Umhverfisnefnd

114. fundur 22. mars 2016 kl. 10:00 - 11:35 Fundarsalur á 2. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
  • Dagbjört Elín Pálsdóttir formaður
  • Kristján Ingimar Ragnarsson
  • Áshildur Hlín Valtýsdóttir
  • Kristinn Frímann Árnason
  • Ólafur Kjartansson áheyrnarfulltrúi
Starfsmenn
  • Jón Birgir Gunnlaugsson verkefnastjóri umhverfismála ritaði fundargerð
Dagskrá
Óskar Ingi Sigurðsson B-lista boðaði forföll og varamaður mætti ekki í hans stað.

1.Umhverfis- og samgöngustefna

Málsnúmer 2015010196Vakta málsnúmer

Staða vinnuhópsins kynnt.

2.Fjárhagsáætlun 2016 - framkvæmdadeild

Málsnúmer 2015080078Vakta málsnúmer

Umræður um aðgerðaráætlun þar sem leita á leiða til sparnaðar í rekstri.
Áshildur Hlín Valtýsdóttir Æ-lista vék af fundi kl. 11:08.

3.Lofslagsráðstefnan á Akureyri 2016

Málsnúmer 2016030014Vakta málsnúmer

Rætt um dagsetningu ráðstefnunnar og skipulagningu.

4.Úrgangsmál

Málsnúmer 2014110224Vakta málsnúmer

Rætt um úrgangsmálin í Hrísey og þá möguleika sem verið er að skoða.

5.B. Jensen - uppsetning á búnaði til eyðingar á áhættuvefjum úr sláturdýrum

Málsnúmer 2016030085Vakta málsnúmer

Erindi dagsett 11. mars 2016 þar sem Skipulagsstofnun óskar eftir umsögn Akureyrarbæjar vegna mats á umhverfisáhrifum búnaðar til eyðingar á áhættuvefjum úr sláturdýrum við sláturhús B. Jensen.
Umsögn umhverfisnefndar skv. 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 til Skipulagsstofnunar, vegna tilkynningar B. Jensen um uppsetningu á búnaði til eyðingar á áhættuvefjum úr sláturdýrum.Með bréfi dagsettu 8. mars 2016 óskar Skipulagsstofnun eftir umsögn Akureyrarbæjar með vísan til 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, um hvort og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd B. Jensen skuli háð mati á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka í lögum nr. 106/2000 og reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum.

Tekið er fram í bréfi Skipulagsstofnunar að í umsögn skuli koma fram, eftir því sem við á, hvort Akureyrarbær telji að nægjanlega sé grein gerð fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, mótvægisaðgerðum og vöktun. Einnig hvaða leyfi framkvæmd er háð og varðar starfssvið umsagnaraðila.

Umhverfisnefnd Akureyrarbæjar bendir á að það skortir að þess sé getið nægjanleg vel, annars vegar hvert heildarmagn á ári verði brennt og hins vegar, hvaða úrgang á að brenna, þ.e. eftir hvaða áhættuflokki. Í erindi B. Jensen segir að búnaðurinn sé fyrst og fremst ætlaður til að eyða áhættuvefjum frá nautgripum og svínum (væntanlega er átt við áhættuflokk I, sem er heili og mæna), en þá segir einnig, auk annars lífræns sláturúrgangs sem til fellur.

Bent er á að brennslan ætti eingöngu að vera fyrir áhættuflokk I, en miðað við magn sem tiltekið er, eða 5-6 tonn á sólarhring þá er það ekki nægjanlega skýrt, auk þess sem hætta er á að magn á ári fari yfir 500 tonn, sem gerir það að verkum að leyfið þarf að fara í umhverfismat hjá Umhverfisstofnun.

Því er erfiðleikum bundið að taka afstöðu til framkvæmdarinnar, fyrr en ákvörðun um umhverfismat liggur fyrir.

Þá er bent á að stutt er í íbúðabyggð, sem leitt geti til hagsmunaáreksturs og að heilsufarsáhætta gæti fylgt brunagösum frá brennsluofni.

Samkvæmt svæðisskipulagi Eyjafjarðar er stefnt að því að íbúðabyggð á Akureyri þróist til norðurs, og í aðalskipulagi Akureyrar er gert ráð fyrir íbúðabyggð í aðeins um 50 metra fjarlægð frá sláturhúsinu. Hafin er vinnsla nýs aðalskipulags, þar sem umrætt svæði verður áfram skilgreint sem íbúðasvæði. Eitt af markmiðum þess skipulags verður að skapa skal íbúum bæjarins heilnæmt og ómengað umhverfi. Taka skal tillit til loftgæða við skipulags- og framkvæmdaáætlanir og draga skal úr útblæstri mengandi lofttegunda.

Þar sem ekki liggur fyrir hversu mikið magn á ári og hvaða úrgang á að brenna í ofninum, telur umhverfisnefnd erfiðleikum bundið að taka afstöðu, fyrr en það liggur fyrir hvort fara þurfi í umhverfismat með framkvæmdina.

Fundi slitið - kl. 11:35.