Tangabryggja - framkvæmdarleyfi

Málsnúmer 2018070073

Vakta málsnúmer

Skipulagsráð - 295. fundur - 11.07.2018

Erindi dagsett 4. júlí 2018 þar sem Pétur Ólafsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands, kt. 650371-2919, sækir um framkvæmdarleyfi fyrir lengingu á Tangabryggju til suðurs um 168 m. Eftir lengingu verður bryggjukanturinn í heild 370 m langur.
Framkvæmdin fellur undir lið 10.14 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Hún er tilkynningarskyld til leyfisveitanda, þ.e. Akureyrarkaupstaðar, sem ákvarðar hvort framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum áður en framkvæmdarleyfi verður veitt. Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 hefur Akureyrarkaupstaður farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila. Niðurstaða er að lenging Tangabryggju sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Skipulagsráð hefur yfirfarið meðfylgjandi hönnunargögn vegna framkvæmdar við lengingu Tangabryggju, sem er í samræmi við samþykkt aðal- og deiliskipulag, og samþykkir útgáfu framkvæmdarleyfisins á grundvelli 5. gr.- g "Samþykktar um skipulagsráð". Eftirfarandi skilyrði setur skipulagsráð fyrir veitingu framkvæmdarleyfisins: Framkvæmdin skal vera í samræmi við 24. gr. Lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarkaupstað en þar eru ákvæði um farmflutninga og hreinsun ökutækja áður en farið er inn á malbikaðar götur.