Heimaþjónusta

Markmið heimaþjónustu er að efla notandann til sjálfsbjargar og sjálfræðis og gera honum kleift að búa sem lengst á eigin heimili við sem eðlilegastar aðstæður.  Við framkvæmd þjónustunnar skal þess gætt að hvetja notandann til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum og virða sjálfsákvörðunarrétt hans.

Heimaþjónusta Akureyrarbæjar, búsetusvið, sinnir eftirfarandi þjónustuþáttum:

• Félagslegri heimaþjónustu skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991

• Frekari liðveislu skv. lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992

Greitt er fyrir þjónustuna samkvæmt gjaldskrá sem velferðarráð Akureyrarbæjar setur.


Heimaþjónusta er margvísleg aðstoð við heimili, fjölskyldur og einstaklinga og tekur til eftirfarandi þátta:

• Aðstoðar við eigin umsjá

• Aðstoðar við heimilishald

• Félagslegs stuðnings

• Aðstoðar við umsjá veikra eða fatlaðra barna

• Heimsendingar matar

Heimaþjónusta og heimahjúkrun starfrækja sameiginlega næturvakt.

Hverfisstöðvar heimaþjónustu eru í Víðilundi 22, sími 461-1249 og Bugðusíðu 1, sími 462-6933.

 

Í íbúagátt er hægt að sækja rafrænt um þjónustu:Umsókn um heimaþjónustu

Umsóknareyðublöð fyrir heimaþjónustu: word skjal 

Umsóknir um heimaþjónustu skulu berast til búsetusviðs Akureyrarbæjar, Glerárgötu 26 (2. hæð), 600 Akureyri.
Opið er alla virka daga kl. 9:00-15:00, sími 460-1410.
Einnig má senda þær sem viðhengi á netfangið busetusvid@akureyri.is

Starfshópur sem skipaður er af sviðsstjóra búsetusviðs metur þjónustuþörf ásamt fulltrúa frá heimahjúkrun.
Auk þess sér heimaþjónustan um mat á þjónustuþörf fyrir nágrannasveitarfélögin samkvæmt samningi.

Tengiliðir heimaþjónustu eru:

Bergdís Ösp Bjarkadóttir, forstöðumaður heimaþjónustu A, sími 460-1410, netfang bergdis@akureyri.is 
Símatími alla virka daga 13-14.

Elfa Björk Gylfadóttir, forstöðumaður heimaþjónustu B, sími 460-1410, netfang ebg@akureyri.is

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar:

Síðast uppfært 31. ágúst 2018