Ferðakostnaður

 Ferðakostnaður

Almenna reglan er að kostnaður vegna ferða og dvalar er greiddur samkvæmt framlögðum reikningum og ekki eru greiddir dagpeningar. Í undantekningartilvikum eru greiddir dagpeningar.

Eyðublöð: ferðakostnaður og dagpeningar.

Akstur í þágu vinnuveitanda

Þeir starfsmenn sem nota eigin bifreið í þágu Akureyrarbæjar og hafa undirritað samkomulag um akstur í þágu vinnuveitanda hafa heimild til að skrá akstur í Vinnustund.  Yfirmaður gerir samning við starfsmenn og skilar til launadeildar.  

Vinnustund - Leiðbeiningar vegna skráningar aksturs í þágu vinnuveitanda

Kjarasamninganefnd Akureyrarbæjar hefur samþykkt leiðbeinandi verklagsreglur um greiðslur fyrir akstur starfsmanna á einkabifreiðum í þágu Akureyrarbæjar.

 

Á heimasíðu fjármálaráðuneytisins er að finna upplýsingar um akstursgjald og dagpeninga.

Síðast uppfært 18. janúar 2022