Hamrar moldarflutningar - framkvæmdaleyfi

Málsnúmer 2018070139

Vakta málsnúmer

Skipulagsráð - 295. fundur - 11.07.2018

Erindi móttekið 5. júlí 2018 þar sem Kristinn Magnússon fyrir hönd umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar, kt. 410169-6229, og Norðurorku hf., kt. 550978-0169, sækir um framkvæmdaleyfi til að flytja mold/jarðveg úr Hagahverfi upp á tjaldsvæðið að Hömrum þar sem moldin verður nýtt í landmótun fyrir nýjar tjaldflatir í samræmi við gildandi deiliskipulag. Einnig er sótt um gerð aðkomuslóða vegna þessa og færslu á læk fyrir ofanvatn. Meðfylgjandi er umsókn með afstöðumynd.
Framkvæmdirnar falla undir lið 2.04 og 12.07 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Þær eru tilkynningarskyldar til leyfisveitanda, þ.e. Akureyrarkaupstaðar, sem ákvarðar hvort framkvæmdir skuli háðar mati á umhverfisáhrifum áður en framkvæmdaleyfi verður veitt. Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 hefur Akureyrarkaupstaður farið yfir tilkynningu framkvæmdaaðila. Niðurstaðan er að losun á mold/jarðvegi til að útbúa nýjar flatir fyrir tjaldsvæðið á Hömrum sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því skulu framkvæmdirnar ekki háðar mati á umhverfisáhrifum.

Skipulagsráð hefur yfirfarið meðfylgjandi gögn vegna framkvæmdanna, sem er í samræmi við samþykkt aðal- og deiliskipulag, og samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfisins á grundvelli 5. gr.- g "Samþykktar um skipulagsráð".

Eftirfarandi skilyrði setur skipulagsráð fyrir veitingu framkvæmdaleyfisins: Framkvæmdir skulu vera í samræmi við 24. gr. Lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarkaupstað en þar eru ákvæði um farmflutninga og hreinsun ökutækja áður en farið er inn á malbikaðar götur.

Umsækjandi skal hafa samráð við Norðurorku, Rarik og Landsnet vegna lagna þeirra á svæðinu.