Auglýsingar

Skipulagslýsing fyrir gististarfsemi á íbúðarsvæðum

Skipulagslýsing fyrir gististarfsemi á íbúðarsvæðum

Unnið er að gerð aðalskipulagsbreytingar fyrir gististarfsemi á íbúðarsvæðum á Akureyri. Í tillögunni eru gerðar breytingar á stefnu aðalskipulags Akureyrar 2018-2030 varðandi heimildir fyrir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi á íbúðarsvæðum.Skipulagslýsingin liggur frammi í þjónustuveri Akureyrarb…
Lesa fréttina Skipulagslýsing fyrir gististarfsemi á íbúðarsvæðum
Samþykkt skipulagstillaga - Ásatún, spennistöð

Samþykkt skipulagstillaga - Ásatún, spennistöð

Breyting á deiliskipulagi Naustahverfis – Ásatún.Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar samþykkti 7. maí 2019 deiliskipulagsbreytingu fyrir Ásatún.Breytingin felur í sér að afmörkuð er lóð og byggingarreitur vegna færslu spennistöðvar frá Miðhúsabraut.Deiliskipulagstillagan hefur hlotið meðferð í samræmi v…
Lesa fréttina Samþykkt skipulagstillaga - Ásatún, spennistöð
Breyting á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030, niðurstaða bæjarstjórnar.

Breyting á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030, niðurstaða bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn Akureyrarbæjar hefur þann 3. september 2019 samþykkt breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, vegna afmörkunar svæðis til efnistöku við Glerárós.Breytingin felur í sér að afmarkað er svæði fyrir efnistöku við Glerárós. Framkv…
Lesa fréttina Breyting á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030, niðurstaða bæjarstjórnar.
Samþykktar skipulagstillögur

Samþykktar skipulagstillögur

Breyting á deiliskipulagi Hagahverfis – húsreitir 4 og 5.Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar samþykkti þann 29. maí 2019 deiliskipulagsbreytingu fyrir Nausta­hverfi, 3. áfanga – Hagahverfi.Í breytingunni felst að lóðir eru sameinaðar í samræmi við fyrirliggjandi erindi, fjölgað er bíla­stæðum, afmörkun …
Lesa fréttina Samþykktar skipulagstillögur
Rangárvellir – Tillaga að deiliskipulagsbreytingu

Rangárvellir – Tillaga að deiliskipulagsbreytingu

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að deiliskipulagsbreytingu.Skipulagssvæðið afmarkast af skógræktar- og landgræðslusvæði og óbyggðu svæði til norðurs, austurs og suðurs, til vesturs og suðurs af lóð nr. 3 liggur lóð nr. 1 við R…
Lesa fréttina Rangárvellir – Tillaga að deiliskipulagsbreytingu
Miðbærinn, Skipagata 12 – Tillaga að deiliskipulagsbreytingu

Miðbærinn, Skipagata 12 – Tillaga að deiliskipulagsbreytingu

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að deiliskipulagsbreytingu.Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að nýtingarhlutfall er hækkað, byggingarreitur er stækkaður til vesturs og norðurs og á 2. og 3ju hæð verði heimilt að byggja svalir 1,75…
Lesa fréttina Miðbærinn, Skipagata 12 – Tillaga að deiliskipulagsbreytingu
Lóð við Glerárskóla, skólasvæðið við Höfðahlíð, Hlíðarhverfi og Glerárvirkjun  – breyting á aðalskip…

Lóð við Glerárskóla, skólasvæðið við Höfðahlíð, Hlíðarhverfi og Glerárvirkjun – breyting á aðalskipulagi og tillögur að deiliskipulagi

Eftirtaldar skipulagstillögur eru auglýstar samhliða: Lóð við Glerárskóla - breyting á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur þann 18. júní 2019 samþykkt að auglýsa breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030, skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu…
Lesa fréttina Lóð við Glerárskóla, skólasvæðið við Höfðahlíð, Hlíðarhverfi og Glerárvirkjun – breyting á aðalskipulagi og tillögur að deiliskipulagi
Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 Krossaneshagi B-áfangi

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 Krossaneshagi B-áfangi

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur samþykkt að auglýsa breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030, skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.Breytingin felst í því að hluti núverandi athafnasvæðis, merkt AT5, sem liggur sunnan Óðinsness og vestan Krossanesbrautar breytist í iðnaðarsvæði.…
Lesa fréttina Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 Krossaneshagi B-áfangi
Samþykktar skipulagstillögur

Samþykktar skipulagstillögur

Breyting á deiliskipulagi - Geirþrúðarhagi 6.Skipulagsráð Akureyrarkaupstaðar hefur þann 15. maí 2019 samþykkt deiliskipulagsbreytingu fyrir Geirþrúðarhaga 6.Breytingin felur í sér að bílastæði stækka um 1,5 m til vesturs og að bil milli bílastæðalóða verði 3 m í stað 8 m. Stækkar því lóðin úr 1856 …
Lesa fréttina Samþykktar skipulagstillögur
Samþykktar skipulagstillögur

Samþykktar skipulagstillögur

Breyting á deiliskipulagi Mýrarhverfis – Þingvallastræti 40.Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur þann 16. október 2018 samþykkt deiliskipulagsbreytingu fyrir Þingvallastræti 40.Breytingin felur í sér stækkun á byggingarreit fyrir viðbyggingu um 4,74 metra til suðurs og er heildarstærð stækkunarinna…
Lesa fréttina Samþykktar skipulagstillögur
Samþykktar skipulagstillögur

Samþykktar skipulagstillögur

Breyting á deiliskipulagi miðbæjarins – Gránufélagsgata 4.Skipulagsráð Akureyrarkaupstaðar hefur þann 10. apríl 2019 samþykkt deiliskipulagsbreytingu fyrir Gránufélagsgötu 4.Breytingin felur í sér að gert er ráð fyrir auknu byggingarmagni og heimild til að láta svalir ná út fyrir byggingarreit, nýti…
Lesa fréttina Samþykktar skipulagstillögur