Stjórn Akureyrarstofu

114. fundur 09. febrúar 2012 kl. 16:00 - 18:00 Fundarherbergi Akureyrarstofu í menningarhúsinu Hofi
Nefndarmenn
  • Halla Björk Reynisdóttir formaður
  • Jón Hjaltason
  • Þórarinn Stefánsson
  • Guðrún Þórsdóttir
  • Helena Þuríður Karlsdóttir
  • Helgi Vilberg Hermannsson varaáheyrnarfulltrúi
  • Sigfús Arnar Karlsson áheyrnarfulltrúi
  • Unnsteinn Jónsson áheyrnarfulltrúi
  • Þórgnýr Dýrfjörð fundarritari
Fundargerð ritaði: Þórgnýr Dýrfjörð framkvæmdastjóri
Dagskrá

1.Sinfóníuhljómsveit Norðurlands - samráðsfundur með stjórnendum

Málsnúmer 2011120063Vakta málsnúmer

Gunnar Frímannsson formaður stjórnar SN kom á fundinn og fór yfir rekstraráætlun hljómsveitarinnar, ársskýrslu fyrir árið 2011 og þau mál sem efst eru á baugi hjá hljómsveitinni. Nokkur halli var á rekstri hljómsveitarinnar á síðasta ári og miðar áætlanagerð stjórnarinnar við að ná saman þeim halla á sem skemmstum tíma um leið og stefnt er að uppbyggingu og áframhaldandi metnaðarfullri starfsemi.

Stjórn Akureyrarstofu þakkar Gunnari greinargóðar upplýsingar og óskar hljómsveitinni velfarnaðar í starfi sínu.

2.Menningarfélagið Hof ses - samráðsfundur með forsvarsmönnum

Málsnúmer 2011030188Vakta málsnúmer

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir framkvæmdastjóri Menningarfélagsins Hofs og Karl Frímannsson formaður stjórnar komu á fundinn til að fara yfir rekstur félagsins, starfsemina á síðasta ári og þau mál sem efst eru á baugi um þessar mundir. Fram kom að rekstur félagsins gekk mjög vel á fyrsta starfsárinu og gestafjöldi um 200.000 talsins eins og áður hefur komið fram.

Stjórn Akureyrarstofu þakkar Ingibjörgu og Karli fyrir komuna og greinargóðar upplýsingar og gagnlegar umræður.

3.Gjaldskrá almenningsbókasafna - breytingar á lögum um almenningsbókasöfn

Málsnúmer 2012020060Vakta málsnúmer

Á síðasta ári breytti Alþingi lögum um almenningsbókasöfn og lutu breytingarnar m.a. að því að ráðherra mennta- og menningarmála gefi út gjaldskrá um dagsektir og bætur fyrir afnot safnaefnis fram yfir skilafrest og að samanlagðar dagsektir fyrir afnot safnaefnis fram yfir skilafrest á hvern lánþega og bætur vegna skemmds eða glataðs safnakosts skuli ákveðnar í reglugerð. Ekki var leitað álits sveitarfélaganna og höfðu sveitarfélögin enga aðkomu að ákvörðuninni. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 er stjórnvöldum gert að taka ávallt mið af sjálfstjórn sveitarfélaga og sérstaklega getið um það að sveitarfélög hafa sjálfstæða tekjustofna og sjálfsforræði á gjaldskrám sem þeim er heimilt að setja.
Þakið var ákveðið kr. 4.000 og er óháð því hversu mikil vanskil fólks eru á bókum og öðrum safnkosti. Þessi regla um hámarkssektir hefur komið mjög niður á tekjuöflun Amtsbókasafnsins á Akureyri.

Stjórn Akureyrarstofu lýsir yfir óánægju með að sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaga hafi ekki verið virtur þegar breytingar á lögum um almenningsbókasöfn nr. 36/1997 voru samþykktar á Alþingi þann 7. júní 2011.

Við framlagningu frumvarpsins á Alþingi var ekki gert ráð fyrir að lögin kvæðu á um hámark sekta og bóta en svo virðist sem ákveðins misskilnings hafi gætt í meðförum Alþingis um að um innheimtu sekta og bóta færi samkvæmt sömu viðmiðum og um þjónustugjöld. Stjórn Akureyrarstofu telur það miður að fullrúum sveitarfélaganna hafi ekki verið gefinn kostur á að koma fyrir Alþingi til að ræða breytingarnar á frumvarpinu. Engar skýringar eru fyrirliggjandi um hvernig hámarksfjárhæðin var ákveðin.

Það er álit stjórnar Akureyrarstofu að það orki tvímælis að ráðherra sé ætlað að fjalla um sektir og bætur sveitarfélaga, eins og hér um ræðir, í gjaldskrá og reglugerð þar sem það samræmist ekki sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga að ríkisvaldið grípi með þeim hætti inn í fjárhagsáætlanir sveitarfélaga og stofnana þeirra.

Stjórn Akureyrarstofu hvetur Alþingi til að virða sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga og taka umrætt lagaákvæði til endurskoðunar.

4.Endurskoðun menningarstefnu Akureyrarbæjar

Málsnúmer 2011020012Vakta málsnúmer

Formaður fór yfir stöðuna á vinnu við endurskoðun menningarstefnu Akureyrarbæjar.

5.Starfslaun listamanna 2012 - Menningarsjóður

Málsnúmer 2012020062Vakta málsnúmer

Rætt um undirbúning vegna starfslauna listamanna fyrir árið 2012 og um ráðgjafahóp sem fari yfir umsóknir um starfslaun listamanna.

Stjórnin samþykkir að hafa sama hátt á vinnuferlinu og á síðasta ári, sem gafst vel og óska eftir því við Mögnu Guðmundsdóttur, tónlistarmann, Guðmund Ármann Sigurjónsson, myndlistarmann og Þráinn Karlsson, leikara, að þau myndi ráðgjafahóp stjórnarinnar.

6.Athafna- og nýsköpunarverðlaun stjórnar Akureyrarstofu 2012

Málsnúmer 2012020063Vakta málsnúmer

Athafna- og nýsköpunarverðlaun stjórnar Akureyrarstofu verða afhent þriðja sinni. Skipað í ráðgjafahóp innan stjórnarinnar sem undirbýr valið í báðum flokkum.

Stjórnin samþykkir að skipa Guðrúnu Þórsdóttur, Jón Hjaltason og Unnstein Jónsson í ráðgjafahópinn.

Fundi slitið - kl. 18:00.