Mat á umönnunarþörf fatlaðra barna

Fjárhagsleg aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna:

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks er það hlutverk fjölskyldusviðs að annast mat á umönnunarþörf barna með fötlun. Foreldrum er kynntur réttur til umönnunargreiðslna, þeir aðstoðaðir við að fylla út umsókn og starfsmaður metur síðan álag og umönnunarþörf og gerir tillögur til Tryggingastofnunar út frá því.

Einnig fá foreldrar barna með vægari hegðunar- og þroskaraskanir aðstoð við útfyllingu gagna er varða umönnunarmat ef þeir óska eftir því þó okkur sé ekki ætlað að gera tillögur til Tryggingastofnunar.

Umsóknareyðublað er hægt að nálgast á heimasíðu Tryggingastofnunar

Ferli umsókna vegna umönnunarbóta vegna barna með fötlun

  1. Foreldrar/forráðamenn senda umsókn til Fjölskyldusviðs, sem kannar vandlega aðstæður hins fatlaða. Einnig aðstoðum við foreldra við útfyllingu umsóknar ef þeir kjósa það.
  2. Greiningaraðili sendir jafnframt upplýsingar/vottorð til Fjölskyldusviðs um fötlun og félagslegar aðstæður hins fatlaða.
  1. Fjölskyldusvið gerir tillögur um mat vegna þeirra barna sem njóta þjónustu samkvæmt lögum um málefni fatlaðra og byggir mat sitt á læknisvottorði og umönnunarþörf barnsins.

Tryggingastofnun metur síðan forsendur út frá læknisvottorði og tillögum Fjölskyldudeildar.

Frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fjölskyldusviðs í síma 460 1420 og hjá Þórhildi G Kristjánsdóttur, netfang: thorhildurk@akureyri.is

                                                                             ---------------------------------------------

Um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna - umönnunargreiðslur:

Hverjir eiga rétt á greiðslum?

Framfærendur fatlaðra og langveikra barna geta átt rétt á aðstoð frá Tryggingastofnun ríkisins, ef sjúkdómur eða andleg eða líkamleg hömlun hefur í för með sér sannanleg tilfinnanleg útgjöld og sérstaka umönnun eða gæslu. Einnig er heimilt að veita aðstoð til framfærenda barna með alvarleg þroskafrávik og barna með hegðunarvandamál. Um tvíþætta aðstoð getur verið að ræða:

a) umönnunarkort til lækkunar læknis- og lyfjakostnaðar.
b) mánaðarlegar umönnunargreiðslur.

Aðstoðin er alltaf ákveðin til tiltekins tíma, að hámarki til fimm ára. Hægt er að meta greiðslur allt að tvö ár aftur í tímann,enda hafi greining farið fram fyrir þann tíma og vandi barnsins leitt til tilfinnanlegs kostnaðar og sérstakrar umönnunar/gæslu.

Skilgreining á hugtökum:

Með hugtakinu

  • fatlað barn er átt við barn, sem vegna greindarskerðingar, geðrænna truflana eða líkamlegrar hömlunar þarf sérstaka þjálfun, aðstoð og gæslu á uppvaxtarárum sínum.
  • langveikt barn er átt við barn, sem þarfnast læknisfræðilegrar meðferðar vegna alvarlegs og/eða langvinns sjúkdóms.
  • alvarleg þroskafrávik er átt við barn með þroskafrávik sem jafna má við fötlun.
  • hegðunarvandamál er átt við barn með hegðunarvandamál sem jafna má við geðræna sjúkdóma.

Umönnunargreiðslur eru mismunandi eftir alvarleika fötlunar, umönnunarþyngd og þjónustu.

Skerðing greiðslna

Almenn leikskóla- og skólaþjónusta skerðir ekki greiðslur, né heldur samfelld vistun vegna sumarorlofs í allt að fjórar vikur. Önnur dagleg sértæk þjónusta, sem er án endurgjalds og nemur samfellt fjórum klst. eða meir, skerðir greiðslur. Umtalsverð skammtímavistun skerðir einnig greiðslur. Við vistun utan heimilis falla greiðslur niður.

Athugið: Foreldrar barna með skammvinnar endurteknar sýkingar, t.d. eyrnabólgu, eiga ekki rétt á umönnunargreiðslum vegna veikinda barna sinna.

Umönnunarkort

Þau börn sem eiga við minni vandamál að stríða og eiga ekki rétt á umönnunargreiðslum gætu átt rétt á umönnunarkorti til lækkunar á læknis- og lyfjakostnaði. Þeir sem fá umönnunargreiðslur eiga einnig rétt á umönnunarkorti. Gegn framvísun umönnunarkorts greiða framfærendur sama gjald fyrir lyf og elli- og örorkulífeyrisþegar. Umönnunarkort lækkar einnig kostnað vegna læknisvitjana og sérfræðilæknisþjónustu.
Gildistími umönnunarkortsins er frá fæðingu, ef um meðfæddan sjúkdóm eða fötlun er að ræða en miðast annars við greiningu og nær allt að 18 ára aldri. Heimilt er að lengja gildistíma til allt að 20 ára aldurs vegna barna í foreldrahúsum með alvarlega og langvarandi sjúkdóma eða alvarlega fjölfötlun.

Nánari upplýsingar eru í:

Reglugerð um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna

Síðast uppfært 04. september 2018