Félag eldri borgara

Félag eldri borgara á Akureyri (ebak) var stofnað  3. október 1982. Það er eitt af aðildarfélögum Landssambands eldri borgara. Í stjórn félagsins sitja 7 aðalmenn og 3 varamenn. Fastanefndir félagsins eru 9. Aðalfundur er haldinn í lok mars.

Meginmarkmið með starfi Félags eldri borgara á Akureyri er að bjóða félagsmönnum uppá ýmsa tómstundaiðju og afþreyingu. Má þar nefna fræðslufundi, námskeið, ýmsar kynningar, skemmtikvöld (kráarkvöld), bingó, félagsvist, bridds og ýmsar kynningar. Vegna þróunar í velferðartækni er þeim sem lítið kunna á tölvur kynnt notkun spjaldtölva.

Yfir sumarið hefur félagið staðið fyrir gönguferðum m.a. í Kjarnaskógi. Þá býðst félagsmönnum kostur á að fara í styttri og lengri hópferðir innanlands og utan. Undanfarin ár hafa félagsmenn farið erlendis í ákveðnar ferðir í beinu flugi frá Akureyri.

Jólahlaðborð, árshátíð og vorhátíð eru fastir liðir. Félagið hefur staðið fyrir ráðstefnuhaldi fyrir eldri borgara á Akureyri, meðal annars í samstarfi við Háskólann á Akureyri.

Kór eldri borgara – Í fínu formi – heldur tónleika innan héraðs og fer í tónleikaferðir bæði innan lands og utan.

Nýtt samkomulag milli Akureyrarbæjar og Félags eldri borgara á Akureyri var undirritað 21. desember 2017. Samkvæmt því hefur félagið umsjón með starfsemi félagsmiðstöðvar fyrir 60 ára og eldri í Bugðusíðu 1 og hefur til þess afnot af hluta húsnæðis bæjarins á jarðhæðinni þar sér að kostnaðarlausu. Þar er jafnframt skrifstofa félagsins. Bærinn endurgreiðir félaginu ígildi launa eins starfsmanns og leggur þannig grunn að öflugri starfsemi EBAK í þágu 60 ára og eldri.

Akureyrarbær rekur þjónustu- og félagsmiðstöð fyrir fólk frá 60 ára aldri í Víðilundi 22. Jafnframt leggur hann til leiðbeinendur á einstök námskeið í Bugðusíðu 1. Félagsmiðstöðvarnar báðar heyra undir samfélagssvið bæjarins.

Félagið og bærinn vinna saman að sífelldri þróun starfsins í félagsmiðstöðvunum til að skapa fjölbreytni og mæta þörfum þeirra sem þangað sækja. Markmið ofangreinds samkomulags er að félagið og þeir sem þjónustunnar njóta komi í auknum mæli að skipulagi og frumkvæði í starfinu. Í þeim tilgangi tilnefnir félagið tvo fulltrúa í notendaráð félagsmiðstöðvanna.

Öldrunarráð Akureyrarbæjar var upphaflega stofnað 9. júlí 2015 að ósk Félags eldri borgara. Félagið á þrjá fulltrúa í ráðinu, Akureyrarbær þrjá og Heilbrigðisstofnun Norðurlands einn. Ráðið fer með verkefni skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og ákvæði í lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999. Það skal vera ráðgefandi fyrir bæjarstjórn, nefndir og ráð um þau mál er varða hag eldri borgara í bæjarfélaginu.

Félag eldri borgara á Akureyri mun áfram stuðla að eflingu og þróun á starfi félagsins í samvinnu við félagsmenn og starfsmenn Akureyrarbæjar

Allir 60 ára og eldri eru velkomnir í félagið.

  • Heimilisfang: Bugðusíðu 1 skrifstofa opin miðvikudaga 15-16, nema yfir sumarmánuðina.
  • Heimasíða: ebak.is
  • Fésbókarhópur: EBAK Félag eldri borgara
  • Netfangebak@ebak.is
  • Sími: 462 3595
  • Formaður: Hallgrímur Gíslason, sími 475-8952 / 849-4509
Síðast uppfært 16. júní 2020