Stjórn Akureyrarstofu - gögn

Stjórn Akureyrarstofu fer með stjórn menningar-, atvinnu-, ferða-, markaðs-, viðburða- og kynningarmála Akureyrarbæjar í umboði bæjarstjórnar. Stjórnin gerir tillögur til bæjarstjórnar um stefnumörkun á sviði menningar-, atvinnu-, ferða-, viðburða-, markaðs- og kynningarmála Akureyrarbæjar, mótar framtíðarsýn í þeim málum, vinnur að samhæfingu aðgerða á þessum sviðum og er tengiliður sveitarstjórnar og atvinnulífs. Stjórnin fylgist með því að stofnanir á hennar vegum vinni að settum markmiðum, veiti góða þjónustu og að starfsemi þeirra sé skilvirk og hagkvæm.

Samþykkt fyrir stjórn Akureyrarstofu júlí 2017.

Stefna:

Atvinnustefna Akureyrar 2014-2021  
Byggingarlistarstefna Akureyrarbæjar
Ferðamálastefna Akureyrarbæjar  
Menningarstefna Akureyrarbæjar 2013-2018   

Fjárhagsáætlanir:
Fjárhagsáætlun atvinnu- ferða- og markaðsmála 2018
Fjárhagsáætlun menningarmála 2018

Reglur, samþykktir og fleira: 
Reglur fyrir Menningarsjóð Akureyrar  
Samþykkt fyrir Listasafnið á Akureyri   
Samþykkt fyrir Húsverndarsjóð Akureyrar    
Samþykkt fyrir Héraðsskjalasafnið á Akureyri   
Samþykkt um starfslaun listamanna    
Verklagsreglur fyrir faghóp um viðurkenningar Húsverndarsjóðs Akureyrar og Byggingalistaverðlauna Akureyrarbæjar 
Viðmiðunarreglur vegna afnota af Laxdalshúsi, Friðbjarnarhúsi og Gudmands Minde    
Hagtölur ferðamála   

Samningar: 
Samningur við Menningarfélag Akureyrar um rekstur Leikfélags Akureyrar, Menningarhússins Hofs og Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands
Samstarfssamningur menningarmálaráðuneytis og Akureyrarbæjar 

Síðast uppfært 19. nóvember 2020