Jafnréttis- og mannréttindamál

Skrifstofustjóri samfélagssviðs gegnir starfi jafnréttisráðgjafa. Jafnréttisráðgjafi sér um framkvæmd og eftirfylgni við mannréttindastefnu í samvinnu við frístundaráð og bæjaryfirvöld.

Hlutverk ráðgjafans er að veita stofnunum og starfsfólki bæjarins fræðslu og ráðgjöf um hvaðeina sem snertir jafnréttismál og mannréttindi almennt, m.a. réttindi starfsfólks og samþættingu jafnréttisstarfs við starfsemi og þjónustu bæjarins. Jafnréttisráðgjafi hefur einnig umsjón með úttektum og greiningum á stöðu mannréttinda í bæjarkerfinu.

Mannréttindastefna Akureyrarbæjar 2020-2023

Réttindi starfsmanna eru tryggð með eftirfarandi lögum og tekur mannréttindastefna Akureyrarbæjar mið af þeim:
Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020
Lög um jafna meðferð á vinnumarkaði nr. 86/2018

Réttindin eru eftirfarandi:
• Starfsfólki skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf óháð kyni og aldri.
• Ekki er heimilt að mismuna við ráðningar beint né óbeint.
• Tryggt verði að starfsfólk njóti sömu möguleika til starfsþróunar.
• Starfsfólki skal gert kleift að samræma starfs- og fjölskylduábyrgð eins og kostur er og eftir því sem verkefni og aðstæður leyfa.
• Sérstakar ráðstafanir eru gerðar til að koma í veg fyrir kynbundið ofbeldi, kynbundna eða kynferðislega áreitni á vinnustöðum.        Stjórnendur verði ávallt meðvitaðir um ríkjandi vinnustaðamenningu.
• Starfsfólk allt skal hljóta jafna meðferð óháð kyni, kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu.

Síðast uppfært 26. janúar 2021