.mgr. 29.gr.) (D01.33).

 

• Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja ökutæki á merktu stæði ætluðu lögreglu ( e liður 2.mgr. 29.gr.).

• Annað skv. 84. gr. og 1. mgr 86. gr. (d og e liður 1. mgr. 109.gr. ).

Almennar reglur sem gilda þótt engin skilti séu sjáanleg:

• Á vegi má einungis stöðva ökutæki eða leggja því hægra megin. Þar sem einstefnuakstur er má þó setja aðrar reglur, sbr. 1. mgr. 84. gr (2. mgr 28.gr.).

• Eigi má stöðva skráningarskylt ökutæki eða leggja því á stöðum sem ekki eru ætlaðir fyrir umferð slíkra ökutækja, svo sem gangstétt, göngustíg, göngugötu, hjólarein eða hjólastíg nema annað sé ákveðið, sbr. 1. mgr. 84. gr. Sama á við um umferðareyjar, grassvæði og aðra svipaða staði. (3.mgr. 28.gr.).

• Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því á vegamótum eða innan 5 metra frá næstu brún akbrautar á þvervegi (b liður 1.mgr. 29.gr.).

• Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því þannig að skyggi á umferðarmerki eða umferðarljós (c liður 1.mgr. 29.gr.).

• Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því í veggöngum, undir brú eða á brú, nema sérstaklega sé ráð fyrir því gert (d liður 1.mgr. 29.gr.).

• Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því í eða við blindhæð eða beygju eða annars staðar þar sem vegsýn er skert (e liður 1.mgr. 29.gr.).

• Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því þar sem akbraut er skipt í akreinar með óbrotinni mið- eða deililínu milli akreina eða svo nálægt slíkri línu að torveldi akstur inn á rétta akrein (f liður 1.mgr. 29.gr.).

• Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því á hringtorgi (g liður 1.mgr. 29.gr.).

• Eigi má leggja ökutæki að hluta eða í heild fyrir framan innkeyrslu að húsi eða lóð (a liður 3.mgr. 29.gr.)

• Eigi má leggja ökutæki við hlið ökutækis sem stendur við brún akbrautar, annars en reiðhjóls eða létts bifhjóls (b liður 3.mgr. 29.gr.).

• Eigi má leggja ökutæki í snúningshaus botnlangagötu (c liður 3.mgr. 29.gr.).

• Eigi má leggja ökutæki þannig að hindri aðgang að öðru ökutæki eða færslu þess af staðnum (d liður 3.mgr. 29.gr.).

• Eigi má leggja ökutæki við vatnshana slökkviliðs (e liður 3.mgr. 29.gr.).

• Veghaldari eða eftir atvikum landeigandi getur, að höfðu samráði við lögreglu, bannað stöðu eftirvagna, báta, húsbíla og annarra svipaðra tækja á götum og almennum bifreiðastæðum sem þykja valda óþægindum, óþrifnaði eða hættu (4. mgr 29. gr.).

Síðast uppfært 26. janúar 2022