Bæjarstjórn

3330. fundur 20. nóvember 2012 kl. 16:00 - 18:20 Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
 • Geir Kristinn Aðalsteinsson forseti bæjarstjórnar
 • Inda Björk Gunnarsdóttir
 • Guðmundur Baldvin Guðmundsson
 • Halla Björk Reynisdóttir
 • Oddur Helgi Halldórsson
 • Tryggvi Þór Gunnarsson
 • Víðir Benediktsson
 • Andrea Sigrún Hjálmsdóttir
 • Logi Már Einarsson
 • Ólafur Jónsson
 • Sigurður Guðmundsson
Starfsmenn
 • Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri
 • Heiða Karlsdóttir fundarritari
Dagskrá

1.Bæjarstjórn Akureyrar - breytingar í nefndum

Málsnúmer 2010060027Vakta málsnúmer

Lögð fram tillaga A-lista um breytingar á skipan áheyrnarfulltrúa og varaáheyrnarfulltrúa í íþróttaráði og varamanns í barnaverndarnefnd.

Íþróttaráð:
Jóhann Gunnar Sigmarsson, kt. 230281-4579, tekur sæti varaáheyrnarfulltrúa í íþróttaráði í stað Jóns Einars Jóhannssonar, kt. 160370-4349 og Jón Einar Jóhannsson, kt. 160370-4349 tekur sæti áheyrnarfulltrúa í stað Jóhanns Gunnars Sigmarssonar, kt. 230281-4579.

Barnaverndarnefnd:
Anna Hildur Guðmundsdóttir, kt. 221169-3449, tekur sæti varamanns í barnaverndarnefnd í stað Guðmundar Egils Erlendssonar, kt. 140775-3989.

Bæjarstjórn samþykkir tillöguna með 11 samhljóða atkvæðum.

2.Giljahverfi, þjónustuíbúðir við Borgarbraut, deiliskipulagsbreyting

Málsnúmer 2012100043Vakta málsnúmer

2. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 31. október 2012:
Í framhaldi af bókun skipulagsnefndar dags. 27. september 2012 leggur Guðríður Friðriksdóttir f.h. Fasteigna Akureyrarbæjar, kt. 710501-2380, fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi Giljahverfis á svæði vestan Giljaskóla við Borgarbraut vegna nýrrar lóðar fyrir fjölbýli/íbúðasambýli fyrir ungt fatlað fólk. Einnig fylgir tillaga að umhverfisskýrslu og hljóðskýrsla dags. 26. október 2012.
Samhliða tillögunni fylgir breytingaruppdráttur á deiliskipulagi Borgarbrautar - Vestursíðu, dags. 27. október 2012.
Skipulagsnefnd samþykkir tillögu að umhverfisskýrslu og að leitað verði samráðs um hana hjá Skipulagsstofnun.
Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar með 11 samhljóða atkvæðum.

3.Hlíðahverfi suðurhluti - deiliskipulag

Málsnúmer 2011120040Vakta málsnúmer

1. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 14. nóvember 2012:
Deiliskipulag Hlíðahverfis, suðurhluta, var auglýst frá 19. september 2012 með athugasemdafresti til 31. október 2012.
Sex athugasemdir bárust. Útdráttur úr innsendum athugasemdum er í meðfylgjandi skjali merktu "Hlíðahverfi suðurhluti - athugasemdir og svör, dags. 14.11. 2012".
Óskað var eftir umsögn frá Vegagerðinni sem barst þann 28. september 2012. Vegagerðin gerir ekki athugasemd við deiliskipulagið. Hverfisnefnd Holta- og Hlíðahverfis var tilkynnt um auglýsingu á deiliskipulaginu.
Skipulagsnefnd tekur tillit til hluta athugasemdanna. Sjá nánar í meðfylgjandi skjali merktu "Hlíðahverfi suðurhluti - athugasemdir og svör, dags. 14.11. 2012".
Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

Í upphafi þessa dagskrárliðar vakti Oddur Helgi Halldórsson L-lista á því athygli að hann teldi sig vanhæfan að fjalla um þennan lið.

Með vísan til 7. mgr. 20. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 var meint vanhæfi lagt upp til atkvæða fyrir bæjarstjórn og var það samþykkt með 9 atkvæðum gegn atkvæði Ólafs Jónssonar D-lista.

Logi Már Einarsson S-lista sat hjá við afgreiðslu.

Oddur Helgi Halldórsson L-lista vék af fundi við umræðu og afgreiðslu málsins.

Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar með 10 samhljóða atkvæðum.

4.Reglur um styrkveitingar nefnda - 2012

Málsnúmer 2012010384Vakta málsnúmer

3. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 8. nóvember 2012:
Tekið fyrir að nýju, bæjarráð vísaði drögum að reglum um styrkveitingar hjá Akureyrarbæ til frekari vinnslu í vinnuhópnum á fundi sínum þann 1. nóvember sl.
Bæjarráð samþykkir drögin fyrir sitt leyti með þeirri breytingu sem gerð var á fundinum og vísar þeim til bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir framlagðar reglur um styrkveitingar nefnda með 11 samhljóða atkvæðum.

5.Álagning gjalda - útsvar 2013

Málsnúmer 2012110063Vakta málsnúmer

5. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 15. nóvember 2012:
Lögð fram tillaga að útsvarsprósentu.
Bæjarráð samþykkir að útsvarsprósenta verði óbreytt eða 14,48% og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir tillöguna með 11 samhljóða atkvæðum.

6.Álagning gjalda - fasteignagjöld 2013

Málsnúmer 2012110064Vakta málsnúmer

6. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 15. nóvember 2012:
Lögð fram tillaga um álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2013:

a) i Fasteignaskattur íbúðarhúsnæðis verði 0,38% af fasteignamati húsa og lóða.
ii Fasteignaskattur á hesthús verði 0,625% af fasteignamati húsa og lóða.

b) Fasteignaskattur sjúkrastofnana, skóla, heimavista, leikskóla, íþróttahúsa og bókasafna verði 1,32% af fasteignamati og lóðarréttindum.

c) Fasteignaskattur af öðru húsnæði en a) og b) lið verði 1,65% af fasteignamati húsa og lóða.

d) Lóðarleiga verði 0,5% af fasteignamati lóða fyrir íbúðarhúsnæði.

e) Lóðarleiga verði 2,8% af fasteignamati lóða vegna b) og c) liðar.

f) Vatnsgjald íbúðarhúsnæðis verði fast gjald kr. 7.579,60 pr. íbúð og kr. 113,70 pr. fermetra.

g) Vatnsgjald af öðru húsnæði en íbúðum verði fast gjald kr. 15.159,20 pr. eign og kr. 113,70 pr. fermetra.

Árlegt vatnsgjald í sumarbústöðum/frístundahúsum skal að lágmarki vera kr. 21.471,20 á ári.

Árleg vatnsgjöld fyrir sveitabýli, eitt íbúðarhús og útihús á sömu kennitölu skulu vera eitt fastagjald og fullt fermetragjald af íbúðarhúsinu og 1/2 fermetragjald af öðrum húsum.

Aukavatnsgjald
Auk vatnsgjalds, skulu fyrirtæki og aðrir, er nota vatn til annars en heimilisþarfa, greiða aukavatnsgjald. Aukavatnsgjald skal að jafnaði innheimta samkvæmt mæli sem Norðurorka leggur til og er gjald fyrir mæli innifalið í fastagjaldi fyrir matseiningu. Mælar eru settir upp þar sem áætla má að vatnsnotkun sé mikil. Auk þessa er ákvæði í reglugerð um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005 sem heimilar innheimtu samkvæmt áætlun ef ekki er hægt að koma við mælingu.

Rúmmálsgjald 20,38 kr./m³. Fyrstu 100.000 m³.
Rúmmálsgjald 18,70 kr./m³. Eftir fyrstu 100.000 m³ til 250.000 m³.
Rúmmálsgjald 15,29 kr./m³. Eftir fyrstu 250.000 m³.

Miðað er við ársnotkun.

h) Fráveitugjald verði 0,15% af fasteignamati húsa og lóða.

Vatnsgjald og fráveitugjald (holræsagjald) leggst á nýjar eignir þegar þær teljast fokheldar skv. fasteignamati.

Almennir gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2013 eru átta, 3. dagur hvers mánaðar frá febrúar til september. Gjalddagi fasteignagjalda, að lægri fjárhæð en 10.000 kr., er 3. febrúar 2013. Gjalddagar fasteignagjalda, sem lögð eru á nýjar eignir á árinu, eru jafn margir og almennu gjalddagarnir sem eftir eru ársins þegar álagning fer fram. Frá 1. september er einn gjalddagi vegna nýrra eigna, 3. dagur hvers mánaðar eftir álagningu.

Bæjarráð samþykkir tillögu um álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2013 og vísar henni til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu með 11 samhljóða atkvæðum.

7.Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013-2016 - gjaldskrár 2013

Málsnúmer 2012060047Vakta málsnúmer

7. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 15. nóvember 2012:
Lögð fram tillaga að gjaldskrám Akureyrarbæjar 2013.
Bæjarráð frestar afgreiðslu á liðnum: gjaldskrá leikskóla og skólavistunar, Sigurhæðir, Davíðshús og Listamiðstöðin Kaupvangsstræti, en samþykkir að öðru leyti tillögu að gjaldskrám 2013 með þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum og vísar þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn samþykkir gjaldskrár fyrir árið 2013, að undanskildum þeim gjaldskrám sem bæjarráð frestaði afgreiðslu á, með 10 atkvæðum gegn atkvæði Ólafs Jónssonar D-lista.

8.Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013-2016 - seinni umræða

Málsnúmer 2012060047Vakta málsnúmer

8. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 15. nóvember 2012:
9. liður í fundargerð bæjarstjórnar dags. 6. nóvember 2012:
Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2013 til frekari yfirferðar í bæjarráði og síðari umræðu í bæjarstjórn.
Áætlunin tekur til eftirfarandi þátta:

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A og B-hluti
Samstæðureikningur, Sveitarsjóður A-hluti
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2013
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2014
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2015
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2016
Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2013-2016

A-hluta stofnanir:
Aðalsjóður
Eignasjóður gatna o.fl.
Fasteignir Akureyrarbæjar
Framkvæmdamiðstöð

B-hluta stofnanir:
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar
Félagslegar íbúðir
Framkvæmdasjóður Akureyrar
Fráveita Akureyrar
Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur
Hafnasamlag Norðurlands
Heilsugæslustöðin á Akureyri
Norðurorka hf
Strætisvagnar Akureyrar
Öldrunarheimili Akureyrar

Bæjarráð vísar frumvarpinu til bæjarstjórnar til síðari umræðu og afgreiðslu og lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.

Eftirfarandi tillögur að bókunum vegna fjárhagsáætlunar 2013 lagðar fram:

a) Starfsáætlanir

Bæjarstjórn felur nefndum og ráðum að yfirfara starfsáætlanir í samráði við stjórnendur og gera á þeim þær breytingar sem nauðsynlegar eru með tilliti til fjárhagsáætlunar Akureyrarkaupstaðar. Bæjarstjórn mun svo taka starfsáætlanirnar til umræðu.

b) Kaup á vörum og þjónustu

Nýta skal kosti almennra útboða við framkvæmdir og vöru- og þjónustukaup þar sem því verður við komið skv. Innkaupastefnu Akureyrarkaupstaðar. Sérstök áhersla verður lögð á að ná ítrustu hagkvæmni í innkaupum og meta skal endurnýjunarþörf búnaðar sérstaklega. Gerðir skulu þjónustusamningar við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmni slíkra samninga getur notið sín.

c) Áherslur við framkvæmd fjárhagsáætlunar

Bæjarstjórn ítrekar tilmæli til stjórnenda bæjarins um að gæta ítrasta aðhalds í öllum rekstri bæjarins á árinu 2013. Mikilvægt er að allri yfirvinnu sé haldið í lágmarki og þeim eindregnu tilmælum er beint til stjórnenda að meta vandlega yfirvinnuþörf og leita leiða til að draga úr henni. Jafnframt skulu stjórnendur meta sérstaklega þörf á nýráðningum og möguleika á hagræðingu með breyttu verkferli þegar störf losna.

Bæjarstjórn afgreiddi tillögurnar á eftirfarandi hátt:

a) liður var samþykktur með 11 samhljóða atkvæðum .

b) liður var samþykktur með 11 samhljóða atkvæðum.

c) liður var samþykktur með 11 samhljóða atkvæðum.

Afgreiðsla frumvarpsins var á þessa leið:

Lögð fram tillaga um breytingu á frumvarpi að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2013:

a) Lagt er til að minnka lántökur í A-hluta um 350.000.000 kr. þannig að lántökur verði 500.000.000 kr. á árinu 2013 í stað 850.000.000 kr. Lægri lántöku verður mætt með lækkun á handbæru fé um samsvarandi fjárhæð.

b) Tilfærsla fjármagns innan framkvæmdayfirlits.

Fjárveiting til KA svæðis er hækkuð um 10.000.000 kr. og verður 260.000.000 kr.

Fjárveiting til sundlaugar, rennibraut er lækkuð um 10.000.000 kr. og verður 20.000.000 kr.

Hjá Eignasjóði gatna er fjárveiting til nýbyggingar gatna lækkuð um 10.000.000 kr. og verður 156.000.000 kr. Jafnframt er tekin upp fjárveiting til bifreiðakaupa hjá eignasjóðnum um 10.000.000 kr.

Tillagan var borin upp til afgreiðslu og samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

Aðalsjóður (niðurstaða á bls. 21-24)

Aðalsjóður með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 32.186 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 13.377.538 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum.

Ólafur Jónsson D-lista sat hjá við afgreiðslu.

A-hluta stofnanir: (byrja á bls. 25)

I. Eignasjóður gatna, rekstrarniðurstaða 2.046 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 6.812.725 þús. kr.

II. Fasteignir Akureyrarbæjar, rekstrarniðurstaða 48 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 15.285.949 þús. kr.

III. Framkvæmdamiðstöð, rekstrarniðurstaða 6.822 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 131.485 þús. kr.

Allir þessir liðir A-hluta stofnana voru bornir upp í einu lagi og samþykktir með 10 samhljóða atkvæðum.

Ólafur Jónsson D-lista sat hjá við afgreiðslu.

Samstæðureikningur (bls. 9)

Samstæðureikningur A-hluta með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 41.101 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi 26.110.188 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum.

Ólafur Jónsson D-lista sat hjá við afgreiðslu.

B-hluta stofnanir: (byrja á bls. 37)

Nöfn stofnana og rekstrarniðurstöður eru:

I. Bifreiðastæðasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -1.094 þús. kr.

II. Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar, rekstrarniðurstaða 618 þús. kr.

III. Félagslegar íbúðir, rekstrarniðurstaða -56.219 þús. kr.

IV. Framkvæmdasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -32.922 þús. kr.

V. Fráveita Akureyrarbæjar, rekstrarniðurstaða 93.703 þús. kr.

VI. Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur, rekstrarniðurstaða -10.794 þús. kr.

VII. Hafnasamlag Norðurlands, rekstrarniðurstaða 64.566 þús. kr.

VIII. Heilsugæslustöðin á Akureyri, rekstrarniðurstaða -862 þús. kr.

IX. Norðurorka hf, rekstrarniðurstaða 538.513 þús. kr.

X. Strætisvagnar Akureyrar, rekstrarniðurstaða 11.088 þús. kr.

XI. Öldrunarheimili Akureyrar, rekstrarniðurstaða 0 þús. kr.

Áætlanir allra þessara B-hluta stofnana voru bornar upp í einu lagi og samþykktar með 10 samhljóða atkvæðum.

Ólafur Jónsson D-lista sat hjá við afgreiðslu.

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar: (bls. 3)

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar með rekstarniðurstöðu að fjárhæð 551.699 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 38.642.760 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum.

Ólafur Jónsson D-lista sat hjá við afgreiðslu.

Bókun:

Bæjarstjórn lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.

Bókunin var borin undir atkvæði og samþykkt með 10 samhljóða atkvæðum.

Ólafur Jónsson D-lista sat hjá við afgreiðslu.

Forseti lýsti yfir að 8. liður dagskrárinnar ásamt 8. lið í fundargerð bæjarráðs frá 15. nóvember 2012 séu þar með afgreiddir.

9.Stefnuumræða/stöðuskýrsla í bæjarstjórn 2012 - Hafnasamlag Norðurlands

Málsnúmer 2012010347Vakta málsnúmer

Starfsáætlun/stöðuskýrsla Hafnasamlags Norðurlands.
Víðir Benediktsson varabæjarfulltrúi og formaður Hafnasamlags Norðurlands gerði grein fyrir áætluninni.
Almennar umræður urðu í kjölfarið.

10.Skýrsla bæjarstjóra

Málsnúmer 2010090095Vakta málsnúmer

Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri fór yfir helstu atriði í störfum sínum frá síðasta bæjarstjórnarfundi.
Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar:

Bæjarráð 8. og 11. nóvember 2012
Skipulagsnefnd 14. nóvember 2012
Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 7. og 14. nóvember 2012
Stjórn Fasteigna Akureyrarbæjar 16. nóvember 2012
Íþróttaráð 15. nóvember 2012
Félagsmálaráð 7. nóvember 2012
Samfélags- og mannréttindaráð 7. nóvember 2012
Framkvæmdaráð 16. nóvember 2012

Hægt er að nálgast fundargerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar / www.akureyri.is / Stjórnkerfið / Fundargerðir

Fundi slitið - kl. 18:20.