Gjaldskrá sorphirðu í Akureyrarbæ

Birt í Stjórnartíðindum 23. janúar 2020 og breytingar birtar 23. desember 2022, 18. janúar 2023 og 12. desember 2023

GJALDSKRÁ
fyrir sorphirðu í Akureyrarbæ.

1. gr.

Bæjarstjórn Akureyrarbæjar leggur á sérstakt sorphirðugjald, gjald fyrir móttöku á gjald­skyldu flokkuðu sorpi, og gjald fyrir móttöku á gleri, múrbroti og malbiksbroti.

 

2. gr.

Sorphirðugjald skal lagt á allar íbúðir sem virtar eru í fasteignamati. Einnig skal sorphirðugjald lagt á aukaíbúðir í húsum sem virtar eru í fasteignamati sem óskiptar eignir.

Sorphirðugjaldinu er ætlað að standa undir kostnaði við sorphirðu, sorpeyðingu og urðun sorps, ásamt kostnaði við rekstur endurvinnslustöðva og grenndarstöðva.

 

3. gr.

Sorphirðugjaldið greiðist með fasteignagjaldi og eru gjalddagar þess hinir sömu og gjald­dagar fasteignagjalda.

 

4. gr.

(Breytt 12. desember 2023 sjá auglýsingu í stjórnartíðindum Nr. 1518/2023)

Sorphirðugjald á íbúð er 50.268 kr.

Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga auk áfallins innheimtu­kostnaðar.

Innifalin í sorphirðugjaldi er móttaka á gjaldfrjálsu flokkuðu sorpi til eyðingar og endurvinnslu, á endurvinnslustöð gámasvæðisins að Réttarhvammi.

Innifalið í sorphirðugjaldi er móttaka á gjaldskyldu flokkuðu sorpi til eyðingar og endurvinnslu, á endurvinnslustöð gámasvæðis að Réttarhvammi, gegn framvísun 16 skipta klippikorts, sem fæst árlega. Hvert klipp gildir fyrir 0,25 m³, sem samsvarar 240 l heimilistunnu. Aukakort fyrir einstak­linga kosta: 16 skipta klippikort kr. 11.300, 8 skipta klippikort kr. 5.650.

Sérstakt gjald er lagt á móttöku á malbiksbroti, og móttöku á múr- og glerbroti, ef það er umfram eðlilega heimilislosun, sbr. 5. gr.

 

5. gr.

(Breytt 12. desember 2023 sjá auglýsingu í stjórnartíðindum Nr. 1518/2023)

Fyrir móttöku á malbiksbroti á Malbikunarstöð Akureyrar, skal greiða 7,19 kr./kg vegna kostn­aðar við endurvinnslu og geymslu.

Fyrir losun úrgangs vegna götusópunar (olíuskilja) skal greiða 7,19 kr./kg.

Fyrir móttöku á múr- og glerbroti, sem er umfram eðlilega heimilislosun, að Sjafnarnesi 2-4, Akureyri, skal greiða 8,50 kr./kg vegna kostnaðar við endurvinnslu og geymslu.

Fyrir móttöku á malbiksbroti og múr- og glerbroti frá öðrum sveitarfélögum eða aðilum með lögheimili utan Akureyrar skal greiða 75 kr./kg.

Ef úrgangur er blanda af múr og gler eða í honum er annar úrgangur skal greiða 75 kr./k

 

6. gr.

 

Sorphirðugjald skal tryggt með lögveði í viðkomandi fasteign í tvö ár frá gjalddaga.

 

7. gr.

(Breytt 23. desember 2022 - sjá auglýsingu í Stjórnartíðindum Nr. 1467/2022

Jarðvegslosun að Jaðri.

Gjaldskrá að Jaðri miðast við losun fyrir einn mánuð í senn og er tímabilið 1.-31. hvers mánaðar.

Lágmarkslosunargjald fyrir hvern mánuð er kr. 6.400.

Ef 2-15 m³ eru losaðir innan mánaðar greiðast 3.200 kr. fyrir hvern losaðan m³, lágmarksgjald er þó alltaf 6.400 kr.

Sé losun meiri en 15 m³ innan mánaðar greiðist 400 kr. fyrir hvern losaðan m³, lágmarksgjald er þó alltaf 6.400 kr.

 

8. gr.

Gjaldskrá þessi tekur gildi við birtingu. Gjaldskráin er samþykkt í bæjarstjórn Akureyrar­bæjar 17. desember 2019. Jafnframt fellur brott gjaldskrá sama efnis nr. 125/2019.

 

Síðast uppfært 28. desember 2023